Taolised kiired sisseostud ei ole aga tüüpiliselt kunagi mõistlikud ega ka vajalikud, vaid on mõeldud lihtsalt selleks, et rahuldada hetkelist emotsiooni

Vabadus hirmust ja kannatustest. Samuti peame võimalikult kiiresti alustama taastuvenergiale üle minemise protsessi. Vanemate toetamine emakeele õppimisel riigi tasandil. See on Aaviksoo reformi tulevik. Muuta õppekavad paindlikuks ja väärtuspõhiseks, enam isiksust arendavaks.  Kool peab arendama noortes oskust leida vajalikku informatsiooni, loovalt lahendada elulisi probleeme ja teadlikkust põhjus-tagajärg seostest. Kopsuarteri trombemboolia võib olla eluohtlik. Soovin, et loomade halb kohtlemine jääks minevikku ja karusloomafarmid Eestis keelustataks. Valu võib süveneda sügaval sissehingamisel, köhimisel, söömisel või ette painutamisel. Ületoodang kultuuris ei leia sihtmärki. Taastuvenergiale üleminek ja mahemajandus on oluline mitte ainult inimese tervise mõttes, vaid ka majanduse tervise jaoks. Õigusraamistiku muutmine on vajalik keskkonna kaitsmiseks ja saastunud alade elanike tervisekahjustuste hüvitamiseks. Siinkohal ei pea ma silmas ainult puhtust kui prügivaba Eestit. Мы и наши дети имеем право дышать чистым воздухом Teeme Eesti tööstusettevõtete keskkonnareostusest puhtaks, pöörates erilist tähelepanu riigi kirdeosale. Riina Pernau Taavo Savik Vähem tühjade asjade üle vaidlemist, rohkem keskkonda säästvat poliitikat. Poliitilise koostöö eest kõikide Eesti erakondadega. Vaja on kombineerida teadus ning säästlik lähenemine. Kui tahad olla esimene, siis pead võtma kaalutletud riske ja usaldama oma kaaskonda, oma kaasmaalasi! Põhimõtte Ise Majandav Eestlane järgimine – iga eestlane peab saama aru, mida tähendab ise majandamine. Riik peab toetama kõiki tegevusi, mis seda tagavad ja takistama kõiki tegevusi, mis seda hävitavad. Kaasa aitaks ka kanepi legaliseerimine, maksustamine ja reguleerimine. Liikuda roheliste energiaallikate arendamise poole. TERVIS – KALLEIM VARA Eestimaa Roheliste keskseks eesmärgiks on eestimaalaste tervelt elatud aastate tõus.

Kandidaadid - Rohelised

. Taolised kiired sisseostud ei ole aga tüüpiliselt kunagi mõistlikud ega ka vajalikud, vaid on mõeldud lihtsalt selleks, et rahuldada hetkelist emotsiooni. Oleme justkui väikesed, aga kõik, mis me siin teeme, võib maailma muuta. Peaksime olema uuenduslikud – digilahenduste ja teadusega võiksime olla kogu maailmas esirinnas. Juba lasteaias tuleb rääkida lastele, et meie rahvas pidas hiisi ja hiiepuid pühaks, kust ei murtud ühtegi raokest. Samas sooviks rahastada muidugi laste huviringe ning konkreetselt tasuta tahaks pakkuda võitluskunstialaseid trenne noortele tüdrukutele. Ta peaks sööma tanguputru ja elama külmas korteris.

Looming

. Sest rikkuse loovad terved inimesed, inimeste tervise tagab keskkonda hoidev majandus ja olme. Lapsevanemad ja vanavanemad seisavad karmi tõe ees, mis annab mõista, et kui me kohe ei tegutse ja valitseva süsteemi vastu ei astu, näevad meie järeltulijad ü l e t a m a t u i d raskusi, mis kaasnevad planeedi ökosüsteemide hävimisega. Selle üks osa oleks ka kanepi üle-Euroopaliku legaliseerimise eest vedamine. Kui iga eestlane suudab hakkama saada, siis suudab seda ka Eesti. Olga Gudkova Сделаем Эстонию чистой от загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями, с особым внимание Северо-Востоку страны. Samal ajal Aafrika ja pool Aasiat nälgib. Selleks, et Eesti ei oleks aga ainult üks suur looduspark, peame toetama ka maal elamist. Viljandi Kultuurikolledži kasvandikuna näen, et ühiskonna sees olevad valdkonnad võiksid kanda endaga kaasas liitnime kultuur. Varsti on Eestis inimesed mõlemat. Erivajadustega inimeste elujärje tõstmine. jätkusuutlikkus: meie tegevus peab olema lähtekoht, kust lähevad edasi meie lapsed ja lapselapsed. aastatel ilmunud revolutsioonilise raamatu “Hääletu kevad” tulevikuvisioon on reaalsuseks saanud. Ma olen rikka ja terve riigi poolt! Rikkuse loomine algab igaühe mõtteviisist, teadlikkusest oma tervise ja elukeskkonna hoidmisest ning riigi ülesanne on seda toetada. Kuid meil ei ole enam aega omavahelisteks erimeelsusteks tühja-tähja üle, meie kohus on ühendada jõud ja suunata oma koduriik jätkusuutlikule rajale, et säilitada selle loomulikku mitmekesisust ja sellest tulenevaid eluks hädavajalikke ökosüsteemiteenuseid. Puhas keskkond ja loodusvarade arukas ning  säästlik kasutamine teevad Eestist ihaldusväärse elukeskkonna.  Poliitikate kujundamisel võetakse arvesse nii teadlaste ja ekspertide teadmust kui ka Eesti inimeste seisukohti. Juba aastakümneid tagasi hakati hoiatama, et kui inimkond samal kursil jätkab, lõppeb see globaalsete katastroofidega. Aitab tööstressist, läbipõlemisest ja  enesetappudest! Rohkem naisi poliitikasse! Tõstan naiste ja teiste vähemusgruppide  enesekindlust oma isikliku eeskujuga. Minu valupunkt tänases Eestis on tervishoid, mida korraldab Haigekassa. Kustutada karistusregistrist kanepiga seotud kuriteod. Nende kõrge tase veres viitab võimalikule trombile organismis, kuigi D-dimeeride taset võivad tõsta ka teised faktorid, nt. Kuigi trombid ja kopsuarteri trombemboolia võib tekkida igaühel, on siiski mõningad seisundid, mis suurendavad selle tekkeriski. Kuigi trombid enamasti lahustuvad ise, kiirendavad need ravimid seda protsessi. Rajada riiklik metsloomade rehabilitatsioonikeskus. Eesti riigi hea käekäigu aluseks on teadmuspõhine, läbipaistev ja avatud poliitika, mis kasutab targalt ära rahva vaimset potentsiaali. Sellega mitte nõustuvad tapamajad sulgeda. Maailmas hakkama saamiseks eelistada kõrgkoolides inglise keelt. Meil ei ole teist planeeti, kuhu kolida ja meil pole ka teist Eestit, kuhu kolida. Väikelaen tagatised, lihtsad kiirlaenud. Elavdada majandustegevust ja kaitsta eestlaste huve rahvusvahelisel areenil, astuda vahele ebaõiglusele ja muuta maailm paremaks paigaks. Eestimeelse hariduse ja harituse eest. Muide – Rohelised kaotavad taastuvenergiatasu nende arvetelt, kes taastuvenergiat kasutavad ja alandavad taastuvenergia aktsiisi ning käibemaksu. Võtta kirikutelt maksuvabastused. Laps surub vaagna põhjas olevatele veenidele ja aeglustab sellega verevoolu jalgades. Dekriminaliseerida kanep ja mitmed psühhedeelikumid ja need paisata meditsiini, mitte politsei kätte. Inimkond on vaatamata hoiatajatele samal kursil jätkanud. Riina Odnenko Minu “roheline” teema on säästlik areng ehk tervislik suhtumine meie varadesse: maa-, riigi- ja inimvarade tervise tagab nende mõistlik majandamine ja hoidmine. Anu Paluoja Sven Arulaid Johannes Sarapuu Krista Lehari Ehtedisainer, õpetaja Meie rahva väärikas tulevik peitub hariduses.  Seisan selle eest, et: Tõsta õpetaja amet jälle au sisse ja et enam spetsialiste leiaks tee õpetamise juurde. Toetada üksikemasid rahaliselt ning Pätsu monumendi asemel püstitada pronksskulptuur kolme last üksi kasvatav kolme koha peal töötav keskealine naine. Jätkusuutlik, kogukonda arvestav looduskasutus ja säästlik, innovaatiline majandusareng peab asendama keskkonna arvelt toimivad iganenud ressursimahukad majandusmudelid. Lageraied riigimetsas  – meie ühisvara hoolimatu kuritarvitamine – tuleb lõpetada. Naine ei pea kusagile minema. Aaviksoo on mittevaktsineerijate vaimne ristiisa. Riigikultuur on surmakultuur. Uimastialane selgitustöö olgu vaba ideoloogiast ja rõhutagu isikliku vastutuse olulisust. Muuta mittevaktsineerimine samasuguseks kuriteoks kui purjuspäi juhtumine: sellise hooletu käitumise läbi seatakse ohtu kõrvalseisjate elud. Soovin, et seda maad ja kaaskodanikke koheldaks õiglaselt. Leian, et Eesti riiki tuleks valitseda roheliselt – see ei tähenda mitte radikaalsust, vaid vastutustundlikku ja teaduspõhist lähenemist. Riik ei tohiks kultuuripoliitikat vaadata kui oma personaalselt rahvuslikku mainekujundusprojekti. Loomade ja lindude eetilise kohtlemise eest. Muuta naiste- ja lastevastane vägivald raskeks kuriteoks ilma katseajata. Taolised kiired sisseostud ei ole aga tüüpiliselt kunagi mõistlikud ega ka vajalikud, vaid on mõeldud lihtsalt selleks, et rahuldada hetkelist emotsiooni. Tuleb kas leida muu rahastamisskeem või keskenduda sõltlaste ravile. Olen liigse tarbimise vähendamise poolt! Olen selle poolt, et keskkonda saastavad tooted saaks lisamaksustatud. Väga oluline on mulle Emajõgi ja tema puhtuse hoidmine. Vabastatud summad läheksid päriselt inimeste aitajate palgatõusuks: tuletõrjujate, medõdede jne jaoks. See just ongi tegelikult roheline mõtlemine. Vaata lisaks  hüperkoagulatsiooni seisundid   Kirurgiline operatsioon on sagedaseim tromboosi soodustav tegur, eriti puusa- ja põlveliigese vahetus.  . Loodus vajab toimimiseks inimese mittevahelesegamist. Risk trombembooliliseks tüsistuseks on suurem, kui sul või mõnel su pereliikmel on olnud varasemalt trombe või kopsuarteri trombembooliat. Anda riigikogusse saanutele keskmine Eesti palk. Nad peavad teadma mis tunne on tavalisel eestlasel elada. Taotlen tihti sealt ka ise, kuid ma olen erandjuhtum sest ma arvan et minu looming on eriline ja ka sajandi pärast relevantne. Loomadel ega inimestel ei meeldi elada vangilaagrites. Jah, need kõik on olulised teemad, aga nende valimiste peamine ning vaieldamatult olulisim märksõna on keskkond. Möödus veel pool miljardit aastat ja need – nüüd juba eukarüootsed, tuumaga, rakud asusid koos tegutsema – tekkisid esimesed hulkraksed organismid. Kaitsta kõike elavat tähendabki ju, et kedagi ei jäeta kõrvale. Olen Eestimaa kodanik ja hoolin kohast kus ma elan. Üks selle tulemitest asub siin. Ühistuline tegevus au sisse. Kuid kuna selle uuringu rakendamine nõuab väljaõppinud meeskonda ja võib anda tõsiseid tüsistusi, siis kasutatakse seda uuringut vaid siis, kui teised uuringud pole kindlat tulemust andnud. Esimene selline otsustuskoht rahva jaoks oleks Rail Balticu trass, mis täna ei allu mitte ühegi kriteeriumi kohaselt ei loogikale ega tervele mõistusele. Tuleb vähendada bürokraatiat, millega puutub kokku üliõpilane, kui soovib väliskõrgkooli õppima asuda.   Õppelaen intressivabaks.  Test koosneb kahest uuringust. Meil on ainult üks Maa ja me peame tema pinnal arukalt toimima. Las Eesti kodakondsus saab lisaväärtuse. Riigikogu kodukorda tuleb muuta selliselt, et koalitsioon ei saaks rakendada nn teerullitaktikat ja opositsioonist lihtsalt üle sõita. Kui  kopsuarterites on takistus, siis peab süda vere surumiseks läbi nende rohkem  pingutama. Ühiskonna areng ja heaolu sõltub suuresti empaatiast nii kaaskodanike kui teiste liikide esindajate vastu. Tagada inimestele võimaluse end täiendada arvestades muudatustega tehnoloogias ning nende rolliga ühiskonnas. Kopsuarterite angiogramm See uuring näitab verevoolu kopsuarterites. Soovitan tutvuda Gunter Pauli raamatu ja veebiallikatega “Sinise majanduse” teemal – seal on palju häid näiteid juba reaalselt toimivatest ettevõtetest, mis ei kahjusta ökosüsteemi. Venelane ei tohi olla getosse surutud ja pidevalt kahtluse all olev alamklassist poolkodanik. Samuti on kõrgema trombide tekke riskiga naised, kellel on varasemalt leitud rinnavähk ja kes tarvitavad tamoksifeeni või  raloksifeeni. Loomade elud on kallimad sellest rahast, mida see sotsiopaatiline äri sisse võib tuua. Väärikas vananemine on igaühe õigus! Eestist saab riik, kus tahetakse elada ja kuhu hing peale maise  keha surma uuesti tahab sündida! Tarmo Andre Elvisto Säästva Renoveerimise Infokeskuse juhataja Seisan väärtusliku ja tervisliku elukeskkonna eest. Tugevdada keskkonnareostuse kontrolli. Lõpetada riiklik raiskamine ebatõhusate projektide näol. Kopsuarteri trombemboolia võib põhjustada pulmonaalse hüpertensiooni teket – see on seisund, mille korral vererõhk kopsudes on liiga kõrge. Haigused pole moraalsed kuriteod, vaid meditsiinilised seisundid. Kõikidele vanemaealistele soovijatele tasuta arvutiõpe – selle võimaldamine peaks Eestile, kui IT riigile, olema auasi. Lõpetada riiklik lageraie. Rindkere röntgen-uuring See mitteinvasiivne uuring teeb kujutise su südamest ja kopsudest. Looduslike pühapaikade ja hiiepuude hoidmise ja kaardistamisega on juba üsna kiire, sest nad on hävimisohus. Need saavad olema tasuta võõrutuskeskused, mis toimivad KulKalt ära võetud rahadest ja lähevad inimeste elude taastamisse.  Eelisjärjekorras hakata psühhoteraapias kasutama MDMA’d ning psilotsübiini. D-dimeerid veres Hüüvete lagunemisel vabanevad verre D-dimeerid. Sellised inimesed ei tohiks langetada olulisi otsuseid. Olen selgelt ja üheselt mõistetavalt vastu loomade pikamaatranspordile. Alternatiividest peaks teadlik olema võimalikult palju inimesi, mis tähendab ühisosa leidmist kõigi erakondadega. Sotsiaalmaksuraha kulutamine reklaamkampaaniatele asendada terviseteadlikkuse õppe kättesaadavuse parandamisega. Sellistest last kahjustavatest peredest võetud lapsed saavad eelisjärjekorras tasuta kõrghariduse. Kõik riigi palgal olevad inimesed seaksid ühiskonna hüved kõrgemale enda omadest. Viimase aja  loodusvaenulikud riiklikud otsused on need väärtused ohtu seadnud ja näidanud, kui väga on vaja valitsusse ja riigikokku rohelist mõtteviisi kandvaid inimesi. Energiaühistud ja pensionisüsteemi muutmine. Maavarade tarbimisel lähtutakse ühe ühiku maksimaalsest väärindamisest ekspordivõimekuse ning tööhõive eesmärgil. Eesti Vabariik on üks väheseid riike maailmas, kus tohib kraanivett juua. Inimese kodu ja elukeskkond on püha ja sellega käiakse ümber vastutustundega. Arendame Eestis rohkem õppemängde suunda. Kodanikupalk tuleb tänase tehnoloogia arengu juures niikuinii lähima viieteist aasta jooksul. Toetan entusiastlikult Roheliste missiooni lõimida loodusväärtused, keskkonnahoiu põhimõtted ja loodusest hoolimine kõikidesse haridusastmetesse. Kõikides haridusasutustes lastele/õpilastele/üliõpilastele peab olema tagatud mahetoit. Pühapaiga romantiseerimine on tagurdlik ja õõnes, meeleheitlik ja hale. Kirjandusministeerium tuleks ära lõpetada kui kultuurile kahjulik nähtus. Keelustada keskkonnamürkide kasutamine

Märkused