Sellise väikese lisaväljaminekuga võid samuti juba eelarves arvestada, et see ei viiks hiljem asju tasakaalust välja

Seda ühendit kirjutatakse juriidilistes ja ametlikes tekstides läbiva suurtähega.

Laenud | Maaelu Edendamise Sihtasutus

. Kaht moodi saab kirjutada ka seaduste jm õigusaktide nimetusi. Oletame, et keegi soovib direktorit austada suure algustähega. Sellise väikese lisaväljaminekuga võid samuti juba eelarves arvestada, et see ei viiks hiljem asju tasakaalust välja. Sellise mentaliteedi korral tekib huvitav küsimus, kust läheb piir.. Anname tööd kuldsete kätega jalatsimeistritele ning täpse silmaga disaineritele. Kahe tiitli puhul on siiski tavaks kasutada erilist austust väljendavat ülimussuurtähte: Teie Majesteet, Nende Majesteedid kuningas ja kuninganna, Tema Pühadus dalai-laama. Muudes ühendites, nagu teie hiilgus, tema kõrgus, teie ausus, kõrgeausus jne, ei ole see tarvilik.

Mõnikord ei ole kindlalt teada, kas tegemist on täpse täisnimetusega. Asutusenimetuste kirjutamiseks on kaks võimalust. Ramjet-tüüpi reaktiivmootor töötab ainult suurel kiirusel lennates. Eesti keeles niisugust vahetegemist olla ei saa ja suure tähe kasutamine sõltub eelkõige sellest, kas tegemist on nimega või ei ole. Ükskõik kui suurelt me ka ei mõtle, tunneme ikka uhkust oma kodukoha ja selle eheduse üle. Üksikutel juhtudel eristab algustäht tähendust – näiteks ja Tallinna Muusikakool on konkreetsete asutuste ametlikud täisnimetused, Eesti panku ja Tallinna muusikakoole on aga mitu, need on tüübinimetused. Rakettmootor on peamine kosmonautikas kasutatav mootor. Väiketähega kirjutamine ei vähenda nende väärikust küll karvavõrdki. Väikese tähega kirjutamine ei kahanda sugugi neis üksustes tehtava töö väärtust, nagu aeg-ajalt peljatakse. Tänapäeval kasutatakse peamiselt keemilisi vedelkütus- ja tahkekütusrakettmootoreid, kuid arendamisel on ka tuuma- ja elektrirakettmootorid. See on meie ühine pingutus. Uhke Võrumaa üle OmaKing on Võrumaa inimeste ettevõte. Mujal on õige väiketäht – Eesti president, härra president, presidendi kõne jne. Sellise väikese lisaväljaminekuga võid samuti juba eelarves arvestada, et see ei viiks hiljem asju tasakaalust välja. Meistrioskused ja disain Tõeliselt mugavad ja kvaliteetsed asjad ei sünni iseenesest.Teeme iga päev tööd selle nimel, et sina saaksid kanda mugavaid, head disainiga jalanõusid. Rakett-reaktiivmootor ehk on reaktiivmootor, mis ei vaja reaktiivjoa tekitamiseks väliskeskkonda vaid kannab reaktiivtõuke saavutamiseks vajalikke aineid endaga täies mahus kaasas. Keemiline rakettmootor ei vaja töötamiseks välisõhku ei oksüdeerija ega reaktiivmassina. Alati kirjutatakse väikese algustähega asutuste allüksused, olgu nad ise kui tahes suured: Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaalteaduskond, Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika instituut, Siseministeeriumi rahvastiku arvestuse osakond. Niisamuti käivad väikese tähega selli­sed aunimetused nagu aasta õpetaja, aasta sportlane, aasta naine jt. Mida kiiremini lennata, seda suuremat võimsust mootor arendab, kuid piirid seab mootorile materjalide kuumustaluvus. Loomulikult kirjutatakse nad väikese algus­tähega. Ettevõttena soovime anda võimaluse inimestel täita oma unistusi. Ühe või mitme rakettmootoriga lennuseadet nimetatakse üldjuhul raketiks. Erandiks on Vabariigi President, mis nagu Vabariigi Valitsuski on põhiseaduse järgi käsitletav institutsioonina ehk asutusena. Teoreetiliselt võib rakettmootoriga arendada valguse kiirusele lähedasi kiiruseid, kuid praktikas sõltub maksimumkiirus kaasasoleva kütuse hulgast, reaktiivtõuget genereeriva protsessi võimsusest ning lennuseadme massist. Mingiks hetkeks tekib põlemiskambris pärast plahvatuslikku põlemist hõrendus, õhu sisselaskeklapid avanevad hõrenduse suunas ning tsükkel kordub uuesti. Kahtluse korral on kindlam kasutada väiketähti, siis saab kirjutis igal juhul õige. Õieti on tegemist ühe ja sama probleemiga – kartusega, et väike algustäht ei väljenda piisavat austust, lugupidamist ja ametlikkust. Laenusumma tuleb tagasi maksta kuni kahe kuu jooksul, olenevalt võetud summa suurusest. Vene keele ortograafias juhindutaksegi vahel kirjutamata põhimõttest „Уважаем, значит пишем c большой буквы.” Näiteks on tänapäeval hakatud suure tähega kirjutama kirikupühade nimetusi, mida nõukogude ajal ei tehtud. Sa keeldud lisaraha nimel oma „mänguasju“ müümast.

Welsh Corgi Cardigan | PetCity 100 koeratõugu

Märkused