See olukord on paljudele tuttav, ent õnneks on võimalik igapäevastelt kulutustelt üsna hõlpsalt kokku hoida

Ka numbrid näitavad, et ametikoolist või rakenduskõrgkoolist tulnud tudengite edasijõudmine on keskmisest natuke kõrgem. Noor inimene on doktorantuuris just selles elujärgus, kus luuakse perekond, tarvis on eluaset ja tihti on ka lapsed. Alexela bensiinijaamades Coop Panga kaardiga maksmisel kehtivad Sulle järgnevad soodustused. Või näiteks humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, kus tekkis täiesti uus struktuur: maailma keelte ja kultuuride kolledž, kuhu koondati kokku ja korraldati ümber keeleõpe. Teisalt, see võib kõlada küll järsult, aga mitte kunagi ei tasu unustada sedagi, et ülikooli tullakse vabatahtlikult ning see ei ole sunnitöö. Elu näitab, et kui mõnikord sõnad ja põhjendused inimest ümber ei veena, siis teeb seda tegelik elu ise. Rumalaks ja hätta jääb see, kes abi ei küsi. See viitab minu arvates kahele seotud probleemidele ja seda mõlemalt poolt, nii juhendamise kui tudengite poolt vaadates. Pika ja sündmusterohke elu jooksul olen tunnistajaks paljudele perioodidele, mida ma nimetan radikaalseks tasakaalustamatuseks. Paljud ettevõtjad ei tea endiselt, missugused võimalused on ülikooliga koostööks. Rektor Volli Kalm rääkis UT ajakirjale oma rektoriaja väljakutsetest, õnnestumistest ning ülikoolile olulistest teemadest. Kuid nagu ütlesin, siis igas suures kokkuleppes tuleb kompromisse teha. Selles tegime ka vigu, suhtlus oleks võinud parem olla ning mõnede asjade otsustamisega venitasime liialt. Paljudel eri astmete üliõpilastel on probleeme ülikooli lõpetamisega. Loomulikult ei saa taganeda sellest, et igasugune probleemipüstitus ja -käsitlus peavad olema teaduslikud. Samuti Ideelabori ja üliõpilaste projektid, millel on ka sponsorid näiteks Ameerikast. Eelmisel aastal saime institutsionaalsel akrediteerimisel samuti väga hea hinnangu ja see annab mulle põhjuse öelda, et ülikool on viimase kümne aasta parimas vormis. See on eriline tunnustus, sest sinna kutsuti ja valiti välja vaid kolm ülikooli Kesk- ja Ida-Euroopast. Põhikirja järgi ei saa nad senatisse ega nõukokku kuuluda. See kõik on meie akadeemiliste inimeste väga hea töö tulemus. Oleks tarvis, et see liiguks nüüd instituutide juhatajatelt edasi. Kuid nagu ikka, tegemist oli ju kompromissiga, mis saavutati üsna vaidlusterohkelt. Loomulikult peavad need kõik olema teaduslikud probleemid, kuid kõik ei pea olema süvateaduslikud teoreetilised küsimused, millest ei ole mitteakadeemilise maailma igapäevatöös suurt abi. Võiksime kindlasti mõelda ka sellele, missuguseid teemasid me üliõpilastele doktoritööna lahendada anname. See on põhjus, miks paljud lähevad doktorantuuri kõrvalt tööle ja ühel hetkel loobutakse võib-olla palga tõttu doktorikraadist. Teadus-, arendus- ja innovatsiooni projektid, millele me arengufondist toetusi jagame, on muutumas aina enam multidistsiplinaarseks. Brexiti olukord on nii keeruline, et enamik britte tahab sellega lihtsalt kuidagi ühele poole saada, samas määrab ükskõik milline Brexiti tulemus riigi tuleviku aastakümneteks. Muidugi ei lahenda stipendiumi suurenemine kõiki probleeme. Näeme ka välisrahastuse ja kas või riikliku RITA programmi puhul, et kõik need teemad eeldavad aina enam koostööd. Arvan, et see on õige suund, mis on edenenud üllatavalt hästi. Ülikoolis jõustus juhtimis- ja struktuurireform aasta tagasi. Tartu ülikool on viimastel aastatel palju keskendunud ettevõtluskoostööle. Samuti on kasvanud lepingute mahud, eriti just välislepingute osas, ning meie kuvand on ka selles osas kasvanud Eestist välja. Need arengud muudavad olukorra lihtsamaks ka tudengite jaoks, annab neile parema võimaluse teha sobiv erialavalik või spetsialiseerumine. Üks väljakutse on olnud seotud tulemusjuhtimise juurutamisega. Need on inimesed, kes teavad täpselt, mida nad soovivad. Puuduvad õiguslikud vahendid Euroopa Liidu põhimõtteid rikkuvate liikmesriikide distsiplineerimiseks.

Randjärv: see rahajutt on külgepoogitud teema - Eesti.

. Tuleb tunnistada, et on asju, mida arutades leiame, et võib-olla oleks pidanud mõnes üksikasjas olema teistsugune lahend, kohati ka põhimõttelistes küsimustes. Ülikoolil seisavad kevadel ees rektorivalimised. Tunnistan, et see on läinud lihtsamalt, kui algselt uskusin. Usun, et mõne aja möödudes võiks see nn nimefetiš natuke leebuda, eriti siis, kui väga paljud inimesed on mõistnud, et ühistööst ja ühes akadeemilises üksuses koos olemisest on tekkinud palju häid asju ja koostööd. Samuti on väga positiivne meie inimeste väga hea edukus konkurentsipõhisel teadusrahastamisel. Ka see toimub erinevalt, sest näiteks nn laboriteadustes ei kujutata ette, et doktorant ei tööta laboris ning et temaga ei saa pidevalt teadustöö üle arutleda. Meil on loodud väga hea platvorm, et neis osaleda, sest meie sisemine korrastus, juhtimine ja struktuur soosivad seda. See on valehäbi, kui kardetakse abi küsida. Ma ei kahtle selles, et enamik neist, kes lahkuvad ülikoolist lõpetamata ja kraadi saamata, on tegelikult oma vaimsete võimete järgi suutelised ülikooli lõpetama. Vananenud parteide süsteem takistab neid, kes soovivad säilitada väärtusi, millele EL asutati, kuid aitab neid, kes tahavad need väärtused asendada radikaalselt tesitsuguse olukorraga. Ülikooli eelarves on juba nõukogu poolt teatud tulemusrahastamise osised ning peale selle rektori ja dekaanide vahelised konkreetsed tulemuskokkulepped, mis töötavad hästi. Panen kõikidele üliõpilastele südamele, et nad mõtleksid enne ülikoolist kraadita lahkumist sellele, kui palju on juba tehtud tööd, mis jääb tulemuseks vormistamata. Tekib küsimus, kas see on põhimõtteliselt parim viis, kuidas ülikoolis juhtimispädevusi ära kasutada. Selle tulemusena ei ole suurel hulgal valijaskonnal, kes Euroopa Liitu pooldavad, kellegi poolt hääletada.Euroopa-vastased jõud näevad samal ajal head välja, kuna neil on kindlad põhimõtted, isegi kui nad on äärmuslikud ja ebameeldivad. Meil on ülikoolis kohati hoiakuid, et kui tekib mingi konflikt, siis on kohe soov selle lahendus mõne eeskirjaga määratleda. Peaaegu igaühele on ju selge, et kõiki elujuhtumeid ei ole võimalik normipäraselt korrastada. Julgen öelda, et praegu on ülikoolis tõesti teine olukord kui neli–viis aastat tagasi. Mida varem edasijõudmise probleemid lauale tulevad, seda lihtsam on neid ka lahendada. Kõigile, kellega on jutt valimistele läinud, olengi öelnud, et võtan võimalikud ettepanekud kaaluda. . See tõukas Itaalia Euroopa-vastasesse meeleollu ja muutis valitseva partei vastumeelseks. Kui tudengil jääb mitu korda järjest eksam või aine tegemata, siis ei tasu oodata viimase hetkeni, vaid probleemiga tuleb varem tegelema hakata. Kindlasti ei nõustu ma kandideerima siis, kui ootused on täiesti teistsugused, kui see, mida olen seni strateegiliselt õigeks pidanud. Me saame endale üle poole konkurentsipõhiselt jaotatud teadusrahast Eestis. Alustuseks on see kõik aga väga hea, sest nii õpitakse üksteist vastastikku tundma, et jõuda suuremate projektideni.

Valdur Mikita: see, mis kunagi oli Eesti riik, on paksude.

. Kirjutame reegleid aina juurde. Doktorantuuri tähtaegne lõpetamine eeldab väga head planeerimist ja koostööd, et kraadini jõuda. Ma julgustan tudengeid rääkima muredest ja pöörduma varem oma juhendaja või programmijuhi poole. aastal surmava vea, järgides rangelt Dublini kokkulepet pagulaste kohta, mis koormab ebaõiglaselt selliseid riike nagu Itaalia, kuhu sisserändajad esimest korda ELi piire ületades sisenevad. See kehtib nii üksikute riikide kui ka üleeuroopaliste liitude puhul. Starman annab laenu, laenud postkontorist sularaha ilma registreerimatta. Oleme näinud, kuidas üliõpilane kasutab kogu oma aja ära, ka akadeemilised puhkused ning lahkub vahetult enne lõppu. Võib-olla oleks mõnel mõistlikum enne minna näiteks ametikooli ja tulla selle kaudu ülikooli. Neid näiteid on veelgi: minu arvates võiks suurte akadeemiliste üksuste ehk valdkondade nimi olla mõistlikum. Kuid praegu kõige tähtsam probleem on lõhe Euroopa Liidu pooldajate ja Euroopa-vastaste jõudude vahel.ELi domineeriv riik on Saksamaa. Ei pruugi leiduda sellist partnerit, kes suudaks projekte teatud püsikindlusega pikema aja jooksul rahastada. See on ju teada, et mitte ühtegi sisulist probleemi ei Eesti ühiskonnas ega üleilmses mõttes ei ole võimalik lahendada üksiku teadusharu teadmistest lähtudes ­–need eeldavad paljude erialade koostööd. sajandil, nagu näiteks kapitali ja tööjõu konflikt. veebruari hääletusel jälle tagasi. Oleme ülikoolis oluliselt suurendanud näiteks tulemusjuhtimist, mis ei tulene otseselt põhikirjast. Koalitsioon töötas nii kaua, kuni Baieris ei olnud olulist parempoolset parteid. Teiseks loodan väga, et heade tavade kokkuleppimine annab võimaluse bürokraatiat vähendada, või vähemalt mitte juurde kasvatada. Meil on tulemuskokkulepped – dekaanidel rektoriga ja instituutide juhatajatel dekaanidega jne. Enamasti on lepingulised tööd firmadele lühiajalised ja suhteliselt väikese käibega. Sellegipoolest usun, et positiivsed arengud on tulemas, sest meil on esmakordselt hea õppimise ja õpetamise tava ning üliõpilasnõustamine saab endale uued ruumid raamatukogus ning selle eri teenuste kujundamisega tegeletakse. Ma väga loodan, et ülikool liigub aina enam selle suunas, et tudengitega tegeletakse personaalselt. Olulisemaks pean seda hinnangut, et meid kutsuti teadusülikoolide võrgustiku GUILD liikmeks ja teise võrgustikku, LERU-sse, koostööd tegema. Kolmandaks võib välja tuua teemad, kus praegu töö käib ja kus ka mõned tulemused on juba näha. Samas arvan, et oleme alles alguses, kuid see on hea algus. Me elame praegu sellisel perioodil.Esimene asi Euroopa kaitsmiseks ja koos hoidmiseks on tunda ära nii sise- kui ka väliste vaenlaste tekitatava ohu ulatus. Kindlasti on erandeid, kuid usun, et enamus mõistab, et reform oli vajalik.

Uus transpordipakendite süsteem tõi võimsa ressursi kokkuhoiu

. Doktorandid on oma õppe kohta toonud välja mitmeid probleeme, näiteks rahastamine, kraadi väärtustamine ühiskonnas jne. aastal tegime seda esimest korda: leppisime dekaanidega kokku viies olulises punktis ning dekaanid sõlmisid tulemuskokkuleppe omakorda instituutide juhtidega. See oli ka muidugi omaette eesmärk toetada eelkõige neid projekte, mille puhul on tegemist erialadevaheliste ühisprojektidega. Julgen siiski arvata, et oleme saavutanud päris hea tulemuse. Kogu ettevõtjate ja teadlaste koostööpotentsiaal ei ole veel teostunud. Aeg-ajalt oli see protsess tõesti keeruline. Mitmed inimesed, kes olid toona põhikirja ja juhtimisrollide jaotuste vaidlustes põhimõttelised vastased, on nüüd öelnud, et palju sai tehtud hästi. Enim on reformide mõju näha sotsiaalteaduste valdkonnas, kus enne oldi kõige rohkem n-ö harali ehk praegusest vähema koostööga. Head tavad on pigem kokkulepped selle kohta, kuidas siin asutuses ja võimalikes küsimustes käitutakse nii, et kõigil oleks üks arusaam ka ilma liigse bürokraatiata. Ei Euroopa Liidu juhid ega tavakodanikud mõista, et praegu on oluline hetk, kus võimaluste hulk on väga lai, ent võimalik tulemus väga ebakindel.Enamik meist eeldab, et tulevik sarnaneb praegusega, kuid see ei pruugi nii olla. Siiski leiab ta, et arenguruumi on veel palju. See olukord on paljudele tuttav, ent õnneks on võimalik igapäevastelt kulutustelt üsna hõlpsalt kokku hoida. aasta mais saavad Euroopa-vastased kahjuks jõud hääletamisel konkurentsieelise. Headest tavadest lähtuvalt saame kujundada oma suhtumise erinevatesse küsimustesse, mille kohta ei ole kusagil kirjapandud reegleid. Seda põhjustab ühelt poolt enamikus Euroopa riikides valitsev aegunud parteisüsteem ja teiselt poolt võimatus muuta ELi ühinemislepingut. Selline tulemus võib luua uue referendumi võimaluse.Itaalia on sarnases olukorras. Ülikoolis koostatakse järjest erinevaid häid tavasid. Inimestel ongi õigus oma arvamust avaldada ja ülikool oleks üsna igav koht, kui siin ei oleks eriarvamusi. Ma ei näe praegu ühtegi seesugust huvigruppi, kes sooviks kogu juhtimis- ja struktuurireformi tagasi pöörata. Erinevate põhimõtete üle tuleb ikka vaielda, aga kui peamine arengusuund on õige, siis ei ole minu arvates tark pisiasjade pärast sõtta minna. Ülikool saab kindlasti rohkem teha, kuid sealsamas peame endale andma aru, et paljudel aladel, eriti just kitsastel teadmusaladel, ei pruugi Eestis olla ülikooli jaoks tellijat või partnerit.

Muidugi ei ole kõik muutused jõudnud veel teostuda, kuid nende kallal töötatakse. Laenu ja sissetulekute, kõige lihtsam laenu saada. Valmisolek, soov ja tajutud vajadus seesuguste kokkulepete järele viitab sellele, et organisatsioonikultuur on arenenud teatud tasemele ja see on väga positiivne.

George Soros: olukord meenutab Nõukogude Liidu lagunemist

. Meil on olemas heade õppejõudude kogukonnad, kes käivad koos ning vahetavad kogemusi ka sel teemal, kuidas tegeleda tudengite väljakukkumise või põhjuseta äraminekutega. Ükskõik missugused on need põhjused, miks ülikoolist lahkutakse, on see olukord, kus nii tudeng ise kui ka juhendaja võiks juba varem probleeme märgata ja tunnistada. See sai võimalikuks erinevate teaduskondade ja kolledžite inimeste koostöö tulemusel. Mulle on oluline, missuguseid ootusi mulle pannakse, milliseid ülikooli arenguid nähakse ja soovitakse. Paraku on see ka aeg, kus inimese sissetulek on madalam, kui ta on kunagi üldse ette kujutanud. Arvan, et head tavad võiksid tõsta organisatsiooni- ja suhtluskultuuri. Rektori arvates läheb ülikoolil hoolimata mõnest vaidlusrikkast perioodist väga hästi. Mitte, et see teeb doktorandid rikkaks, aga kui see juhtuks, oleks see suurepärane samm. Kui vaadata kas või neid algatusi, mida Tartu ülikool on üksinda või koos teistega, näiteks Tallinna tehnikaülikooliga teinud, siis on näha, et aina enam on rohkem koostööst huvitunud teadlasi ja ettevõtjaid, ka avaliku sektori asutusi. Kindlasti tuleb nendegi murede juures mõelda juhendaja ja doktorandi koostööle

Märkused