Säästude puudumine võib viidata tohutule probleemile, eriti kui otsid pidevalt uusi laene või ostad asju järelmaksuga

Adobe tegutseb oma tarnijate nimel vastutustest, garantiidest või kohustustest lahti ütlemise, välja jätmise ja/või piiramise küsimuses vastavalt sellele lepingule, kuid mitte mingitel muudel eesmärkidel. Laiendused on Google'i või kolmandate osapoolte välja töötatud väikesed tarkvaraprogrammid, mis suudavad muuta ja tõhustada Google Chrome'i funktsioone. Teenuste tingimustega on oluline põhjalikult tutvuda. ÜHTEGI LITSENTSI EI ANTA JA ÜKSKI NEIST EI SISALDA TINGIMUSI MUUOTSTARBELISEKS KASUTAMISEKS. Käesolevaga heakskiidetud elektroonilise edastuse suhtes nõustub all-litsentsiaat rakendama Adobe sätestatud mõistlikke kasutuspiiranguid, k.a neid, mis on seotud turbega ja/või all-litsentsiaadi toote lõppkasutajatele levitamise piirangutega. Omistamise ja omandilise kuuluvuse teated. Te võtate teadmiseks ja nõustute, et tütarettevõtetel ja sidusettevõtetel on õigus teile teenuseid osutada. Loe lähemalt × Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. All-litsentsiaat mõistab, et Ühendriikide seadused ja määrused piiravad Ühendriikidest pärit kaupade ja tehniliste andmete eksporti ja taaseksporti, mis võib hõlmata Adobe tarkvara. Kui suur on väikelaenu intress ja mis on krediidi kulukuse määr (KKM??.. Juhul kui Google'iga pole kirjalikult teisiti kokku lepitud, nõustute, et vastutate nende õiguste kaitsmise ning täideviimise eest ning Google'il ei ole mingeid kohustusi teie nimel seda teha. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega. ADOBE JA SELLE TARNIJAD EI ANNA EGA SAA ANDA GARANTIID ADOBE'I TARKVARA KASUTAMISE TOIMIVUSE VÕI TULEMUSTE KOHTA. Teid, Adobe'i tarkvara saavat isikut, nimetatakse edaspidi „all-litsentsiaadiks”. Eriti ettevaatlikuks teeb see, kui kohustuste tasumisel on viivitusi pikaajaliselt,” hoiatas Pärgma. Võite teenuse kasutamise alati lõpetada. Google Chrome'i teenusetingimused Käesolevad teenusetingimused kehtivad Google Chrome'i täitmiskoodi versiooni kohta. Tingimustega mittenõustumisel ei tohi teenust kasutada. All-litsentsiaadil peab olema leping iga oma litsentsiaadiga ja, kui nendel litsentsiaatidel lubatakse Adobe tarkvara edasi levitada, peab leping sisaldama Adobe tingimusi. All-litsentsiaat ei tohi Adobe tarkvara muuta ega levitada mingiks muuks kasutuseks kui brauseri pistikprogrammina veebilehe sisu taasesitamiseks. Seega nõustub all-litsentsiaat, et Adobe'il võib olla õigus taotleda lisaks rahalisele kahjunõudele ka kohtulike õiguskaitsevahendite määramist, et takistada või piirata sellisest rikkumisest tulenevat kahju. Profiilid ja seadmekeskus. All-litsentsiaadi õigusele rakendada Adobe tarkvara kohta käivaid litsentse, kehtivad järgmised lisapiirangud. Need eeskirjad selgitavad, kuidas Google kasutab teie isiklikku teavet ja kaitseb teie privaatsust teenuste kasutamisel. All-litsentsiaadi toodet, mis ei ole kinnitamist läbinud, ei tohi levitada. Selle litsentsi ainus eesmärk on nende tingimustega määratud viisil võimaldada teil kasutada ning nautida Google'i pakutavate teenuste eeliseid. Väldid intressimakseid nii palju kui võimalik. Tehnoloogia kopeerimise tingimused. Te nõustute, et selliseid uuendusi taotletakse, laaditakse alla ja installitakse teid nendest teavitamata. LISATEAVET VÕITE SAADA ETTEVÕTTELT MPEG LA, L.L.C. „Muidugi küsitakse sel juhul selgitusi ja seda, kas oleks olnud võimalust võlgnevusi vältida. Pankade soodsaimad pakkumised on 9. LITSENTSI EI ANTA EGA EELDATA SELLE KASUTAMIST MINGIL MUUL EESMÄRGIL. Google Chrome'i lähtekood on tasuta saadaval avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsilepingute alusel aadressil https://code.google.com/chromium/terms.html. Tingimuste ülejäänud sätted jäävad kehtima ja täitmisele kuuluvaks. „Sisukaitse kood” – teatud Adobe tarkvara versioonide kood, mis lubab teatud sisukaitse funktsioone. Määra päevaraha – peale hädavajalike väljaminekute katmist näed täpselt, kui palju sul jääb raha üle, et terve kuu elada muretult. AAC-kodeki kasutamise tingimuseks on, et all-litsentsiaat hangib lõpptoodetele, milles kasutatakse AAC-kodekit, korrektse patendilitsentsi VIA Licensingu kaudu. All-litsentsiaat tunnistab ja nõustub, et Adobe ei anna all-litsentsiaadile või tema all-litsentsiaatidele selle lepinguga AAC-kodeki patendilitsentsi. Teenuse kasutamise lõpetamisest ei pea Google'it eraldi teavitama. Need reklaamid võivad olla sihitud teenustes säilitatud teabe sisule teenuse kaudu tehtavate päringute või muu teabe kaudu. Selliste muudatuste tegemisel võimaldab Google üldtingimuste uue versiooniga tutvuda aadressil https://www.google.com/intl/et/chrome/privacy/eula_text.html ning uued lisatingimused tehakse kättesaadavaks mõjutatud teenustelt või nende kaudu. EELNIMETATUD PIIRANGUD JA VÄLISTUSED RAKENDUVAD ALL-LITSENTSIAADI KOHTUALLUVUSES RAKENDATAVAS SEADUSES LUBATUD MÄÄRAL. Säästude puudumine võib viidata tohutule probleemile, eriti kui otsid pidevalt uusi laene või ostad asju järelmaksuga. ALL-LITSENTSIAAT NÕUSTUB, ET ALL-LITSENTSIAAT EI ANNA ADOBE'I NIMEL ÜHTEGI OTSEST EGA KAUDSET GARANTIID. Teie ning Google lepite kokku California osariigis asuva Santa Clara kohtu ainuõigusega jurisdiktsioonis lahendada mis tahes nendest tingimustest tulenevaid juriidilisi probleeme. All-litsentsiaat peab maksma iga all-litsentsiaadi tehtud esituse eest, hankides kinnituspakette Adobe'i kehtivatel tingimustel aadressil http://flashmobile.adobe.com/. Neid tingimusi nimetatakse edaspidi „lisatingimusteks“. SEETÕTTU KEHTIVAD TEILE VAID TEIE KOHTUALLUVUSE SEADUSLIKUD PIIRANGUD NING MEIE VASTUTUS PIIRDUB SUURIMA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSEGA. All-litsentsiaat nõustub Adobe tarkvara mitte eksportima ega taaseksportima ilma vastavate Ühendriikide ja välisvalitsuste lubadeta, kui neid on. Kui teenusele kehtivad lisatingimused, saate nendega tutvuda teenusesiseselt või selle teenuse kasutamise kaudu. Kogu sellist teavet nimetatakse edaspidi „sisuks“. LISATEAVET VÕITE SAADA ETTEVÕTTEST MPEG LA, L.L.C. Laiendustel võib olla tavapärastest veebilehtedest rohkem privileege brauserile või arvutile juurdepääsul, kaasa arvatud teie eraandmete lugemise ja muutmise võime. All-litsentsiaadil palutakse sisestada teatavat profiili teavet all-litsentsiaadi toodete kohta, kas osana kinnitamise protsessis või mõnel muul viisil ja all-litsentsiaat peab Adobele sellist teavet andma. Te võtate teadmiseks ja nõustute, et Google'i pakutava teenuse vorm ning iseloom võivad aeg-ajalt etteteatamata muutuda. Need uuendused on loodud teenuse parandamiseks, täiustamiseks ning arendamiseks ning need võivad aeg-ajalt olla programmivigade paranduste, täiustatud funktsioonide, uute tarkvaramoodulite ja täiesti uute versioonide kujul. Sellisel juhul ei mõjuta tingimused õiguslikku suhet teie ning nende teiste äriühingute või isikute vahel. Käesolevas dokumendis selgitatakse lepingu koostamisviisi ja tuuakse välja mõningad selle lepingu tingimused. Mõnikord osutavad need äriühingud teenuseid Google'i nimel. Peale nende ei ole tingimuste osas ükski isik ega äriühing kolmandatest isikutest kasusaaja. Omandilise kuuluvuse teated. Google'i eeskirjade detailid leiate aadressilt https://www.google.ee/dmca.html. „Vastavuse ja töökindluse reeglid” – Adobe tarkvara vastavuse ja töökindluse reegleid sätestav dokument, mis asub aadressil http://www.adobe.com/mobile/licensees või selle järglassaidil. Hea lugeja, leidsime Sinu arvutist pahavara Kontrolli oma veebilehitseja lisasid või pöördu abi saamiseks IT-spetsialisti poole. Google Chrome'i lähtekoodi avatud lähtekoodiga tarkvaralitsentsid moodustavad eraldi kirjalikud lepingud. All-litsentsiaat ja kliendid võivad levitada ainult Adobe'i tarkvara, mis vastab töökindluse ja vastavuse reeglitele, nagu all-litsentsiaat on seda kinnitanud Adobe'i tingimustes ülaltoodud kinnitamisprotsessi käigus.

Käesolevat õiguslikku lepingut nimetatakse edaspidi „tingimusteks“. Kavandatud kolmandatest isikutest kasusaajad. Nende teenuste, tarkvara või kaupade kasutamine võib olla teie ning asjassepuutuva äriühingu või isiku vahel reguleeritud teiste tingimustega. Google Chrome laadib selliste laienduste loendi Google'i serveritelt regulaarselt alla. ADOBE TARKVARA ON TEHTUD ALL-LITSENTSIAATIDELE KASUTAMISEKS JA TAASTOOTMISEKS KÄTTESAADAVAKS „NAGU ON“ PÕHIMÕTTEL JA ADOBE EI ANNA SELLE KASUTAMISE EGA TOIMIVUSE KOHTA MINGIT GARANTIID. Neid nimetatakse edaspidi „üldtingimusteks“. All-litsentsiaat nõustub, et sõltumata tema lepingus Google'iga määratud tingimustest, võib Google avaldada Adobe'ile all-litsentsiaadi isiku ja kinnitada kirjalikult, et all-litsentsiaat on sõlminud Google'iga litsentsilepingu, mis hõlmab Adobe'i tingimusi. päeval pärast vastavate lisatingimuste all-litsentsiaadile kättesaadavaks tegemist. Teatud teenuste puhul võib Google pakkuda tööriistu seksuaalse sisu filtreerimiseks. Kui avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsid asendavad selgesõnaliselt käesolevaid üldtingimusi, domineerivad avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsid teie lepingu üle Google'iga Google Chrome'i kasutuse või Google Chrome'i eraldi lisakomponentide suhtes. Selgituslikel eesmärkidel lisame, et eelnimetatud piirang ei tõkesta all-litsentsiaati levitamast ja all-litsentsiaat levitab Adobe tarkvara koos Google'i tarkvaraga tasuta. Oma kodu soetamine laenu abiga on paljude inimeste jaoks oluline samm, mida ei tohiks teha pikema eeltööta. Lisaks on kaubanduses saadaval teenused ja tarkvara juurdepääsu piiramiseks materjalile, mida võite pidada ebasobivaks.

Google Chrome'i veebibrauser

. Google ei pruugi omada kontrolli veebisaitide või ressursside üle, mida pakuvad muud äriühingud või isikud. VT AADRESSILT HTTP://WWW.MPEGLA.COM. Adobe Systems Incorporated ja Adobe Software Ireland Limited on Google'i ja all-litsentsiaadi lepingu, mis käsitleb Adobe tarkvara, k.a kuid mitte piirates Adobe tingimustega, kavandatud kolmandast osapoolest kasusaajad. Nõustute, et Google võib kasutaja süsteemidest enda diskretsioonil kõik sellised laiendused kaugjuhtimisega keelata või eemaldada. Säästude puudumine võib viidata tohutule probleemile, eriti kui otsid pidevalt uusi laene või ostad asju järelmaksuga. Kinnitamine ja värskendamine. Sel juhul mõistate ning nõustute, et Google käsitleb teenuse kasutamise alustamist kui teie nõustumist tingimustega. „Võti” – Adobe tarkvaras sisalduv krüptograafiline väärtus, mida kasutatakse digitaalse sisu dekrüpteerimiseks. Kõiki Adobe tarkvaraga pakutavaid koode tohib kasutada ja levitada ainult Adobe tarkvara integreeritud osana ega tohi kasutada mingi muu rakendusega, k.a muude Google'i rakendustega

Märkused