Töö on isiklik ning asjad võivad muutuda emotsionaalseks

Näiteks arestitakse võlgniku vara turuhinnaga ja müüakse kordades odavamalt, inimesi ei teavitata nende õigustest jne jne. On ka isiklikke, uurimise ja praktika käigus tekkinud teooriaid, kuid nende kontrollimine nõuab veel väga palju tööd. Selle asemel, et tõsta makse, vähendada toetusi ja suurendada trahve, tuleks vaadata, kuidas riigisüsteemi kulusid kärpida.

NUMEROLOOGIA JA KARMA – Kai Tamm

. On aeg hakata kiusamiskultuuri muutma aktsepteerimise ja sõbralikkuse kultuuriks. Töö on isiklik ning asjad võivad muutuda emotsionaalseks. SUHTED JA KARMA Ka seda, kas kahe inimese omavahelised suhted on karmalised või mitte, võib vaadelda numeroloogia abil. Pole mõtet seda Amsterdamist igavesti smugeldada, kui me võiks seda kõike siin teha. Maaelu väljasuretamine lõpetada. Metsaomanikele maksta riikliku toetusena n-ö metsa hooldusmaksu, et ei oleks initsiatiivi metsa maha müüa või lageraiet teha. Kindlasti peaks olema plastile eraldi prügikast, mis praegu täielikult puudub –  ometi on plastireostus üks suurimaid ohte loodusele ja loomadele. Kogu tabeliarvestuses ei muutu tulemused loogiliseks ega enamasti ka rahvastiku arvu suhtes ajaloole vastavaks ka siis mitte, kui aluseks võtta sündide arv Euroopas või koguni ainult Inglismaal. Isik peab olema äärmiselt töökas, südamlik ja kaastundlik, olema rahul sellega mis tal on ja mitte kadestama teisi. Kõige tähtsam on mõistmine, et tegelikult “sööb inimene enda keedetud suppi”. aastal on langenud nii narkootikumide kasutajate kui ka sõltlaste arv. Ka tema suhted vastassugupoolega katkevad, kuni õpivad mõistma, et püsivad inimsuhted nõuavad palju mõistmist, andestamist, tööd ja vaeva. Seega määrab elutee number inimese eluülesande ja –eesmärgi ning näitab võimalusi nende täitmiseks ja saavutamiseks. Nendest näidetest ehk piisab. Tuleb õppida kannatlikkust, kaastunnet, halastust. Sellega tõstaksime Rail Balticu üles taevasse, metsa kohale. Politsei ei tohi olla trahviautomaat. Ka maises ja materiaalses maailmas on palju seletamatut, kontrollimatut, tõestamatut. Aitab stagneerunud poliitikast. Ma pigem tahaks näha, et raha läheb kasvõi nende puhtaks pesemisele, mitte nendele tobedatele valimisplakatitele, mis alati mitu kuud linnapilti risustavad. Järelikult on selle teooria põhjal kõnealusel isikul parajasti käsil kaheteistkümnes elu ning kolm korda tuleb tal siin maailmas veel kehastuda. Kui teed ametliku teabenõude, siis ametkond peab sellele vastama. Minu jaoks tuli see üldse üllatusena. Rassiviha ja ksenofoobia osas inimesi harida – heatahtlikult, ilma ründamata, vägivallatu suhtlemise tehnika abiga. Nt Austraalias poemüüja naeratab sulle ja aitab sind, kui oled viimasel minutil poes või isegi paar minutit üle aja.. Tallinn-Pärnu rongiliin taastada. Viimane ei pruugi sugugi olla ainult negatiivne, kuigi enamasti nii kipub olema. Arendada loogilist mõtlemist, kannatlikkust ja mõistmist. Ilmselt mäletavad paljud veel aega, kui Eesti pankade vahel liikusid maksed iga tund, kuid üle-Euroopalise süsteemiga liitudes see muutus. Uurida teiste pealinnade ja suurlinnade kogemusi närvilise õhkkonna vähendamisel. Liikumine au sisse, sest terves kehas terve vaim! Panna inimestele südamele, et isiklik heaolu algab tervisest ja liikumisel on selles kõige olulisem roll. Eneseteostuse numbriks nimetatakse numbrit, mis saadakse sünnikuupäeva ja kuu liitmisel ja muutmisel ühekohaliseks numbriks. Ma tunnen, et ei viitsi enam kritiseerida, vaid soovin ise teha rohkem tegusid. Ausalt öeldes ma tunnen, et mul ei ole mitte kedagi valida nende poliitikute ja erakondade seast, sest minu jaoks esindavad nad enam-vähem kõik ühte ja sama ideed. VANA-INDIA MÕTTETERA On üsnagi raske, isegi kurb uskuda, et inimese hinge eluiga on sama üürike kui tema füüsilise keha oma sünni ja surma vahel. Et tuua inimesteni rohkem seda infot, mida tavalise ajakirjanduse kaudu ei saa. Kuid võimalik, et mingil eluperioodil tuleb lihtsalt elada piiratud tingimustes või kellegi hirmuvalitsuse all. Ja nüüd siis konkreetselt eelmises artiklis mainitud tabelite juurde. BNS, Postimees jne tuleks võtta vastutusele, kui nad kajastavad nt raketi-intsidenti, terroriakte jne, kajastades ainult ametlikku seisukohta ja arvamusi, jättes tihti kõrvale teistsugused seisukohad. Pikalt istumine on ebatervislik.

Microsofti privaatsusavaldus – Microsofti privaatsus

. Kogu projekti võiks rahastada reklaami eelmüügiga. Loomi ei tohiks vangistada. Pangaülekanded kiireks tagasi nagu vanasti. Tallinna Loomaaia pidamine peaks liikuma selles suunas, et see lõpuks sulgeda. Kipume unustama, et mets on koduks ka loomadele ja lindudele ning lageraie häirib kogu ökosüsteemi. Vähem linnakodanike trahvimist. Kütuse hinda langetada! Alustuseks vaadata üle kütuseaktsiisid. Lisainfot elektromagnetkiirguse alaste uuringute ja tervisemõjude kohta leiab eesti keeles näiteks Kiirgusinfo.ee lehelt või Tallinna Tehnikaülikooli doktorandi elektromagnetväljade mõju alal, Tarmo Koppeli kodulehelt. Inimesed ei peaks tegema igapäevaselt tervist kahjustavat tööd. Ei kiusamisele! Lisaks kooliõpilastele kogevad kiusamist ka õpetajad ja teised töötavad täiskasvanud. Ühe valimislubaduse ma aga annan. Võlgade refinantseerimine, laenu vahel tõsine üksikute pakkumine.

Selge pilt – Kristjan Otsmann / Koolitus ja coaching.

. Ohvrimentaliteedist vabanemine. Ma ei teadnud, et naised saavad vähem palka kui mehed täpselt sama tööd tehes. Eelpoolmainitud ja lisaks mõnedes venekeelsetes raamatutes avaldatud tabelites leidub väikesi omavahelisi erinevusi. Propagandauudised vs tasakaalustatud ajakirjandus. India usundis ja traditsioonilises filosoofias on see mõiste kesksel kohal selliste mõistete kõrval nagu karma, sansara ja mokša. Seega otsustasin, et kandideerin ise Riigikokku.  Ma leian, et kõige tähtsam ei ole mitte riik, vaid inimene ja ma soovin inimeste ellu tuua rohkem harmooniat, ma soovin inimestele rohkem vaba aega ja rõõmu. Erilise innuga ma selliseid materjale otsinud polegi, kuna selles osas pean astroloogilist materjali tunduvalt “vettpidavamaks”. See on tohutu raha ja ressursi raiskamine ja propaganda. Inglismaal, Croydeni linnas. Küllap see ongi põhjuseks, miks usk reinkarnatsiooni ehk hinge taaskehastumisse kuulub mingil kujul või tasemel paljude maailma rahvaste elukäsitlusse. Valimisplakatid ära koristada tänavatelt igaveseks. Ühesõnaga, see on asi, mis vajab lahendust – olen avatud ideedele ja ettepanekutele. Seda vähem, et tegemist on inglise, aga mitte mõne iidse või surnud keelega. Ometigi sunnib miski meid teatud asju omaks võtma. Erivajadustega inimestele teistega võrdsed võimalused. MS Estonia vrakk tõsta üles, kui omaksed seda soovivad. Kuid kui vastavaid külgi arendada, muutub elu palju lihtsamaks. Vaid positiivne hingeline areng toob lahenduse. Isik satub olukordadesse, kus kannatlikkus, põhjalikkus ja töökus on olulised. Lisaks, kui me räägime kanepist, siis me tegelikult räägime loodusest. Tuleb arendada kainet mõtlemist, mitte karta muutusi, taltsutada vabadusejanu, võtta endale tihemini kohustusi ja vastutust, olla kannatlikum. Tuleb õppida distsipliini ja vastutust igas olukorras, hoolitseda rohkem kodu ja perekonna eest, õppida teisi teenima. Ning nagu ma juba eelpool selgitasin, raha taha asi ei jää.

Erinevalt inimese sünnikuupäevast, mis väljendab isiku võimeid ja iseloomuomadusi, on tema elutee seotud karmaga ehk eelmiste elude tegude tulemiga. Vaktsiinide propaganda lõpetada! Kui keegi tahab vaktsineerida, siis las vaktsineerib, kes ei taha, tema ei pea vaktsineerima. Kui põhiseaduses on sätestatud teadusvabadus, siis see võiks kajastuda ka päriselus, toetades või aktsepteerides vabameelsemat ja avatumat uurimist ning teadust. Nimetatud tabelite tõepärasuses olen kahelnud juba aastaid. Isiku elus tekivad olukorrad, kus ta satub silmitsi emotsionaalsete probleemidega. Emapalk peab kindlasti jääma alles. Isik satub olukordadesse, kus vastutus, sugulased ja sõbrad nõuavad palju. Võib sattuda ka piiratud tingimustesse. Need õpetused näitavad, milliste omaduste arendamise isik laokile jättis, mida tuleb selles elus õppida ja milliseid probleeme need tekitavad. Alustuseks võiksime kanepi vähemasti dekriminaliseerida ja ma väga soovin, et me vabastaksime kõik inimesed, kes praegu kannavad karistust „kanepikuritegude“ eest. Prügi äraviimise eest peaks inimene saama raha – see garanteeriks, et kõik oleks puhas. Kahjuks tundub, et neid kõnealuseid tabeleid võib nimetada parimal juhul vaid elava fantaasia viljaks. Tõeliselt huvitav oleks heita pilk ka originaaltabelitele. Erinevaid tähestikusüsteeme on väga palju, kuid siinkohal toon ära ühe enamlevinuma – nn universaalsüsteemi. Maksustame kanepitööstuse – kanepituru reguleerimine ja soodustamine tooks riigieelarvesse korraliku summa, meil on Eestis väga kogenud ja andekaid kanepikasvatajaid. Viimased kuus aastat olen olnud üpris kriitiline poliitikute, erakondade ja maailmakorra suhtes. Karmaõpetusi näitavad nimes puuduvad numbrid. Kummaline tundub seegi, et kirjeldatud iseloomutüübid on valdavas enamuses ülimalt positiivsed. Nii reinkarnatsioon kui ka numeroloogia kuuluvad siiski müstika valdkonda, kus piir reaalsuse ja fantaasia vahel mõne inimese jaoks nii laiaks, et pea olematuks muutub. BigBank Tallinn kontor, laen 7000 €. Ferratum Estonia, soodsaim kiirlaen. Lisaks on selle prügi eest kõik juba ühe korra poes tasunud. Samuti tuleks tähelepanu pöörata sellele, et vastaval isiklikul aastal kerkivad esile just vastava karma õpetuse probleemid. Enamikes allikates on nende autoriks märgitud Howard Carter, kes väidetavalt olevat “tunduvalt lihtsustanud” mingit temale teadaolevat iidset meetodit. Näiteks Abu Dhabi kodanikud saavad nafta eest mitmeid soodustusi ja hüvesid, islandlased peavad kütte, elektri ja sooja vee eest maksma minimaalselt, kuna majade soojustamiseks ja elektri tootmiseks kasutatakse maapõuest tulevat geotermaalenergiat. Või kui muu ei aita, siis öelda, et see on süsteemi poolt loodud „jaga ja valluta” tehnika abil läbi viidud lõhestamistaktika. Vabaduse plats rõõmsamaks/vabamaks – teha uus konkurss selle kujundamiseks ja kasvõi vabaduse sammas millegi ilusama ja vabama vastu välja vahetada – praegu valitseb seal matusemeeleolu. Nii astuksid ellu tervemad, teadlikumad ja enesekindlamad noored täiskasvanud. Vaadata üle valimisseadused! Rahval peab olema võimalus valida presidenti. Sel alal on vaja moodustada komisjon või õpetada välja spetsialistid riigi tasandil. Kohtutäituritel on liiga palju võimu. Toetan täielikult kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks tegevust. Lisaks on selle ajaga palju raha säästetud  kohtuistungite ja vanglakohtade arvelt, kuhu vanasti oleks pandud isikuid, kellelt leiti kasvõi paar grammi narkootikume. Raskused kaovad, kui isik õpib märkama teiste tundeid. Kaheksandal aastal materiaalsete heategude või kahjude eest. Kui rahva enamus on mingisuguse seaduse poolt või vastu, siis Riigikogu ei tohiks saada otsustada teisiti. Paljudes numeroloogiaalastes materjalides loetakse tugevaimaks karmaga seotud numbriks “kaheksat”, mida enamasti seostatakse planeediga Saturn. Teenindussektori palk peab olema riigi keskmise palga vääriline. Kõik kasiino ja hasartmängude reklaamid keelustada – ebaeetiline, vaimse tervise vaenulik – lõhub inimesi. Reinkarnatsiooniteema on tuntaval määral mõjutanud ka mitmeid Euroopa uusaja idealistlikke õpetusi nagu näiteks teosoofiat, antroposoofiat ja spiritualismi, samuti selliseidki tuntud filosoofe nagu G. Vanglareform – on mitmeid uuringuid selle kohta, kuidas vanglad toimivad taasühikonnastamise asemel tegelikult hoopis kriminaalide tootmisega. Tuleb ära õppida muutuste õpetus, osata alustada uusi asju ning neid ka jätkata, mitte kohe küllastuda. Need aastad on, sõltuvalt isiku tegevusest, nagu omamoodi palga- või trahvipäevad. Nimest tuletatakse karma õpetused. Ja igasugune pommiauk ei saa olla parkla – kui küsitakse raha, siis peab tegu olema korraliku platsiga. Katuserahade ehk regionaalsete toetuste jagamine praeguse süsteemi järgi lõpetada. Seega, see on sinu otsus, kas sa soovid niisama passida ja viriseda või soovid oma elu parandada – ja seda saad teha ainult sina ise. Eelmises elus looderdamine; surmahirm või selle tekitamine, mille tulemusena võib isik selles elus vanglasse või mõnda muusse kinnisesse asutusse sattuda. Õudus- ja vägivallafilmide reklaamimine keelata nii väljas, paberil kui veebis; ERR-is  ei tohiks olla filme/saateid, mis sisaldavad vägivalda, sest riigi raha eest ei tohiks vägivalda propageerida.

Kuidas Kirjutada Motivatsioonikirja |.

. Isik satub olukordadesse, kus peab teistega koostööd tegema ja tugevalt arendama juba varemõpitud oskusi. Nii jõuavad kõik arvutused selle “üldarusaadava” meetodi abil ainult absurdideni. Kuid need erinevused piirduvad enamasti sünniaegade mõningase kõikumise, iseloomutüüpide kirjelduste ning eluülesannetega. Kas need olid materiaalsed, vaimsed või füüsilised – samadesse olukordadesse satub inimene nüüd ka ise. Alkoholi kahjulikkuse teabetöö peaks käima teisiti, mitte läbi maksude. Olen ise aastaid olnud väga kriitiline poliitikute tegemata töö suhtes ja lootsin alati, et keegi hakkab lõpuks nende juttude peale tegutsema. Nimelt kui saan Riigikogusse, siis ma võtan sinna kaasa ragulka. Selle sündmuse ametliku teooria vasturääkivustele on tähelepanu juhtinud tuhanded arhitektid, insenerid, piloodid jne. Maavaradel põhinevad baasvajadused – elekter ja vesi tasuta, või vähemalt palju soodsamalt, kui seda on praegu. See number väljendab kõige eredamalt isiku iseloomujooni, näitab varjatud andeid ning võimeid. Rahvusvahelisel tasandil ärgitada uuringute läbiviimist, kas nafta ikka tõesti hakkab lõppema või lihtsalt kasutatakse seda teooriat hinna pidevaks tõstmiseks. Samuti tuleb midagi ette võtta nn parklamaffiatega – kui on tehtud valetrahv, siis selle õiendamine on niivõrd ebameeldiv ja aega nõudev tegevus, et pigem makstakse trahv ära, aga see ei ole õige ega eetiline

Märkused