Sünnipäevade puhul kaetakse alati laud rikkalikult toidukraamiga, sünnipäevalapsele tuuakse kingitusi või antakse lausa raha, sõpradega ajaveetmiseks minnakse alati kuhugi

Suitsetada võib õues või selleks ette nähtud ruumis. Mänguväliselt ei ole lubatud minna lasermängude saalidesse ega puutuda varustust, samuti on keelatud segada mängus olevaid mängijaid.

Talvel palume soojalt riietuda, T-särgiga on jahe mängida! Isiklikud asjad, mis võivad mängu käigus ära kaduda tuleb enne mängu minemist ära panna, nt kõrvarõngad, ehted, raha, võtmed, mobiiltelfonid jms. LaserGame instruktoril on õigus reeglitele mitteallujad lasermängust kõrvaldada. Peo, mängude ja lisateenuste eest arveldamine toimub ürituse alguses, kohapeal saab tasuda vaid sularahas. Söögi ja joogiga ei ole lubatud oma sünnipäevatoast väljuda. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata. LaserGamel on oma mängukava ja seetõttu toimuvad mängudevahelised puhkepausid kindlatel kellaaegadel. Juhime tähelepanu,et Lasergame Estonia OÜ-l on õigus kasutada reklaami eesmärgil mängusaalides tehtud videosid külastajatest. Samas pakume vabade aegade olemasolul ühte asendusaega esmaspäevast-neljapäevani. LaserGame jätab endale õiguse muuta vastavalt oma äranägemisele hinnakirja, ruumide kujundust ja sisustust. LaserGame külastajad on kohustatud ohutus- ja mängureeglitest kinni pidama. Madratsid on üsna kallid, kuid aseme ostmisel ei tohiks kompenseerida kvaliteedi arvelt.

Hinnakiri | Baasjaam

. Kõik mänguajad, nii peopaketi kui ka tavamängude ajad, on orienteeruvad ja võivad muutuda kui ilmnevad asjaolud, mis sunnivad LaserGame töötajal mänguaegades muudatusi tegema. Ülejäänud koristus on LaserGame poolt ja sisaldub juba peo hinnas. Mängusaalis ei tohi süüa, juua ja suitsetada. Ettemaksu mitte tasumisel on LaserGamel õigus broneering tühistada ilma broneerijat sellest informeerimata. Kahjude hüvitamine toimub vastavalt kokkuleppele. LaserGamel on õigus kokkulepitud mänguaegasid muuta ilma eelneva kliendi informeerimiseta. Alaealise külastaja eest vastutab peo puhul peo broneerija, lihtsalt mängima tulles, vastutab alaealise lapse poolt tekitatud kahju eest lapse vanem või tema eestkostja.

- Perekonnaajaloo foorum

. SMS laenu protsent, kiirlaen mõne minutiga. Kohapeal on võimalik tasuda AINULT SULARAHAS, kaardimakseid ei ole võimalik teostada. LaserGames võib mängida välisjalanõudes, soovi korral võib kasutada kaasavõetud vahetusjalanõusid. LaserGame eeldab, et lastes alaealised Lasergame saalidesse ilma täiskasvanu järelvalveta mängima, on iga lapse vanem tutvustanud eelnevalt oma lapsele sisekorrareegleid ja on teadlik oma vastutusest alaealise poolt tekitatud kahju täiel määral hüvitamises. Külastajad on kohustatud sisekorraeeskirjadest kinni pidama! LaserGames tuleb käituda sõbralikult, ei tohi lärmata, lõhkuda ega häirida teisi külastajaid. Lasergame Estonia OÜ ei vastuta külastajate tervisekahjustuste ja vigastuste eest, mis on tekkinud omal süül, kolmada isku tegevuse või tegevusetuse tõttu või seoses sisekorra-, ohutus- ja mängureeglite mitte täitmisega. Mängusaali ei ole lubatud mänguväliselt või mängu ajal ilma mänguvarustuseta siseneda. LaserGame ei vastuta külastajate välisriiete, jalanõude ja muude isiklike asjade eest. Lasergame Estonia OÜ külastaja kohustub hüvitama ruumide või inventari rikkumisest tekitatud kahjud täiel määral. Sünnipäevade puhul kaetakse alati laud rikkalikult toidukraamiga, sünnipäevalapsele tuuakse kingitusi või antakse lausa raha, sõpradega ajaveetmiseks minnakse alati kuhugi. Kahju tekitaja on kohustatud kahju tekkimisest koheselt informeerima LaserGame töötajat. Kõikides küsimustes ja muredes palume pöörduda LaserGame töötajate poole, kes Teid hea meelega aitavad. Keelatud on mängida paljajalu või sokkes. Täpsema peo ajakava, millal toimuvad mängud ja millal söögipausid, saab teada päev varem kas telefoni või meiliteel või peole tulles LaserGame töötaja käest. Isiklikud asjad palume hoida sünnipäevatoas või lukustatud garderoobikapis. Asendusaeg tuleb ära kasutada ühe kuu jooksul alates ärajäänud ürituse kuupäevast. Külastajatel on keelatud LaserGame vara kaasa võtta, kaasa võetud asjad tuleb hiljemalt järgmiseks päevaks tagastada, kui seda ei tehta, siis vastavalt LaserGame poolt esitatud nõudele hüvitada. LaserGame ruumides on videovalve. Reegleid tutvustab enne mängu algust meie instruktor, samuti on need tutvumiseks välja pandud mängusaali sissepääsu juurde seinale. LaserGame peoruumides ei ole lubatud ronida ja turnida, jalgupidi diivanitel olla jne. Külastajad on kohustatud koheselt informeerima LaserGame töötajat kui nad märkavad, et ruumides on midagi lõhutud või ohtlikku. LaserGame jätab endale õiguse kasutada videosalevestisi ja LaserGame ruumides tehtud fotosid mängijatest ja külastajatest oma kodulehel ja reklaammaterjalides

Märkused