Toetuste peamine miinus on keerukas taotlemisprotsess

Need toetavad piirkondliku ebavõrdsuse vähendamist.Jaak Madison, riigikogu liige, EKRE: Regionaalsete toetuste süsteem ei ole kindlasti praegu täiuslik. Selle miinus oleks paraku see, et suureneb oht liigse osakaalu suurenemisele Tallinna ja Tartu kasuks ning kaob just regionaalne aspekt. Selle äravõtmine tähendaks riigikogu kummitempliks muutmist. Need ettepanekud on tulnud kohapealt, inimestelt endilt.

Aabrami hobulausujad: Soone talu päevaraamat

. Kui seda aga ei suuda, siis on katuserahad ikkagi parem kui nende puudumine.. Peamine eesmärk on siiski läbipaistvus ja ausus. aastast riigikogu käest ära võetud ja selle osa riigieelarvest panevad kokku rahandusministeeriumi ametnikud. Leping või laenuleping, naca home loan program. Olgu see mängu- või spordiväljak, külaselts, vabatahtlikkuse toetamine, mõne klassi mööbel, piirkonda tutvustav kaasaegne infotahvel, külaraamatukogu remont jne. Toetuste peamine miinus on keerukas taotlemisprotsess. Seega ideaalset süsteemi hetkel ei ole ning puudused võivad jääda kummitama ka uue süsteemiga. Paraku on see sisuliselt ainus vahend opositsioonil kaasa rääkida riigieelarve kujundamisel ning regionaalse arengu mõjutamisel. Ilmselt keegi ei vaidle vastu, et sellised piirkondlikud investeeringud toetavad paljusid valdu ja väiksemaid linnu, nende arengut ja sinna inimeste jäämist või naasmist. Toetuste peamine miinus on keerukas taotlemisprotsess. Kõige tähtsam nende toetuste jagamisel on avatus, sest parim ravim korruptiivse haiguse vastu on läbipaistvus

Märkused