Ülikoolid küll uhkeldavad sellega, et enamus õpilasi saavad kohe töö, kuid mis juhtub siis, kui sina nende hulka ei kuulu?

//_Z_ Fst // suuline.vahe - - //_Z_ Dsh //. //_Z_ Fst // Renool Renoo+l //_S_ prop sg ad //. //_Z_ Fst // suuline.vahe seitsmendas seitsmes+s //_N_ ord sg in l //. //_Z_ Fst // suuline.vahe keda kes+da //_P_ sg part //. //_Z_ Fst // suuline.vahe midagi miski+dagi //_P_ sg part // erilist eriline+t //_A_ pos sg part //. //_Z_ Fst // jalgrattaga jalg_ratas+ga //_S_ com sg kom //. //_Z_ Fst // kotid kott+d //_S_ com pl nom //. //_Z_ Fst // pidurdada pidurda+da //_V_ main inf //. //_Z_ Fst // suuline.vahe koolimajas kooli_maja+s //_S_ com sg in //. //_Z_ Fst // punasega punane+ga //_A_ pos sg kom //. //_Z_ Fst // suuline.vahe nelgid nelk+d //_S_ com pl nom //. //_Z_ Fst // suuline.vahe õnnitlused õnnitlus+d //_S_ com pl nom // ägedad äge+d //_A_ pos pl nom //. //_Z_ Fst // suuline.vahe Vigalast Vigala+st //_S_ prop sg el //. //_Z_ Fst // need see+d //_P_ pl nom // majad maja+d //_S_ com pl nom //. //_Z_ Fst // suuline.vahe majapidamistarvete maja_pidamis_tarve+te //_S_ com pl gen // kauplusest kauplus+st //_S_ com sg el //. //_Z_ Fst // suuline.vahe kolmapääval kolma_päev+l //_S_ com sg ad //. //_Z_ Fst // suuline.vahe mõlemat mõlema+t //_P_ sg part //. Tagatisega laen, interest free loans.

Arutelud • View topic - Mõtisklused makromajandusest.

. //_Z_ Fst // Annelinnas Anne_linn+s //_S_ prop sg in //. //_Z_ Fst // lappe lapp+e //_S_ com pl part //. //_Z_ Fst // suuline.vahe lennukipileteid lennuki_pilet+id //_S_ com pl part //. //_Z_ Fst // suuline.vahe puid puu+id //_S_ com pl part // tegema tege+ma //_V_ main sup ps ill //. //_Z_ Fst // suuline.vahe jänestega jänes+tega //_S_ com pl kom //. //_Z_ Fst // suuline.vahe bussiga buss+ga //_S_ com sg kom //. //_Z_ Fst // tsoonis tsoon+s //_S_ com sg in //. //_Z_ Fst // suuline.vahe Mustamäele Musta_mäe+le //_S_ prop sg all //. //_Z_ Fst // lähemal lähem+l //_A_ comp sg ad // ajal aeg+l //_S_ com sg ad //. //_Z_ Fst // suuline.vahe tseega tsee+ga //_S_ com sg kom //.

Altar ja klassituba: kuidas vaba, kuid vaene talupoeg.

.

Laiskust pole olemas. Küll aga on olemas nähtamatud.

. //_Z_ Fst // igast iga_sugune+id //_P_ pl part // siukseid siuke+id //_P_ pl part // asju asi+u //_S_ com pl part //. //_Z_ Fst // suuline.vahe esimeses esimene+s //_N_ ord sg in l //. //_Z_ Fst // suuline.vahe neiule neiu+le //_S_ com sg all //. //_Z_ Fst // vanast vana+st //_A_ pos sg el // lehest leht+st //_S_ com sg el //. //_Z_ Fst // suuline.vahe. //_Z_ Fst // suuline.vahe mädarõikaga mäda_rõigas+ga //_S_ com sg kom //. //_Z_ Fst // küüslauguga küüs_lauk+ga //_S_ com sg kom //.

//_Z_ Fst // alguses algus+s //_S_ com sg in //. //_Z_ Fst // väliseestlastele välis_eestlane+tele //_S_ com pl all //. //_Z_ Fst // suuline.vahe varjata varja+ta //_V_ main inf //. //_Z_ Fst // suuline.vahe mängudega mäng+dega //_S_ com pl kom //. //_Z_ Fst // suuline.vahe mida mis+da //_P_ sg part //. //_Z_ Fst // suuline.vahe Elvas Elva+s //_S_ prop sg in //. //_Z_ Fst // suuline.vahe saata saat+a //_V_ main inf //. //_Z_ Fst // suuline.vahe soodsamat soodsa=m+t //_A_ comp sg part // midagi miski+dagi //_P_ sg part //. //_Z_ Fst // raamatupidajana raamatu_pidaja+na //_S_ com sg es //.. //_Z_ Fst // suuline.vahe selliseid selline+id //_P_ pl part // nahkpilte nahk_pilt+e //_S_ com pl part //. //_Z_ Fst // suuline.vahe Põltsamaal Põltsa_maa+l //_S_ prop sg ad //. //_Z_ Fst // Tartust Tartu+st //_S_ prop sg el //. //_Z_ Fst // suuline.vahe sellele see+le //_P_ sg all // diktofonile diktofon+le //_S_ com sg all //. //_Z_ Fst // ühest üks+st //_N_ card sg el l // pakist pakk+st //_S_ com sg el //. You don't have permission to access the requested resource. //_Z_ Fst // viieni viis+ni //_N_ card sg term l //. //_Z_ Fst // suuline.vahe abituurjumidel abituurium+del //_S_ com pl ad //. Ülikoolid küll uhkeldavad sellega, et enamus õpilasi saavad kohe töö, kuid mis juhtub siis, kui sina nende hulka ei kuulu. //_Z_ Fst // suuline.vahe millega mis+ga //_P_ sg kom //. //_Z_ Fst // suuline.vahe Põlvas Põlva+s //_S_ prop sg in //. Please contact the web site owner for further assistance. //_Z_ Fst // midagi miski+dagi //_P_ sg part // muud muu+d //_P_ sg part //. //_Z_ Fst // röövitakse röövi+takse //_V_ main indic pres imps af //. //_Z_ Fst // suuline.vahe keerata keera+ta //_V_ main inf //. //_Z_ Fst // suuline.vahe kuueni kuus+ni //_N_ card sg term l //. //_Z_ Fst // suuline.vahe Sierraga Sierra+ga //_S_ prop sg kom //. //_Z_ Fst // minema mine+ma //_V_ main sup ps ill // viidi vii+di //_V_ main indic impf imps af //. //_Z_ Fst // otstarbekust ots_tarbe=kus+t //_S_ com sg part // arvestades arvesta+des //_V_ main ger //. //_Z_ Fst // suuline.vahe misasjale mis_asi+le //_P_ sg all //. //_Z_ Fst // tööl töö+l //_S_ com sg ad //. //_Z_ Fst // suuline.vahe mugavustega mugavus+tega //_S_ com pl kom //. //_Z_ Fst // ujumisprille ujumis_prill+e //_S_ com pl part //. //_Z_ Fst // suuline.vahe parempoolses parem_poolne+s //_A_ pos sg in //. //_Z_ Fst // suuline.vahe unustatud unusta+tud //_V_ main partic past imps //. //_Z_ Fst // suuline.vahe Ringteel Ring_tee+l //_S_ prop sg ad //. Pigem võiks seda võtta hea abivahendina, kui on läinud rahaliselt kitsaks. //_Z_ Fst // suuline.vahe maalt maa+lt //_S_ com sg abl //. //_Z_ Fst // minuni mina+ni //_P_ sg term //. //_Z_ Fst // suuline.vahe õitsevaid õitsev+id //_A_ pos pl part //. //_Z_ Fst // suuline.vahe ujumisprillid ujumis_prill+d //_S_ com pl nom //. //_Z_ Fst // suuline.vahe kolmapäeval kolma_päev+l //_S_ com sg ad //. //_Z_ Fst // suuline.vahe krevetiga krevett+ga //_S_ com sg kom //.

Rakendusteadusest ja teaduse rakendamisest < Ülikool.

. //_Z_ Fst // suuline.vahe poolteljed pool_telg+d //_S_ com pl nom //

Märkused