Sul on oma kaaskirjaga vaid paar sekundit aega muljet avaldada potentsiaalsele uuele tööandjale

Tee endale uus eraldi endanimeline e-maili aadress. VII peatükk – täiendav info Täiendava info juures saad välja tuua veel lisanduvaid omadusi, mis võiksid anda Sulle teiste kandideerijate ees eeliseid.

Orkutis on näiteks community-d. Valed tulevad varem või hiljem välja ja need ei jäta Sinust positiivset muljet. Keelteoskuse juures ei anna tööandjale väga palju infot, kui kirjutad: Vene keel – kesktase. Ehk väga tähtis on oma eeliste leidmine ja väljatoomine võrreldes teiste kandidaatidega. See jätab mulje kui väga püsimatust inimesest. Siinkohal on küll soovitus, et hobide leotelu ei anna just väga palju eelist, kui need ei kattu tööandja omadega. See elimineerib Sind suuresti juba konkurentsist. Seega püüa omalt poolt juurde mõelda, mis võiks Sind tööandja jaoks atraktiivsemaks teha. Järjesta nii, et kõige hilisem kool oleks kõige üleval. Kõige tähtsam on just see, et Sa saaksid aru, et tööle kandideerimine on võistlus. See annab rohkem informatsiooni sinu kui inimese kohta. Kui Sul CV-s on kirjas väga palju koole, siis tööandjal võib tekkida kahtlus, et miks Sa nii tihti koole vahetasid. Seega otseselt väga midagi välja ei ole mõtet jätta. Mida rohkem infot annad, seda parem on Sinust aru saada. Kui oled kooli lõpetanud , siis lisa see kindlasti juurde. Seega on hea kui kirjutad, kui tihti ja kuna viimati antud keelt kasutasid. Hea CV ei taga Sulle veel töökohta, kuid olen üsna kindel, et annab Sulle väga hea võimaluse vähemalt intervjuule pääsemiseks. Üldised kriteeriumid CV kirjutamisel oleks, et püüa see koostada võimalikult struktureeritult, arusaadavalt ja korrektselt. Analoogsed faktid näitavad, et oled kohusetundlik, edasipüüdlik ja suudad saavutada eesmärke. Siinkohal on küll parem, kui täiendkoolitus on seotud erialaga. Välja tuleks tuua isegi kõik väheolulised aspektid, mis võivad anda Sulle eelise teiste kandideerijate ees! Püüan siinkohal välja tuua mõnigad eelised, millele saaksid tähelepanu pöörata. Sa suudad kogemustega või motivatsioonikirjaga selle osa kompenseerida. Rõhuta oma eeliseid ja too välja iga töökoha puhul oma saavutused! Töökogemuste kirjapanemine ei ole lihtsalt faktide üleskirjutamine.

Eduka CV koostamine - Kodulehe tegemine

. Kokkuvõte ja soovitused Püüdsin Sulle nii ülevaatlikult kui võimalik kirjutada, mida jälgida CV kirjutamise juures. Ei ole mõtet öelda, et saad koheselt tööle asuda, kuigi tegelikult saad teha seda alles kuu aja pärast. Tähtis on oma eeliste väljatoomine ja rõhutamine. Kui näiteks ta on autode fanaatik ja see ühtib ka Sinu huvidega, siis märgi see kindlasti ära ka oma hobide all. Tööandja tõi mitmeid kordi välja minu abivalmiduse ja ehituskvaliteedi. Kindlasti saavutasid töökohal midagi tähelepanuväärset. Sul on oma kaaskirjaga vaid paar sekundit aega muljet avaldada potentsiaalsele uuele tööandjale. Mõni alahindab oma keeleoskust, teine jälle hindab seda üle. Jäta esialgu välja töökohad, mis kuidagi ei seostu töökohaga kuhu kandideerid. Nüüd aga asume esimese peatüki juurde. Pane ainult kool ja aasta, mil lõpetasid põhikooli, keskkooli ja/või kõrgkooli/kutsekooli. Alustame CV-d oma nime, sünniaja, aadressi, telefoninumbri, e-maili ja perekonnaseisu kirjutamisega. Tööandja ei tunne Sind, ta ei tea Sinust midagi, aga ta tahab rohkem teada ja siinkohal on Sul võimalus seda infot pakkuda. Ära häbene oma trumpide kirjapanemist, need annavad Sulle teiste ees eelise! III peatükk – täiendkoolitus Täiendkoolituse juures kehtivad üldiselt sarnased märkused nagu hariduskäigu juures. Sest ta kirjutas välja oma eelised, oskas neid analüüsida ja esitleda. Teil on kohe ühine teema, millest rääkida ja tihtipeale eelistatakse just inimest, kellega on lootust paremini läbi saada! Tööle asumise võimalik aeg Märgi üles ka kuna Sul on võimalik tööle asuda. Siin saad ära märkida ka soovitajaid, autojuhilubade kategooriad, auto kasutamise võimaluse jms info. Kui oled kooli vahetanud iga paari aasta tagant, siis ei ole mõtet CV-sse kõiki koole märkida. Need keeled, mida paremini valdad kirjuta ülespoole. I peatükk: Isiklik informatsioon. Kindlasti kontrolli üle oma kontaktandmed, sest see on viis, kuidas Sinuga ühendust saadakse. II peatükk – hariduskäik Hariduskäigu alla kirjuta kronoloogilises järjestuses koolid, kus Sa õppinud oled. Samuti ei sobi ballikleidiga pilt, sest see on küll pidulik, kuid mitte ametlik riietus. Kui Sul ei ole väga palju haridustausta, siis ära muretse, sest tänapäeval pole paljude tööandjate jaoks haridustase esmaseks prioriteediks. Antud teksti lõpus räägin Sulle täpsemalt, millele veel tähelepanu pöörata ja mida jälgida. Täiendava info all saad ära märkida ka oma hobid. CV-kirjutamine ei ole ainult faktide ülesloetlemine ja rääkimine, miks Sa võiksid sobida kandideeritavale töökohale, vaid ka konkureerimine teiste kandidaatidega, kellest Sa pead edukaks kandiderimisks parem olema. Kui aga kirjutad blogis ebasündsaid asju või kirud kedagi, siis kindlasti ära lisa blogi oma CV-le juurde. Pilt peab olema viisakas ja ametlik. Kui sa pead blogi, siis soovitatav on ka oma blogi aadress juurde panna. See on asi, mida tööandja hindab! Võib-olla on Sul raske neid eeliseid leida või see tundub mõttetu eputamisena, kuid kinnitan Sulle, et seda see ei ole. Samuti räägin rohkem sellest, et mis võiks anda just Sulle eelise. Isegi siis kui Sul on töökogemust vähem kui konkurentidel, on Sul võimalik saada intervjuule ja ka saada see töökoht. Kui oled kirjutanud erialaseid artikleid või lugenud palju raamatuid erialasest valdkonnast, siis pane see kirja. Euronics on usaldusväärne partner oma koostööpartneritele, klientidele kui ka töötajatele. Sinna ametikohale otsitakse loovinimest ja isegi kui oled väga loova iseloomuga ja olude sunnil oled pidanud traktorist olema, siis ära pane seda lihtsalt kirja. Kui saavutasid midagi märkimisväärset oma haridusteel, siis pane see kirja. VI peatükk – arvutioskus Arvutioskuse juures järjesta jällegi oma oskused oskuse taseme järgi. Selles peatükis ilmselt väga palju möödapanekuid teha ei saa, kuid siiski on mõned punktid, mida peaksid vältima. Kui oled läbinud kokanduse täiendkoolituse ja kandideerid autoremondi lukksepaks, siis otseselt midagi väga palju see Sinu CV-le juurde ei anna, kuid samas ei võta ka punkte maha. Siit jõuame järgmise punktini. Esmalt pane kirja ainult need töökohad, mis seonduvad selle töökohaga, kuhu kandideerid. Kui aga kandideerid automüügifirmasse müügijuhiks, siis vastupidi pane kindlasti CV-sse, et oled traktorist olnud. CV on ametlik dokument, seega vaata, et see oleks vormistatud korrektselt, kontrolli kindlasti üle ka kirjakeel ja sõnastus. Saavutused: tellijad olid väga rahul tulemustega, kuna soovitasin alati neile materjalivalikut ja ehituslahendusi. Need programmid, mida oskad rohkem kirjuta ettepoole. Tööandja võib otsida just inimest, kes teaks rohkem teemal, millel just Sina lõputöö kirjutasid. Otsi lisasissetuleku võimalusi – õpingud on kahtlemata kõige olulisemad, seega ei tohiks enda tähelepanu hajutada täiskohaga tööd hankides. Kirjuta need täpselt ja korrektselt. Blogi annab Sulle eelise ainult juhul, kui see esitleb Sind kui asjalikku inimest või on uue töökohaga seonduv. Kas Sa ei saanud inimestega läbi või oli Sul õpiraskusi või midagi muud sellist. Töökoha ülesloetlemisel pane kirja firma nimi, töökoha nimetus, kaua ametikohal töötasid, millised olid tööülesanded ja millised olid antud töökohal suuremad saavutused. Hea kui see on võimalikult koheselt, kuid siinkohal pead Sa siiski olema aus. Näiteks disainer võiks panna tehtud tööde lingi, turundusinimene oma turundusblogi lingi jne. Seega pane kirja ainult kandideeritava ametikohaga seonduvad töökohad ja jäta ebaolulised töökohad kirja panemata. Kuidas kiiresti raha saada, kiirlaen 24h. Kindlasti arvesta seda, et siinset teksti võivad lugeda ka Sinu võimalikud konkurendid. Teistest pankadest tuleks konto väljavõte alla laadida PDF formaadis ning seejärel ise digitaalselt DigiDoc programmiga allkirjastada. Näiteks kui kandideerid kunstigalerii müügijuhi kohale, siis ära kirjuta, et oled olnud traktorist või ehitaja. Uue mailiaadressi loomine on väga lihtne. Sa saad näha, mis communityte liige Su tööandja on. Nii oled tõsiseltvõetavam kandidaat. Ära muretse, olukord ei ole siin veel lootusetu. Sa ei tea kunagi, kas Sinu CV lugejal on mingi eelarvamus mõne asja kohta, seega püüa vältida fakte, mis selliseid küsimusi võivad tekitada. Püüa täpsustada, millisel tasemel vastavas keeles kirjutad ja räägid. Räägin Sulle, kuidas seda teha. Võid lihtsalt loetleda ka üles oma tugevused, mis võiksid anda Sulle eelise teiste kandideerijate ees. Kui Sul ei ole endast korrektset pilti, siis pigem jäta see lisamata või lase endast teha üks korrektne foto. Alusta emakeelest ja järjesta loetelu valdamise järgi.   V peatükk – keelteoskus Keelteoskuse juures loetle üles keeled, mida ja millisel tasemel Sa oskad. Sinu pilt CV-s Soovitatav on lisada CV-le oma pilt, kuid kindlasti ära pane selleks mingit peo- või rannapilti

Märkused