St, kui sa teenid 1500 eurot, pane sellest 200 eurot kohe pärast palga saamist kõrvale ning ela ülejäänud kuu 1300 euroga, arvestades seda sissetulekuks isegi eelarves

Kui sina oled selline kogudusevanem, siis leiad siit mõned soovitused, mis aitavad sul teistele väljaõpet anda. Benjamin jutustab: „Teenisime Carolyniga varem Ida-Timoris eripioneeridena. Kogudusevanemad, kes on kolinud suurema vajadusega paika, saavad seal teha kogudusele suure teene, nimelt anda teistele vendadele väljaõpet. Me saabume varakult ja naudime suhtlemist vendade ja õdedega. Paljud sealsed inimesed tundsid huvi hea sõnumi vastu. Burnett jutustab: „Jehoova tunnistajad käisid seal kuulutamas vaid iga kolme või nelja aasta tagant. Selline kindlustunne saab tekkida vaid omal nahal läbielatu põhjal.” Shane sõnab: „Olen praegu oma naise ja lastega palju lähedasem. „Suurim õnnistus on olnud see, kuidas kolimine on mõjunud meie lastele,” jutustab Mark. Kui sa alatasa korrutad, kuidas su endises koguduses asjad käisid, ei mõju see teistele üldjuhul hästi.” „Ära tõmba tähelepanu endale, otsekui oleks sul kohalikest vendadest rohkem taipu või oskusi asju korraldada. Tegime rohkem kuulutustööd ja osalesime aktiivselt koguduse muudes tegevustes.” Varemmainitud Jacob räägib: „Enne Norfolki saarele kolimist lugesime ajakirjadest Vahitorn ja Ärgake! palju elulugusid peredest, kes teenisid suurema vajadusega piirkondades. Teadsin, et kui püüan olla siiras, lahke, aus ja töökas, saan igal pool hakkama.” RASKUSTEGA TOIMETULEK Selleks et suurema vajadusega piirkonnas ootamatute raskustega toime tulla, läheb vaja paindlikkust ja positiivset meelelaadi. Teenistus Okeaanias Nad olid meeleldi valmis. Näita neile, mida teha, ja väljenda oma veendumust, et nad saavad sellega hakkama.” „Ma tõlkisin mõned juhendid kohalikku keelde. Kui kuulen neid rääkimas, mida Jehoova on nende heaks teinud, tunnen tõelist rahulolu.” Tema poeg Jacob nõustub: „Mul on olnud siin väga tore. VÄÄRTUSLIK VÄLJAÕPE KUI sa teenid välismaal, siis püüa õppida tundma kohalikku kultuuri ja sealseid elanikke ning ole valmis end kohandama, et võita nende armastus ja lugupidamine. Kui sellised vanemad aitavad kohalikel vendadel saada vaimseteks karjasteks, on sellest kasu tervele kogudusele ka pärast seda, kui mujalt tulnud vennad siirduvad mõnda teise kogudusse. Omalaen.ee, tagatiseta tarbimislaen. „Kaks vanemat last on täiesti kindlad selles, et Jehoova hoolitseb nende eest, kes seavad Jumala kuningriigi oma elus esikohale. Kuulutustöö oli seal vaimustav ja vennad väga toetavad. Siiski ei loobunud nad oma eesmärgist teenida suurema vajadusega piirkonnas. Ent ma ei keskendunud niivõrd sellele, millest mul tuleb loobuda, vaid pigem sellele, millist kasu kolimine meie perele võib tuua.” Paljud pered püüavad enne kolimist uue elukoha kohta teadmisi hankida. Reneé jutustab: „Olen õppinud tegema asju eri viisil. Seal elavad vennad saatsid meile lahkesti kohaliku ajalehe numbreid, mis võimaldas meil tutvuda sealsete inimeste ja nende kultuuriga.” Norfolki saarele kolinud Shane lisab: „Eelkõige keskendusin endas kristlike omaduste arendamisele. Vaadelgem mõningaid näiteid. Nad olid meeleldi valmis. Ta jutustab: „Me kolisime korduvalt, et olla abiks seal, kus oli suurem vajadus kuningriigikuulutajate järele. Selle asemel tugine Jumala sõnale ja organisatsiooni kirjalikele juhenditele.. Näiteks kui merel on torm, ei saa kaubalaevad Norfolkis ankrusse jääda ning toiduvarud võivad kahaneda ja hinnad tõusta. Ta räägib: „Kui Mark ja teised mind julgustasid, olin siiski valmis proovima. „Seepärast püüdsime enne kolimist endid vaimselt tugevdada. Mark jutustab: „Ma armastan inimesi, seepärast soovisin olla sellises kohas, kus koguduses ja teenistuses oleks palju tegemist.” Ent Karen oli esialgu kõhkleval seisukohal. Ära ka võrdle oma praegust kogudust sellega, kus sa varem teenisid. Mark räägib: „Lugesime Nhulunbuy kohta niipalju kui võimalik. Mitte miski ei pane inimest kergemini käega lööma, kui tunne, et teda kogu aeg jälgitakse ja kritiseeritakse. „Anna teistele võimetekohaseid ülesandeid. St, kui sa teenid 1500 eurot, pane sellest 200 eurot kohe pärast palga saamist kõrvale ning ela ülejäänud kuu 1300 euroga, arvestades seda sissetulekuks isegi eelarves.

Meil oli äärmiselt raske sealt lahkuda ning olime täis otsustavust sinna kunagi tagasi minna. St, kui sa teenid 1500 eurot, pane sellest 200 eurot kohe pärast palga saamist kõrvale ning ela ülejäänud kuu 1300 euroga, arvestades seda sissetulekuks isegi eelarves. Seepärast püüame võtta kokkutulekutest kõik, mis võtta annab. Isa ja ema tegid sellise elu meile põnevaks ja meeliköitvaks. Sel põhjusel ka soovitatakse luua esmalt prototüüp või muul moel katsetada, kas äriideel on võimalik edu saavutada

Märkused