Tahad olla kokkuhoidlik ja hoida laenuga seotud kulutused madalad

Mingeid tõmbeid ebatavaliste meeste poole võisid nad tunda juba läinud aasta sügisel.Jaanuaris on Vähid sotsiaalselt aktiivsed: külastavad sõpru, tuttavaid ja sugulasi, kelle juures tutvuvad ka uute inimestega. Siin pole välistatud kontrollorganite huvi Skorpioni töökoha raamatupidamise vastu.Juuni tuleb vabam, aeg-ajalt on lõbusaid väljasõite loodusesse ja sõprade korraldatud peoõhtuid, tegelemist on laste suvepuhkuse korraldamisega.

Kas sa tead, mis kell sa sündinud oled? Vaata, mida see.

. Armastust avaldatakse kas meili või kirja teel. Arvestada tuleb ka rahvusvahelise üldsuse arvamusega. Probleem on selles, et tal tuleb kõik üksi lahendada. Võib abielluda ja sõita pikale pulmareisile, elada välismaal ning leida seal ka ajutise sobiva töökoha. Tuleb ka vajadus abistada hätta sattunud sugulasi.Märtsis laabub koostöö kollektiiviga paremini, kuna eesmärgid on selged ja kogu meeskond pingutab oma hea maine nimel. Poliitikutel on vaja aga omad abieluliidud paika panna. Ta teeb tähelepanekuid, külastab vanu sõpru, teeb plaane.Veebruaris haaratakse temagi kaasa aastaplaanide koostamisse, uutesse projektidesse, millesse on tal küll veel raske sisse elada, sest ta alles püüab endas selgusele jõuda. Kuid suvel tehtud plaane on nüüd vaja korrigeerida.November toob üllatusi, mis on meeldivat laadi, sest eelmisel kuul tehtud korrektiivid osutuvad õigeks. juulist võib ta ära sõita ja lubada endale ning perele vaheldusrikast puhkust.Palju sõitmist tuleb ka augustis, kuid see on rohkem tööga seotud. juunini.Ehkki osa tööprobleeme jääb lahendamata, on kauaoodatud suvepuhkus juulis võimalik. Rott ei ole küll tiigrile mingi vastane, aga segaja siiski: tahab osa saada ka tema toidulauast. Siga vanas lombis tagasi! Tuleb rahul olla sellega, mis on. Majanduskaoses olevas ümbruses paistab see eriliselt silma. Noortele ja seni vallalistele toob aasta oma teisepoole leidmise. Veevalajal tasub siin olla otsekohene ja konkreetne. Noored, kes tahavad suveks tööle minna, peaksid tööandjaga korralikult kokku leppima oma tööülesannetes, et hiljem ei tuleks arusaamatusi. See kuu soosib ringisõitmist, suhtlemist sõprade ja sugulastega, ka oma maavalduste ja kinnisvaraasjadega tegelemist. Juhtub aga nii, et ta ajab vahel teised naerma. Maksa esmalt ära väiksemad võlad suuremate maksete kaupa. Läinud aasta polnud kerge: muudatused tööl tekitasid ebakindlustunde tuleviku ees. Planeetide liikumine Vähis teeb nad vastassoo esindajatele sellel ajal väga külgetõmbavaks. Eelarve peaks kajastama kõiki igapäevaseid elamiskulusid, kuid ei tohiks välja jätta ka säästufondi ega väikest lisaraha lõbustuste jaoks. Tööl ei ole lihtne: tuleb olla kannatlik ja end distsiplineerida või allutada teised distsipliinile.Märts võib tulla tõhus, asjalik ja heade finantstulemustega töökuu, seda juhul, kui veebruaris sai organisatoorne töö tehtud ja töögraafik õigesti koostatud. Aasta annab vaheldust, puhkust ja kaugelt paremat nägemist kodus toimuva osas.Läinud aastale tagasi vaadates ei saa ta lahti mõningasest kibestumisest, sest talle tundub, et tema panust on teised vähe hinnanud. Tulevad uued tööalased võimalused teises linnas või koguni teises riigis. Mõned kolleegid, nähes Kaalusid kimbatuses tööasjadega toimetulemisel, pakuvad oma abi, aga seda teatud tingimusel. Olukord tööl nõuab kiiret sekkumist. Samal ajal on tulemas häid ärilisi ettepanekuid.Aprill on värskendav suhete mitmekesisuse poolest. Siin saavutatu määrab ära ülejäänud aasta võimalused. Mõnel sünnivad lapsed või nad alles hakkavad last kandma. Ta aitab kaasa uue kaadri valikul. Või on põhjuseks firma raske majanduslik seis. Kolleegid või ülemused arvavad, et tegema oleks pidanud teisiti. On ka neid, kel sünnivad vaimsed lapsed: raamatud, maalid, muusikateosed. aasta Kaaludele juhtivat positsiooni ei võimalda. märtsini kuuleb ta palju huvitavaid ettepanekuid. Ka on võimalik pikk reis sooja mere äärde.Novembris-detsembris on tegelemist rohkem isiklikku elu puudutavate asjadega, oma pereliikmete eluolu parandamisega. Talle tundub, et see pole targalt kirjutatud.Juuni on parem ühise keele leidmiseks ja nüüd sõnastatud dokumendid on ka Jäärale vastuvõetavad. Juuni lõpul on üldse palju sekeldusi ja kiirustamist eesmärgiga tülikad asjad kaelast ära saada. Neile ta seda muidugi ei ütle – keegi peab ju ka selle töö ära tegema. Suvel, juuni lõpust kuni augusti lõpuni, on vaja teha kevadistesse plaanidesse parandusi, kuid need seisnevad detailides, sest eesmärk jääb samaks.Suvi toob palju lühemaid reise, mis on head nii puhkuseks kui ka informatsiooni kogumiseks. Nüüd ollakse Kaaludest väga huvitatud. Aprillis on vajalik energia olemas ja Jäärale sünniomane organiseerimistalent leiab ka ärakasutamist. See ajendab teda aasta teisel poolel tegelema kinnisvaraga: ostma maad, maja või korterit. On dokumente, millele Jäär ei julge, õigemini ei taha alla kirjutada. kuupäevast suundub see entusiasm isikliku elu korraldamisse, sõidud viivad nüüd rohkem maale, tuleb teha aiatöid ja ehitada maja.Ühiseid perekondlikke ettevõtmisi tuleb juuniski. Siin oleks vaja tähelepanelikkust ja läbimõtlemist, sest see koostöö võib Kaalud panna sõltuvusse ja alluvusse kuni sügiseni.Raske öelda, mis neile õige oleks. Põhjuseks võib olla ka ühe pereliikme haigestumine.Märtsi lõpp ja kogu aprill kujunevad aasta esimese poole kõige aktiivsemaks ajaks.

Kusagilt on kosta kriitikat, kuid see võib tulla ka oma elukaaslaselt.Ambur peaks olema tähelepanelik ja korrektne dokumentide vormistamisel, sest juuni teisel poolel tuleb neid kellelegi näidata, kas pankadele või maksuametile. Tiigriaastal sündinud inimestele tunduvad paljud nähtused uuel aastal absurdsetena. Igal juhul on taustsüsteem sügise alusega uuenenud: vanad inimesed on läinud, uued tulnud ja sellega tuleb harjuda.Aasta kaks viimastki kuud pole kerged. Rahulikku puhkust ei tule, sest arvestama peab paljude inimeste huvidega. Vastasel korral tuleb märtsis veel hakata muudatusi tegema. Uskumatuid seiklusi on vastassooga. Kuid aeg-ajalt ülemustelt tulnud tunnustavad sõnad ja hea preemia hoiavad neid tagasi tegemast töökohaga lõpparvet. See ongi aeg, kus sünnivad uued liidud ning leitakse targad koostööpartnerid. SMS teel kiirlaenu, vaikelaen laenaja.ee. Tahad olla kokkuhoidlik ja hoida laenuga seotud kulutused madalad. Ta loob uusi kontakte, teeb ettepanekuid, mis kõik hakkavad juba kevadel idanema. Siia-sinna sõeludes komistab ta justkui kogemata vastassoo esindaja otsa, kellega võib areneda pikemaajaline armusuhe.Veebruari lõpust kuni märtsi keskpaigani peab ta tegelema kodu ja pereasjadega. Kuid korterivahetuse, kinnisvaratehingute ja ehitusmaterjalide muretsemisega seoses on näha suuremaid väljaminekuid, kui oli planeeritud. Sel kuul oskavad Vähid dikteerida ja üllataval kombel võtavad asjaolud nendele kasuliku suuna.Märts kujuneb aasta esimese poole parimaks kuuks. See on kohustuste ja lubaduste täitmise kuu. Oktoober viitab Lõvi populaarsuse kasvule, ta saab esineda tõelise seltskonnalõvina. Läinud aasta õpetas teda olema oma arvamustes tagasihoidlikum ja see meeleolu jätkub ka veel aasta esimestel kuudel.Veebruari keskpaigaks saab talle aga selgeks, mis koha ta võib töökollektiivis leida ja millises nišis ta võiks tegutseda. Augustis kujundatud seisukohti ja otsuseid hakkavad Kaalud septembris ka ellu viima.Paistab, et just need kuud on aasta kõige raskemad. Tavakodanikele toob see aeg konkurente mitte ainult tööalaselt, vaid ka väljavalitud partneri suhtes. Nii säilitab ta ka kodus liidripositsiooni.Kuu lõpul pöörduvadki olud tema kasuks, sest tema ettenägelikkus osutus õigeks. See kõik aitab kaasa vanade ja ka uute sõprussidemete tugevdamisele.August paistab kujunevat kõige raskemaks kuuks: kellel isikliku elu pinnal, kellel maailmas toimuva tõttu. augustist saab ka midagi konkreetselt ette võtta. Noortel inimestel on nii veebruaris kui märtsis tegemist armastusega. Ta ei kannata rutiini ja rutiinis ennast hästi tundvaid inimesi. Seda ära kasutades hakkab ta septembris ja oktoobris väga laias mastaabis läbi viima oma poliitikat. Tahad olla kokkuhoidlik ja hoida laenuga seotud kulutused madalad. Ta suhtleb meelsasti ja lubab endale lõbustusi. Reisile asuda võib ta ka üksi, sest kaaslase leidmine juulis on kindel. Maailmas toimuv on neid vapustanud ja Kaalud mõtlevad tõsiselt, kuidas edasi. Iseasi on vanad sõbrad, kelle peale võib alati kindel olla.Jaanuari esimene pool on hea aeg puhkuseks, mõtisklusteks elu üle ja raviteede joomiseks. Mingid tööalased muutused on augustis paratamatud.September tuleb edukam töökuu.

Kolm asja, mida sa tahaksid iga tähemärgi esindajalt.

. Kevadel sündinud sõprus või armastustuli võib veelgi hoogu juurde saada. Segadused ümbruskonnas ja ülemäärane töökoormus halvendavad tervist. On võimalus teenida suuremat raha.Detsembris, kui üldsuses domineerivad murelikud meeleolud, on Skorpion üsna rahulik. See on oma armastuse leidmine, abiellumine ning lapseootele jäämine. Lambal tuleks uuel aastal olla seltskonnainimene, sotsiaalselt aktiivne – see aitab kaasa vanade sõprussidemete kinnitamisele ja uute loomisele.Ka tööl tasub osaleda kollektiivi kõikidel tähtpäevadel ja kolleegide sünnipäevadel. Ka rahaküsimused nõuavad selgitamist uutele alluvatele.Kevade algusega ja päevade pikenemisega kasvab ka Jäära optimism ning tahe kõik kiiresti ära korraldada. aprillini on näha arusaamatusi ja riidlemist lähedaste inimestega ja veel kord ohtu liikluses. Õigem oleks öelda, et erakordselt tähtis aasta, mida ennustavad kolme suure planeedi – Jupiteri, Saturni ja Pluuto liikumine maamärkidesse. Pole välistatud ka ühe pereliikme haigestumine, mis sunnib enam kodus olema.November tuleb aktiivse tegutsemise kuu, kus on püüd ära teha kõik töö, mis eelmisel kuul tegemata jäi. Sellise märgisega veebipoed vastavad Eesti E-Kaubanduse Liidu tingimustele, mis omakorda järgivad veebipoodide turvalisusele vastavuse nõudeid. Mõnedele oli see isegi üllatavalt huvitav ja ilus just romantilist laadi elamuste poolest. augustini ei ole Lõvile hea aeg, eriti ametikohaga seotud tegevuses. Õnneks puudutab see põhiliselt talvist ja varakevadist aega, kui hobustel tuleb veel tallis olla. Ka lähedaste inimeste õnnestumised rõõmustavad teda.

Ma tahan olla kõik, milleks ma saada võin: Mida toob.

. Sellel kuul on loomepotentsiaal suur ning siin annab hästi ühitada puhkust ja tööülesannete täitmist.Augustis tulnud enesekindlus lubab suure entusiasmiga hakata sügisel oma mõtteid teostama. aprillini raske aeg, mis on seotud koostööpartneritega, mõnel ka pereliikmetega, kes mingitel objektiivsetel põhjustel n-ö kukuvad ära või kalduvad kõrvalteele.Aprilli viimased kümme päeva ja kogu mai on üsna produktiivsed. Üldse nõuab august palju otsustamist aasta ülejäänud osa suhtes, seda nii isikliku kui ka ametialase tegevuse seisukohast. Need võivad augustis võtta sügava ja pikaajalise iseloomu ning viitavad kodu loomise vajadusele.Juba abielus olevad Kaksikud võtavad ühiselt partneriga ette kodu kindlustamise ja selle mugavamaks loomise. Selleks on vaja ka raha.Nii asub Ambur juba aasta algul otsima lisatuluallikaid, mis tal ka õnnestub. Aastavahetusel on Kalad aga vägagi kõrgendatud meeleolus. Rohkem vabadust, liikumist, uusi tutvusi ja üldse sisukam. veebruarini on näha konflikte nii tööl kui kodus. Mao-aastal sündinud inimesed peavad olema uuel aastal aktiivsed ja töökad, et saavutatud elatustaset säilitada. augustini, mis on ka soodne aeg suheteks vastassooga. See on väga kosutav kuu.Augusti esimesel poolel tuleb tegemist teha asjade ja töödega, mis juunis jäid lahendamata. Ta on nagu kalamees, kes jõkke visanud mitu õnge, ja on täiesti võimalik, et iga õnge otsa näkkab kala. Ka tööl kasvavad pinged, sest kõike plaanitut pole võimalik ette võtta, tuleb teha valikuid.Aasta kolm viimast päeva tõotavad tuua meeldivaid üllatusi, mida lubab Kuu ühendus Lohepeaga Veevalajas. Arenenumatele Skorpionidele võib madalseis aprilli algul tähendada osalemist paastulaagris. Lisaks on märts tema selle aasta õnnelikem kuu armastuselus. septembrist tulevad Veevalaja ellu värskemad, vabamad tuuled ja oktoobris vaatab ta tulevikku juba lootusrikkamalt. Selles vahemikus sooritab ta edukaid reise lähematesse naaberriikidesse. veebruarist seisud veidi halvenevad, mis seisneb selles, et keegi tahab eelnevat kokkulepet üle vaadata ja uusi tingimusi esitada. Ahviaastal sündinud saavad tundma tugevamat toetust ja abivalmidust mitte ainult vanade sõprade, vaid ka võõraste inimeste poolt. See puudutab eelkõige suhteid pankadega ja alluvate palgaküsimusi.Septembri jooksul võivad kõik need küsimused saada hea lahenduse. Ilmselt annavad selleks põhjust ka ühiskonnas ja maailmas toimunud muutused. Nüüd on kõik millegipärast huvitatud temaga koostööst. Vaevalt et tuleb avalikke konflikte ja vajadust töölt lahkuda, pigem on karta töid ja kohustusi, mida ta heal meelel enda kanda ei võtaks. Juulis kujunenud tutvused võivad kasvada pikaajalisteks partnersuheteks.Augusti esimene pool tuleb raske keerulise olukorra pärast tööl, kus on toimunud suurem kaadrivahetus. See ei pruugi olla seotud tema ametliku elukutsega, vaid on pigem vaba aja harrastus.Jaanuar on põnev huvitava info rohkuse tõttu, mis lisab tuld temas ärganud lootustele uuenduste järele. Või siis otsustab ta lõplikult kolida maale. Ta võib nüüd vabamalt hingata. See on aeg, kus on kasulik juhuseid kasutada ja ka läinud aastal tehtud plaanidesse muudatusi teha. jaanuarini on traumaoht seoses sõitmisega

Märkused