Ühtlasi on register hoiatuseks ka teistele, et halva maksekäitumisega juriidilised- või füüsilised isikud ei täida lepingutest tulenevaid kohustusi

Maa-amet on loonud eeldused liidestumiseks ja töötanud välja aadressiteenused ning nõustab andmekogude esindajaid vastavates arendustöödes. Uued ametikohad ja uus mõiste Üldmäärus paneb suurele osale senistele delikaatsete isikuandmete töötlejatele kohustuse määrata ametisse andmekaitsespetsialist, kes peab määruse nõuetega kursis olema ja vajadusel oskama seniseid andmetöötluspraktikaid muuta. Paljud teised andmekogude haldajad on alustanud arendustöid liidestamiseks.

Aadressiandmed | Geoportaal | Maa-amet

.. maini saab DIAT registris veel vajalikke toiminguid teha. Teise ringi poodides on meeletutes kogustes ilusaid beebiriideid ja mänguasju, mida on ehk kasutatud vaid korra või üldse mitte.

riigihanked, riigihangete register, riigihangete koolitus.

.

Töötajate register – Pilvebüroo -

. See olukord on paljudele tuttav, ent õnneks on võimalik igapäevastelt kulutustelt üsna hõlpsalt kokku hoida. Kiirlaen sularahas, 2000 €ot laenu.

Aadressiandmete süsteemi kohta leiab teavet ka . Kaob delikaatsete isikuandmete töötlemise registerKõigil ettevõtetel, kes puutuvad kokku delikaatsete isikuandmetega, oli seni kohustus registreerida end delikaatsete isikuandmete töötlemise registris. Ühtlasi on register hoiatuseks ka teistele, et halva maksekäitumisega juriidilised- või füüsilised isikud ei täida lepingutest tulenevaid kohustusi. Näiteks pidi terviseamet seni tervishoiuasutustele tegevusloa väljastamisel kontrollima, kas delikaatsete isikuandmete töötlemine on AKIs registreeritud ning enne registreerimist tegevusluba ei väljastatud. aasta jaanuariks on liidestunud Maaregister, Ehitisregister, Kohanimeregister. Asutused ja ettevõtted, kellel on spetsialisti määramise kohustus, peavad spetsialisti määramisest teavitama AKIt.AKI lisab, et määrus toob kaasa ka uue mõiste. Ühtlasi on register hoiatuseks ka teistele, et halva maksekäitumisega juriidilised- või füüsilised isikud ei täida lepingutest tulenevaid kohustusi. maist uusi taotlusi enam esitada ei saa ning register arhiveeritakse. aasta juuliks on liidestunud veel paarkümmend registrit, sealhulgas nt Rahvastikuregister ja PRIA kliendiregister. Lisaks on ADS-iga liidestunud näiteks Kinnistusraamat ja Ariregister. Ühtlasi määratleb viimati nimetatud seadus koha-aadresside määramise kohustuse kohalikele omavalitsustele ning  järelvalve funktsiooni selles osas Maa-ametile

Märkused