Sissetulekute tõestamiseks pead Sa esitama oma viimase poole aasta pangakonto väljavõtte

Osutame järgmisi ametiteenuseid:. Maakondlikult oli koefitsient kõrgeim Harju- ja Tartumaal.

Gini koefitsient – Vikipeedia

. Sissetulekute tõestamiseks pead Sa esitama oma viimase poole aasta pangakonto väljavõtte.

PERE-EELARVE, TULUD, KULUD

. Peame oma töös väga oluliseks sissenõudja nõude võimalikult kiiret rahuldamist unustamata võlgniku õiguste kaitset. Osutame järgmisi ametiteenuseid: Gini koefitsient ehk Gini kordaja on ühiskonna tulude jaotuse ebavõrdsuse näitaja. Peame oma töös väga oluliseks sissenõudja nõude võimalikult kiiret rahuldamist unustamata võlgniku õiguste kaitset. Näitaja võttis kasutusele Itaalia statistik Corrado Gini. Mida suurem on Gini koefitsient, seda ebavõrdsem on tulude jaotus.

Viimase viie aasta jooksul oleme oluliselt investeerinud oma büroo unikaalsetesse IT-lahendustesse, mis võimaldavad meil põhjalikumalt, kiiremini ja tõhusamalt täitemenetlust läbi viia.. See ei tee sind nõrgemaks, hoopis vastupidi: see näitab, et sa oled tugev ja analüüsid olukorda mõistlikult.

Ellermaa Tarkvaratöökoda

. Kohtutäituri töö ei ole pelgalt seadusega ettenähtud menetlusnormide jälgimine, meie eesmärk on pakkuda menetlusosalistele mitmekülgset lahendust - jäädes erapooletuks, pakkuda nii võlgnikule kui sissenõudjale professionaalselt täitemenetluse teenust. Euroopa Liidu riikidest oli Eestist tagapool vaid Portugal. Näiteks erinevad tavapäraselt riigi Gini koefitsiendid bruto- ja netotulu kohta. Arenenud tööstusriikide Gini koefitsient jääb sellesse vahemikku. Eri riikide Gini koefitsientide võrdlemisel on oluline teada, millise tulu ja milliste tulugruppide alusel on koefitsient arvutatud ning millist arvutusmetoodikat on kasutatud

Märkused