Taotlus vaadatakse läbi 2-3 minutiga

See punkt on seotud ka eelmisega. Eesti muusika ekspordiprojektide toetamiseks on EAÜ iga aasta veebruaris eraldanud konkreetse summa MTÜ-le Eesti Muusika Eksport, mille juures asuv spetsiaalne komisjon vaatab taotlusi läbi kaks korda aastas. Kui taotluse esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev. Isikutega, kellele EAÜ on eraldanud toetuse, sõlmitakse vastav sihttoetuse leping. EAÜ toetab erinevaid muusika-, kunsti jm.

jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnistuse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Ettevõtlusega alustamiseks vajalikud tegevusload Eestis

. Eelneva vabastuse korral kinnistu elektri tarbimisteatis eelneva aasta kohta taotluse esitamise kuupäeva seisuga.

Puudega isiku kaardile kantavate andmete loetelu ja.

. Taotlus vaadatakse läbi 2-3 minutiga. Taotlus vaadatakse läbi 2-3 minutiga. EAÜ juhatus vaatab taotlusi läbi üks kord aastas.

Reisiraha kiirlaenud: isiklik konto, tingimused, kontaktid.

. filmikunstiga seotud projekte.. Informatsioon eraldatud toetuste kohta avaldatakse ka EAÜ veebilehel.

Aadresside määramine ja muutmine > Tallinn

. nendelt uute teoste tellimist, nendele stipendiumide ja auhindade andmist jms; eesti muusika ekspordiprojekte; eesti kunstiga, sh

Märkused