Toetust ei tuleks võtta kui almust, vaid kui tugipunkti, mis aitab raskest ajast üle

Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ? - Ehitusfoorum

. Saksa ajakirjandusest saab ka täna lugeda päris mitmetest värsketest juhtumitest, kus tipp-poliitikuid süüdistatakse plagiaadis. Võib-olla pole kõigile isegi selge, miks plagiaat on taunimisväärne.Nüüd, kus uurimistöid hakatakse kirjutama juba algklassides, peaks korrektset viitamist, tsiteerimist ja refereerimist hakkama õpetama algkoolis. Toetust ei tuleks võtta kui almust, vaid kui tugipunkti, mis aitab raskest ajast üle. Mäletan, kuidas mu teise klassi laps näitas mulle oma koolis tehtud uurimistööd männipuust. Hakkasime siis koos arutama, kust see tekst Internetti saab, kes need laused kirjutas ja kuidas neile viidata. Selgus, et Euroopa riigid käituvad väga erinevalt. Arvata võib, et nemad on lihtsalt teistest rohkem avalikkuse tähelepanu all ja nende luukerede väljatoomine huvitab ka ajakirjandust. Mitu lehekülge väga keerulist teksti, kuidas mände kasvatatakse ja mida puidust tehakse. Tartu Ülikoolis oleme akadeemilise kirjutamise kursusi üha laiemalt pakkuma hakanud. Iga ülikool teeb ise oma reeglid ja moodustab kaebuse esitamisel komisjoni. Samas sünnib see vahel ka oskamatusest, teadmatusest või hooletusest, nt ei mäletata enam, kust midagi loeti või kuuldi, märkmetes lähevad omad ja võõrad mõtted segamini. See aga tähendab, et ekspertiisi plagiaadi juhtumite käsitlemiseks ei kogune, iga komisjon alustab nullist. Kindlasti on oma osa ka sellel, et neile plagiaadisüüdistuse esitamine tundub olevat lihtne võimalus konkurente kõrvaldada. Kui juhtumeid ei arhiveerita, ei ole teistel neist võimalik õppida. Ülikoolide õpetajakoolituses tuleks tingimata viia sisse akadeemilise kirjutamise kursus, aga seda tuleks pakkuda täiendusõppes ka õppejõududele ja teadlastele.

Huvi on suurem, kui jõuame õpetada, sest paljudel tudengitel, aga ka õppejõududel on mure, et kas nad ikka viitavad, tsiteerivad ja refereerivad kasutatud materjali õigesti. Loodan, et Vakra juhtum annab ülikoolidele tõuke töötada välja plagiaadist teavitamise ning menetlemise protseduurid.

Harta12 -

. Kui ideede, mõtete, andmete või lausete päritolu ei viidata, siis kannatab teaduse usaldusväärsus, kuna puudub võimalus kontrollida öeldu paikapidavust ja mõista konteksti, kust väited välja on kasvanud. Võib ka öelda, et viited on naelad, mis löövad kinni teatud punktid Teie arutelus, kinnistavad Teie kui kirjutaja autoriteeti teiste autoriteetide toel. Paraku pole meie haridussüsteemis akadeemilise kirjutamise reeglitele ja autorsusega seotud küsimustele kuigi palju tähelepanu pööratud. Isegi, kui iga lause taha viide panna, ei ole ju ikkagi õige teiste teksti lihtsalt ümber kirjutada. Maailma kogemus näitab, et vaja on läbi mõelda, kuidas korraldada kaitse nii plagiaadist teada andjatele kui ka süüdistatavale, sest vahel on süüdistused hoopis alusetud. Teame vaid nendest juhtumitest, mis on jõudnud ajakirjandusse. Plagiaadi kõrval on kasvavaks probleemiks ka variautorlus. Tagatiseta väikelaenud on siiski päris soodsa intressiga, seega vara tagatisel laenamine ei pruugi olla mõistlik. Kui küsisin, kust ta selle teksti võttis, ütles, et Internetist. Skandinaavia maades on teadusliku väärkäitumise riiklikud komiteed, kes talletavad ja jagavad avalikkusega teavet menetletud juhtumitest.Eesti ülikoolides pole siiani süsteemselt plagiaadijuhtumeid kogutud ega talletatud. Kui nt Inglismaa ülikoolid ei ole valmis plagiaadijuhtumite kohta teavet välja andma, sest muretsevad maine pärast, siis Holland on väga avatult valmis kõiki juhtumeid jagama. Kui keegi omastab viitamata teise mõtted, ideed, andmed või laused, siis jätab ta teise autori talle kuuluva tunnustuseta ning võtab endale ebaausalt eelise, mis talle ei kuulu

Märkused