Samuti on riikidevaheline arveldamine tunduvalt lihtsam ja kiirem, eriti riikides, mis on liitunud SEPA-maksetega

ISIC kaart tuleb isikustada veebis: tartu.pilet.ee/tickets/isic. Töötava ärimudeli koostamine - läbirääkimised erinevate omavalitsustega, ministeeriumite, bussi-, praami- ja rongifirmadega. Tagasisidet liinivõrgu modelleerimise üldpõhimõtetele võib edastada siia. Liinid kulgevad mõlemas suunas samal marsruudil ning on seeläbi kasutajatele arusaadavamad. Kui teile on määratud rahatrahv, on võimalik taotleda rahatrahvimaksetähtaja pikendamist. Vaata müügikohtade nimekirja. Ühendada Tallinna, Helsingi ja Tartu ühistranspordi piletisüsteemid võimaldamaks mugavat  reisimist. Seetõttu ei sisalda uus Tartu bussiliiniveo leping ka endise Tähtvere valla piirkonna bussiliiklust. Joosep Susi ja jalgpallist. aasta lõpuni  leping praeguse bussiettevõttega, mida korraldab Tartumaa Ühistranspordikeskus. Nii sõidab uuendatud plaani järgi Maarjamõisa juurde neli bussiliini esialgselt kavandatud kahe liini asemel. Ringliinide arvu vähendamine ja vahetamine pendelliinide vastu loob lihtsama liinivõrgu. Sealjuures kuvati kasutajale, milline on teekond ja sõiduaeg praeguse ning planeeritava liinivõrgu puhul. Eraldi toimusid arutelud koolijuhtide, vaegnägijate, eakatega. Juhend välistudengile ja -õpilasele Välisõpilased ja välisüliõpilased saavad Tartu bussikaarti kasutada samadel alustel ja sama hinnakirjaga kui väljaspool Tartut elavad inimesed. Avaturu juurde läheb kolm bussiliini, esialgselt kavandatud ühe bussi asemel. Lisaks on ka vastused küsimustele, kuidas bussis bussikaarti kasutada jpm. Liinivõrgu analüüsi töö teostajad on Soome ettevõte WSP Finland ja Tartu ettevõte Positium. Ühistransporditeenus on võrreldes autoga eelistatud ja selle kasutamine jätkusuutlik, sest ühistranspordi kasutamisel on selged eelised isikliku auto kasutamise ees nii mugavuse, säästlikkuse kui keskkonnahoidlikkuse seisukohalt. Liinidele tulevad  ka uued gaasibussid. Pileti ostmisel tuleb lisada õpilase isikukood. Sarnaseid põhimarsruute teenindavad bussid ei saabu  enam peatusesse samaaegselt. Teise olulise puudujäägina nimetavad linlased kehva ühendust linna erinevate piirkondade ja raudteejaama vahel ning seda, et rongi- ja bussigraafikute sõiduplaanid ei ole omavahel sünkroniseeritud. Päevapileti toote piloteerimine partnerlinnades ja erinevate ettevõtete / linnade täiendav liitmine süsteemi. Luuakse ka uus ringliin, mis läbib kõiki tähtsamaid huvipunkte. Avalikel aruteludel toodi väga olulise probleemina välja ühendus Ihaste linnaosaga. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Interreg Central Baltic programmist. Samuti on riikidevaheline arveldamine tunduvalt lihtsam ja kiirem, eriti riikides, mis on liitunud SEPA-maksetega. Tartu bussikaarti saab kasutada ka Tartumaal, Tallinnas, Pärnus, Narvas, Rakveres, Sillamäel. Avalikel aruteludel tõstatati ka probleem Võidu silla liiga suurest koormusest, kuna enamik busse oleks ületanud Võidu silda. Mõeldes Ihastes elavate kooliõpilaste liikumisele, lisatakse liinivõrku uus bussiliin, mis sõidab Annelinna ja Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ning Kivilinna kooli juurde ning millega saab sõita A. Muudatuste eesmärgid Väiksem arv bussiliine, mis on omavahel paremini ühendatud ja sagedasema sõiduintervalliga. Bussid peavad olema madalapõhjalised ning neis peab olema ratastooli või lapsevankriga sisenemise võimalus. Ühistranspordi kasutamine on lihtne ja loogiline, sest sõitude planeerimine, info saamine reaalajas ja pileti ostmine on muudetud kasutajale võimalikult mugavaks. Kui biogaasi tootmine suureneb ning hakatakse seda autokütuseks töötlema, planeeritakse võtta kütusena kasutusele biogaas kui taastuvenergiaallikas. aastal välja kuue Tartu Kõrgema Kunstikooli väljapakutud kavandi hulgast. Keskmise puudega isikutele soodustus ei laiene ja nemad peavad ostma täispileti. Täpsem info selgub aprillis. Biometaan on keskkonnasõbralik ja seda saab toota kohalikust toorainest. Expcredit, kuidas antakse SMS laenu. Tähelepanu! Sõidusoodustus ei laiene töövõimetuspensionäridele ja keskmise puudega, sh keskmise liikumispuudega isikutele, nemad peavad ostma täispileti. See võimaldab pakkuda lühemaid intervalle ja loob olukorra, kus busside väljumisplaanide üksikasjalik jälgimine ei ole vajalik, sest peatused on teenindatud tänasest mõistlikuma sagedusega. Tartu linn vaatab ühistranspordi liinivõrgu muudatusi planeerides selgelt ka tulevikku. Avalikel aruteludel juhiti ka tähelepanu ühendusvõimalustele paljude oluliste asutustega. Mõlemal juhul kantakse isikud rahvastikuregistrisse, nad saavad endale isikukoodi ning neil on võimalik bussikaarti isikustada ja taotleda soodushinnaga sõidupiletit. Just veelgi kvaliteetsema ja linlaste vajadustele vastava ühistransporditeenuse tagamine pakub Tartu linnale mitmeid väljakutseid. Eelmise aasta suvel koguti erinevatelt huvigruppidelt fookusgrupiintervjuudes ning küsitlusuuringutes sisendit Tartu ühistranspordi visiooni loomiseks, mida samuti uue liinivõrgu planeerijad oma töös kasutasid. Kvissentali linnaosast hakkab sõitma kaks bussi, üks Annelinna suunas ja teine kesklinna suunas ning mõlema bussiliiniga on õpilastel võimalik minna Raatuse kooli. Lihtsalt info küsimise korral pole allkirjastatud avaldust vaja. aasta lõpus viiakse linnakodanike ettepanekute ja tagasiside põhjal kavandatavasse liinivõrgu plaani sisse vajalikud muudatused. Töö hõlmab ka lihtsama modelleerimise, milles kasutatakse lisaks traditsioonilisele andmestikule linlaste sisendit, uusimat liikumisandmestikku ja muid olulisi materjale, mis on vajalikud parima võimaliku liinivõrgu kavandamiseks. Liinivõrgu lõppversioonis hajutati busside ülesõitu üle Emajõe: nüüd hakkavad viis bussiliini üle Sõpruse silla, viis liini üle Võidu silla, üks üle Vabadussilla ja üks bussiliini üle Ihaste silla. Tartu linnal on siht suurendada linnaliinidel gaasibusside osakaalu. Kaasa sai rääkida viiel arutelul, samuti sai tagasisidet anda vanu ja uusi liine võrdleva kaardirakenduse abil ning kirja teel. Loodav metoodika kirjeldab raamistiku ühistranspordi ümberkujundamiseks Tartu-sarnastes linnades ning võimaldab linnadel planeerida ja ajakohastada ühistranspordi liinivõrke nii Eestis kui mujal maailmas. Supilinna linnaosas hakkab buss sõitma mööda Oa tänavat, mitte esialgu kavandatud Emajõe tänavat mööda. Lisaks säilivad senised ööliinid. Esialgu kasutatakse bussides kütusena maagaasi. Süsteem registreerib tunnipileti ja kannab ülejäänud raha kaardile tagasi. Ossip Mandelštami, , Philip Grossi, Andrus Rõugu luuletused. Kaardirakenduses sai teekonna planeerimiseks sisestada lähtekoha ja sihtkoha, sõiduaja ning saada vastusena teekonnainfot. Need aspektid on linlaste poolt kõrgelt hinnatud ja uue liinivõrgu ettepaneku koostamisel lubatakse tänast teenuse kvaliteeti veelgi parandada.

Regionaalareng ja -poliitika | Rahandusministeerium

. NB! Kui klient soovib kaarti nt lahti isikustada või on ekslikult vale perioodipileti ostnud ja soovib seda tühistada, siis seda saab teha allkirjastatud avalduse alusel aadressilt [email protected] Aktiivses kasutuses olev riikidevaheline päevapilet. See loob olukorra, kus võimalusel eelistatakse mugavust ja ajavõitu silmas pidades ühistranspordile täna isikliku auto kasutamist. Busside väljumissagedus linna olulisemates sõlmpunktides on tihe, bussid on ilusad ja puhtad ning madalapõhjalised, mis teeb ühistranspordi kasutamise mugavaks nii lapsevankri kui ratastooliga. Esialgse kavandi puhul oli probleemiks ka ühendused Kvissentali linnaosaga. Ühtlase teenindussagedusega sõiduplaanid tagavad selle, et sarnaseid põhimarsruute teenindavad bussid ei saabu peatusesse samaaegselt. Raske puude soodustuse saamiseks tuleb kaardile lisada "Soodusgrupp", mida saab teha sotsiaalkindlustusameti puudeotsuse olemasolul raekoja infokeskuses. Le Coq Spordihoone juurde. Samuti on riikidevaheline arveldamine tunduvalt lihtsam ja kiirem, eriti riikides, mis on liitunud SEPA-maksetega. Avaldus peab sisaldama panga andmeid, panga nime, saaja nime, konto IBAN nr ning selgitust. Bussiliinide planeerimisel arvestati ka loodava rattaringluse süsteemiga, mis integreeritakse linna ühistranspordiga. Lisaks mobiilpositsioneerimise  ja elektroonilise bussikaardi jm andmetele kasutati ka linlastelt saadud tagasisidet. Valmis kaardirakendus, millega sai võrrelda kehtivaid sõiduplaane planeeritavatega ning anda tagasisidet liinivõrgu ja sõidugraafikute planeerimisel. Liinivõrgu andmeanalüüsi senised tulemused Liinivõrgu analüüsi olulisimaks lähteülesandeks oli analüüsida hetkel pakutava teenuse vastavust linnaelanike liikumisvajadusele, milleks kombineeriti erinevaid andmestikke. Eesmärk on ka muuta liinivõrk lihtsamaks ja arusaadavamaks ning suurendada ühistranspordi kasutajate hulka. Bussikaardi valideerimisandmete põhjal hinnati reaalset bussiliinide kasutatavust ja seda, kuidas praegused bussiühendused katavad hetkevajadust. Õpilaspilet bussikaardina Õpilased saavad bussikaardina kasutada uut kontaktivaba kiibiga Tartu õpilaspiletit, mille väljastavad koolid ja mis on isikustatud. Liinivõrgu planeerimisel arvestatakse ka loodava rattaringluse süsteemiga, mis integreeritakse ühistranspordi liinivõrguga. See omakorda tähendab märkimisväärset ajakulu, kuna süsteemid on erinevad ja omavahel ühildamata. Selle lahendusena loodi uus ühendus mööda Ihaste teed, mis tagab kiire võimaluse Ihaste ja kesklinna vahel liikumiseks. septembrist tulid Tartu linnaliinibussides kasutusele uued elektroonilised bussikaardid – kontaktivaba kiibiga plastikkaardid ja kleebised, mida tuleb bussi sisenedes viibata bussiuste juurde paigaldatud seadme ehk tuvasti juures, kuni kostab helisignaal. Uus liinivõrk on kavandatud nii, et võimalik oleks maksimaalselt ühe ümberistumisega jõuda võimalikult paljudesse sihtkohtadesse. Mitte tartlasele Bussikaart on mugav viis Tartu ühistranspordi kasutamiseks. Kavandatav liinivõrk on võrreldes praeguse liinivõrguga enamvähem sama maksumusega. Sellised lahendused võimaldavad pakkuda paremat teenust hõredamini asustatud piirkondades ja väiksema nõudlusega ajal, näiteks öösiti ja nädalavahetustel. Lisaks saab infot meedia vahendusel ning linnavalitsuse infokeskusest. Kirjeldage esemeid ning jätke oma kontaktandmed. See loob olukorra, kus hästi toimiv ühistransport nii busside kui ka rattaringluse näol aitab vähendada autode kasutamist kesklinna piirkonnas, hõrendada autoliiklust tipptundidel ja lahendada kesklinna piirkonnas esinevaid parkimisprobleeme. Süsteemi spetsifikatsiooni koostamine, minimaalse esmase müügilahenduste arendamine. Sujuvad ja kiired ühendused on tagatud vähemate, kuid sirgemate ja kiiremate liinide kasutuselevõtmisega ning marsruutide parema planeerimisega, mis loob võimalused lühemate intervallide pakkumiseks. Lennujaama ekspressi opereerib AS Sebe, kellega on sõlmitud liiniveoleping selle aasta septembrist Tartu bussijaama ja raudteejaama vahel sõitma hakanud elektribussiliini osas. Abiks on, kui oskate öelda, mis liinil, kellaajal ja kuhu suunas sõitsite. Aet Kuusiku ja Jüri Kolgi kehasõnastik. Selline analüüs andis selgema pildi tänastest reaalsetest liikumisvajadustest, mida on võimalik uutesse mudelitesse sobitada. Ettevalmistused uueks bussihankeks algasid juba aasta varem, mil linn kutsus kokku erinevate huvigruppide esindajatest koosneva töörühma, kes kaasati uue hanke tehniliste ja kvaliteeditingimuste väljatöötamisse. Kui mingil põhjusel õpilane oma kaardi andmeid ei uuenda, siis hiljemalt ühe kuu jooksul kaardi andmed uuenevad automaatselt. Linnakodanikelt fookusgrupiaruteludes kogutud sisendi põhjal kaardistati ühistransporditeenuse tänased peamised tugevused ja parendamist vajavad aspektid. Samuti  võimaldavad pendelliinid pakkuda lühemaid intervalle, st bussid liiguvad peatustes sagedamini. Palju tunti muret ka ööliinide kadumise pärast, kuid pärast analüüsi otsustati praegused ööliinid endisel kujul säilitada. Tartu linn soovib pakkuda linlastele kvaliteetset ühistransporditeenust, mis aitaks tõsta ühistranspordi kasutatavust igapäevastel kodu ja töökoha vahelistel liikumistel võrreldes autoga. Maarja Kangro ja Tauno Vahteri novellid. Ühel ajal peatusesse jõudnud bussidest maha jäädes tuleb aga järgmist sobivat väljumist oodata üsna pikalt, sest busside väljumisaegade vahed on ebaühtlased. Saadud tulemuse kohta sai anda tagasisidet. aasta märtsist alustas Tartu linnaliinidel tööd Eesti viis esimest keskkonnasõbralikku surugaasibussi. Igast peatusest peaks maksimaalselt ühe ümberistumisega jõudma võimalikult paljudesse sihtkohtadesse. Esialgne ettepanek uue liinivõrgu osas. Ringliinide vähendamine ja nende vahetamine edasi-tagasi liikuvate pendelliinide vastu muudab liinivõrgu bussisõitjale arusaadavamaks. Mugavama ja reaalsel vajadusel põhineva ühistranspordi liinivõrgu loomiseks on Targa linna klastri tellimusel WSP Finland OY ja Positiumi ühistööna valmimas ühistranspordi liinivõrgu modelleerimise töö. Visioon ja tegevused peavad silmas nii parema kvaliteedi tagamist läbi lihtsate ja loogiliste ühenduste, arenevate linna äärealade võimalikku kaasamist ühistranspordi liinivõrku, kui ka muudatusi tuleviku transpordivahendites.

Vikerkaar

. Mobiilpositsioneerimise andmeid võrreldi ka rahvastikuregistri andmetega ning tulemused näitavad, et umbes kolmandik inimestest ei ela enda registripõhises kodus – näiteks on olulisteks kodudeks ühiselamud, kuhu end tavaliselt sisse ei kirjutata. Pileti saavad õpilased osta alates bussikaardi kodulehelt. Süsteem registreerib päevapileti ja kannab ülejäänud raha päeva lõpus tagasi. Samuti Harju, Lääne-Viru, Hiiu, Saare, Pärnu, Valga ja Põlva maakonnas ning Go Busi kaugliinidel.

Ühtlase teenindussagedusega sõiduplaanid tagavad, et sarnastel marsruutidel sõitvad bussid ei saabuks peatusesse samaaegselt. juulist läheb Tartu linn üle täielikult uuele bussiliinivõrgule, mis erineb oluliselt senisest liinivõrgust nii marsruutide, liinide arvu kui ka väljumiste sageduse poolest. See tähendab, et mõnes kohas võib jalgsikäiguvahemaa lähimasse peatusse küll minimaalselt pikeneda, kuid tänu kiirematele ühendustele on ajaline võit siiski märkimisväärne. Muudatustega sooviti luua kasutajasõbralikum ja reisijate reaalsetel vajadustel põhinev bussiliinivõrk. aasta algusest hoiab lepingu alusel Tartu linnaliine käigus AS SEBE. Alles lepingu lõppemise järel saab Tartu linn selle piirkonna bussiliinivõrku lisada. Projekti juhtpartner on Tallinna linn. Kui õpilaspilet on bussikaardina kasutusele võtmiseks valmis, tuleb kaardiga seotud kontole kanda raha või osta perioodipilet. Mugavam reisimine ja piletiostmise oluline lihtsustumine naaberriiki reisimisel. See tähendab omakorda vähemalt kolme eri tüüpi pileti ostmist - kohalikud piletid Tallinnas või Tartus ja Helsingis ning praamipiletid. Täname kõiki aktiivse kaasamõtlemise ning sisukate ettepanekute eest! Uues liinivõrgu versioonis on esitatud ettepanekuid suurel määral arvestatud. Vilja Kiisler Sveta Grigorjevast, Mehis Heinsaarest, Joonas Sildrest, Triinu Pakk Maylis de Kerangalist, Katre Talviste Kaia Sisaskist. Olulise muudatusena loodi veel üks bussiliin üle Betooni tänava raudteeülesõidu, millega saavad Tähtvere linnaosas elavad lapsed Veeriku kooli. Sama bussiliin lahendab ka Variku kooli piirkonna õpilaste kooli mineku ja Tartu Waldorfgümnaasiumi õpilaste kooli mineku. Ühistransporditeenuse kasutamine on taskukohane, sest uute tõhusate tehnoloogiate rakendamine ja efektiivsem planeerimine võimaldavad hoida ühistranspordi piletihinnad taskukohased ja isikliku auto kasutamise kuludega võrreldes konkurentsivõimelised

Märkused