Tegutse kohe – seda maagilist valmidustunnet ei pruugi tulla isegi siis, kui oled tegutsenud aastaid oma valdkonnas

Kaks miljardit aastat hakkasid mõned ürgbakterid omavahel koostööd tegema ja sellest koostööst kujunesid ajapikku raku organellid, mitokondrid ning tuum. Selle asemele peab tulema inimlikkus ning praegu liigub EV Venemaaga sarnanemise kursil. Inimesed peavad saama võimaluse tähtsatel teemadel kaasa rääkida Legaliseerida nii ravi- kui rekreatiivne kanep, Lõpp karuslooma farmidele. Las Eesti kodakondsus saab lisaväärtuse. Eestlased on alati ajanud oma asju tasa ja targu ning lähtunud talupojamõistusest. Keskkonnakultuur, tervishoiukultuur, poliitiline kultuur, majanduskultuur, traditsionaalne põliskultuur, regionaalpoliitiline kultuur, hariduskultuur, militaarkaitse kultuur, toitumiskultuur, liikluskultuur, kogukondlik kultuur, spordikultuur, ärikultuur jne. aastal Nõukogude Liidus, olles jäänud omal ajal kinni Glavliti tsensorivõrku. Olen selle poolt, et rahvas saaks läbi otsedemokraatia rohkem otsuseid vastu võtta. Meil ja meie lastel on õigus puhast õhku hingata.. Selle asemel luua ühing, mis kaitseks selle riigi kultuuriloojaid ühtemoodi. Loodus vajab toimimiseks inimese mittevahelesegamist. Inimene on inimene ja selliselt peab temasse ka suhtuma. Sportlased pole eriti haritud, sest neid kannab läbi kooli nende füüsiline oskus palli lüüa või lõuga tõmmata. Rajada riiklik metsloomade rehabilitatsioonikeskus. Viimaste aegade Teeme Ära talgud olen viinudki sõpradega läbi Luunja silla juures “kalameeste paradiisis” Arhitektina puudutab mind keskkond, mis igapäevaselt meid ümbritseb nii linnas kui maal. Samuti hakata varases eas harjutama lapsi homoseksualismi normaalsusega ning vähendama seksuaalkäitumise ümber olevaid häbipunkte mis kaasas nõuka-aegsel põlvkonnal. Alternatiividest peaks teadlik olema võimalikult palju inimesi, mis tähendab ühisosa leidmist kõigi erakondadega. Jätkusuutlik, kogukonda arvestav looduskasutus ja säästlik, innovaatiline majandusareng peab asendama keskkonna arvelt toimivad iganenud ressursimahukad majandusmudelid. Kaitsta kõike elavat tähendabki ju, et kedagi ei jäeta kõrvale. Tegutse kohe – seda maagilist valmidustunnet ei pruugi tulla isegi siis, kui oled tegutsenud aastaid oma valdkonnas. Selle piraatkoopiad ringlesid enne pea pool sajandit самиздат’i põrandaalustel turuplatsidel. Nii kaua, kui leidub mõjukaid inimesi, kes arvavad, et Emajõkke võib kallata tselluloositehase reoveed otsa, ei ole haritud inimene, ega tea ka majandusest midagi, olgu ta lõpetanud mistahes kõrgkooli. Juba see vähendab kulusid. Tasuta hambaravi kodanikele ning mahetoit peab olema kõigile kättesaadava hinnaga Olen otsedemokraatia eest, et rahva arvamusega arvestataks, eriti kui on tegu suurinvesteeringutega, mis puudutavad meie kõigi ühist vara. Õnnestumisel hiljem ka riigi tasandil. Ruth Tammeorg Tartu Ülikooli Ametiühingu esimees Igaüks on oluline. Loodusega ümberkäimine ei tohiks olla inimkeskne ning loomapopulatsioonide majandamine ei tohiks lähtuda sellest, millised liigid on inimesele kasulikud või kahjulikud. Aitab tööstressist, läbipõlemisest ja  enesetappudest! Rohkem naisi poliitikasse! Tõstan naiste ja teiste vähemusgruppide  enesekindlust oma isikliku eeskujuga. Juba praegu, siin ja täna näeme seda juhtumas. Selles elatakse parema meelega, sinna sünnivad lapsed parema meelega. Minu südameasjaks on Eestimaa loodus, lapsed, loomad, puuetega inimesed ja eakad. Ma tahan, et minu esindajal riigikogus oleks särgis auk ja kulunud püksid. Põllumajanduslooma tapmisel kasutatav viis peab tuimestama looma koheselt ja valutundetus peab kestma surma saabumiseni. Eesti riigi hea käekäigu aluseks on teadmuspõhine, läbipaistev ja avatud poliitika, mis kasutab targalt ära rahva vaimset potentsiaali. Enamuse sellest ajast, üle kahe miljardi aasta, kujutas elu enesest prokarüootset, eeltuumset bakterimassi. Võrdne kohtlemine kõikidele ühiskonnaliikmetele, kes soovivad osa võtta ja panustada Eesti ellu. Tule kaasa! Laura Kiiroja Doktorant, zoosemiootik, hundiuurija Mina toetan Roheliste Riigikokku jõudmist oma kandidatuuriga peamiselt järgmistel põhjustel: Loodusrahva üheks tugevuseks peaks olema oskus teiste liikidega sõbralikult kooseksisteerida. Mugavuspagulastele piiride sulgemine. See ei ole isegi debateerimise küsimus. täiendavus: erinevus rikastab ja võimaldab üksteist täiendada. Jah, need kõik on olulised teemad, aga nende valimiste peamine ning vaieldamatult olulisim märksõna on keskkond. Igas maakonnakeskuses peab olema  sünnitusosakond. Lõug aetakse ette ja üritatakse blokkida igasuguseid katseid kuulata. Toetada üksikemasid rahaliselt ning Pätsu monumendi asemel püstitada pronksskulptuur kolme last üksi kasvatav kolme koha peal töötav keskealine naine. Eestlasel on õigus elada oma kodumaal väärikalt, ilma sellise reostuseta nagu ülemäärane kontrolliv bürokraatia ja rahakotipõhised sõltuvussuhted. Meil on ainult üks Maa ja me peame tema pinnal arukalt toimima. Olen kuulunud doonorite seltsi ja rohelistesse, viimases lõin kaasa puuetega inimeste töögrupi töös, olin roheliste riigikogu fraktsiooni nõunik loomakaitse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise küsimustes. Minu panus on teadmised, oskused ja kogemused tervisedenduses nii riigipoliitikas kui ka üksikisiku tasandil – oleme terved ja elame eluterves Eestis! Aare Veedla Veera Kostina Reigo Lehtla ROHELINE MANIFEST…. Looduskaitsenõuete rikkumise suhtes peab kehtima samasugune nulltolerants nagu isikute või nende varavastaste kuritegude suhtes. Eestile parimate otsuste langetamiseks peavad otsused põhinema laiapõhjalistel süvateadmistel, mille tagab tihe side teadlaste ja rahvaga. Inimkond on vaatamata hoiatajatele samal kursil jätkanud. Noored inimesed peaksid kultuurist taas huvituma kui elus nähtusest nagu sai tõestatud ka Nihilist.FMi ajal. Erivajadustega inimeste elujärje tõstmine. Oleme justkui väikesed, aga kõik, mis me siin teeme, võib maailma muuta. Nii saaks sellesse kombineerida ka kehalise kasvatuse, mis kuupri jooksmise asemel keskenduks rohkem joogale. Tselluloositehase osas peame olema valvsad, et selle ehitust uuesti päevakorda ei võetaks. Ühtki looma ei tohi mõjuva põhjuseta tappa ega allutada inimese julmale kohtlemisele. Lapsevanemad ja vanavanemad seisavad karmi tõe ees, mis annab mõista, et kui me kohe ei tegutse ja valitseva süsteemi vastu ei astu, näevad meie järeltulijad ü l e t a m a t u i d raskusi, mis kaasnevad planeedi ökosüsteemide hävimisega. Ma palkaks endast targemaid inimesi, kes vana Nõuka aja mentaliteediga establishmendi vanadekodusse surema kärutaks. Sellised inimesed ei tohiks langetada olulisi otsuseid. Kaasa aitaks ka kanepi legaliseerimine, maksustamine ja reguleerimine. Riigikogu on aegunud poliittehnoloogia, läheme järk-järgult üle toimivale digidemokraatiale, kus ükski hääl ei jää kuulmata. Inga Ploomipuu Psühhiaater, psühhoterapeut ja hüpnotisöör, omaaegne tippkorvpallur ning spordiorganisaator Ravijärjekordade vähendamine. Eesti naine on kogu aeg sõjas. Taotledes smslaenu sularahas väljastatakse laenusumma postkontoris rahakaardi vahendusel ning täpselt samamoodi saab laenu ka tagasi maksta. Samuti olen kahe käega kodanikuühiskonna ja otsedemokraatia poolt. Laiali saata Kultuurkapital ning sõltlaste pealt ülalhoitud ebavajalik osa kultuuritoodangust suunata tasuta psühholoogilise nõustamise pakkumine kõigile kodanikele. Üheks osaluse võimaluseks on rahva algatatud siduv rahvahääletus. Kaotada kilekotid ja kilepakendid. Keelekümblus peab olema võimalik alates lasteaiast ja varustatud spetsialistide toega. Loomade ja lindude eetilise kohtlemise eest. Igal eestlasel peab olema kindlustunne homse suhtes, sest vastasel korral ei suuda ta ülehomse peale mõelda. Rail Baltic tuleb peatada, plaanitaval kujul rajamine on katastroofiliselt ohtlik loodusele ning majanduslikult põhjendamata projekt, mille eest ka järeltulevad põlvkonnad peavad tasuma. Nad on hetkel reaalsusest irdunud. Eestil on tohutu potentsiaal meie looduse ja inimeste näol ja seda saame rakendada vaid targalt, koos hoolides ja arenedes. Peatada koolikiusamine, keelekümblusega alustada lasteaias ning luua metoodika teise emakeelega õpilaste õpetamiseks eesti keeles. Koolidesse on vaja juurde tugispetsialiste. Energiataristu uuendamine rohelisele energiale üleminekuks on kõige olulisem asi, millega Ida-Virumaa ülejäänud Eestit mõjutab. Taastuvenergiale üleminek ja mahemajandus on oluline mitte ainult inimese tervise mõttes, vaid ka majanduse tervise jaoks. Ise töötan ühes sellises poes. Roman Mutonen Eleanora Loginova Aleksei Nehoroškin Anette-Marlen Ott Darja Vorontsova Leonid Mironov Märt Põder Filosoof, infovabaduse aktivist “U-u-u-u-u-uau-uau-uauu! Oh vaadake mind ometi, ma hukkun. Suunaksin rahastuse sündmustele, mis tähistavad mitmekesisust ning traumata üritusi. Arendame Eestis rohkem õppemängde suunda. Kanepituru riiklik regulatsioon. Energiat tuleb säästa, haigusi ja õnnetusi peab ennetama, raha peab investeerima tulevikku silmas pidades jne. Kristjan Rohtla Hambatehniku õppekava õppejõud-lektor Tõstame õpetaja ja õppejõu kutse au sisse. See on pannud mind kahtlema RB riigi poolt valitud trassi sobivuses. Rohelised – esimene puhas riik. Tänapäevasi kiireid muutusi ei ole võimalik suurte riigiasutuste bürokraatiamasinast enam läbi lasta. Usun Eestisse, kus maakohtades on elu, toimetamine ja innovaatiline lähenemine nii põllumajandusele, kultuurile kui ka loometööle laiemas vaatevinklis. Teadvuse muutus võib kaasa aidata mõtlemise muutusele, mis viib hoolivama ja targema tegutsemiseni suhetes kaasolenditega ja elukeskkonnaga. Kui maksutõus selle nimel on paratamatu, siis tuleb tõsta. Erakond Eestimaa Rohelised annaks kõigile eestlastele eeldused täisväärtuslikuks eluks ja eneseteostuseks. LÕPETAME TOIDU RAISKAMISE Teeme kauplustes realiseerimisaja ületanud toidusaadused tasuta kättesaadavaks. Olen kodanikupalga eest, mis tagab võrdsemad võimalused kõikidele kodanikele. Taolised tegevused tuleb keelustada. Munad on senini kõik ühes korvis ja Marsi koloonia või siis vähemalt Kuu baasi asemel on meil siin hoopis omavahel ärplevad sõjapealikud ning selline kuhi tuumarelvi, millest piisaks tervele Päikesesüsteemile. # Võimu kese peab parlamentaarses riigis olema parlamendi, mitte valitsuse käes. See on meie puhas õhk ja puhas loodus. Kambriumi plahvatus, biodiversiteet laienes ja ilmusid ka meie hõimkonna esindajad – selgroogsete esimesed eellased. Efektiivse lõimumise tagab eeskätt tõhus infovahetus ühises keeles. Hariduseta hääbub kultuur ja kultuurita logiseb majandus. Ta peaks sööma tanguputru ja elama külmas korteris. Keelaksin püstitada sõjaga seotud monumente. Iga kodanik võib omal käel kasvatada vähemalt ühte. Psühhiaatrilise arstiabi ja psühhosomaatilise meditsiini kättesaadavuse parandamine ärevuse, depressiooni, une- ja muude häirete raviks. Mittevaktsineerimise trend koos MMS-i juraga liiguks rohkem lastekaitse seaduse alla, mille alusel on mittevaktsineerimine või lapsele sodi sisse kallamisel võimalik laps perest eemaldada. Kasvatame heaolu, suurendades majanduslikku, looduslikku ja sotsiaalset kapitali – tehes seda kõike ökosüsteemi kahjustamata. Olen jätkusuutliku majanduse ja teaduse arengu eest. Väikemajanduse arendamise eest, vältides ületootmist. Tegutse kohe – seda maagilist valmidustunnet ei pruugi tulla isegi siis, kui oled tegutsenud aastaid oma valdkonnas. Eesmärgiks on tapmist mitte ilustada. Maailmas hakkama saamiseks eelistada kõrgkoolides inglise keelt. Ebavõrdsus on kasvanud suureks ja see põhjustab tigedust. Igale inimesel võimalus investeerida taastuvenergia tootmisesse maksuvabalt. Tegu on halva trikiga riigi poolt tunduda kultuurisõbralik kui tegu on vaid ajatu nipiga edendada riigi mainele hästimõjuvaid või siis mittemidagiütlevaid teoseid. Sama oluline on minu jaoks mets, mis peaks olema arenev organism, keeruline ökosüsteem, mitte nn.

Kodanikupalk ja tervisekindlustus kõigile! Vähem bürokraatiat,  rohkem kindlustunnet. Me kõik oleme omavahel seotud – kui teed kellelegi head, tuleb see ringiga sinule tagasi. Tuleviku Eestis on investeeritakse senisest enam tervishoidu, teadusesse, haridusse ja sisejulgeolekusse.

Vikipeedia:Üldine arutelu – Vikipeedia

. Ületoodang kultuuris ei leia sihtmärki. Ivo-Hannes Lehtsalu Oma hingelt olen “Metsavaht”, kes käib tihti looduses, jälgib loomade ning lindude toimetusi ning tegeleb taimedega. Vanemate toetamine emakeele õppimisel riigi tasandil. See tähendab püüdlemist sellise riigivalitsemise poole, kus selge võimalus seadusloomes ja otsustetegemises kaasa rääkida on kõigil kodanikel, mitte üksnes karjääripoliitikuil ning tagatubade niiditõmbajail. Seetõttu alustaksin ilma rahvusliku ideoloogiata terminoloogiate õpetamist inimestele kes pole mugavustsoonis kunagi viitsinud õppida ega aru saama. Seadusega tuleb tagada raierahu lindude pesitsusajal. Eestlane peab mõistma, et kuna talle miski ei meeldi siis ei ole see alus selle teistele keelamiseks. Olen lühendatud tööaja poolt. Naine ei pea kusagile minema. Samal ajal Aafrika ja pool Aasiat nälgib. Nende teosed ei saa olla ühiskondlikult tõsiselvõetavad. Haridus oleks laiapõhjaline, haridustöötaja väärtustatud ja haridussüsteem erinevusi ning innovatsiooni soosiv. Liidu okupatsiooni aegsete kahjunõude esitamine. Need saavad olema tasuta võõrutuskeskused, mis toimivad KulKalt ära võetud rahadest ja lähevad inimeste elude taastamisse.  Eelisjärjekorras hakata psühhoteraapias kasutama MDMA’d ning psilotsübiini. Selleks peame oluliselt suurendama teaduse ja hariduse rahastamist. Metadooniravi kaotada või vähendada drastiliselt, asendada kratomi ja psühhedeelikumidega. Kõiki tuleb käsitleda võrdväärsetena. Me teame, kuidas teha nii, et kõik Eesti elanikud saaksid ravikindlustuse. Nii peab see laienema üle Eesti. Tähtis on mõista, et Eestisse sündinud inimesed ei ole odav tööjõud, mis elab ja hingab üksikute rikastumise nimel. Teaduspõhine probleemikäsitlus kõikides eluvaldkondades. Uimastialane selgitustöö olgu vaba ideoloogiast ja rõhutagu isikliku vastutuse olulisust. Ainus põhjus miks neid keelustada ei suudeta seisneb noori kartvate konservatiivide jonnakuses. Palgalõhe pannile, selle tarvis töötasude läbipaistvaks muutumine, seadusandluse vastav muutmine. Metsloomade püüdmist ja tapmist meelelahutuslikel eesmärkidel ei ole tolereeritav.

Reisikindlustus ja hinnakalkulaator |

. Hannes Liitmäe Minu kõige lähedasemaks teemaks on puhas elukeskkond. Muinaskultuuri taaselustamine!  Muinaskultuuri pühapaigad, nagu hiied, lätted ja muud peavad olema nii loodus-kui muinsuskaitse all. Kui Eesti rahvas midagi ühiselt ette võtab, siis on suur tõenäosus, et meid saadab edu. Loome selge majanduslike stiimulitega korra, mis vähendab toiduraiskamist kõigil etappidel alates põllust ja laudast kuni kaupluste ja toitlustusasutusteni. Vanema põlvkonna jaoks on vaimne ravi stigmatiseeritud. Seal oleksid mälestustahvlid ja filmid, eksponaadid. Maavarade tarbimisel lähtutakse ühe ühiku maksimaalsest väärindamisest ekspordivõimekuse ning tööhõive eesmärgil

Märkused