Riigipoolne kaitse

Vanemate toetamine emakeele õppimisel riigi tasandil. Tervisespordiga seotud tegevusi toetada alkoholiaktsiisist. Muide – Rohelised kaotavad taastuvenergiatasu nende arvetelt, kes taastuvenergiat kasutavad ja alandavad taastuvenergia aktsiisi ning käibemaksu. Eesti lihtinimest peab harima ja riiklikult peaks võtma endakanda baltisakslase rolli. Rajada riiklik metsloomade rehabilitatsioonikeskus. Nii saaks sellesse kombineerida ka kehalise kasvatuse, mis kuupri jooksmise asemel keskenduks rohkem joogale. Ühe väikese riigi eduka toimimise aluseks on hea haridus. „Nutikas“, „innovaatiline“ ja „kõrgtehnoloogiline“ jäävad vaid sõnakõlksudeks, kui me ei suuna piisavalt ressursse sellesse, mis need sõnad reaalsuseks teeb. Kui riigi osalus äriühingus kahaneb vähemusosaluseni, esitab osaluse valitseja Vabariigi Valitsusele otsuse eelnõu anda osalus üle Rahandusministeeriumi valitsemisele. Abort teha nii turvaliseks kui võimalik. Kui pärimismenetlus viiakse läbi välisriigis, on riigipoolne vara pärimise korraldaja Välisministeerium.

Riigivaraseadus – Riigi Teataja

. Kanepi on juba legaliseerinud Kanada ja mitmed USA osariigid, seda on tegemas veel mitmed riigid. Vahel on täitsa tõsi, et kui pole inimest siis pole probleemi Tiina Kilkson Loodust tuleb hoida ja metsa tuleb säilitada. Teadmine, et oleme jäänud pelgalt pealtvaatajateks meie ainsa kodu hävitamisel, pole mulle ega meie arvukatele aatekaaslastele, keda sel teel kohanud olen, vastuvõetav. Valdade asemel taastada ajaloolised kihelkonnad, mis suudavad end suuremate üksustena ära majandada. Tiia Kõnnusaar Tuleviku Eesti on roheline sõbralik väikeriik. Ma palkaks endast targemaid inimesi, kes vana Nõuka aja mentaliteediga establishmendi vanadekodusse surema kärutaks. Sõbrad, meil on missioon täita – koloniseerida Galaktika! Ja isegi kui tehniline singulaarsus viib meie endi evolutsiooni vahepeal uuele keerule, siis me saame aidata meiega sarnast DNA-koodi jagavad muid Maa elukaid. Märkan toidupoodides oleva toiduvaliku näitel, et Lääne tsivilisatsioonis eksisteerib ületootmine, või siis vähemalt pakkumise ülekaal nõudluse üle. Kas on mõistlik soojendada saiakest või kohvi mikrolaineahjus, praadida korraga ühte muna või pesta pool masinatäit pesu?. Samuti viiks see sisse muudatuse, et ilmunud teosed poleks nii kiiresti raamatukogus vaid annaks autorile võimaluse müügi pealt ka midagi teenida. Tuleviku Eestis majandatakse metsa säästlikult. Olen Eestimaa kodanik ja hoolin kohast kus ma elan. See taaselustab ajalooperspektiivi tunnetamise ja annab elanikele kindlustunnet tuleviku ees.

Eesti 200 valimisprogramm - EESTI 200 | PIKK PLAAN EESTILE

. Autori valitud nimetus ei tohiks eksitada, sest ta lähtus astronautide muljetest, kes eemalt sinist Maad vaadates oma mõttemaailma muutnud on. Viljandi Kultuurikolledži kasvandikuna näen, et ühiskonna sees olevad valdkonnad võiksid kanda endaga kaasas liitnime kultuur. Tänapäevasi kiireid muutusi ei ole võimalik suurte riigiasutuste bürokraatiamasinast enam läbi lasta. Riigipoolne kaitse. Eestlus ei tohi olla inimkvaliteeti määrav mõõdupuu. Eesti noorte hea vaimse ja füüsilise tervise eest. Ja me peame need võimalused ära kasutama, muud varianti lihtsalt ei ole. Pole mingeid pädevaid argumente nende piinakambrite ülevalpidamiseks. Säilitada meie pühapaigad ja hiied. Üheks imetajate rühmaks kujunesid primaadid – hea nägemisega mööda puid turnivad omnivoorid. See on pannud mind kahtlema RB riigi poolt valitud trassi sobivuses. Rikkus ei seisne rahas vaid vahvas rahvas! Haridus peab olema tasuta, õppimine lõbus ja võimetele vastav, õpetamine au sees ja eksimine lubatud! See kõik peab kajastuma eestlaste teadus- ja ettevõtlussuutlikkuses. Kui usklike arv pole piisav enda maise struktuuri ülevalpidamiseks siis ei ole seda struktuuri ka vaja kunstlikult elu hoida. Kodanikupalk ja tervisekindlustus kõigile! Vähem bürokraatiat,  rohkem kindlustunnet. Riigipoolne kaitse. Karistamisest tõhusamad meetmed on reguleerimine, abistamine ja suunamine. Olen lühendatud tööaja poolt.

Kandidaadid - Rohelised

. täiendavus: erinevus rikastab ja võimaldab üksteist täiendada. Teeme vana raudtee korda! Otsedemokraatia ehk siduv rahvahääletus KOV tasemel. Õiglane pension pensionäridele kui Eesti riigi ülesehitajatele! Raul Kübarsepp Puhas elukeskkond Rohkem haljasalasid ja liikumisvõimalusi linnaruumi. Riik ei tohiks kultuuripoliitikat vaadata kui oma personaalselt rahvuslikku mainekujundusprojekti. Miks eelistada meie poolt valitud kiirlaenu pakkumisi?. Sest ainult nii säilib šanss, et loodus võidab ning kui loodus võidab, siis võidame me kõik- nii liberaalid kui konservatiivid, nii vanad kui noored, nii parem- kui vasakpoolsed, nii euroopameelsed kui -vastased ja kõik teised. Vaja on kombineerida teadus ning säästlik lähenemine. Kõne all on planeet tervikuna. Edasi tulid juba ratas, põllumajandus, metallurgia, aurumasin, püssirohi, elekter, sisepõlemismootor, raadio jne kuni arvutite ning aiföönini välja. Inimkond on vaatamata hoiatajatele samal kursil jätkanud. Olen selle poolt, et rahvas saaks läbi otsedemokraatia rohkem otsuseid vastu võtta. Uimastialane selgitustöö olgu vaba ideoloogiast ja rõhutagu isikliku vastutuse olulisust. Vanema põlvkonna elukvaliteedi eest. Eesti vajab psühholoogi, sest terve elanikkond on traumeeritud. Varsti on Eestis inimesed mõlemat. Eestimaise toidu- ja käsitöökultuuri edendamine. Alternatiividest peaks teadlik olema võimalikult palju inimesi, mis tähendab ühisosa leidmist kõigi erakondadega. Kliimamuutus ei ole sõnakõlks, vaid kõige tõsisem tuleviku julgeolekuprobleem, millega tuleb tegeleda kohe. Ivo-Hannes Lehtsalu Oma hingelt olen “Metsavaht”, kes käib tihti looduses, jälgib loomade ning lindude toimetusi ning tegeleb taimedega. Nad on hetkel reaalsusest irdunud. Nüüd kuuleme räägitavat suurandmetest ja masinõppest, isikuandmetest ja andmekaevest, avaandmetest ja tehisintellektist… Infoajastu valuuta on andmed - andmete abil teenitakse raha ja valitsetakse. Dekriminaliseerida kanep ja mitmed psühhedeelikumid ja need paisata meditsiini, mitte politsei kätte. Olen kuulunud doonorite seltsi ja rohelistesse, viimases lõin kaasa puuetega inimeste töögrupi töös, olin roheliste riigikogu fraktsiooni nõunik loomakaitse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise küsimustes. Varanduslik künnis esindusorganitesse kandideerimisel peab kaduma. Me kõik oleme omavahel seotud – kui teed kellelegi head, tuleb see ringiga sinule tagasi. Lapsed peavad nägema, kuidas elus loomi tapetakse ja mis tingimustes nad elavad. Enne seda elasime suitsutares vingugaasi käes korisedes, räpased ja rumalad. Kui kõik läheks suure plaani kohaselt, koloniseeriksime lähema viiekümne tuhande aasta jooksul ära Linnutee galaktika kohaliku spiraalharu ning meie liigi arvukus võiks kasvada kvadriljonini. Kõik toodetav tekib omakorda surevate inimeste verest. Ning ma ei väsi kordamast – terve majandus algab inimeste heast tervisest! Mitte vastupidi, sest haigena ei jaksa keegi kaua tulemuslikult töötada. Kui rahval on olemas maailmavaateliselt kaasaegne folkloorne meelsus ehk uskumine põlistesse traditsioonipõhistesse väärtustesse, siis moraalset laostumist ühiskonnas ei teki. LÕPETAME TOIDU RAISKAMISE Teeme kauplustes realiseerimisaja ületanud toidusaadused tasuta kättesaadavaks. Laiali saata Kultuurkapital ning sõltlaste pealt ülalhoitud ebavajalik osa kultuuritoodangust suunata tasuta psühholoogilise nõustamise pakkumine kõigile kodanikele. Tuleviku Eestis on investeeritakse senisest enam tervishoidu, teadusesse, haridusse ja sisejulgeolekusse. Igas konfliktis pole kahte osapoolt. Kirjandusministeerium tuleks ära lõpetada kui kultuurile kahjulik nähtus. Et pakkuda järeltulijatele kvaliteetset elu, peame alustama iseenda muutmist. Lõpetada toidu raiskamine. Lõpetada riiklik lageraie. Õigus sünnitada soovitud hulgal lapsi ilma vaesust kartmata. Loota suurkorporatsioonide teenistuses olevate poliitikute südameheadusele, on enesepettus ja viib meid kaugemale eesmärgist – elada tervelt ja õnnelikult, lastes õnnelik ja terve olla ka teistel. Meil ja meie lastel on õigus puhast õhku hingata. Internetist võetud kiirlaen on tihti odavam kui kiirlaenu võtmine laenukontorist kohapealt. Igale inimesel võimalus investeerida taastuvenergia tootmisesse maksuvabalt.

Keskkonnakultuur, tervishoiukultuur, poliitiline kultuur, majanduskultuur, traditsionaalne põliskultuur, regionaalpoliitiline kultuur, hariduskultuur, militaarkaitse kultuur, toitumiskultuur, liikluskultuur, kogukondlik kultuur, spordikultuur, ärikultuur jne. Igal eestlasel peab olema kindlustunne homse suhtes, sest vastasel korral ei suuda ta ülehomse peale mõelda. Rail Balticu projekt Brüsselisse tagasi. Energiaühistud ja pensionisüsteemi muutmine.

Harta12 -

. Meil on ainult üks Maa ja me peame tema pinnal arukalt toimima. Alternatiivid senisele keskkonda kahjustavale tööstusele on võimalikud – muidugi vastavalt kohalikele tingimustele ja looduslikele omapäradele. Loomade transportimisel peab arvestama nende heaolu mõjutavate kõikide teguritega. Tselluloositehase osas peame olema valvsad, et selle ehitust uuesti päevakorda ei võetaks. Paljud poliitikud ja erakonnad mängivad aastast aastasse inimeste hirmul ja ärevusel tuleviku suhtes. See just ongi tegelikult roheline mõtlemine. TERVIS – KALLEIM VARA Eestimaa Roheliste keskseks eesmärgiks on eestimaalaste tervelt elatud aastate tõus. Liikuda roheliste energiaallikate arendamise poole. Kanep on täna kättesaadav neile, kes seda saama ei peaks. Ma tahaks seda teokssaamise kulgu kiirendada ja sedasi inimeste kannatusi vähendada. Toetada üksikemasid rahaliselt ning Pätsu monumendi asemel püstitada pronksskulptuur kolme last üksi kasvatav kolme koha peal töötav keskealine naine. Me oleme vastu tervete ja elujõus loomade eutaneerimisele ega tee seda praktiseerivate kliinikute ja loomaarstidega koostööd. Inga Ploomipuu Psühhiaater, psühhoterapeut ja hüpnotisöör, omaaegne tippkorvpallur ning spordiorganisaator Ravijärjekordade vähendamine. Taotlus esitatakse riigivara valitsejale ja maa võõrandamist korraldab riigivara valitseja või tema volitatud isik. Nädalavahetusel avatud!. Eestlasel on õigus elada oma kodumaal väärikalt, ilma sellise reostuseta nagu ülemäärane kontrolliv bürokraatia ja rahakotipõhised sõltuvussuhted. Steve Truumets Hindan kõige rohkem inimest. Vabadus hirmust ja kannatustest. See kandidaat saab õiguse näidata ja seletada lastele loomade piinamise ja tapmise protsesse ja hiljem slaidide abil näidata kuidas need laibad neile koju supi sisse jõuavad. Samuti lõpetaks Eesti kultuuri pealesurumise. Kaotada kilekotid ja kilepakendid

Märkused