Taotlemine läbi elektrooniliste kanalite

Kutsekomisjoni täiendava hindamise määramise otsuse järel väljastab kutse andja kutse taotlejale täiendava hindamisega seonduva kutse andmise tasu täiendava arve. Taotleja poolt arve tähtajaks mittetasumisel kutsetunnistuse taotluse avalduse menetlus lõpetatakse ja kutset ei anta. Kõikvõimalikud avaused tähendavad lihtsalt seda, et sinu küttearve on märksa suurem igal talvel, kui see võiks tegelikult olla madalam. KIKi taotlusvoorude ja -materjalide kohta leiab infot. Keskkonnaprogrammis taotluste esitamise tähtaeg kuulutatakse välja KIKi ja keskkonnaministeeriumi kodulehel kuu aega enne tähtaega. sisalduvate kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimustega ning EKKL kutsetunnistuse taotluse avalduse vormidega.

Kuidas sisestada eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taotlust E-toetuste keskkonnas?

. Kutse andmise tasu tasumise kohta saadab EKKL hiljemalt oktoobrikuu jooksul tasujale tasumise järel raamatupidamise tarvis vastava arve märkega tasutud.

Viisa Venemaale - 64 eur - Vene viisa

.

Täpsem info siit. Toetuse taotlemine EL fondidest käib kas läbi avatud taotlusvooru, investeeringute kava või programmide. Taotlemine läbi elektrooniliste kanalite. Juhul kui viimane kutse tõendamine leidis aset enam kui viis aastat tagasi, siis tuleb taotlejal tabelisse kanda andmed täiendkoolituse kohta viimase kutse tõendamise aastast alates

Märkused