Reaalsuses valivad neid laene tihti ka madalama sissetulekuga inimesed, kellel ei ole võimalust laenata soodsama intressiga krediidiettevõtetelt ning kes võib-olla ei peaks üldse laenu võtma

Jumal oleks saanud panna kõiki oma lapsi tunnetame end Jumala osadena, seda neile lihtsalt öeldes. Jumalalt pärineb minu kõige kõrgem mõte, minu kõige selgem sõna, minu kõige õilsam tunne. Tegelikult aga saab ta hukka, kui ta ei jäta end haavatavaks. Elu ei ole mitte avastamine, vaid loomine. Suurim meenutaja on hääl inimese sees. Nii saab igast teost kaitse kaotuse vastu, isegi kui püütakse kaitsta end Jumala kaotuse vastu. Pärast kolme aastat jutuajamisi ilmus esimene raamat. Nende ülesanne on tunnetada end kui Jumalat. Jumal räägib kogu aeg kõigiga; küsimus on ainult selles, kes kuulab. Küsimisega ta kinnitab, et see on puudu, ja kui ta ütled, et ta tahad midagi, siis ta produtseerib oma reaalsuses ainult tahtmise. Ent kui valida tegu, mille taga on armastus, siis tehakse ellujäämisest, võidust ja edust, sest siis ollakse kogu hiilguses see, kes tõeliselt ollakse ja olla võidakse. Vaimulikud, raamatud, isegi Piibel ei ole autoriteetsed allikad. Ossip Mandelštami, , Philip Grossi, Andrus Rõugu luuletused. Kuigi need polnud Jumala sõnumid, tulid need tema universumi jumalatelt. Inimesel on illusioon, et elu lõpptulemus on kahtluse all. Mõned laenuandjad on nõus teile ka keeldumise põhjust selgitama, kuid kõik sellist teavet ei jaga. Hirm haarab, armastus laseb lahti. Kui Jumal tegi universumi ja inimese maailma, siis ta lõi suure polaarsuse, mille kaks otsa need on. Selleks tuleb neil kõigepealt tunnetada end kui mitte-Jumalat. Inimese tahe endale ongi Jumala tahe talle. Aga Jumal on suur nähtamatu, mitte see, mida ta mingil hetkel paneb end olema. Sest inimeste loomuses on seda, mis on neile suurim väärtus, armastada, siis hävitada ja siis jälle armastada. Mütoloogiad headuse ja kurjuse võitlusest olid inimeste katse aru saada kosmilisest sündmusest, millest hing on hästi teadlik, kuid mida meel vaevalt mõistab. Ükski palve ei jää vastuseta. Hing tahab ainult muuta oma õilsaima idee enda kohta suurimaks kogemuseks. Kes möönab, et saab Jumala sõnumeid otse, see võtab vastutuse neid tõlgendada. Reaalsuses valivad neid laene tihti ka madalama sissetulekuga inimesed, kellel ei ole võimalust laenata soodsama intressiga krediidiettevõtetelt ning kes võib-olla ei peaks üldse laenu võtma. See hirmupõhine reaalsus on inimese armastusekogemuses valdav ja loobki seda.

Isiklik vabadus ja suhted 1 | Rahuleidja

. Vanemad õpetasid talle, et armastus on tingimuslik, ja selle kogemuse on ta oma armastussuhetesse kaasa võtnud. Kogemus ja tunded esindavad faktilist ja intuitiivset teadmist; sõnad püüavad ainult seda teadmist sümboliseerida ning ajavad tihti segadusse. Kui ta lõi hirmu, muutus armastuse kogemine võimalikuks. Ent ta tahtis teada, mis tunne on olla nii hiilgav.. Jumal ei ilmuta end endale välise vaatluse kaudu, vaid seesmise kogemuse kaudu. Sellega lõi ta aja, sest miski oli enne siin ja pärast seal, ning ajavahemik siit sinna oli mõõdetav. Nõnda loob inimene hirmul põhineva maailma, mis põhineb kättemaksuhimulise Jumala ideel. Kui inimene tänab Jumalat millegi eest, kuigi talle on selge, et inimese praeguses reaalsuses seda pole, siis ei saa oodata, et Jumalale on see vähem selge ja ta produtseerib selle. Inimene ei avasta end, vaid loob end. Paljusid sõnu lausuvad teised Jumala nimel. Regardless, we recommend you to update your browser. Teisi kuulates pole üldse tarvis mõelda. See on esimene tööriist, mida Jumal kasutab, sest see on kõige ligipääsetavam. Need on kaks otsa, mis lasevad olla "suhtelisusel". Kuid hing tahab ka kogeda. Kui sa ei ole kursis, mida täpsemalt ühisrahastus endast kujutab, siis tegemist on laenuliigiga, mille puhul saavad teised eraisikud laenata raha laenutaotluse tegijatele. Ent ka see ei ole täpne, sest see jätab mulje, nagu oleks miski, mida Jumal ei ole, nimelt kõik, mis ei ole "eimiski". Muid motiive ei ole, teised ideed on ainult nende tuletised, sama teema variatsioonid. Inimene teab, et need sõnad on Jumalalt, sest ise ta poleks nii selgelt kõnelnud. Nüüd olid esimest korda olemas eraldi ja korraga see ja too. Kõigi tegude sügavaim motiiv on kas hirm või armastus. Aga Jumal ei sunni inimest, sest ta on andnud inimesele vaba tahte, mida ta kunagi ära ei võta. Ja kuigi uus teoloogia oleks tõesti pääste, ei saa inimene seda aktsepteerida, sest mõte Jumalast, keda ei tule karta, kes ei mõista kohut, kes ei karista, on suurem inimese õilsaimastki arusaamast Jumala kohta. Et Jumalat tunda, tuleb lakata endale kinnitamast, et tean juba Jumalat. Lapsevanem hoolib küll sügavalt lõpptulemusest, kuid ei hooli sügavalt protsessist. Rõõm, tõde ja armastus on üksteise vastu vahetatavad ning üks viib alati teisteni. Sellepärast inimesed armastavad, hävitavad ja armastavad jälle. Sellest on/ei olest on müstikud kogu aeg rääkinud. Kõik, mis on, teadis ainult seda, et midagi muud ei ole. Luues selle, mis on "siin", ja selle, mis on "seal", tegi Jumal endale võimalikuks iseennast tunnetada. Selle plahvatusega seestpoolt lõi Jumal suhtelisuse, suhte, mis on tema suurim kingitus iseendale. Jumal on kõik, mis on, ja kõik, mis ei ole. Ja kui ta ütleks, et talle see ei loe, isegi surm ei võtaks temalt rõõmu ega tõde, siis nad tapaksid ta. Sellepärast ta kujutab ette, et Jumala armastus peab olema nagu armastus maailmas. Jumal ei saa meile öelda oma tõde, kui meie ei lakka ütlemast talle oma tõde. Ma võin teada, et olen näiteks suuremeelne või lahke, kuid kui ma ei tee midagi suuremeelset või lahket, on mul ainult mõiste või idee enda kohta. Järelikult kõike, mis on, ei olnud. Kui Jumala armastuse peale ei saa loota, siis ei saa kellegi armastuse peale loota. Kõik muu, mida öeldakse, mõeldakse ja tehakse, on selle teenistuses. Kuid vaimule ei piisanud lihtsalt teadmisest, et ta on Jumal, Jumala osa, Jumala lapsed, kuningriigi pärijad. Koolis käiakse siis, kui ei teata midagi, mida tahetakse teada. Niisuguseid õpetajaid on ja on alati olnud palju, sest Jumal ei jäta inimesi nendeta, kes neid tõdesid õpetavad ja meelde tuletavad. Ei ole midagi muud, mille hulgast valida, kuid meil on vaba valik. See on kõik, mis hoiab osi. Ja kui Jumal teeks midagi, mis kaheldamatult tõendaks, kes ta on, siis mõned ütleksid ikka, et see on kuradist või lihtsalt kellegi ettekujutus, igatahes mitte Jumalast. Sest kui pole midagi muud, siis kõike, mis on, ei ole. Inimesed isiksustavad puhast armastust Jumalana ning jäledat hirmu kuradina. Sa pole enam üksi – sa oled tiimi liige. Meil tuleb luua end selleks, kes me oleme. Sõnad aitavad aru saada, kogemus võimaldab teada.

Jutuajamine Lutsifäriga – 31 märts 2014 | krayoneesti

. Sellepärast elatakse kogemust üha uuesti läbi. Paljusid tundeid ja mõtteid ei kanna Jumala otsene looming. Ka nähtamatu metafüüsiline universum plahvatas lõputuks hulgaks ühikuteks, keda inimesed nimetavad vaimudeks. Vastutav mõte ongi kas armastuse või hirmu mõte, mõte mõtte taga, esmamõte, esmajõud, inimkogemuse mootori toorenergia. Ja kui neil ei õnnestu temalt rõõmu ära võtta, ja püüaksid talle kahju teha.

Artikkel ‹ Rubriik - Vikerkaar

. Jumal jagas end, et luua osad, millega end kogemuslikult tunnetada. See ütleb, kas need sõnad siin on armastuse või hirmu sõnad. Nad ei kuula Jumalat, sest nad on otsustanud, et teised on kuulnud ja tuleb kuulata neid. Inimesed arvavad, et Jumal on see, millena nad teda näevad, mitte see, mida nad ei näe. See langeb kokku Suure pauguga. Hing teab alati kõike, mida on võimalik teada. Nad kuulaksid ainult sõnu, neid kuulmata, püüaksid neid korrata ja lisaksid midagi juurde. See võtab vastutuse kuulda Jumala sõnumit, rääkimata selle vastuvõtmisest, ja laseb neil rahulduda kellegi teise sõnaga. Elu on võimalus teada kogemuslikult seda, mida mõisteliselt juba teatakse. Ta küll loodab, et nad ei saa viga, ja kui saavad, siis kohe aitab ja tervendab neid, et nad tunneksid end jälle turvaliselt ja õnnelikuna. Nii tuliselt kui seda väidetakse, nii ilmnevaks see inimese kogemuses saab. Iseendale ei saa valetada. Nii et kuidas Jumal end ka ei ilmutaks, see poleks vastuvaidlematu. Seda armastuse ja hirmu duaalsuse loomist nimetavad inimesed kurjuse sünniks, Aadama langemiseks, Saatana mässuks jne. Jumal toob inimesele igal hetkel täpselt õiged mõtted, tunded või sõnad. Mõned tunduvad liiga head, et olla tõsi. Jumal on see, mis ta ei ole. Kõige kõrgem mõte on see, mis sisaldab rõõmu. Kui ta ilmutaks end kõigeväelise jumalana ja liigutaks mägesid, siis keegi ikka ütleks, et see on Saatanast. Inimene võtab vastu tingimuslikku armastust ja armastab tingimuslikult. Armastus viib hirmuni ja hirm armastuseni. Vaim igatses tunnetada end kogemuslikult. Kui öeldakse, et palvele ei vastatud, siis kõige tulisemalt tõekspeetud mõte, sõna või tunne sai teoks. Jumal lõi elu, kuid andis inimesele vaba valiku teha sellega, mis ta tahab. Ent ta valis tunnetada end kogemuslikult. Ent kõik tunded, mõtted, kogemused ja sõnad ei tule Jumalalt

Märkused