Tingimuste poolest võiks eelistada väikelaene, kus puudub tagatise seadmise nõue, sest nende taotlemine võtab kõvasti vähem aega

Siseõues teisaldatakse katendid kuni algse munakivisillutiseni, vajadusel teostatakse kohtparandused. Katusekorruse ruumide valgustamiseks on ette nähtud „Velux“ tüüpi katuseakende paigaldus. Hoone plaanilahendus on traditsiooniline, samas loob erinevate ruumigruppide eraldamine võimaluse paralleelselt toimuvateks sündmusteks. Veskiga seotud detaile ja illustreerivat materjali eksponeeritakse veskikoja ja kivilae paeseintel.Kavandatud juurdeehitus on projekteeritud kunagise abihoone säilinud vundamendiosade kontuurile. Terrassid rekonstrueeritakse veekindlate katuslagedena ning kaetakse paeplaatidest sillutisega. Haapsalu piiskopilinnus on kuulus optiliste illusioonidega seonduvate legendidega. Hone renoveerimisel peaks sellest kujunema keskus täiskasvanute rekollektsioonideks ja laste puhkelaagrite korraldamiseks.Esimesel korrusel paikneb avar trepihall, suur saal avatud ürituste tarvis, köök, sahver ja söögiruum. Sellest saanud koht oma nime. Kärdla linnaline areng on otsestelt seotud Hiiu-Kärdla Kalevivabriku, omaaegse Eestimaa kubermangu ühe tähtsaima tööstusettevõtte asutamisega. Fassaadid pakettklaasidega alumiiniumprofiilidest. Süsteem on aktiivne turismihooajal juuni kuust kuni augustini. Projektiga nähakse ette amortiseerunud juurdeehituse lammutamise ning vana vundamendi kontuuris uue kahekorruselise hooneosa rajamise.

Staadion võimaldab harrastada erinevaid spordialasid. Katusekorruse valgustamiseks lisatakse hoone harjale neli alt poolt puitvõrega kaetud katuseakent. Välditud on juurdeehitatavaid osi ja kaasaegseid ja ajaloolisi katuseaknaid. Maamärgi ja esindusfunktsiooni loojana on rekonstrueeritava akadeemia nurgahoone trepikoja peale ette nähtud monumentaalskulptuuri „Pegasus“ paigaldamine. Katusekorruse valgustamiseks on  hoone katusele planeeritud sümmeetrilise paigutusega „Velux“ tüüpi katuseaknad. tasandil paikneva vaateplatvormini. Suhteliselt tasast reljeefi saab vajadusel ilmestada ja põnevamaks muuta pinnase teisaldamisega krundil. Ajalooline nurgahoone, säilitatav administratsiooni hoone ning uus õppehoone korpus on kujundatud valge liigendatud mahuna. Kujundused kasutatakse lihtsat kahevärvilist põrandavaiba motiivi. Korteri põhikorrusel lammutatakse osaliselt mittekandvad puidust vaheseinad moodustades avara elu-köök-söögitoa. Põhilised viidad esitatakse punktkirjas loetavatena. Katusele rajatakse ekstensiivse haljastusega katuseaed. Ette on nähtud vaheühenduse kolmanda korruse rekonstrueerimine ning uue varikatuse rajamine. Elamisfunktsiooni toomine linnaväljaku äärde aitaks luua kasutusaktiivsust ka siis kui tööpäev on lõppenud ja ärid suletud. Arteesiakaevust voolav vesi paisutatakse tiigis kõnnitee tasapinnani, ülevool juhitakse Kraavi tänava servas kulgevasse ojasse. Juurdeehitusena kavandatavad mahud on sobitatud olemasolevate mahtude ja arhitektuurse välisilmega. Jalakäijate sild ületab elava liiklusega Liivi tee, võimaldades ühtlasi pääsusid platvormidele. Saabudes pika valgusküllase perroone katva varikatuse alla avaneb reisijatele ülevaade ala liiklusvoogudest. Lõunapäikesele avatud väliruum on privaatsem ja sobib koos restorani välisterrassiga nii  konverentsi- kui hariduskeskuses toimuvate välisürituste tarbeks. Katusealuse ruumi valgustamiseks lisati mõlemale katuse poolele Velux-tüüpi katuseaknad. sõlme ümber koondatud elamisühikud jagatakse kahes väiksemaks õpilaskorteriks.

kadakas hekiks • Kodu Kauniks

. Hoonel on keskkonnaga harmoneeruv vertikaalne ülekattega laudvooder ning tõrvatud sindelkatus. Esimesele korrusele on projekteeritud vastuvõtt, kontoriruumid ning restoran. Olustvere TMK õppehoone rekonstrueerimine Olustvere, Viljandi maakondArh. On the other side of the green bridge a new square will take form and create a public place outside the public building.School stadiums and sports grounds will opened and integrated to the new bridge and public space. Langevad lehed ja niiskus ei ase katusekonstruktsioonidel korralikult kuivada ja suurendavad niiskuskahjustuste ja lekete ohtu. Siseõue poolse vitriinakna ette paigaldatakse autoväravaga ühtse kujundusega valmistatud metallvõre. Taimi paepealselt valides võiks jälgida võra kuju, sest kadakaid on palju erinevaid vorme.

Dr Jaan Sütt Eesti Arstide Liidu president Pr Iivi Luik Pr.

. Tekstiilvõlvi sees paiknev valgusti loob kumeratel pindadel immateriaalse helenduse.Ringiruum ja vaateplatvormRingiruum rajatakse r/b vahelaele. Sissepääsu ala on sillutatud betoonkivi sillutisega kaetud platsina mida läbib peahooneni viiv kaarjas teerada. Lagunevate müüritiste pealsed konserveeritakse betoonist valatud müüripealsetega. Projektiga nähti ette amortiseerunud eterniitkatuse vahetus ning katusekallete ühtlustamine. Tumeduserinevuse eesmärgiks on oluliste ehitisosade, tarindite ja detailide esile tõstmine taustast. Ruumi tajumist on toetatud ka erinevate kuulmisaistingutega. arheoloogiliste uurimistööde käigus avatud hiliskeskaegne munakivisillutis. Põhiosas ühekorruselise hooneosa sissepääs on antud keskuse tagumises tiivas asuva KEY ehitusmaterjalide kaupluse vastast. Katusekorruse väljaehitamisel lisandub veel paar uut klassruumi, kantselei administratsiooniruumide ja õpetajate toaga.Juurdeehitusena liitub olemasolevale hoonemahule multifunktionaalne fuajee. Intressimäärad seadusjärgne, kiirlaen 0 intressiga. Hoonele ja ümbritsevale keskkonnale omased detailid säilitatakse originaalkujul. Väljaku idaservas kujundatakse hekkidega korrastatud pargina Arteesia aed. Uus väljak teeb sellest kohast hea keskkonna ettevõtetele julgustades kohvikute, kohtumispaikade ja iduettevõtete teket. Linnaruumi saab kasutada erinevate tänavaspordialade harrastamiseks või erinevateks festivalideks. Kaasaegne tehnosüsteem ja ruumikasutus on lahendatud märkamatult ning domineerivaks jääb hoone üldilme. Bastioni Pärnu mnt poolsele osale rajati Musumäena tuntud haljasala, teisele poole Viru tänavat jääv bastioni osa tasandati ja hoonestati. Monofunksionaalne keskkond ei soodusta piirkonna aktiivet ööpäevaringset kasutamist. ÄRI- JA ELUHOONE / HOTELLVäljaku elukeskkonna aktiveerimiseks on  selle lääneserva kavandatud kolmekorruselise hoonemahuna segafunktsiooniga äri-kortermaja-hotelli rajamine. Suvisel perioodil laieneb turu funktsioon ka turuhoone esisele väljakule.KULTUURIMAJAUue kultuurimaja rajamine on kavandatud vana hoone asemele. Olemasoleva hoone lammutamine võimaldab ajaloolise Allika tn ühenduse taastamise. Suurest valguserinevusest tuleneva nägemistundlikkuse ja  pimestamise vältimiseks on kavandatud olemasolevatele akendele otsest päikesevagust hajutava prinditud joonmustriga tuuleklaasi paigaldamine. Värvid on lahendatud kontrastsuse printsiibil. Peahoone esiselt terrassilt saab avada vaated merele. Kavandatav Ülemiste ühistranspordikekus on ühendatud Euroopa transpordivõrguga Rail Baltic rongiliini abil, tunnelina raudtee alt läbiv trammiliin ühendab terminali omakorda lennujaama ning teisest otsast sadamaga. Ka on võimalik seal ülejäänud ruumist eristuvate välinäituste korraldamine.Ajalooline suvesaalMõisa ajaloolise suvesaali algse ruumimulje saavutamine tundub üsna võimatu ülesandena, kui sinna ei jõua ühtegi päikesekiirt. Students will be able to use the place on the way home after school.To reinforce the identity of the area new bus stops that resembles the new center will be created. Raudtee tsoon ja linnaruum moodustavad ühtse voolava terviku. Teaduskondade õppekompleksid paiknevad viiel korrusel. Krundil nähakse ette ringliiklus sissepääsuga Pauna teelt suunaga koolimaja eest läbi ja väljapääsuga Kõpu-Jõesuu maanteele.Parimise paremaks korraldamiseks on parklad viidud koolimaja ja rajatava saunahoone vahelisele alale. Mina olen kadakaheki mõtet vaid peas mõlgutanud. Puuduliku veepidavusega terrassid rekonstrueeritakse pööratud katuslae põhimõttel valmistatud käidavate katustena. Fuajeega liituvad auditoorium, koridori esimeses osas riietus- ja pesuruumid. Okka pannoo „Rahvaste sõprus“ lõunaseina osa demonteeritakse sektsioonide kaupa,  konserveeritakse ja rekonstrueeritakse vormis, mis võimaldab selle eksponeerimist erinevatel näitustel. Tuled akendes lisavad pimedal ajal turvatunnet, esimese korruse äripinnad tekitavad linnaliseks aktiivsuseks vajaliku kontaktsooni.TURUHOONETuruhoone rajatakse olemasoleva turuväljaku kohale. Jaamahoone jõepoolne külg on kasutuses ootesaalina, linnapoolses suletud tsoonis paiknevad ametiruumid, rendipinnad ning tehnilised ja abiruumid. Terminal toimib atraktiivse maamärgina olles erinevatest suundadest hästi nähtav ja tajutav. Nõnda saab näitust läbida ka ratastooli ja lapsevankriga. Väljaku kõige domineerivam funktsioon on parkimine.

Äripäeva artiklid kategooriast Uudised -

. Maapind on pehmelt öeldes üsna viletsake, puha savvi. Katusekorrusel ehitatakse välja kabinet, kaks magamistuba ning vannituba. Sissepääsu ja veranda osas on jätkatud parapeti lainelise katteplaadiga vormistatud pitsilist motiivi.Juurdeehitusel on eraldi sissepääs tuulekojast hoone loodeküljest. Koolitatud taimedega õnnestub see kindlsti paremini. Juurdeehitus liitub olemasoleva hoonega edela küljes ja ulatub L-kujuliselt hoone taha. Hoone arhitektuurne lahendus on lihtsa geomeetriaga. Ülemiste ärilinnaku poole sissepääs on väiksema liiklusvooga ning kulgeb laugja pandusena paralleelselt Ülemiste lennujaamani pikendatava trammiteega. Kunksmoor ainult nii tubli olnud, et paljundamise ära teinud, minul ainult teostusootusel plaan. sajandil kui bastion kaotas oma sõjalise otstarbe kaevati bastioni muldkeha läbi ning rajati Viru tänava trass. Fassaadi kattematerjal on valitud arvestades ajaloolist miljööd ja sobivust vana koolimajaga. Projekti esimeses pooles korrastati muuseumi peamaja ja renoveeriti kõrvalhoone, korrastati õueala, valmisid laste mängunurk, laululava jmt. Peasissepääs on Kesklinna poole rajatava Euroopa väljaku poolses küljes. Hoones nähti ette amortiseerunud katusekatte vahetus tsingitud valtsplekkkattega, pööningu katuslae soojustamine, akende vahetus ning ventilatsiooni ja küttesüsteemi uuendamine. Tiik on valgustatud seest poolt veekindlate basseiniprožektoritega ning haljastatud erinevate kõrreliste ja veetaimedaga: paju, hundinui.VIIDADOrienteerumist lihtsustab ühtse märgistusega selge võrgustik. Tingimuste poolest võiks eelistada väikelaene, kus puudub tagatise seadmise nõue, sest nende taotlemine võtab kõvasti vähem aega. Juurdeehituse mahtu on kavandatud suurem kogunemissaal ja muuseumit teenindavad abiruumid. Hoone tehnosüsteemid kaasajastatakse, küte lahendatakse õhk-vesi soojuspumpade baasil. Ajalooline peahoone rekonstrueeritakse traditsionalistlikus vormikeeles.Hoone esimesel korrusel paiknevad valdavalt õppe- ja koolitusotstarbelised ühiskondlikud ruumid. Idatiiva terrass lahendatakse haljastatud mätastega katuseaiana. Evakuatsiooninõuete täitmiseks on hoone kaguküljele projekteeritud metallist evakuatsioonitrepp.Rekonstrueerimise käigus on kavas hoone välispidine soojustamine ja puitfassaadi uuendamine. Hea ligipääsetavus loov võimaluse tõmbekeskuse tekkeks.Ala kaubamaja ja tuletõrjedepoo vahel muudetakse kohalikuks tõmbekeskuseks parandades jalakäijate ligipääsetavust, luues ala läbivaid jalgrattateid, heakorrastatud linnaruumi ning rohealasid. Õhkpumba välisosad paigaldatakse hoone katusele parapeti taha varjatult.Olemasolev haljastuse olukord säilib. Hoone fassaadi lääneosas paiknevat bussiootepaviljoni koos abiruumidega ühendab peatustega väljakut ääristav lainjas varikatus. Teisele korrusele jäävad magamistoad. Liiklusring võimaldab rajatavat liiklussõlme kasutada kohaliku sisse- ja väljasõidulahendusena, teostada kõiki vajalikke manöövreid erinevalt tavalisest ristmikust, mis juhib liiklusvoo ümbritsevatele tänavatele ega võimalda sooritada kohest tagasipööret. Näituse taustaks oleva ruumi üldine kujundus aga piimanduse selja taga olevast laiemast plaanist - piimakari, heinamaad, talud. Nähtava osana jääb paistma sokli kõrgune kiviplaatidega viimistletud terrass. Arhitektuurne maht on inspireeritud rannakülade paadikuuride katusemaastikest. Ülejäänud hoone ruumistruktuuri ei muudetud. Suur õueala paviljonide ja töötubadega jääb peahoonest lõunasse. Korterelamu on kahekorruseline keldriga hoone. Jalgratastele turvaliste parkimisvõimaluste loomiseks rajatakse väljakule sõõrja asetusega parkimisraamid. Puude eemaldamine nähakse ette hooldusraie käigus. Tänavapoolsel küljel kasutatakse grafitikaitsega tsementkiud fassaadiplaati. Koridoriga külgnevad  laborid ning piima-, jookide-, liha- ning pagaritehnoloogia tsehhid. Olemasoleva trammitee läbiviimine raudtee alt ja selle pikendamine lennujaamani on juba iseenesest suur projekt. Kapten Trummi laev paikneb ala merepoolsel küljel, nii tekkib visuaalne side paadisadamaga.  Puude võrad on altpoolt valgustatud platsi pinda süvistatud valgustitega.Purskkaevu näol on tegemist seitsme joaga kinnise süsteemiga veeatraktsiooniga..  korruse muuseumiruumide osaline rekonstrueerimine.Hoone üldist arhitektuurset laadi ja kuju antud projektis ei muudeta. korrusel on tööruumid, millede vintskappaknad avanevad põhja ja kuhu kaudne lõunapäike paistab koridori klaasseinte kaudu, läbi lõunapoolsete vintskappakende. Selleks ettenähtud päevadel on väljakut võimalik kasutada turuplatsina, linnafestivalide esindusliku ruumina.Väljaku serva kavandatavast kaubnduskekusest võiks kujuneda tulevast keskväljakut piirav aktiivne linnalik element. Väljaku parkla osa saab vajadusel kasutada avatud linnaruumina turu- ja kohtumispaigana ning suuremate temaatiliste massiürituste tarbeks: Jõululaat, Jaanipidu, palvepäev jne. Peamised suuremad kogunemisruumid paiknevad kogu hoonet läbiva keskse koridori servas. Tööde käigus rekonstrueeritakse ka trepikojad ning peasissepääsu vestibüül.Muuseumispetsiifilise inventari kujundus lähtub peamiselt tööstusseadmetele omasest esteetikast. Mahud viimistletakse väljast mustaks oksüdeeritud fassaadiplekiga. Linnud käristanud: „kärdi, kärdi, kärdi“. Köögi plokk liidetakse ajaloolisele hoonele keldri tasandil. Kaasomandis hoone on valdajate vahel jaotatud korterite kaupa. Autoliiklusest vabastatud väljakupind kujundatakse erinevate pinnakatetega põnevaks maastikuks: seda ilmestavad valgustid ja pingid, haljastuse väikeobjektid

Märkused