Tulevikus võib see tähendada, et su lapsest kasvab nooruk, kes ei saa hakkama väiksema palgaga ja kelle jaoks on ainus lahendus rahalise kitsikuse lahendamiseks smslaen

Teise samba kaotamise stsenaarium võib olla ka teise samba vabatahtlikuks tegemise stsenaarium nende inimeste jaoks, kes on kulutanud pensionisäästud soojamaareisiks või tarbimislaenu tagasimakseteks. Teise samba liitmine esimese sambaga vähendaks pensione võrreldes praeguse süsteemiga ja teise samba lihtsalt kaotamise korral oleksid pensionid muidugi kõige pisemad. Minevikus tehtud vigadest tuleb õppida ja pensionisüsteem vajab kindlasti parandusi. Meie mõistes esimest ja teist sammast kombineerivat pensionisüsteemi on soovitanud teadlased kümnendeid rahvastiku vananemisega toimetulemiseks. Ühtlasi on siin esitletud tulemus sarnane Magnus Piiritsa ERRisilmunud arvamusloole. Tegelikult oleks ootamatu see, kui Eesti andmeid läbi arvutades saaks erineva tulemuse kui maailma analüüsi paremik seni on saanud. Pensionisüsteemide vahel valides peaksime olema tulevikku vaatavad. Mida nooremat inimest vaadata, seda kasulikum on kogumispension võrreldes I sambaga. See võimaldaks vältida kalli kindlustuslepingu sõlmimist ja tekitaks lihtsa meetodi pensioni indekseerimiseks. Kuna pensionifondide tootlus kujuneb rahvusvahelisel finantsturul, ei ole meil piirangut saavutada sarnast tootlust, nagu saavutavad OECD parimate praktikate rakendajad, juhul kui käitume nagu nemad. Viimane peaks olema tuleviku riskivaba intressimäär. Sarnaselt ümbritseb määramatus ka pikaajalist majandusprognoosi. Kõige ilmekamalt iseloomustab praeguse pensionisüsteemi paremust järgmine joonis.

Pension · LHV

. Soovin tänada Magnus Piiritsat esialgsetele arvutustele antud väärtusliku tagasiside eest. Tagamaks läbipaistvust, koostasin erinevate pensionisüsteemide võrdlemiseks Exceli kalkulaatori, mille saab laadida alla siit. Kalkulaatori abil saab analüüsida eelduste mõju tulevasele pensionile ja kui soovi on, siis kontrollida arvutuste korrektsust. Seni on Eesti pensionifondide tootlus olnud madalam kui teistes arenenud riikides, aga arvutustes olen eeldanud, et pensionifondide tootlust piiravad probleemid tehakse korda. Sealt edasi olen prognoosi pikendanud konstantse kasvumäära eeldusega. Arvestades seda, kui väikeseks kujuneksid pensionid ilma teise sambata, on väga ebatõenäoline, et tulevased pensionärid ei kehtesta valimiste kaudu tulevastele põlvkondadele kõrgemaid makse. Süsteemide võrdlemiseks on mõistlik vaadelda enam-vähem keskmist palka teenivat ja seeläbi keskmist pensioni saavat inimest.

Väikelaen - Inbank - Leia sobiv kuumakse kalkulaatoriga

.

See tähendab , et praeguse süsteemi jätkumisel moodustaks elu jooksul keskmist palka teeninu pension esimestel aastatel pärast pensionile jäämist keskmisest brutopalgast sarnase osakaalu nagu praegu. Inimesed ei kogu endale vabatahtlikult suuri sääste. Neile inimestele oleks abi pensionisüsteemi reformidest, näiteks väljamaksesüsteemi korrastamisest. See tähendab, et teise samba vabatahtlikuks muutmise maksavad kinni järgmised põlvkonnad. Selline pensioniea tõus on laias laastus kooskõlas eeldusega, et tulevikus on pensioniiga seotud oodatava eluea tõusuga. Krediidiinfo ja taustakontroll – miks ja millal?. Tulevikus võib see tähendada, et su lapsest kasvab nooruk, kes ei saa hakkama väiksema palgaga ja kelle jaoks on ainus lahendus rahalise kitsikuse lahendamiseks smslaen. Kui otsustaksime, et ei taha täna oma pensioniaastateks sääste koguda, seame olulise piirangu järgmiste põlvkondade valikuvabadusele. Tegemist on autori isiklike seisukohtadega.

Ajajuhtimine – Selge pilt

. Investeerimine on alati seotud riskiga ja tulemus võib kujuneda nii paremaks kui halvemaks kui eeldus. Kuna selline inimene esindab süsteemi keskmist, saame anda hinnangu süsteemide omavahelise suhte kohta. Lisaks tootlusele on ka teisi kriteeriume, mille alusel praegune süsteem alternatiividest parem on. Praegune süsteem on võimalike seas parim, aga ka seda annab parandada. Kui pensionide väljamaksed on suuremad kui jooksev maksutulu, on esimese samba suurenemine väiksem. Üks võimalus on siduda teise samba väljamakse esimese samba edasilükkamisega. Inimesed säästavad vabatahtlikult vähe. Arvutused näitavad, et praegune süsteem võimaldab tulevikus saada suuremat pensioni kui seni välja käidud alternatiivid. Üsna suured laenusummad ja lihtne laenu taotlemise protsess olulised eelised, mistõttu tasub kaaluda just tagatiseta väikelaenu võtmist. See tähendaks, et pensionile jääja saaks esimestel aastatel raha teisest sambast ja hiljem oleks esimene sammas edasi lükatud aastate võrra suurem. Eesti pensionifondide tootlused on jäänud minevikus OECD keskmisele alla. Pensionisüsteemi taandamine vaid tootlusele on kõigele vaatamata väga suur lihtsustus. Fondide tulususe parandamise kõrval tuleb tegeleda väljamaksete süsteemiga. Niiviisi paned end sunniviisiliselt olukorda, kus sul oleks nagu väiksem sissetulek, kuid vaid viivu viie kuu jooksul suudad kõrvale panna juba tuhat eurot. Olen eeldanud, et kogumispensioni väljamaksed toimuvad võrdse suurusega osades ja seetõttu väheneb pensioniea jooksul teise samba osakaal pensionis. Must joon, mis kirjeldab ülal oleval graafikul sammastega süsteemi, on suurema osa ajast ülevalpool kui teised jooned. See on oluline ka nende jaoks, kes on kohe-kohe pensionile jäämas. aastat selleks, et tulemusi saaks võrrelda viimaste kuude jooksul ajakirjanduses ilmunud analüüsidega. Mõistlikke eeldusi tehes võimaldab praegune pensionisüsteem saada tulevikus suuremat pensioni kui seni välja pakutud alternatiivid. Sissetulekut kaotamisel jätkuks enamikul raha vaid mõneks kuuks. Alternatiivsete süsteemidena vaatlen teise samba maksete suunamist esimesse sambasse ja teise samba kaotamist. Rahvusvahelist kogemust arvestades pole arvutustulemuses midagi ootamatut. Pensionisüsteemi vabatahtlikuks tegemine ei saa seisneda vaid süsteemi panustamise vabatahtlikuks muutmises, vaid sellega peab kaasnema ka loobumine tulevastest hüvedest. Ent selle lõhkumine ei aitaks kaugemas tulevikus pensionile jääjaid, ega ka neid, kes on teise sambaga liitunud ja peagi pensionile jäämas. aastal pensionile jäädes oleks suurim praeguse pensionisüsteemi korral. See on OECD riikide pensionifondide tootluste viimase kümne aasta aritmeetiline keskmine. Arvutustest on eeldatud, et palk on kogu aeg keskmine palk – see on muidugi väga suur lihtsustus, aga näitlikustamiseks sobib küll. Praegusele pensionisüsteemile on pakutud üheks alternatiiviks teise samba maksete liitmist sotsiaalmaksuga. Teistest eeldustest on juttu kirjatüki lõpus. Vaadeldes väga madala või vastupidi väga kõrge palgaga inimesi, kallutaks meid asjaolu, et süsteemid jagavad sissetulekuid erinevalt ümber. Suurema osa pensionieast oleks pension praeguse sammastega pensionisüsteemi korral kõrgem kui sammasteta süsteemi korral. Pensionifondide tootluse parandamisel võiks olla abi ka üldisest finantskirjaoskuse parandamisest, sest see aitaks kaasa pensionifondi teadlikule valikule.

Märkused