Sinu prioriteedid on täiesti paigast ära

Täpsustame kõigi osalejate ajajuhtimisharjumusi ja -probleemi enne koolitust veebiküsitlusega, et luua täpselt selline koolitus, millest tõuseb maksimaalne kasu.

Koolitusel osalemise eeldused: Kasutad Outlooki vähemalt e-kirjade vahetamiseks. Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Kiirtekstide kasutamine: kuidas mõne klahvivajutusega koostada sagedamini vaja minevaid e-kirju. Kontaktihalduse põhivõtted. Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras samas vallas või linnas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi.

K?ik petitsioonid -

. Töövoogude loomine: ühe hiireklõpsuga nt kirja edastamine, tähtajaga tööülesande määramine, kategooria lisamine ja arhiveerimine. Isikliku, kolleegide ja ühiste kalendrite loomine ja haldamine Outlookis. Olen avastanud, et ajajuhtimise probleemid tekivad, sest me ei pane olulisi asju plaanidesse ega kalendrisse, me ei suuda tehtud plaane kaitsta teiste ega enda segamiste ja katkestamiste eest me ei keskendu ega pühendu planeeritud tegevustele piisavalt. TELLI SISEKOOLITUS Sisekoolitusi viime läbi kolmes erinevas formaadis: Enne koolitust kaardistame põhjalikult Su ettevõtte/organisatsiooni ajajuhtimise probleemid ning töötame koos välja lahendusvõimalused. Siseneva infovoo tulemuslik haldamine: reeglid, kategooriad, kaustad, otsing. Reegli loomine: delegeeritud tegevuste jälgimine Outlooki abil. Aruta Kristjan Otsmanniga, milline lahendus oleks Sinu ettevõttele/organisatsioonile kõige kasulikum. Kui pead seda vajalikuks, saame lisada koolitusele ka nõustamise, et koolituse mõju suurendada. Enne koolitust kaardistame Su ettevõtte/organisatsiooni ajajuhtimise probleemid ning töötame koos välja lahendusvõimalused. Lasteaia ja põhikooli ümberkorraldamise, kooli pidamise üleandmise, tegevuse lõpetamise ning hoolekogu koosseisu osas kohaldatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatut. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab valla- või linnavalitsus. Ülesannete haldus ja delegeerimine Outlookis. Koolitusel õpime ja proovime läbi sellised asjad: Outlooki seadistamine käepäraseks töövahendiks: meilikliendi, kalendri ja tegevusnimestike häälestus. Tegevusnimestike jagamine teiste tiimiliikmetega. Samuti õpivad osalejad ootamatustega toime tulema ning leidma tasakaalu prioriteetsete tegevuste ja igapäeva vajalike pisiasjade vahel. Sinu prioriteedid on täiesti paigast ära.

Ajajuhtimine Outlookiga – Selge pilt

. Laenukeskus, laenud kuni 10000 EUR. Kausta- või märksõnade struktuuri loomine sellisena, et leiame e-kirjad ja teised materjalid kiiresti üles. Tavaliselt on nendeks prioriteetsuse välja selgitamise põhimõtted, tegevuste korrastamine ja/või ootamatuste ja ajaröövlitega toimetulek. Kui enamus inimesi kasutab pabermärkmikku, siis sätime koolitusel iga osaleja pabermärkmiku parimasse võimalikku korda, et seda saaks mugavalt kasutada. Nõupidamiste kokkukutsumise põhivõtted. Saad koolitusel kasutada oma sülearvutit. Kalendri jagamine kolleegidega ja kaastööliste kalendrite vaatamine. Registreeru siin! Koolituse hind sisaldab: suurepärast koolitust, lõunapausi, kohvipause ja käepäraseid koolitusmaterjale. Lõpptulemusena saavutavad nad oma eesmärke kiiremini, paremini ja väiksema stressiga. Enne koolitust kaardistame põhjalikult Su ettevõtte/organisatsiooni ajajuhtimise probleemid ning töötame koos välja lahendusvõimalused. Kristjan Otsmann aitab Sul neile probleemidele lahendusi leida ja uusi ajajuhtimisnippe omandada ühepäevase praktilise, huvitava ja kasuliku Aruka ajajuhtimise koolituse käigus. Koolitusel käime osalejate probleemide lahenduskäigu läbi samm-sammult nii, et inimesed teevad koolitusel tööd oma konkreetsete probleemide ja tegevustega. Kaart on korduvkasutatav kuni kaardil olev summa on otsas. Erinevate tegutsemisnimestike kasutamine. Koolituse jooksul käime mänguliselt läbi ajajuhtimise põhitõed ning hoolitseme selle eest, et iga osaleja sõnastaks oma eesmärgid ning mõistaks, mida ta konkreetselt peab tegema, et valitud eesmärke saavutada. Iseenesest mõista paneme toimima ka sünkroniseerimise Outlooki ja mobiiltelefoni vahel, et saaksid oma kalendrit ja tegevusnimestikke mobiilist vaadata ja täiendada

Märkused