Rakendus on saanud palju kiita ka aktiivse ja põhjaliku klienditeeninduse eest, lisaks on olemas nii Android kui iOS versioon, seega kõik saavad oma kätt proovida

Mõtiskledes elu väärtuste üle, lisab Reial: „Kui me võrdleme elukindlustuse hinda kodu- või liikluskindlustusega, siis kuumakse jääb üsna samasse hinnaklassi. Rakendus võtab arvesse vanust, sissetulekut ja rahalisi kohustusi ning selle järgi arvutab kasutajale kindlustuslahenduste valiku ja soovituslikud kindlustussummad ning kindlustuse kuumakse. Elukindlustust omab poole vähem inimesi. Kui arvuti on aga niisama lahti ja tegevust ei toimu, siis ei lähe ka see arvesse. Mida riskantsem on töö või hobi, seda kallimaks võib õnnetusjuhtumi kaitse hind inimesele kujuneda. Teine häda oli see, et programm oli üsna piiratud võimalustega ega andnud kogu teavet, mida noormees soovis.Ühel hetkel vahetas ta arvuti operatsioonisüsteemi ja siis ei olnudki enam võimalik rakendust kasutada. Sellest on aga noorte sõnul vähe kasu. Informaatika­tudengite ideed eristab aga teistest omataolistest, näiteks Togglist, see, et nende programm on mõeldud laiskadele inimestele: rakendus jälgib, mida sa arvutis teed, aga seda ei pea panema käima ise. Seejärel kirjutas ta Karlile, et äkki soovib tema tulla neile arendajaks. Kui aga Facebook ei ole ametiga kuidagi seotud, siis saab lahterdada selle kategooriasse, mille järgi on see ebaproduktiivne. Inimese tervislik seisund võib kindlustusmakse juures rolli mängida, kuid enamikul juhtudel mitte. Valimisse kuulunud tõid esile, et on mõelnud tihti, miks nad akadeemiliste kohustuste täitmisega viivitavad, kuid ei oska midagi ette võtta. Kohe, kui arvuti lahti teha, hakkab ka rakendus automaatselt tööle ja talletab teavet.Kasutaja saab ise määrata, mis internetilehed või programmid on tema töö jaoks vajalikud ja mis mitte. Kui kallis on elu kindlustamine tegelikult ja millised tegurid hinna kujunemisel rolli mängivad, selgitab SEB Elu- ja Pensionikindlustuse äriarendusjuht Raili Reial. Lisaks tasub arvesse võtta panust pere eelarvesse ning ülalpeetavate arvu ja laene. See on miski, mis tuleb noortel veel läbi mõelda.Tallinna Ülikoolis on üliõpilaste kogemuste näitel uuritud akadeemilist prokrastinatsiooni. Nende endi puhul on kasuks see, et nad on informaatika eriala üliõpilased ja teevad programmi oma inimestele. Nende meelest tuleb kasuks rohkem see, kui inimene näeb reaalselt aega, kui ta pidi tegema midagi muud, aga kaldus sellest kõrvale. Täiesti eraldi toimub n-ö kolmanda grupi hinnastamine, kus detailid võivad olla väga erinevad. Järgmise sammuna ongi neil plaanis anda rakendus teistele üliõpilastele katsetamiseks.Karl loodab järgmise semestri jooksul saada programmiga niikaugele, et katsetusaeg võiks alata. Kui see aga toob lihtsalt esile mu vead ega aita mul end parandada, siis ei ole minu meelest sellel mõtet," arutles Rimante.Starteri programmis pannakse suurt rõhku ideede mahamüümisele. Uuringust selgus, et viivitamise tõttu on üliõpilased saanud töö eest halvema hinde ja/või on ainekursus jäänud läbimata.Samuti selgus, et akadeemiline prokrastinatsioon väljendub negatiivsetes akadeemilistes saavutustes. Peamiseks põhjuseks, miks elukindlustust ei sõlmita, tuuakse selle kallis hind. Sealjuures on uuringute järgi Eesti inimestele elus kõige olulisemad pere, lähedased, lapsed ja tervis.

SEB: eestlane on saanud rikkaks - Majandus

. Jaanika Reinmann SEB Elu- ja Pensionikindlustuse turundusjuht www.seb.ee ja vajadusel registreeruge nõustamisele. Toimetaja: Katre Tatrik, Tartu Ülikool. Nad usuvad, et seda nähes on võimalik end muuta ja parandada. Nii tekkis idee luua selline programm ise, et saaks kätte just need andmed, mida on enda ja oma tegevuse analüüsimiseks päriselt vaja. Mina näiteks maksan oma liikluskindlustuse eest sama palju kui oma elukindlustuse eest. Küll aga leiavad nad, et see on hea idee, millega alustada. Kindlustuskalkulaator arvutab personaalse hinna SEB kindlustuskalkulaator võimaldab saada personaalse elukindlustuse pakkumise. Õnnetusjuhtumi kaitsete hind ei sõltu vanusest, vaid pigem sellest, kui riskantses keskkonnas inimene tegutseb – näiteks, kus ta töötab ja millega oma vaba aega sisustab.. Seda teavad aga inimesed üldiselt niigi.Äriideede arendusprogrammi Starter abil on informaatika­tudengid saanud arendada palju oma idee ärilist poolt. Rakendus on saanud palju kiita ka aktiivse ja põhjaliku klienditeeninduse eest, lisaks on olemas nii Android kui iOS versioon, seega kõik saavad oma kätt proovida. Kaskokindlustus on koguni mitu korda elukindlustusest kallim. Rimante rääkis, et põhiliselt juhiti tagasisides tähelepanu sellele, et ei tohi arendada oma ideed üle. Soovituslik kindlustussumma võiks katta vähemalt ühe aasta sissetuleku. Kõige soodsam on hind neile, kes tegelevad näiteks tavalise metsajooksuga, töötavad õpetajana, arstina või kontoris. Uurimusest selgus, et akadeemilise prokrastinatsiooni tähtis mõjutegur on aeg.Kui esialgu oli Rimante ja Karli programm mõeldud ettevõtjatele, et nemad ja nende töötajad saaksid jälgida paremini oma produktiivsust, siis nüüdseks on sihtrühm muutunud. Kõige mõistlikum on tema sõnul lihtne tagasiside, mille põhirõhk oleks ajajoonel, kus on kellaaja järgi näha, mida kasutaja mingil ajal tegi.Enamikus sellistest programmidest näidatakse, mitu protsenti ajast tegeles inimene reaalselt tööga. Aga nad on rahul, et programmis osalevad, sest see on andnud palju kogemusi ja saadud on ka vahetut tagasisidet.Rimante meenutas kõige karmimat hinnangut, mille nad on saanud. Noored on mõelnud sellele, kuidas oma kliente kaitsta. Tali oli kindel siht, et programm toetaks eri operatsioonisüsteeme, mitte ainult Windowsit.Rimantel oli esialgu paari sõbraga hoopis teistsugune idee, mida nad soovisid arendada, aga nende arendaja hüppas alt ära.

Vaata, milline on kõige populaarsem ja kasulikum Office.

. Nii ta vaikselt alustaski. Nüüd on noored veendunud, et kui seda ainet poleks olnud, siis ei oleks ka nende idee nii kiiresti arenenud.Iseenesest ei ole rakenduses, mis mõõdab, kui kaua kulub ühele või teisele tegevusele aega, midagi uut. Ta arvas, et see on lihtsalt Startup Day eelüritus, aga siis sai ta e-kirja, et on valitud osalejaks, ja selgus, et tegu on ikka päris õppeainega. Paljude sarnaste programmide häda ongi nende sõnul see, et saadud teave ei näita, mis klõpsu inimene mingil hetkel tegi, vaid lihtsalt osutab, et sel ajal oleks pidanud tegema tööd. Igasugune kontaktspordiala on riskantne ja traumasid esineb rohkem. Teises hinnaklassis võib leida neid, kes harrastavad näiteks mõnda pallimängu. Seal on praegu Rimante meelest liiga palju protsente, aga need ei ütle inimesele suurt midagi. Need uued nutikad laenud on kõige soodsamad lühilaenud internetist. Teine pool on see, et isegi kui inimene teab, et kaldub tegevusest kõrvale, siis mida teha selleks, et seda ei juhtuks enam nii tihti."Kui rakendus ei maksaks kuus väga palju ja annaks mõistlikku tagasisidet, oleksin valmis sinna investeerima. Rakendus on saanud palju kiita ka aktiivse ja põhjaliku klienditeeninduse eest, lisaks on olemas nii Android kui iOS versioon, seega kõik saavad oma kätt proovida. Noored tunnistavad, et see on olnud neile pigem keeruline, sest nad mõlemad peavad end napisõnaliseks.

See tähendab, et ei tasu teha liiga palju valmis ja alles siis saada aru, et see pole üldse see, mida klient tahab või vajab.Samuti on tähtis kasutada võimalikult palju ära seda, mis on juba olemas. SEB-s jääb kindlustusmakse aastateks samaks Elukindlustuse lepingu sõlmimisel on oluline tähele panna, kas kindlustusmakse jääb kogu lepingu perioodiks samaks või kasvab igal aastal koos vanusega. Hind sõltub vanusest ja kindlustussummast SEB Elu- ja Pensionikindlustuse äriarendusjuhi Raili Reiali sõnul sõltub elukindlustuskaitse hind tänapäeval enamasti vaid vanusest ja kindlustussummast. Näitena toodi esile juhtum, kus palumise korral lisaaega ei antud ja üliõpilane ei esitanudki seetõttu tööd. „SEB elukindlustuslahenduse puhul jääb inimesele terveks kindlustusperioodiks see kuumakse, mis tal lepingu alguses oli. Paraku oli see mõeldud ainult Windowsi kasutajatele. Kui kasutaja töötab sotsiaalmeedia­spetsialistina, saab ta määrata, et Facebook on tema töö­vahend, mitte niisama ajaviitmiskoht

Märkused