Võib-olla sai kunagi mõtlematult võetud kiirlaen ilma palgatõndita ning tasud seda endiselt?

aastal hakati rakendama hüdraulilist tuhaärastust ja järgmisel aastal lõpetati sellisel viisil tuhatransport mereranda. Programmi lõpul peaks vastavad logod jõudma nende teenindusettevõtete ustele ja akendele, kes koolitusprogrammis aktiivselt osalesid.

Varssavi – Vikipeedia

. Aga jaam oli võimeline jätkama elektrienergia tootmist, küll ainult piiratud võimsusel. Seda aga ei õnnestunud teha tänu elektrijaama personali vastutegutsemisele. See tundus minu jaoks ainuõige, kuna olin alati enda tulevikku nii ette kujutanud – „töö“ on midagi, mis on minu jaoks oluline ja mida ma iga päev naudin. Ta lisas – aga meil on Versaille, Eiffeli torn, Louvre ja palju teisi maailmakuulsaid vaatamisväärsusi, mida tullakse vaatama ka siis, kui teenindus soovida jätab. Otsustasin pea ees tundmatus kohas vette hüpata ning midagi muuta. See lahendas pikaks ajaks elektrijaama kütusega varustatuse, millega varasematel aastatel oli pidevalt raskusi, eriti puidu hankimisega. Kas keegi, kes on ilma ametliku töökohata, kuid omab sissetulekut, peab teadma midagi olulist enne kiirlaenu taotlemist?. Nõrkused seonduvad rohkem selle pehmema poole ehk inimestega, neisse investeerimist on peetud vähemtähtsaks. Jaam sai nimeks Tallinna Linna Elektri Keskjaam ja allus Tallinna volikogu valgustuse ja veemuretsemise komisjonile.. Võib-olla sai kunagi mõtlematult võetud kiirlaen ilma palgatõndita ning tasud seda endiselt. Või on põhjus lihtsalt selles, et Gruusiat on Eestis alati sõbraks peetud. Ja ka küttekolletes ei oldud veel korralikku töörežiimi saavutatud. Lisaks tootmisseadmetele laiendati ka ehitisi nagu katlamaja, masinamaja jm. Aasta tagasi ei olnud mul probleemi juua teekotist tehtud teed ning mul ei olnud õrna aimugi, et must ja roheline tee tulevad samast taimest. Samuti, võimalus päästa mõned teeistandused, samal ajal Gruusia mahajäänud maapiirkondade heaks midagi tõeliselt olulist ära teha, tundus kutsuv. Kuid kaugkütte tarvis oli vaja välja ehitada boilerseade koos torustike ja pumpadega ning soojustrass linna. Selleks ehitati spetsiaalne ripptee, mida mööda siis töölised tuhavagonette jaama ja ranna vahel edasi-tagasi lükkasid. Ja kasu all ei tuleks mõelda vaid töötasu. Pärast olemasolevate taastamist paigaldati veel kaks turbogeneraatorit ja kaks keskrõhukatelt. Samas ei olnud olukord enam endine – ettevõtte kasvades kasvas ka meeskond ja varasemat „me kõik oleme omanikud“ kultuuri oli järjest keerulisem hoida. Esmalt selgus, et põlevkivi põletamisel hakkas korstnast tulema paksu musta suitsu, mis tuulega linna peale langes ja linnaelanikke väga pahandas. Masinamajas tegutseb Energia avastuskeskus, kus võib tutvuda originaalkujul kahe turbogeneraatoriga ja mitmete elektrijaama seadmete ja aparaatidega. Oleks ju üpris normaalne, kui teenindusühiskonna tingimustes oleks koolides ka teeninduskasvatus ja -õpetus, mis aitaks noortel paremini selles ühiskonnas toime tulemiseks valmistuda. Linnamelu meeldib mulle endiselt, kuid mõistlikes kogustes. Fakt on ka see, et vanemad püüdsid mind alati nii palju kui võimalik loodusesse viia, puberteedieas tihti ka minu tahte vastaselt. Kiiresti arenev ja mitmekülgne Tbilisi oli nii kontrastne kurvana näivate külade kõrval. Elektrijaam lakkas töötamast. Minu hommikud on alanud tassi kohviga ning ausalt öeldes algavad endiselt, kuid umbes igal teisel õhtul olen juba aastaid nautinud ka tassikest teed. Eelnevat arvesse võttes ei saa kindlasti öelda, et sügav armastus tee vastu oli see, mis mind tänasesse päeva tõi. Ja jällegi oli elektrijaamal võimsust küllaldaselt, et võis vanad seadmed reservi jätta. Midagi „minu oma“ Mul oli õnn alustada oma tööalast teekonda meeskonnas, kus me ei olnud „töötajad“, vaid meid ühendas arusaam, et kõik, mida me teeme, läheb meile korda ning me teeme kõike alati ka enda jaoks. Pärast mõningaid konstruktsiooniparandusi tehase ja elektrijaama ühistööna osutus Ilmarise küttekolle sedavõrd heaks, et nendega varustati nii varem paigaldatud kui ka järgmistel laiendustel paigaldatud aurukatlad. Bürokraatia ja korporatiivmängud hiilisid aeglaselt, kuid kindlal sammul, järjest lähemale ja hakkasin järjest rohkem mõtlema, kuhu me suundumas oleme. Lahendus leiti nii, et tuhk veeti kõrvalolevasse mereranda, kasvatades ühtlasi merest maad juurde. Pärast keskkooli tundus Tallinnasse kolimine nagu täide läinud unistus, kuid aja möödudes kasvas soov maalähedasema elu järele aina suuremaks. Väikese ja tundmatu riigi jaoks kärbib see aga turismi võimalikkust.Küsimustele vastab Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismimajanduse dotsent Heli Tooman. Elektrijaama projekt otsustati tellida AS Volta käest. Iial ei saa kindel olla! Koht, kus eelmisel korral oli suurepärane teenindamine, võib järgmisel külastuskorral üllatada olematu teenindamisega. Hea teenindaja üks tunnus on see, et tal on ka endal teisi teenindades hea olla. Lisaks oli minu jaoks uudis, et must tee võib olla maitselt pehme ja hea ja see ei olegi ebatervislik – tüüpilised Eesti müüdid. aga siiski oli nii mõndagi, mis teefarmeri elus mind paelus. Loodus ja maalähedus Kasvasin Kuressaares ja enamik minu lapsepõlve suvesid möödus vanavanemate talus. Jah, üha rohkem teenindajaid ütleb “Tere!”, neid on  nii treenitud. Elektrijaam nii tootis kui ka jaotas ja müüs elektrienergiat, ehitas elektrivõrke ning kõrvaldas elektriseadmete rikkeid. Praegune linnahall ongi ehitatud sellele tuhaväljale. aastal tegi Maltenek ettepaneku jaama laiendamiseks. Prantsuse oma aga korralikult tööle ei saadudki ja see asendati Ilmarise omaga. Sisekliendi ehk oma töötajate teenindamise ja sisemise turunduse kontseptsioonid on Eestis veel vähetuntud. Positiivsena tuleb esile tuua seda, et üha rohkem on suurepäraseid teenindajaid ja  tervikuna kliendikeskseid teenindusettevõtteid. Või äkki lihtsalt soe kliima ja mäed – Eestis ei ole neist ju kumbagi ja rohi on ikka teisel pool aeda rohelisem. Pärast sõda asuti kohe elektrijaama taastama ja laiendama. Teine probleem tekkis tuha ladestamisega. Kateldele paigaldati samuti Ilmarise küttekolded, mis võimaldasid kasutada juba III sordi ehk peenpõlevkivi. Võib-olla sai kunagi mõtlematult võetud kiirlaen ilma palgatõndita ning tasud seda endiselt. Lugesin Gruusia teetööstuse ajalugu ning vaatasin pilte tondilossidest, mis olid kunagi teetööstuse keskused, ja istandustest, mida keegi enam ei vaja – see kõik tundus täiesti uskumatu. Põlevkivi kasutuselevõtuga kerkis esile ka teisi probleeme. aasta suvel tööle pandi, selgus, et rahuldavalt hakkas tööle Ilmarise küttekolle. Samas puudus elektrijaamal võimsusreserv ja jaama laiendamine oli hädavajalik. Öeldakse, et kui oma töötaja on jäänud teenindamata või on teda teenindatud kehvasti, siis mõjutab see negatiivselt ettevõtte n-ö pärisklientide teenindamise kvaliteeti, halvasti teenindatud siseklient ei suuda hästi teenindada väliskliente. aasta suvel olukord normaliseerus. Jaama esimene juhataja oli Evald Maltenek. Teeninduskoolitustel räägitakse palju sellest, kuidas teha õnnelikuks klienti, vähe aga sellest, kuidas saaks teenindaja ise olla õnnelikum oma tööd tehes. Kui ma Gruusiat mõned aastad tagasi esimest korda külastasin, tekitas see minus segaseid emotsioone. Selle tulemusena hakkas mind kõik teega seonduv üha rohkem paeluma – kuidas tee maitset mõjutavad teetaime kasvutingimused, töötlemine ja lõpuks joogi enda valmistamine. Taipasin, et teeistandus Gruusias, koos väikese tiimi kaasmõtlejatega, on täpselt see, mida uueks katsumuseks ning eesmärgiks vajan. aastal Soojus- ja Elektrijaam Tallinn. Muutusi oli ka jaama funktsioonides – ära anti elektrimüük ja elektrivõrgud teistele Eesti Energia ettevõtetele. Et aga põlevkivi põletamise kogemus puudus, siis telliti kummalegi katlale erinevad küttekolded. Paralleelselt ehitati linnas kaabliliine ja elektrivoolu tarbijateni toimetamiseks trafoalajaamu. Kui Gruusia tuli arutlusele kui „teine kodu“, ütles sisetunne – jah, see võiks olla see koht. aastal sai elektrijaama nimeks Tallinna Linna Elektrijaam. Seltsi Eesti Kindralkomissari Piirkonnale ning sai uueks nimeks Tallinna Elektrijaam ja -võrgud.

Tallinna elektrijaam – Vikipeedia

. aastast juhatajaks saanud Aleksander Markson. Eesti on väike maa, maailmas tuntud vaatamisväärsuseks ehk vaid Tallinna vanalinn. See kõik on loonud tugeva sideme minu ja looduse ning maaelu vahel. Elektrijaamal oli piisavalt võimsust tarbijate varustamiseks ja esialgu suunati põhitähelepanu elektrivõrgu laiendamisele ning uute tarbijate liitumisele. Ma ei ole kunagi andunud teesõber olnud. Kütuseks kasutati peenpõlevkivi. Kunagises katlamajas tegutseb Kultuurikatel, samast algab ka Kultuurikilomeeter. Samas – tulles tagasi kusagilt mujalt, kas või näiteks Soomest, tekib aeg-ajalt nukrus, et meie teeninduses ikka veel nii palju ükskõikseid ja morni näoga teenindajaid on, ja mul on neist siiralt kahju. Elektrijaama järgmise juhataja H. Ühel päeval supermeeldiv teenindaja võib järgmisel päeval olla pahas tujus.

Üheksa asja, mida mitte kunagi öelda oma ülemusele - Töö.

. Mõttelaad kujuneb lapseeas ja on seotud kasvatusega. Paari kuu möödudes sain aru, et vaja on muutust. Põlevkivi kasutuselevõtt oli sel ajal pöördelise tähtsusega käik. Seda päeva loetaksegi Tallinna elektrijaama töö alguseks. Võttes eeltoodu kokku, võib öelda, et meie teenindajate nõrkused tulenevad enamasti väärast ja mitteteeninduslikust mõttelaadist. Ettevõtte edasist käekäiku pärast seda tuleks vaadata juba Tallinna kaugkütte ajaloo raames. Toimusid ka muudatused alluvuses ja nimetuses. Sellel perioodil toimus ka järjekordne nimemuutus ja jaam sai uue omaniku. Masinamaja, osa katlamajast ja telliskorsten aga õhiti. Karistusviise on mitmesuguseid – kuri pilk ja hääletoon, kliendi pisendamine ja tema aja raiskamine, oma võimu näitamine, kauba loopimine jms. Samal ajal tekkisid ka raskused kivisöega varustamisel, mida seni oli saadud Donetsi söebasseinist. Katlad koos Krull-Lomšakovi restkolletega valmistas Tallinna Masinaehitustehas. Aga see ei kestnud kaua, peagi tuli järjekordne laiendamine ette võtta. Nende laiendamiste jupphaaval tegemise põhjuseks oli enamasti linna kimbutav rahapuudus, aga ka vähene kogemus selles valdkonnas. Ühele paigaldati Prantsuse firma tolmküttekolle ja teisele kodumaise tehase Ilmarine AS liikuvlülidega trepprestkolle tükipõlevkivi põletamiseks. Eesti Energia alluvusse Tallinna elektrijaam jäigi oma eksisteerimisaja lõpuni. Peale esialgse telliskorstna püstitati kaks metallkorstnat. Võib-olla peitub põhjus selles, et nii Eesti kui Gruusia on endised Nõukogude Liidu riigid.

KUULSAD ROOLIJOODIKUD | Kes Eesti avaliku elu tegelastest.

. Esmalt allutati elektrijaam trustile Eesti NSV Elekter ja jaama nimeks sai Tallinna Elektrijaam. Muidugi oli see alguses hirmutav, aga kuude möödudes ning plaanide selginedes, kasvas ka minu enesekindlus. Saksa okupatsiooni ajal hakati elektrijaama taastama. Hakkasime Gruusia teetööstuse ja tee enda kohta lähemalt uurima. Paraku ka kõige kaunimad ruumid, head kaubad ja teenused iseenesest ei tööta ega müü – selleks on vaja väga häid, külalislahkeid ja teenindusvalmis inimesi

Märkused