Vahel võid leida võrdväärse kvaliteediga ent paar eurot soodsama teenuse, mis aitab sul jällegi iga kuu natuke rohkem raha säästa

Perekonnaseis ei ole oluline. Siintoodud näite aluseks võib olla kotkas. Jehoova näitas seda, kui tegi korralduse meile kõigile kergenduse toomiseks. Kui olukord on äärmiselt keeruline – eriti, kui tervis järsult halveneb –, polegi sageli olemas üht ja kõikehõlmavat vastust. Nad räägivad: „Jehoova ja ta armastava koguduse toel suutsime sel raskel ajal vastu pidada. Pat, kes viidi kiiruga haigla reanimatsiooniosakonda, koges, kui võimsalt võib palve lohutada. Jehoova Jumal on tõesti huvitatud inimperest. Et temagi oleks kõlvuline paradiisis elama, tegi ta suuri muudatusi.

Buduaar - KUIDAS PENDLIGA õigeid vastuseid leida?

. Jehoova tunnistajad aitavad sind selles meeleldi.

: tutvumiskuulutused, horoskoop, mängud.

. Kui meie süda millegi pärast valutab, võime leida tröösti, kui palvetame Jehoova poole. Ta teab asju, mida me isegi ei tea, sest ta tunneb me kõigi vastu sügavat huvi. Sobivusel võib õhtut ka pikemalt koos veeta. Mõistsime, kui kallihinnalised on me vennad. Me saime sadu kaarte ja kirju ning võtsime vastu sadu telefonikõnesid. Nende põhjal on selgelt näha, et ta tahab väga – ja ka suudab – meid lohutada ja meie muret leevendada raskel ajal. Piibli pikim laul on kui kaunis palve. Selline kindel ja särav lootus andis elujõu tagasi ka Laimonisele, halvatud joodikule, keda mainisime eelmises artiklis. Seal öeldakse: „Heitke kõik oma mure [Jehoova] peale, sest tema peab hoolt teie eest!”” Lohutav Piibli lootus Peamine allikas, mille kaudu Jumal lohutust pakub, on tema kirjapandud Sõna, mis räägib imepärasest tulevikulootusest. Me ehk ei tea omaenda tarkusest täpselt, mida teha. Jehoova isiklik huvi pakkus rohkesti lohutust Svetlanale, eelmises artiklis mainitud noorele prostituudile. See võib meie murekoormat kergendada. Kuidas võtta kiirlaenu, lisaraha. „Ma olen kindel,” räägib ta nüüd, „et Jehoova ei jäta mind kunagi maha. Samuti tõstis see vajalikul määral Svetlana eneseusaldust, mida ta vajas selleks, et minna elus edasi hoolimata probleemidest ja vaadata elule positiivselt. Ta on lind, kes hädaohtu tajudes laotab tiivad kaitseks oma poegade üle. Meid võib lohutada see, kui meenutame palvesõnades Jumala Sõnas kirjasolevat. Kui ta seisund oli paranenud, lausus ta: „Ma palusin Jehoovat ja mõistsin, et pean jätma oma elu tema kätesse, laskma tema tahtel sündida. Vahel võid leida võrdväärse kvaliteediga ent paar eurot soodsama teenuse, mis aitab sul jällegi iga kuu natuke rohkem raha säästa. Me oleme Jumala silmis sedavõrd väärtuslikud, et ta märkab meie juures kõige väiksemaidki üksikasju. Enne Jehoova tunnistajatega kokkusaamist keerlesid tal peas enesetapumõtted. Kui ta luges Jehoova tunnistajate piiblilist kirjandust, rõõmustas teda selle teadasaamine, et uues maailmas Jumala Kuningriigi alluvuses võib ta saada täiesti terveks. Nagu majal on arhitektuurselt kolm tiiba, on ka maja kasutusotstarve kolmesuunaline: samas hoones asuvad kontori-, tootmis- ja laoruumid. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.” Trööstija püha vaim Ööl enne oma surma rääkis Jeesus apostlitele, et peagi läheb ta nende juurest ära. Sisekujundusse on detailides toodud efektiks mõned erksad toonid, mis lisaks ruumi elustamisele aitavad ka hoones orienteeruda. Selline komplekssus võimaldab just seda vajavatel firmadel lihtsustada oma igapäevast tööd ja hoida kogu protsess ühes kohas koos. Angie, kelle abikaasa oli pärast rasket õnnetust peaaegu surma vaakumas, suutis hakkama saada suure ahastuse ja valuga, mida see olukord põhjustas. Seega pole sugugi üllatav, et „The World Book Encyclopedia” sõnul „on lugematul hulgal inimesi raskel ja ebakindlal ajal lohutuse, lootuse ja juhatuse saamiseks pöördunud Piibli poole”. Kontoripinnad on valmis sissekolimiseks, kõik vajalik on olemas, aga soovi korral on teatud piires võimalik ruume täiendada või muuta vastavalt kliendi soovidele. See vennaskond pakub vaimset abi ja toetust neile, kes sellega läbi käivad. See puudutas ta südant ning ajendas teda muutma oma eluviisi ja pühendama oma elu Jumalale. Kui sa soovid Jumala, tema isiksuse, eesmärkide ja ta võime kohta lohutust pakkuda rohkem teada saada, siis kutsume sind uurima ta Sõna. Need piiblikohad näitavad, et Jehoova Jumal tunneb inimkonna vastu sügavat armastust. Auto koju - kreedit 24. mees tutvub sexi eesmärgil kõhnemapoolse tüdrukuga Saaremaalt või Muhumaalt. Nüüd juhatab ta ise mitut piibliuurimist ning jagab teistele lohutust, mida Piibli lootus pakub. Lisaks on sisehoovis peatumis- ja parkimiskohad suurematele masinatele. Ta tegi lõpu joomisele ja muutused tema juures ei jäänud märkamata ka ta naabritele ja tuttavatele. Jeesus viitas siin Jumala pühale vaimule. Ta saatis maa peale oma ainusündinud Poja, Kristuse Jeesuse, et anda meile lootust ja lohutust. Hoonel on vahetatud uksed ja aknad, siseruumid on muudetud ergonoomilisemaks ja pinnad rentnikele paindlikumaks: siit leiab enda vajadustele vastavad ruumid nii suurem kui väiksem firma. Hoonel on mehitatud valve. Joe ja Rebecca, kelle poeg sai traagiliselt surma, kogesid taolist kristliku koguduse liikmete kinnitavat tuge. Kõige levinum kiirlaenu summa on 300 – 500 euro vahemikus, mis on paras summa selleks, et osta mõni uus tehnikatoode või katta ootamatud kulutused enne palgapäeva tulekut. Vahel võid leida võrdväärse kvaliteediga ent paar eurot soodsama teenuse, mis aitab sul jällegi iga kuu natuke rohkem raha säästa. Ta nõustus piibliuurimisega, mis aitas tal õppida Jehoovat tundma kui reaalset isikut, kes on huvitatud tema heaolust

Märkused