Sa ei pea iga kuu säästma palju – ka paarkümmend eurot on iga kuu juba suur panus parema tuleviku heaks

Seda oskas ka viimane hinnata, kui ta mõned päevad hiljem kuningannaks sai, kutsudes Elizabethi tagasi õukonda ning nimetades ta troonipärijaks. Kui Mary Šotimaal aga kukutati, põgenes too Inglismaale ning sai Elizabethi kaitsealuseks. Tema ajal muutus Inglismaa võimsaks mere- ja koloniaalriigiks ning kujunes lõplikult välja anglikaani kirik. Elizabethi kätt palusid Rootsi kuningas Erik XIV, Hispaania kuningas Felipe II, kes oli olnud abielus tema õe Maryga, Prantsusmaa kuninga Henri II poeg Anjou hertsog François ja paljud teised, sealhulgas ka tema eluaegne sümpaatia Robert Dudley. Omaette küsimus on, kas Elizabeth jäi ka tegelikult neitsikuningannaks, sest tihti on oletatud, et vähemalt Robert Dudley võis ta armuke olla. Henry VIII surma järel sai võimule alaealine Edward VI ning ka teismeeas Elizabeth kisti suurde poliitikasse. Elizabethi hüüdnimede seas olid ka ja Hea Kuninganna Bess. Eelkõige tuntakse seda Inglise draama poolest, mille kuulsaimad esindajad on William Shakespeare ja Christopher Marlowe, ning Inglise meresõitjate poolest, keda esindab näiteks Francis Drake. Sa ei pea iga kuu säästma palju – ka paarkümmend eurot on iga kuu juba suur panus parema tuleviku heaks. Hiljem kaldus Elizabeth selgemalt protestantismi poole, sest see oli ka tema ametlik usutunnistus ning enamik kõrgaadlit toetas seda religiooni. aastal end lõplikult lahutanud nii abikaasast Aragóni Katariinast kui ka katoliku usust. Tagatiseta laen sobib eelkõige kolme olukorra puhul. Regent Edward Seymouri vend Thomas lootis nimelt Elizabethiga abielluda ning siis ta troonile upitada, saades nii tegelikult kuningaks. Elizabeth I, neitsiliku kuninganna järgi on nimetatud Inglismaa asumaa ja pärastine USA osariik Virginia. Selle põhjuste üle on palju vaieldud. Mõned ajaloolased on oma hinnangutes siiski vaoshoitumad, kujutades Elizabethi äkilise ja mõnikord otsustusvõimetu valitsejana, kel oli rohkem õnne kui ta väärinuks. Usuelu teoreetiline pool teda väga ei huvitanud, pigem oli talle tähtis, et alamad oleksid talle lojaalsed. Elizabeth saadeti Londonist minema, kuid et ta oli protestant, siis ei saanud temale osaks poolõe Mary saatust, keda pidevalt taga kiusati ning sunniti oma tiitlitest loobuma. Ent kui Thomas Seymour hukati, langes ka Elizabeth põlu alla ning saadeti taas Londonist minema. Seda ta avalikult siiski välja ei näidanud, propageerides pigem Edwardi ja Jane Grey, samuti võimaliku troonipärija, abielu. Impulssostude tegemine. Ta oli Tudorite dünastia viies ja viimane valitseja. Kui ka Elizabeth oleks järglasteta surnud, läinuks troon Henry õe järeltulijatele. Valitsemises oli Elizabeth mõõdukam kui ta isa ja õed-vennad. Hullemast päästis ta ilmselt see, et tema ja uue regendi John Dudley poeg Robert olid lapsepõlvesõbrad ning said omavahel kogu elu väga hästi läbi. See strateegia, mida tema nõunikud kannatamatusega jälgisid, päästis ta mitmest halvast poliitilisest ja abielulisest liidust.

Elizabeth I – Vikipeedia

.

aastal tema nime igaveseks võiduga, mida sageli peetakse üheks suuremaks Inglismaa ajaloos. Elizabethi tunnustatakse karismaatilise esineja ning kangekaelse ellujääjana ajal, mil valitsus oli kokku varisemas ning naabermaade monarhid seisid silmitsi sisepoliitiliste probleemidega, mis seadsid ohtu nende troonid. Tagatiseta laene, mille jaoks tagatisvara pole vaja, loetakse laenuandjate jaoks riskantsemateks ettevõtmisteks, seega on nende laenude intressimäärad üldiselt suuremad. Trooni pärandas Elizabeth oma kaugele sugulasele, Šotimaa kuningale James VI-le, Mary Stuarti pojale, kes Inglismaa troonile sai James I nime all. Elizabeth I oli kuningas Henry VIII ja Anne Boleyni tütar ning Mary I ja Edward VI poolõde. Vanemaks kasvades sai Elizabeth oma neitsilikkuse poolest kuulsaks ning tema ümber kujunes kultus, mis leidis väljenduse tollases kunstis ja kirjanduses. Samas ei nimetanud ta end kunagi otseselt kirikupeaks, vaid tagasihoidlikumalt kiriku kõrgemaks juhiks. Ka tema kroonimisel polnud võimalik aru saada, kas on tegu protestantliku või katoliikliku tseremooniaga. Et tema ümber arenesid aga pidevad intriigid, mis tipnesid Elizabethi mõrvamise ja Mary troonileupitamise plaaniga, otsustati too viimaks hukata. aastal astus Elizabeth troonile katoliikliku Mary I järel, kelle valitsusajal oli ta ligi aasta vältel vangistatud, kahtlustatuna protestantlike mässajate toetamises. Kõige ohtlikum on krediitkaartidega tasumine, eriti kui sa ei näe veebipoel kuskil Visa või MasterCardi turvamärgiseid. Ta abiellus protestandist Anne Boleyniga, kes oli juba temast rase ning sama aasta sügisel sündiski tütar, kes sai nimeks Elizabeth. Elizabethi valitsusaega nimetatakse Elizabethi ajastuks. Suur osa katoliiklasi ei tunnustanudki Elizabethi seadusliku valitsejana ning toetas hoopis Šotimaa viimast katoliiklikku valitsejat Mary Stuartit, kes oli Henry VIII õetütar. Elizabeth ei abiellunud kunagi, kuna see oleks tema riigi võinud allutada abikaasa mõju alla. Troonile saanud, ei järginud Elizabeth aga Mary juhiseid ning püüdis esialgu kahe religioosse leeri vahel laveerida. Valitsusaja lõpupoole kahandas rida majanduslikke ja sõjalisi probleeme tema populaarsust, kuni paljud ta alamad tundsid ta surmast kergendust. aastal seadis Mary aga tingimuseks, et Elizabeth peab troonile saamiseks pöörduma katoliku usku. Elizabeth asus valitsema heade nõuannete toel, ja ta sõltus suuresti oma nõunikest, keda juhtis William Cecil, parun Burghley.. Üks tema esimesi tegusid kuningannana oli toetada Inglise protestantliku kiriku rajamist, mille kirikupeaks ta sai. Enne oma surma määraski Henry ära pärimiskorra, mille kohaselt troon pidi esmalt minema Edwardile, tolle järglasteta surma korral Maryle, seejärel aga Elizabethile. Lapsi tal igal juhul ei sündinud. aastal ning tõenäoliselt ei olnud selle otsuse taga Elizabeth, vaid tema lähikondlased, kes võisid kuningannat asjast esialgu isegi teadmatuses hoida. Väga tihti, nii enne kui ka pärast troonile saamist, räägiti Elizabethi ja Robert Dudley võimalikust abielust, samuti peeti ja peetakse teda esimese armukeseks. aastani, mil viimaks sündis tema ainus seaduslik poeg, Edward. Oodati, et Elizabeth abielluks, kuid vaatamata parlamendi korduvatele palvetele ning arvukatele kosimiskatsetele seda ei juhtunud. Kuna ta oli Henry VIII tütar, sündis ta printsessina, ent tema ema Anne Boleyn hukati kaks ja pool aastat pärast tema sündi ning Elizabeth kuulutati vallaslapseks. Kui Edward VI suri ning John Dudley mahhinatsioonide tulemusena sai võimule Jane Grey, hoidis Elizabeth end tagaplaanile, sest oli selge, et rahva enamuse toetus kuulus sel hetkel Maryle. Tema poolvend Edward VI pärandas krooni leedi Jane Greyle, jättes õed pärilusjärjekorrast välja. Siiski polnud Elizabethi elu turvaline ega igav, sest Edward oli sünnist peale küllaltki haiglane ning Elizabethi võis alati võimaliku troonipärijana arvestada. Elizabethi kirikukokkulepe püsis kogu tema valitsusaja ning sellest kujunes tänapäevane anglikaani kirik

Märkused