Tartu hoiu laenu ühistu, tagastamatu laen

Liit kannab hoolt, et liikmesühistud järgiksid hoiu-laenuühistute toimimise head tava ning ei eksiks seadusega kehtestatud usaldusnormatiivide vastu.

Tartu Korteriühistute Liidu koduleht

. Puulehtede äravedu Tartu linnas Teostame  äravedu Tartu linnas.

Referentsid | Aruut

. Tasuta graniitliiva saab kauplusest Tevo. Tartu hoiu laenu ühistu, tagastamatu laen. Haljasalad on kaardil tähistatud lillakasroosa ning puiesteed rohelise värviga. Tartu hoiu laenu ühistu, tagastamatu laen.

Lehekotil on kaalupiirang, üks töömees peab seda jõudma tõsta. Krediidi ettevõtted, kus kiirelt raha saada. Kui kott on raskem, siis rakendatakse topelthinda. See projekt puudutab ainult neid Tartu linnas olevaid korteriühistuid, kes hooldavad linnale kuuluvaid maa-alasid ning sisaldab tasuta lehekottide jagamist, lehtede äravedu ja graniitkillustiku tasuta saamist. Liit hoiab liikmeid kursis hoiu-laenuühistuid puudutavate seadusandlike muudatustega ja osaleb enda võimaluste piires seadusandluse kujundamises.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu

. Kõige olulisem on alati säilitada positiivne meel ning mõelda optimistlikult võimalikele lahendustele. KÜ ei pea olema TarKÜL’i liige. Kuigi liit on ennekõike loodud abistava institutsioonina toimivatele ja alustavatele hoiu-laenuühistutele, aitab liit ka praeguseid ja tulevasi hoiu-laenuühistu teenuste kasutajaid, hoiatades neid liitumast kahtlase taustaga hoiu-laenuühistutega

Märkused