Seb limiidi suurendamine, laen auto ostmiseks

Remondilaenu lepingu juurde võite vabatahtlikult sõlmida SEB laenukaitse kindlustuse, PZU* kaskokindlustuse ja/või liikluskindlustuse. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Seejuures võite laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükata. Kui Teil tekib , saadame Teile esmalt meeldetuletuse. Sõiduki kindlustus, kütus, hooldus või ühistranspordi piletid moodustavad kõik üsna suure summa. Väikelaenu tasute maksegraafiku alusel iga kuu ühesuuruste ehk annuiteetmaksetena, mis koosnevad laenu põhiosa maksest ja intressist. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Laenulepingu eritingimused Kui leping sisaldab kohustavaid eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Kui makseraskused hakkavad tekkima, siis võtke meiega viivitamatult ühendust. Arvestama peab kodukindlustuse tingimustes toodud välistustega. *PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda viivist lepingus esitatud määras. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. PZU* kodukindlustusega on hoone või korter kindlustatud koguriskikindlustuse põhimõttel ootamatult, äkiliselt ja ettenägematult tekkinud kahju vastu. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada ka täite- või kohtumenetlust. Väikelaenu puhul tuleb intressi tasuda tagastamata laenujäägilt, arvelduslaenu puhul kasutatud laenulimiidilt. Lisaks laenu- ja intressimaksetele peate tasuma arvelduskonto kuutasu. Kui Teie lepingu tagatiseks on vormistatud käendus, siis teavitame võlgnevuse tekkimisest ka käendajat. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud.

Arvelduslaen | SEB

. Ehkki irooniline, on see paraku laastav mõtteviis, mis kannab endaga kaasas halba otsustusvõimet.

Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Väike- ja arvelduslaenu puhul on intressimäär kogu laenuperioodiks fikseeritud. Töötuse või ajutise töövõimetuse ajal hüvitab kindlustusselts kindlustustingimuste kohaselt Teie laenumaksed. Arvelduslaenulimiidi ennetähtaegsel sulgemisel leppetasu puudub. Laenulepingu tingimuste muutmine Lepingu tingimuste, sh intressimäära muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel. Laenusaaja meelespea ning selgitused väike- ja arvelduslaenu taotlejale Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga üldtingimustega.

Isikliku mobiili kulude hüvitamine -

.

Remondilaen | SEB

. Intressimäär on märgitud laenulepingus. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral. Iga kuu tasute arvelduslaenu kasutatud limiidilt intressimakset ja kogu limiidilt arvestatud limiiditasu. AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus tegutseb AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Väikelaenu maksame või arvelduslaenu limiidi avame Teie SEB Panga arvelduskontole. Arvelduslaenu puhul maksate tagasi limiidi kasutatud osa, kui Teie arvelduskontole laekub raha. Hiljem saate vahepeal tasutud osa uuesti kasutusele võtta. Laenu tagasimaksmine Laenulepingu alusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Seb limiidi suurendamine, laen auto ostmiseks. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Sa leiad vabandusi. Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras. Laenulepinguga seotud kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Kui peres või ettevõttes on kasutusel mitu PIN-kalkulaatorit, siis veenduge, et Teie käes on õige PIN-kalkulaator. Laenu vääring Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa. Kui arvelduslaenulimiidi kasutusaeg pikeneb automaatselt, siis tasute lepingus märgitud tasu. Juhul kui võlg jääb ikkagi tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja. Laenusaaja maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb või Teie muud kulud kasvavad. Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Teie algatatud muutmine on üldiselt tasuline. Intress Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Laenu väljamaksmise tähtaeg ja tingimused Laenu saate kasutama hakata pärast seda, kui leping on allkirjastatud ja kui olete lepingulised eeltingimused täitnud

Märkused