Seoses talve lähenemisega mõlgub paljudel peredel peas mureküsimus: kuidas tulla toime kommunaalkuludega, kus üle poole arve suurusest moodustab küte?

Küll võiksime sinna püstitada aga ausamba Eesti Vabadusvõitlejale. Kardinad aitavad kinni püüda tuuletõmbuse ja muudavad toa tunduvalt soojemaks. Ettepaneku tegijate poolt asukohana välja pakutud Kuberneri aed Toompea lossi kõrval on ausamba jaoks suurepärane koht. Ta oli Eestimaa Päästmise Komitee liige, just tema oli see, kelle sõna sai määravaks otsuse tegemisel, kas hakata Vabadussõjas Narva all pealetungivatele vene vägedele vastu või mitte, tema mitmedki muud teened on vaieldamatud. Elektriküte võib olla üsna kulukas, kui tegemist on peamise küttemeetodiga, ent küttes mõlema soojaallikaga, on kokkuvõttes soojakulud madalamad, kuna küte on optimaalselt jagatud. Väiksemas ruumis jaguneb soojus kenasti ja on palju mõnusam olla ning soojust ei jagata tühjalt ruumide peale, mida ei kasutata. Represseerituks jäid aga nii arreteeritud kui ametist kõrvaldatud ikkagi, sest töökohtasid ja ühiskondlikku positsiooni neile tagasi ei antud. Kui päeval paistab särav päike, tõmba jällegi kardinad eest ära ja lase naturaalsel päikesel ruumi soojendada. Mitte keegi ei saa kindlusega väita, et oleksime enda iseseisvuse suutnud säilitada, nagu soomlased Talve- ja Jätkusõjas, kuid üks on kindel – mitte keegi ei oleks saanud ka viiskümmend aastat valetada, et Eesti astus Nõukogude Liidu koosseisu vabatahtlikult. Võib-olla on vaja kolida teise linna või riiki, sest saad uue töökoha või vana töökoht kaob ära, võib-olla toob elu kaasa muid keerdkäike. Ise püüdis aga põgeneda küll. Kuigi remonditööd ei ole kõige soodsamate killast, on fassaad peamine kurjajuur, kui asi puudutab kõrgeid soojakulusid. Kui sa oled terve päev tööl või magad ei ole praktiline hoida toasoojust maksimumi peal. Pole kahtlustki, et tuhanded eesti sõjamehed ja sajad kõrgemad ohvitserid, kes jõhkralt mõrvati Venemaa ebainimlikes vangilaagrites, oleks eelistanud auväärset surma lahingutes Eesti eest. Isegi, kui sa elad korteriühistus ja ei saa palju kaasa aidata fassaadi parandamisele, saad sa võtta ette toiminguid oma kodu soojustamiseks. Selle tarbeks on olemas erinevaid tihendavaid vahendeid ning nii vähendad soojakadu märkimisväärsel määral. Sama oluline on hoida ka näiteks uksed suletuna. Kui soovid hankida remonditeenuse kodu korrastamiseks, küsi pakkumisi mitmest firmast.

Talv | Mesi otse metsast

. Aeg-ajalt oleks kasulik kontrollida küttesüsteemi toimimist ja veenduda, et torustik on korras, kuna lisaks halvas seisundis fassaadile on kõrgete soojakulude peamine põhjus vananenud küttesüsteem. Põhjus võib peituda ajaloos, sest üllitasid just toonase Nõukogude saatkonna püsikülalised, sotsid, Pätsi riigipööret sooritama ja toetasid teda Eestis kehtinud demokraatia lammutamisel. See kujutaks endast tunnustust ja austusavaldust kõikidele, kes on langenud või võidelnud Eesti vabaduse eest läbi aegade – nii Vabadussõjas, Teises maailmasõjas, metsavendadena, okupatsiooniaegsete dissidentidena või teevad seda tulevikus.

Kaaludes Konstantin Pätsi teeneid Eesti ees ja tema tegevustest või tegevusetusest johtunud halbu ja katastroofilisigi tagajärgi, siis kahjuks kaalub halb hea üle. Sama piinlik on, et ettepanekut toetab tänane Riigikogu esimees, sotsiaaldemokraat Eiki Nestor. Kui teemale ja Pätsi tegevusele õnnestuks panna punkt siinkohal, ei vaidleks mitte keegi ausamba püstitamise vastu.

Henn Põlluaas: Pätsi ausammas ei ole hea mõte

. aasta sündmustest ja hääletust alistumisest, toetavad ajaloolased pea üksmeelselt Pätsile ausamba püstitamist, ei vasta tõele. Parandamata fassaad ning palju tuuletõmbeavasid muudavad kodu rõskeks ja kahjuks ei aita ka parimad radiaatorid sel puhul. Mööda ei saa minna ka Pätsi kahtlasest finantsmahhinatsioonidest Harju pangas, mille ta koos Laidoneriga põhja lasi ning mille materjalide avalikustamise kavatsus vabadussõjalaste poolt oli ilmselt üheks põhjuseks, miks Päts otsustas riigipöörde sooritada. Peale päikese loojumist tasuks aga kardinad ette tõmmata ja hoida sellega soojakadu miinimumi juures. Veendu, et ventilaatorid oleksid suletud, kui neid ei ole parasjagu vaja, seda eelkõige vannitoas ja köögis. Elektripuhurid on seejuures väga võimsad ja võimaldavad toa ülimalt kiiresti soojaks kütta, samas kui kamin hoiab toa ühtlaselt soojana terve päeva vältel ning pole tarvis hoida elektrikütet pidevalt järgi. Üks võimalusi soojakulude optimeerimiseks on toatemperatuuri vähendamine. Avalikkuse reageeringud Pätsi ausamba püstitamise ettepanekule ja vastuartiklite suur hulk näitavad, et ausamba idee ei leia toetust ka rahva poolt. Täna ei ole paljudel meie iseseisvuse eest langenute omastel kohta, kus enda lähedasi mälestada, neile lillekimp ja küünal panna. Ventilatsiooniavadel on ka erinevad õhuvõtutasandid, seega veendu, et ventilaator oleks parasjagu seatud talvisele režiimile, mis varustab ruumi piisaval hulgal värske õhuga, ent ei muuda ruumi kõhedaks. Hommikul võib olla just ergutav ärgata jahedamas ruumis ning kui kedagi ei ole kodus, võid vabalt vähendada temperatuuri paari kraadi võrra. Kuid elu ja ajalugu ei ole paraku nii lihtsad. Eramajas elades on selliste muredega võitlemine pisut lihtsam, kuna võimalik on ise midagi asja suhtes ette võtta.. Kortermajade puhul on tegemist aga korteriühistu küsimusega ning kui ühistu ei suuda remonditöid finantseerida, tuleb leida ise nupukaid lahendusi soojakulude vähendamiseks. Kusjuures, jahedamas ruumis puhkad ka paremini välja. Selline küüniline asi ei sobiks aga kindlasti Riigikogu kõrvale, see ei sobiks kusagile ja selle piinliku tausta selgitamine, nii meie enda inimestele kui ülejäänud maailmale, oleks keeruline ülesanne. Kuigi luba ausamba rajamiseks veel ei ole, on alustatud juba rahakorjamise kampaaniaga ja loodetakse, et riik annab maksumaksjate rahast vähemalt poole vajaminevast summast. Pätsi osa Eesti Vabariigi sünniloos ja selle kaitsmisel punaste vallutajate ees on märkimisväärne. Kuid seda neile ei võimaldatud. Kui sul on kamin ja elektriküte, kasuta mõlemat optimaalset. Kuid kas see isik on Konstantin Päts ja kas tema ausambale on kohta Riigikogu juures, selles kahtlen nii mina kui ilmselt enamik inimesi, kes tema tegevusega kursis on. Ausamba püstitamine rehabiliteeriks Pätsi ja seeläbi ka sotse, kes muuseas esitasid esimese vabariigi ajal ligi kakskümmend korda ettepaneku tühistada EV põhiseaduse preambuli säte kaitsta ja säilitada eesti kultuuri ja rahvast. Esimesena tuleks aga mõelda sellele, kas on võimalik fassaadi parandada ja küttesüsteem tõhusamaks muuta: näiteks võivad maasoojuspumbad aidata kaasa madalate soojakulude loomisele. Eelkõige võiksid kõik uksed ja aknad tihendada. Isegi, kui remonditööd tunduvad esialgu kallid, tasuvad need end pikas perspektiivis ära. Toompea, meie vabaduse kants ja kõrgeima riigivõimu asukoht, oleks just sellisele väärikale ausambale sobilik paik ja Eesti Vabariigi sajas juubel oleks kohane aeg selle püstitamiseks. Soojakuludelt kokku hoidmine on üpris lihtne ning peamiselt tuleks teha kindlaks, et kõik võimalikud avaused on korralikult tihendatud ja küttesüsteem on heas korras. Kust võtta pere laenu, arvuti kaudulaenud. Seoses talve lähenemisega mõlgub paljudel peredel peas mureküsimus: kuidas tulla toime kommunaalkuludega, kus üle poole arve suurusest moodustab küte. Sellisele isikule, kes oli valmis Eesti vabaduse eest oma elu andma või hukkuski isamaa nimel. Proovi ka alternatiivseid küttemeetodeid. aasta märtsis riigipööre ja haarati ebaseaduslikult võim. Ma ei välistaks ka teiste heade alternatiivide kaalumist, kuid Pätsi ausammas on kõike muud kui hea mõte. Vaata üle kõik ventilaatoriavad ning kasuta neid mõistlikult. Lisaks akende tihendamisele peaksid mõtlema ka aknakatetele. Kui sul on mõni ruum, mida ei kasutata nii tihti, hoia uks kinni ning samuti hoia uksed kinni ruumides, kus parasjagu ollakse. Ka enne seda toimunud kohalikel valimistel said vabadussõjalased üle Eesti ülivõimsa tulemuse. Paraku ei suutnud selle kohta tõendeid hankida isegi Pätsi kontrolli all olev kohus ja arreteeritud tuli lõpuks vabaks lasta.

Juhend /Tingimused Talve eri | Eesti Maraton

. Ma ei usu, et me seda tahaksime. Pätsi poolt kompromiteeritud, ühiskonnaelust ja poliitilisest tegevusest kõrvaldatud vabadusvõitlejad on kinnitanud, et nemad oleksid vastu hakanud. See on eriti sobilik isiku tunnustamiseks, kellel on suuri ja vaieldamatuid teeneid Eesti riigi ja rahva ees, kes on ausalt, tões ja vaimus teinud oma kodumaa heaks kõik, mis temast olenes. Päts tühistas kõik välispassid ja keelas kodanikel riigist lahkumise, mille tulemusena said okupandid arreteerida, küüditada ja hukata kümneid tuhandeid Eestile lojaalseid inimesi, kes muidu oleks enda ja oma pereliikmete elu suutnud ehk päästa. Enda kuriteo õigustamiseks võimendati sotside levitatud valesid vabadussõjalaste väidetava riigipöördekavatsuse kohta. Meie kohus oleks tõeliste Eesti sangarite ja patriootide, vabadussõjalaste rehabiliteerimine ühiskonna ja ajaloo silmis, mitte nende vaenaja ülistamine

Märkused