Seetõttu on veider, kui mõnel laenufirmal on iganenud veebileht, mis meenutab 1990-ndate „põnevaid“ veebiloominguid, mitte korralikku esinduslehte

Brexiti referendum aga tõi vaid segadust ja suurema polariseerumise.See kõik paneb suure vastutuse ka referendumi algatajatele. Vastupidi, kautsjonid on demokraatliku valimisprotsessi normaalne osa. UK-s populaarne idee uuest referendumist ei taastaks samuti ühiskonna sidusust. Näeme, millise segaduse tõi Brexiti referendum: väikese hääleenamuse said pooldajad, kuid neid oli kaugeltki vähem hääleõiguslike kodanike enamusest. Nüüd aga kaks olulist tingimust, mille üle Eestis eriti ei diskuteerita. Sportlane toob endale kuulsust ning oma rahvale ja riigile au. Ja tegutsenud on president nii, nagu oleks Mati Alaver kuriteos juba süüdi mõistetud – samas kui talle ei ole ametlikku kuriteosüüdistust esitatud ega ole tal olnud kohtuprotsessi. Tuletame meelde esimest Veerpalu dopinguskandaali. Sport on väga atraktiivne vaatemäng, kus liiguvad väga suured rahad ning on sportlasi, kelle sissetulek on isegi meelelahutajatega võrreldes väga kõrge, mõned on saanud ka miljardärideks. Klassikaline demokraatiamudel lähtub sellest, et ühiskonna liikmed teevad kaalutletud otsuseid, mille eest nad ka vastutavad. Mõistagi ei pea lõbustusi nagu mängud ja televiisor oma elust täiesti välja lõikama, kuid on mõistlik piirata aega, mida sa veedad nende seadmete ees. Teenetemärkide andmine ja nende äravõtmine on teenetemärkide seaduse järgi Vabariigi Presidendi prerogatiiv, kusjuures teenetemärkide äravõtmine ei pea tingimata olema seotud süüdimõistva kohtuotsusega. Ma pakkusin, et referendumit peaks saama algatada siis, kui seda taotleb kindel protsent hääleõiguslikest kodanikest, ning ma arvan, et selline lähenemine oleks õigeim.

- Reaktor :: Aprill 2019

.

Suhted - Saatus&Saladused

. Ka Riigikogu ja Europarlamendi valimistele kandidatuuri esitamiseks tuleb maksta kautsjon, kusjuures minu pakutust palju suurem. Need, kes boikoteerivad või ei osale muul põhjusel referendumil, sisuliselt hääletavad selle vastu. Ning ma olen veendunud, et ei Alaver ega Veerpalu ei mõelnud esmajoones rikastumise peale, vaid tõepoolest Eesti peale. Kui ma aga peaksin valetama, on tegu laimuga, mille eest ma pean omakorda kandma vastutust. Hea näide selle kohta, et eesmärk ei pühitse abinõu.  Pärast eelneva teksti kirjutamist aga ilmus mitu kaalukat sõnavõttu väidetavate dopingukasutajate kaitseks. Need, kes on oma kivi juba ära visanud, seisavad järjekorras, et visata veel ja veel kive Mati Alaveri pihta. Kuid asi ei ole niivõrd üksikus sportlases, kuivõrd -- nagu Eesti kogemus ka näitab -- terves süsteemis, mis hõlmab nii tööstuse kui ka turunduse. Sportlastest "turistid" on ühiskonna silmas naljanumber. See tagab, et algataja ei anna oma allkirja lihtsalt hetkeimpulsi või nalja pärast, vaid see on tõesti tema kaalutletud otsus tähtsas küsimuses. Ja see ongi meie häda: me ei taha õppida, ei taha tunnistada omaenda kaassüüd selles loos. See ei ole esimese kivi viskamine. Kuidas me teda kaitsesime, kui nördinud me olime dopinguküttide peale ja nende peale, kes julgesid kahelda tema süütuses. Millegipärast unustab ta täpsustada, et see käib kriminaalprotsesside kohta. Esiteks on sport erinevalt kehakultuurist alati orienteeritud tulemustele, nende võrdlemisele teiste sportlaste tulemustega ja pideva tulemuste parandamise tungile.

Nagu meil, ei ole ka temal teada veel täielik lugu. Tegelikult aga on tegu täiesti erinevate, pea vastandlike asjadega. Teemat "sport ja doping" käsitletakse tavaliselt väga kitsastes raamides. Teisisõnu, spordi ja kehakultuuri harrastamisel on täiesti erinevad motiivid ja eesmärgid.Sportlane peab pidevalt otsima uusi meetmeid, et oma tulemusi parandada, ning selles kontekstis on doping püsiv ahvatlus. Seetõttu on veider, kui mõnel laenufirmal on iganenud veebileht, mis meenutab 1990-ndate „põnevaid“ veebiloominguid, mitte korralikku esinduslehte.

Aabrami hobulausujad: Soone talu päevaraamat

. Esiteks -- ja see on põhiline --, millal on referendumi tulemus siduv, ning teiseks, milliste kohustustega on seotud referendumi algatamine.Alustame esimesest. Olen saanud vastuväiteid, et kautsjoninõue oleks ebademokraatlik, kuid see on arusaamatus. Vaatemängulisus aga on eeltingimuseks sissetulekutele, sport muutub järjest enam 'ks ning sportlased 'ideks. Teiseks, sport on vaatemänguline ning orienteeritud vaatajaskonna kasvule. See on kummaline, sest on väga vähetõenäoline, et president Kaljulaid tegelikult teab, mida Mati Alaver tegi või ei teinud. Asi pole isegi selles, et nii radikaliseerub EKRE veelgi enam, vaid selles, et EKRE on valimiste suurim võitja, saades kõige rohkem parlamendikohti juurde ning tõustes enamikus valimisringkondades erakonnaks nr. Ma väidaksin, et presidendi tegevus oli sobimatu.“ See on kõva sõna, kuid paraku pole see õigustatud. Valimistel suure edu saanud erakonna välistamine enne koalitsiooniläbirääkimisi ei ole kõige mõistlikum samm, ning see võib Reformierakonna ajaloolise võidu konverteerida ajaloolisse kaotusse.Nüüd siis minu eelistustest ja kõhklustest. Ärge puutuge meie iidolit! Ja kui vihased ja nördinud on vähemalt osaliselt needsamad inimesed praegu. Kui aga arvestada, et iga tema klient maksis vaid viis tuhat eurot, siis see näitab märkimisväärset klientuuri. Ka kultuuri- ja meediavaldkondades on endiselt märgatav nende erakondade vaheline koostöö. See on kindlasti ajakirjanike õigus. See on ohtlik: ühiskonnas võib tekkida süüdimatuse kultus. Referendum tuleb läbi viia olulistes küsimustes, ning eesmärk on läbi selge häälteenamuse saavutada või taastada ühiskonna sidusus. Meedia ja ühiskonna surve on väga suur. Pidev rambivalgus tekitab stressi ja vajaduse lõõgastuda, mida tehakse tihti ekstreemsete meetoditega. Kui nende hiilgus kaob, siis nad parimal juhul unustatakse, halvimal aga purustatakse. Samuti ei tea ta, kas Alaver tegelikult on seadusi rikkunud.Tundub, et president ei saanud head õigusnõu enne, kui ta tegutses. Mida paksem on see portfoolio, seda rohkem on tõestusmaterjale, mis näitavad, kuivõrd väärtuslik töötaja sa oled. Jüri Ratas võib siira ilmega väita, et mingit lepingut või protokolli Jedinaja Rossijaga ei ole või et see enam ei kehti, kuid seda on raske uskuda enne, kui see väide on dokumentaalselt kinnitatud. See on ilmekas näide selle kohta, et referendum ei ole naljaasi. Edukat sportlast autasustatakse mitte ainult võistluste pjedestaalil, vaid ka riiklike aurahadega. Ning tegi ta seda mitte just omakasupüüdmatusest. Kuid siin peab täpselt paika panema tingimused ja protseduurid. Peatungi viimasel, kuna tegemist on kompetentse inimese argumenteeritud arvamusega. Tsiviilasjadele aga süütuse presumptsioon üldjuhul ei laiene. Brexiti vastased saaksid küll küsitluste järgi suurema osa hääli, aga jällegi alla poole hääleõiguslikest kodanikest. Tundub, et praeguse valitsuse ajal on selle idee teostamine võimalik. Just vaatemängulisus on see kriteerium, mis viimasel ajal toob uusi spordialasid olümpiamängude kavasse ning tõrjub vanu sealt välja. Pean siin silmas nt Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa või professor Michael Gallagheri väiteid. Ja see ei pruugi olla seotud dopinguga. Venemaa allikates figureerib Keskerakond endiselt Jedinaja Rossija koostööpartnerina. Kui näen, et huligaan läheb lapsele kallale, on mul õigus sekkuda ja rääkida sellest enne vastava süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist. Kuid sportlase tõstmine ebajumala staatusesse ei ole hea ei ühiskonnale ega ka staarile endale.Veel üks asi, mida peab meeles pidama seoses inimeste jumaldamisega on see, et ebajumalad on au sees nii kaua, kuni nad hiilgavad. Tema saavutused on juba praegu märkimisväärsed ja loodame, et parimad tulemused on veel ees. Praeguses lääne ühiskonnas ja ka Eestis on vabaduse ja vastutuse vahekord nihkes. Seepärast avaldan selle kirjutise väikeste muudatustega ning lisan uue lõpu.Lahvatanud dopinguskandaal toob esile mõned olulised probleemid, mis väärivad põhjalikumat vaagimist.

Kas mäletate seda juhtumit? - Perekooli Foorum

. Väga paljude suurte sporditähtede elulugu on täis traagikat. Ott on sümpaatne ja kindlasti väga andekas noormees. Vastasel korral piiraks see oluliselt ja ebaproportsionaalselt sõnavabadust. Kehakultuur ja sport on püsiv sõnaühend, need mõisted käivadki tavaliselt koos, peaaegu et sünonüümidena. Ma ei taha teda siin mingilgi määral õigustada, see, mida ta tegi, on kindlasti amoraalne ja arvatavasti ka kriminaalne. Näiteks praegu jälgin ma murega meediakära Ott Tänaku ümber. Veel vähem kehtib see ajakirjanduse seisukohtade osas. Vivuse laenu.eelised, kiirlaen internetist. Seetõttu on veider, kui mõnel laenufirmal on iganenud veebileht, mis meenutab 1990-ndate „põnevaid“ veebiloominguid, mitte korralikku esinduslehte. Antud olukorras on dopingut kasutanud sportlased korraga nii seaduserikkujad kui ka ohvrid, aga mõnikord ka ainult ohvrid. Kui arvestada vahepealseid reitinguid, võiks erakonna tulemust lugeda väga heaks. Süütud kuni süü tõestamiseni. Minu meelest on täiesti ilmne, et õigus on nendel riikidel, kus referendumi tulemus on siduv, kui poolt hääletab enamik hääleõiguslikest kodanikest. Schmidt on selles süsteemis väike mutrike ja tema käive ei ole eriti muljetavaldav. Järgmine spordiga seotud aspekt on au ja kuulsus. See pagas võib sulle avada palju uksi, tagada parema töökoha, kõrgema sissetuleku ja rohkem võimalusi üleüldiselt. Doping on aine, mis sisaldub mingis keelatud preparaatide nimekirjas, viimane aga on pidevalt muutuv ja täienev. Ajakirjandus tuvastas alles nüüd verelõhna peale kohale lennates Veerpalu ja Alaveri sissetulekud ja kinnisvarad. St doping on hägusate piiridega sotsiaalne konstrukt. Kuid kõigepealt mõned täpsustavad märkused. Kuulus sportlane on rohkem kui sportlane, temast peetakse ühiskonnas lugu, ta on noortele ideaal jne, teisisõnu -- ta on kangelane ja mitte üksnes spordis. Sama probleem on tippmeelelahutajatel filmi- või muusikamaailmas

Märkused