Tagatiseks oleval sõidukil peab olema liikluskindlustus, aga kaskokindlustuse olemasolu pole kohustuslik

. Tagatiseks oleval sõidukil peab olema liikluskindlustus, aga kaskokindlustuse olemasolu pole kohustuslik. Kui soovid sõita autoga kaugemale, tuleks selle osas eelnevalt laenufirmaga kokku leppida ning selgitada välja, kas selline võimalus on olemas.

Tagatiseks oleval sõidukil peab olema liikluskindlustus, aga kaskokindlustuse olemasolu pole kohustuslik.

Kes pakub autolaenu? -

. Kindlustuspoliisi tähtaegse esitamise kohustuse rikkumise eest on TBB Liisingu AS -l õigus nõuda liisingulepingus sätestatud suuruses leppetrahvi tasumist. Juhul, kui laenusaaja ei esita uut kehtivat kindlustuspoliisi, on pangal õigus kindlustada tagatisvara panga poolt valitud kindlustusseltsis laenulepingus sätestatud tingimustel ning nõuda tekkinud kulu sisse liisinguvõtjalt. Laenusaaja kohustub tagama tagatisvara pideva kindlustatuse ning esitama pangale tähtaegselt, s.o. Laenu saamiseks tuleb saata laenuandjale sõnum ning raha laekub taotleja arvelduskontole peaaegu koheselt. Kui laenufirma näeb, et taotlejal on piisavalt vahendeid laenumaksete igakuiseks tasumiseks, ei tohiks laenu saamisega olla probleemi. See sõltub aga konkreetsest laenufirmast, mistõttu tuleks esmalt kindlasti tutvuda laenutingimustega ning veenduda, et selline toiming on võimalik. Tagatisvaraks peab olema lihtsalt Maanteeametis registreeritud sõiduk, millel on liikluskindlustus ning mis on laenutaotleja omanduses ehk Maanteeameti registri andmetes on märgitud sõiduki omanikuna laenutaotleja. Tulenevalt seaduse poolt esitatud nõudmistest on vajalik sissetuleku tõestamine, ent maksehäirete olemasolu ei pruugi olla takistuseks. Kui soovid võtta laenu auto tagatisel, peab sõiduk olema kindlasti sinu nimel. Lisaks sellele tuleb tasuda lepingu sõlmimise tasu, mis võib olla kas kindlaks määratud summa või protsent laenusummast. Kui sõiduk on lepingu sõlmimise jaoks läbinud Maanteeametis omanikuvahetuse, tuleb sõlmida uus liikluspoliis.

Artikkel ‹ Rubriik - Vikerkaar

. Liisingusaaja kohustub tagama liisinguvara pideva kindlustatuse ning esitama TBB Liisingu AS-le tähtaegselt, s.o. Kasutades ajatamise kalkulaatoritEelnimetatud intress ei ole ettevõtlusega seotud kulu. Seega tuleb arvestada riigilõivu summaga. Sõidukiga liiklemisel väljapoole Eestit peab sõidukijuhil olema kaasas roheline kaart, mis tõendab kindlustuskatte olemasolu ka rohelisel kaardil märgitud riikides. See tähendab, et autolaenu ei saa võtta, kui sõiduk on liisingufirma nimel või mõne teise isiku nimel. Juhul, kui sõidukiga juhtub laenuperioodi jooksul avarii, tuleks sellest kindlasti teavitada ka laenufirmat, ent eelkõige tuleks avariist teavitada kindlustusseltsi just nii nagu ka tavaliselt. Allpool toodud miinimumtingimused peavad olema kajastatud panka või TBB Liisingu AS-i esitatavas kindlustuspoliisis. Laenu tagatiseks olevat sõidukit ei võeta laenufirma omandisse, kuigi omanikuvahetus on vormistatud – sõiduk jääb vabalt laenusaaja kasutusse kogu laenulepingu ajaks, seni kuni laenusummat korralikult tagasi makstakse. Sõidukiga tohib sõita ka välismaale, ent üksnes Schengeni riikidesse. Kui aastaaruanne on esitatud äriregistrile ja andmed on seal sisestatud, pole neid vaja taotlusele lisada. Laenulepingu sõlmimisel tuleb sõiduk Maanteeametis ümber registreerida laenufirma nimele. Laenu saamiseks ei pea auto vastama mitte mingitele tehnilistele eritingimustele. Konkreetne laenu tagasimakse periood sõltub laenusummast – mida suurem laenusumma, seda pikemat laenu tagasimakse aega on võimalik taotleda. Autolaenu saab ka vanema sõidukiga – auto vanus ei ole tavaliselt piiratud. Isegi, kui ei ole veel tagasi makstud, võib tagatiseks olevat sõidukit müüa

Märkused