Selline tegevus ei pruugi tuua koheseid tulemusi, kuid on inimesi, kes leiavadki endale kliente üksnes foorumite vahendusel!

Peatungi viimasel, kuna tegemist on kompetentse inimese argumenteeritud arvamusega. Kui ma aga peaksin valetama, on tegu laimuga, mille eest ma pean omakorda kandma vastutust. Näeme, millise segaduse tõi Brexiti referendum: väikese hääleenamuse said pooldajad, kuid neid oli kaugeltki vähem hääleõiguslike kodanike enamusest. Klassikaline demokraatiamudel lähtub sellest, et ühiskonna liikmed teevad kaalutletud otsuseid, mille eest nad ka vastutavad.

UUS HULLUS | Orhideed kastetakse jääkuubikutega! Mida.

. Ka Riigikogu ja Europarlamendi valimistele kandidatuuri esitamiseks tuleb maksta kautsjon, kusjuures minu pakutust palju suurem. See on kindlasti ajakirjanike õigus. Teemat "sport ja doping" käsitletakse tavaliselt väga kitsastes raamides. Ära kirjuta kõike CV-sse. Teenetemärkide andmine ja nende äravõtmine on teenetemärkide seaduse järgi Vabariigi Presidendi prerogatiiv, kusjuures teenetemärkide äravõtmine ei pea tingimata olema seotud süüdimõistva kohtuotsusega. Väga paljude suurte sporditähtede elulugu on täis traagikat. Ma väidaksin, et presidendi tegevus oli sobimatu.“ See on kõva sõna, kuid paraku pole see õigustatud. Valimistel suure edu saanud erakonna välistamine enne koalitsiooniläbirääkimisi ei ole kõige mõistlikum samm, ning see võib Reformierakonna ajaloolise võidu konverteerida ajaloolisse kaotusse.Nüüd siis minu eelistustest ja kõhklustest. Seepärast avaldan selle kirjutise väikeste muudatustega ning lisan uue lõpu.Lahvatanud dopinguskandaal toob esile mõned olulised probleemid, mis väärivad põhjalikumat vaagimist. Brexiti referendum aga tõi vaid segadust ja suurema polariseerumise.See kõik paneb suure vastutuse ka referendumi algatajatele. Need, kes on oma kivi juba ära visanud, seisavad järjekorras, et visata veel ja veel kive Mati Alaveri pihta. St doping on hägusate piiridega sotsiaalne konstrukt. Kuid kõigepealt mõned täpsustavad märkused. Ott on sümpaatne ja kindlasti väga andekas noormees. Selline tegevus ei pruugi tuua koheseid tulemusi, kuid on inimesi, kes leiavadki endale kliente üksnes foorumite vahendusel. Millegipärast unustab ta täpsustada, et see käib kriminaalprotsesside kohta. Ma pakkusin, et referendumit peaks saama algatada siis, kui seda taotleb kindel protsent hääleõiguslikest kodanikest, ning ma arvan, et selline lähenemine oleks õigeim.

MIHHAIL LOTMANI KODULEHEKÜLG - Blogi

. Kuid sportlase tõstmine ebajumala staatusesse ei ole hea ei ühiskonnale ega ka staarile endale.Veel üks asi, mida peab meeles pidama seoses inimeste jumaldamisega on see, et ebajumalad on au sees nii kaua, kuni nad hiilgavad. Referendum tuleb läbi viia olulistes küsimustes, ning eesmärk on läbi selge häälteenamuse saavutada või taastada ühiskonna sidusus. Asi pole isegi selles, et nii radikaliseerub EKRE veelgi enam, vaid selles, et EKRE on valimiste suurim võitja, saades kõige rohkem parlamendikohti juurde ning tõustes enamikus valimisringkondades erakonnaks nr. Näiteks praegu jälgin ma murega meediakära Ott Tänaku ümber. Ja see ongi meie häda: me ei taha õppida, ei taha tunnistada omaenda kaassüüd selles loos. See ei ole esimese kivi viskamine. See on ohtlik: ühiskonnas võib tekkida süüdimatuse kultus. Sama probleem on tippmeelelahutajatel filmi- või muusikamaailmas. Pidev rambivalgus tekitab stressi ja vajaduse lõõgastuda, mida tehakse tihti ekstreemsete meetoditega.

ET - European Commission

. Nagu meil, ei ole ka temal teada veel täielik lugu. Ma ei taha teda siin mingilgi määral õigustada, see, mida ta tegi, on kindlasti amoraalne ja arvatavasti ka kriminaalne. Sportlastest "turistid" on ühiskonna silmas naljanumber. Kuidas me teda kaitsesime, kui nördinud me olime dopinguküttide peale ja nende peale, kes julgesid kahelda tema süütuses. See on kummaline, sest on väga vähetõenäoline, et president Kaljulaid tegelikult teab, mida Mati Alaver tegi või ei teinud. Kuid asi ei ole niivõrd üksikus sportlases, kuivõrd -- nagu Eesti kogemus ka näitab -- terves süsteemis, mis hõlmab nii tööstuse kui ka turunduse. Venemaa allikates figureerib Keskerakond endiselt Jedinaja Rossija koostööpartnerina. Ja tegutsenud on president nii, nagu oleks Mati Alaver kuriteos juba süüdi mõistetud – samas kui talle ei ole ametlikku kuriteosüüdistust esitatud ega ole tal olnud kohtuprotsessi.

RAHAPESU ANDMEBÜROO SOOVITUSLIK JUHEND RAHAPESU …

. Brexiti vastased saaksid küll küsitluste järgi suurema osa hääli, aga jällegi alla poole hääleõiguslikest kodanikest. Jüri Ratas võib siira ilmega väita, et mingit lepingut või protokolli Jedinaja Rossijaga ei ole või et see enam ei kehti, kuid seda on raske uskuda enne, kui see väide on dokumentaalselt kinnitatud. Pean siin silmas nt Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa või professor Michael Gallagheri väiteid.. Olen saanud vastuväiteid, et kautsjoninõue oleks ebademokraatlik, kuid see on arusaamatus. Doping on aine, mis sisaldub mingis keelatud preparaatide nimekirjas, viimane aga on pidevalt muutuv ja täienev. Antud olukorras on dopingut kasutanud sportlased korraga nii seaduserikkujad kui ka ohvrid, aga mõnikord ka ainult ohvrid. Just vaatemängulisus on see kriteerium, mis viimasel ajal toob uusi spordialasid olümpiamängude kavasse ning tõrjub vanu sealt välja. Esiteks on sport erinevalt kehakultuurist alati orienteeritud tulemustele, nende võrdlemisele teiste sportlaste tulemustega ja pideva tulemuste parandamise tungile. Vastasel korral piiraks see oluliselt ja ebaproportsionaalselt sõnavabadust. UK-s populaarne idee uuest referendumist ei taastaks samuti ühiskonna sidusust. Hea näide selle kohta, et eesmärk ei pühitse abinõu.  Pärast eelneva teksti kirjutamist aga ilmus mitu kaalukat sõnavõttu väidetavate dopingukasutajate kaitseks. Meedia ja ühiskonna surve on väga suur. Tegelikult aga on tegu täiesti erinevate, pea vastandlike asjadega. Ning ma olen veendunud, et ei Alaver ega Veerpalu ei mõelnud esmajoones rikastumise peale, vaid tõepoolest Eesti peale. Ja see ei pruugi olla seotud dopinguga. Järgmine spordiga seotud aspekt on au ja kuulsus. Samuti ei tea ta, kas Alaver tegelikult on seadusi rikkunud.Tundub, et president ei saanud head õigusnõu enne, kui ta tegutses. Kui aga arvestada, et iga tema klient maksis vaid viis tuhat eurot, siis see näitab märkimisväärset klientuuri. Tuletame meelde esimest Veerpalu dopinguskandaali. Tema saavutused on juba praegu märkimisväärsed ja loodame, et parimad tulemused on veel ees. Kui nende hiilgus kaob, siis nad parimal juhul unustatakse, halvimal aga purustatakse. Minu meelest on täiesti ilmne, et õigus on nendel riikidel, kus referendumi tulemus on siduv, kui poolt hääletab enamik hääleõiguslikest kodanikest. Ning tegi ta seda mitte just omakasupüüdmatusest. Schmidt on selles süsteemis väike mutrike ja tema käive ei ole eriti muljetavaldav. Kui arvestada vahepealseid reitinguid, võiks erakonna tulemust lugeda väga heaks. Tsiviilasjadele aga süütuse presumptsioon üldjuhul ei laiene. Tundub, et praeguse valitsuse ajal on selle idee teostamine võimalik. Sportlane toob endale kuulsust ning oma rahvale ja riigile au. See tagab, et algataja ei anna oma allkirja lihtsalt hetkeimpulsi või nalja pärast, vaid see on tõesti tema kaalutletud otsus tähtsas küsimuses. Sport on väga atraktiivne vaatemäng, kus liiguvad väga suured rahad ning on sportlasi, kelle sissetulek on isegi meelelahutajatega võrreldes väga kõrge, mõned on saanud ka miljardärideks. Esiteks -- ja see on põhiline --, millal on referendumi tulemus siduv, ning teiseks, milliste kohustustega on seotud referendumi algatamine.Alustame esimesest. Need, kes boikoteerivad või ei osale muul põhjusel referendumil, sisuliselt hääletavad selle vastu. Ajakirjandus tuvastas alles nüüd verelõhna peale kohale lennates Veerpalu ja Alaveri sissetulekud ja kinnisvarad. Teisisõnu, spordi ja kehakultuuri harrastamisel on täiesti erinevad motiivid ja eesmärgid.Sportlane peab pidevalt otsima uusi meetmeid, et oma tulemusi parandada, ning selles kontekstis on doping püsiv ahvatlus. Kuid siin peab täpselt paika panema tingimused ja protseduurid. Veel vähem kehtib see ajakirjanduse seisukohtade osas. Ka kultuuri- ja meediavaldkondades on endiselt märgatav nende erakondade vaheline koostöö. Süütud kuni süü tõestamiseni. Teiseks, sport on vaatemänguline ning orienteeritud vaatajaskonna kasvule. Ärge puutuge meie iidolit! Ja kui vihased ja nördinud on vähemalt osaliselt needsamad inimesed praegu.

Kui näen, et huligaan läheb lapsele kallale, on mul õigus sekkuda ja rääkida sellest enne vastava süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist. Kuulus sportlane on rohkem kui sportlane, temast peetakse ühiskonnas lugu, ta on noortele ideaal jne, teisisõnu -- ta on kangelane ja mitte üksnes spordis. Nüüd aga kaks olulist tingimust, mille üle Eestis eriti ei diskuteerita. Vaatemängulisus aga on eeltingimuseks sissetulekutele, sport muutub järjest enam 'ks ning sportlased 'ideks. Kehakultuur ja sport on püsiv sõnaühend, need mõisted käivadki tavaliselt koos, peaaegu et sünonüümidena. Vastupidi, kautsjonid on demokraatliku valimisprotsessi normaalne osa. Praeguses lääne ühiskonnas ja ka Eestis on vabaduse ja vastutuse vahekord nihkes. Edukat sportlast autasustatakse mitte ainult võistluste pjedestaalil, vaid ka riiklike aurahadega. See on ilmekas näide selle kohta, et referendum ei ole naljaasi.

Märkused