Ühekordne liitumine!

Liitumistasu on ühekordne lepingutasu, mis sisaldab personaalset klubikaarti ning riietusruumi kapi võtit ja tabalukku. Kliendilepingut on võimalik peatada kokku kuuekümneks päevaks kalendriaasta jooksul.. Paketi lõppemise kuu eest võetakse konto kuutasu täissummas. - Esimene kontokaart konto avamisel – tasuta. Kui saaja pank asub väljaspool Eestit, siis peab saaja pank olema märgitud korrektse BIC-iga.

Liitu klubiga mugavalt internetis - IMPULS Spordiklubi

. Kuuhooldustasu ei arvestata juhul, kui terve kalendrikuu jooksul on väärtpaberikontol hoitud vaid pankrotis või likvideerimisel olevaid Eesti äriühingute väärtpabereid. Saaja pank asub Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis, Andorras, San Marinos või Monacos. Ühekordne liitumine.

Tasu ei tagastata, kui pank otsustab esmast arvelduskontot mitte avada.

MyFitness - Minu elu uus energia!

.

Hinnakiri ja hinnastamise põhimõtted

. Juhul, kui laenusaaja ei suuda laenu tagasi maksta, ei ole laenufirmal muud väljapääsu, kui võlg sisse nõuda kohtulikul teel. Klubi jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks hinnakirjas. Pangal on õigus erilahendust vajavate tõendite vm dokumentide koostamise tellimuse vastuvõtmisest keelduda. Iga järgneva arvelduskonto avamisel tasu ei kohaldu. Ülejäänud väärtpaberite puhul lähtub pank väärtpaberi nimiväärtusest või väärtpaberi arvestuslikust nimiväärtusest. Liikmetele kuutasu ei laiene. Kuuhooldustasule käibemaksu ei lisandu, kui väärtpaberikontol on ainult investeerimisfondide seaduses sätestatud investeerimisfondi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi osakud või aktsiad. Stamp Duty peab tasuma ja vajaliku dokumentatsiooni esitama väärtpaberite ostja otse Poola maksuametile. Balti väärtpaberikonto avamisel lisandub hinnakirjajärgne teenustasu. Sealjuures rakendatakse tühjale Balti väärtpaberikontole hinnakirjas välja toodud minimaalset hooldustasu. Tasu debiteeritakse kliendi arvelduskontolt kalendrikuu esimesel dekaadil eelmise kuu eest. Liisingulepingu lõppemisel / ennetähtaegsel lõpetamisel omanikuvahetuse algatamine tasuta. Selleks palume pangaga enne tehingu tegemist ühendust võtta. Pank tagab välismakse täissummana edasikandmise panga korrespondentkontolt, kuid ei garanteeri, et makse jõuab täissummana ka saaja kontole. Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul jätab AS SEB Pank endale õiguse võtta teenustasusid lisaks hinnakirjale. NB! Teise panga kasutamisel võivad lisanduda vastava panga teenustasud. Kui klient soovib sõlmida mitut eeltoodud lepingut, maksab klient pangale lepingu sõlmimise tasu ainult ühe lepingu eest. Säilitustähtaja möödumise tõttu ei ole pangal võimalik esitada üle kümne aasta tagasi pangakontoris tehtud tehingute alusdokumente.

AVALDUS -

. Kui kliendil on sõlmitud mõni eeltoodud lepingutest, siis täiendava lepingu sõlmimise eest klient lepingu sõlmimise tasu ei maksa. Tasu arvestatakse iga kalendripäeva lõpus positiivselt päevalõpu jäägilt, mis ületab vastava valuuta juures märgitud piirmäära. Saaja pank peab olema märgitud korrektse BIC-ga ja kontonumber IBAN-ina. Ühekordne liitumine. Kuuenda ja iga järgneva erineva ISIN-koodiga väärtpaberipositsioonide üleviimise eest lisandub makseta väärtpaberitehingu tasu

Märkused