Proovi ühiselamut – elamispind on kahtlemata suurim väljaminek, seega sobiva elamispinna otsimisel tasuks vaadata ühiselamute poole

Kuressaare Pereraadio uudised

. Meie oma riigi või Euroopa Liidu maksumaksja toel ehitatakse üle Eesti tervisekeskusi, kus osutatavate teenuste spekter on laiem.

Ta ütles korduvalt seda, et praegu ei ole kõrghariduses eesti keelega suuri probleeme, kuid ei eitanud ka seda, et tuleb olla valvas. Eelistatud on Eesti autorite oma õpikud, kuid toetatud on ka tõlkeõpikuid. Juba seitsmendat korda leidis seal aset rahvusvaheline noorte puhkpilliorkestrite festival "Wersal Podlaski". Me tahame anda sealsele eesti kogukonnale aega rahulikult läbi analüüsida, kas eestikeelne riigigümnaasium tuleb sinna ühisesse riigigümnaasiumi perre või soovitakse seda kindlasti hoida eraldi koolina. Aga kõige tähtsam on motiveerida neid inimesi olema abiks elukutselistele päästjatele. Nii et igal juhul, kui me räägime sellest, et need koolid töötavad ainult eesti keeles, et nad töötavad parema metoodikaga – mure on õigustatud. See oli Tarmo Loodus, kes meile seda rääkis. Ja kui raha ei ole, siis võta laenu. Analüüsi tulemuste põhjal võimaldati eesti keele koolitusi ja nõustamist keelekümblusprogrammiga liitunud lasteaedadele. See ei ole ainult teie probleem.

TalTech töötoad

. Mõnes kohas on vabatahtlikud päästekomandod palju tugevamatel jalgadel kui teises kohas. Siin võib kindlasti olla oluline selle asja n-ö moeküsimus. Kuigi ma täpsustan, et enamikus ei istu need inimesed kinni mitte sellepärast, et nad on ainult narkokuritegusid sooritanud, narkokuriteod on vaid üks osa nende paketist, harilikult on seal lisaks veel terve rida varavastaseid kuritegusid. Nagu mainitud, on olnud juhtumeid, kus on plaaniline ravi edasi lükatud, aga küsimuses toodud väide kindlasti ei ole õige ega õigustatud. Kõigepealt, mis puudutab Narva gümnaasiumi, siis Narva riigigümnaasiumi rajamise protsess ei ole peatatud ja see ei ole isegi ka mitte peatunud. Muret tekitav on olnud kuulda Keskerakonna juhitud eksperimentidest pealinna hariduskorralduses. Kui Keskerakond kirjutab alla lepingu Keskerakonnaga, siis on see pigem propagandaüritus. On kahetsusväärne, kui õppejõud ning üliõpilased peavad kaitsmisel võõrkeelt purssima. Proovi ühiselamut – elamispind on kahtlemata suurim väljaminek, seega sobiva elamispinna otsimisel tasuks vaadata ühiselamute poole. Ministeeriumile ei ole teada neid fakte, nagu eestikeelseid õppekavasid asendataks ainult ingliskeelsetega. Kindlasti on Eestis veel haiglaid, mis on kunagi ehitatud palju suuremale elanikehulgale, kui nüüdseks on nendesse linnadesse jäänud. Nii et ei, ma ei ole püüdnudki öelda, nagu nad oleksid põhiseadusest üle. Aga inimeste liikumist arvestades ei saa öelda, et iga haigla, mis maakonna keskuses on, töötab optimaalselt. Loomulikult on seoses vananeva ühiskonnaga ja sellega, et me ei ole rahastamissüsteemi õigel ajal muutnud, viimastel aastatel olukord kriitiliseks muutunud. Toomas Alatalu , teine küsimus. Enam küsimusi ei ole , vist on kirjalikud. Tegemist on inimeste jaoks väga olulise teemaga ja tervishoiukorralduslikud muudatused tuleb ka kohalike elanikega läbi rääkida. Tõnu Kauba kasutab ära ka oma kolmanda küsimuse. Aitäh , härra juhataja !Austatud ettekandja !Küsimustega peaks nagu asi selgemaks saama , aga minule jäi küll arusaamatuks , millise lennuki need härra Vootele Hanseni poolt nimetatud vabadusvõitlejad ära ajasid. Kuna küsimused luges arupärijate esindaja juba ette, siis on minul vastamine seetõttu lihtsam. Kui me vaatame ajakirja Akadeemia selle aasta neljandat numbrit, siis on siin väga huvitav artikkel, mille autorid on professor Birute Klaas-Lang ja professor Helle Metslang. Ja e-tervise lahendused võimaldavad kaugemas tulevikus vähendada vajadust arstivisiidi järele. Tänapäevase teadusterminoloogia loomine on keeruline, just ülikoolide teadlased on tänapäeva teaduse uute suundumuste ning teaduskeele väga hea tundmise tõttu parimad sisueksperdid uue terminoloogia väljatöötamisel. Esimees Eiki Nestor Henn Põlluaas, palun! Henn Põlluaas Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea minister! Meil on üks väike, sihuke üsna marginaalne erakond, kes propageerib kanepi legaliseerimist või äärmisel juhul ravikanepi legaliseerimist. Kõigepealt lubage väike sissejuhatus. Kui Eestis ütleb suurem protsent inimesi kui kõigis teistes Euroopa riikides, et ma ei pääse ravile, kuigi makse mult ju võetakse, siis see ongi objektiivne reaalsus. Loomulikult toetan ma igasuguseid muudatusi, mis annavad edasiseks otsustamiseks tõenduspõhist infot. Need liigid on kohalik haigla, üldhaigla, keskhaigla ja regionaalhaigla. Me peame rohkem juurutama meie õigussüsteemis erinevaid raviprogramme karistuste alternatiivina, et inimest mitte niivõrd karistada, vaid kui tal on vähegi soovi, siis suunata ta rehabilitatsiooniprogrammi, et ta sellest olukorrast välja tuua. On täiesti selge, et nii nagu ikka vasakpoolsete juhtimisel, on see pankrotti aetud, ja täiesti selge on ka see, et samade inimeste karjumise peale, et andke raha juurde, sellest pankrotist välja ei tulda. Näiteks maaülikooli veterinaariateaduskonda tullakse eestikeelsele õppekavale. Üks on see raha, mis läheb otse transpordivahendite remontimiseks. Sellise poliitilise otsuse vastu ei ole mul midagi.Aga mul on palve , et tehtaks ka arvutused , kui palju see meile maksma läheb. Koolisüsteem on ju kõige alus – see on ka edasise tööelu ja hoopis laiemas tähenduses sotsiaalse elu alus. Me ei ole rohkemat lubanud, sellepärast et meie põhiprioriteet on inimeste ravimine. Sa ei pea küll soove oma eelarvest täiesti välja lõikama, kuid vähenda neid nii palju kui vähegi võimalik ning leia viise, kuidas vähem kulutada. Tagasiulatuvalt tundub see väga kaunis, aga õppemaksu ärakadumisel oli ka väga palju sisulisi põhjusi. Eestis tegeldakse täna tõlkimisega ja ilmuvad ülevaated nendest retsenseeritud artiklitest, millest väitekirjad täna tihti koosnevad. Tänan , Liina Tõnisson !Olav Anton , palun , kõne. Me rääkisime ka päästevaldkonna spetsialistidega, mida on vaja teha esmajärjekorras ja mis asjad võivad oodata. Riiklikult tagatud arstiabile lisaks saab tervishoiuteenust Eestis ka praegu osta. Paraku ei saa öelda, et nende inimeste panust, kes iga päev meie heaks oma eluga riskivad, väärtustataks, pakkudes neile töö ohtlikkusele ja pingelisusele vastavat palka. Ette rutates ütlen – ma sellest eraldi rääkima ei hakka –, et muidugi need pealkirjad, mis siin ette loeti, tulenevad kõik tegelikult sellest, et politsei on midagi teinud. Ega neid vanu ZIL-e ja GAZ-e, mida ma ise üle-eelmine nädal Vastseliinas käies nägin, ei taheta üldse ära anda. Kuna sa otsustad ise, millal ja kuidas sa töötad, on ka töö ja eraelu tasakaal parem. Nii et rääkida siin sellest, et rahvusvahelistumine tõstab meie ülikoolide õppetaset, ei vasta lihtsalt tõele. Põhiline probleem, millega me silmitsi seisame, on meedikute nappus. Aga meis on tekitanud see olukord ikkagi imestust. Kolmas küsimus on Narva ja Tallinna hariduskorralduse kohta. Suur tänu !Kolleeg Raoul Üksvärav , küsimus. Demograafilise olukorra tõttu on Eesti kõrgkoolid sageli dilemma ees, kas tõmmata erialasid üliõpilaste arvu vähenemise tõttu koomale või muutuda erialati rahvusvahelisemaks. Aitäh , Ando Leps !Järgmisena palun Andres Tarand. Ei ole vaja kogu aeg seda muljet süvendada, et tegelikult ei olegi midagi öelda. Aitäh , härra juhataja !Austatud kolleegid , härra ministri vastused tekitasid minul kolme repliigi soovi. Suur tänu !Arupärijal Aino Rungel on jällegi küsimusi.Palun esimene. Raviteenus paremaks ei lähe ja konkurents midagi ei edenda. Te libisesite vastusest üle mingi uuringuga, et te saate uuringust teada, kas asi on hull või ei ole hull. Laen hypoteegi alusel, soodsaim laenuintress. Ei ole mõtet rääkida, et infrastruktuuri investeeringuid ei saa teenuse osutamise rahast lahutada. Proovi ühiselamut – elamispind on kahtlemata suurim väljaminek, seega sobiva elamispinna otsimisel tasuks vaadata ühiselamute poole. Selleks on olnud eraldi riiklikud programmid, lõiminguprogrammid. Mihhail Stalnuhhin Lugupeetud kolleegid! Tohutult kahju on sellest ajast, mis läks raisku, kui ma kuulasin seda tobedust ja jama, mida Reformierakond siin ajas. Ma esitan nüüd küsimuse teile kui teadusministrile. Me oleme tegelikult kahe ja poole aasta jooksul teinud päris palju, et olukord hakkaks paranema. Martin Helme arupärijate nimel, palun! Martin Helme Lugupeetud asespiiker! Lugupeetud minister! Head kolleegid! Meie mure on ka eesti keel, meie mure on eesti keel kõrghariduses. Me ei oota ka seda, et õpetajad, kellest mõned on tööl olnud vähem, mõned kauem, hakkaksid kõik üleöö perfektselt eesti keelt rääkima. Meil ei ole igas linnas kümmet haiglat. Euroopa riikidest on eespool vaid Island ja Rootsi. See vahejuhtum tegi orkestrantidel, kes end taas kontserti andma asutasid, tuju heaks. Suur tänu , Jüri Adams !Kolleegidel rohkem küsimusi ei ole.Kaasettekandeks on sõna põhiseaduskomisjoni aseesimehel kolleeg Jaan Pööril. Kõrgharidusstandardi kohaselt peab üliõpilane oskama erialast ema- ja võõrkeelt selliselt, et saab osaleda diskussioonides ega satu keeleoskuse tõttu piinlikesse ega naeruväärsetesse olukordadesse. Nii et seisukohad ei ole üksteisest väga kaugel. Tegelikult jäi ilmselt puudu just nimelt pikema perspektiivi üle mõtisklemisest, sotsiaalse tausta ja kogu haridussüsteemi kui ühiskonna ühe kõige olulisema alustoe mõtestamisest. Politseiülem ütles meie kohtumisel, et niisama palju, kui noorte hulgas väheneb alkoholi tarbimine, tuleb asemele kanep. Aitäh! Aseesimees Enn Eesmaa Rohkem sõnavõtusoove ei ole, lõpetan arutelu arupärimise teemadel. See on oluliselt vähem, kui oleks vaja päästjate palkade konkurentsivõimeliseks tegemiseks ja nende lahkumise peatamiseks. Kolleeg Anti Liiv , teine küsimus. Andke andeks, süsteemi osised on Eestis lootusetult paigast ära juba praegu. Me kindlasti ei süüdista praegust ministrit, aga me püüame nende küsimuste kaudu leida vastust sellele suurele üldisele küsimusele, miks on nii paljud asjad, mis oleksid pidanud olema ühiskonnas juba ammu lahendatud, ikka veel probleemiks. Ülikoolide arv on tänaseks üsna selgelt paigas, meil on kuus avalik-õiguslikku ülikooli ja vaid üks eraõiguslik ülikool ning mõned rakenduskõrgkoolid. Ma selgitasin lihtsalt seda, millisel viisil on süsteem praegu üles ehitatud. Kõrgharidusõpe rajaneb teaduslikul käsitlusel ning nüüdisaegse õppe võimaldamiseks tuleks kasutada ka võõrkeelseid õppematerjale. Seekord on öeldud, et raha võib teile jääda. Krista Aru, palun! Krista Aru Härra juhataja! Austatud proua minister, suur aitäh! Te pidasite selle neli tundi kestnud maratoni suurepäraselt vastu: naeratasite meile ka siin lõpus ja vastasite täiesti adekvaatselt. Sarnase protsessi ootuses on Rae või Saue. Tantsutüdrukud püüdsid pealtvaatajate pilku Festivalil osalevaid puhkpilliorkestreid võis esimest korda paraadvormis imetleda reedeõhtusel avamistseremoonial. Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski Aitäh! Pean veel kord selgitama. See on seesama SPIN-programm, millest te kindlasti kuulnud olete, mis ühendab eriti Ida-Virumaal ja Tallinnas tuhandeid ja tuhandeid noori, korraldatakse jalgpallivõistlusi ja paljusid teisi asju. Arvo Sirendil on teine küsimus. Tõestuseks me paneme ikka veel oma juttu väikseid viiteid sellele sisse, kuigi me võiks juba piisavalt täiskasvanud olla. Tänan , härra minister !Riigikogu liikmetel teile rohkem küsimusi ei ole.Kaasettekandeks palun kõnepulti õiguskomisjoni esimehe Daimar Liivi. Vastupidi, enne mind algas nn võrgustumise protsess ja selle mõte on, et Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum võtavad suurema vastutuse üldhaiglate eest, et tagada nendes kvaliteetsete tervishoiuteenuste osutamine. Ministeerium peab väga oluliseks eesti keele kui teaduskeele arendamist. Rahvusvahelise töökogemuse võimalust silmas pidades oleks tarvis inglise keel omandada vabalt valdamise tasemel. Tegelikult olen kogukonnaga suheldes kinnitust saanud, et inimesed on mõistlikud ja ratsionaalsed ja saavad aru, et kuskil on kriitiline piir ees. Esimees Eiki Nestor Krista Aru, palun! Krista Aru Aitäh, härra esimees! Austatud minister! Vabandust, aga ma pöördun korraks tagasi Põlva ja Valga haigla sünnitusosakonna sulgemise otsuse juurde. Kui vähekenegi asja süveneda, siis on selge, et selle tulemusena hakkaks valdav osa Eesti inimestest saama kallimat või halvemat tervishoiuteenust või mõlemat. "Eelmisel aastal rahastasid festivali enamjaolt vojevoodkond ja sponsorid," selgitas üks reisi organiseerijaid, Suure-Jaani Linnavolikogu esimees Priit Toobal. Aitäh! Esimees Eiki Nestor Märt Sults, palun! Märt Sults Hea eesistuja! Ministrid! Kolleegid! Juba Sigmund Freud ütles, et elu edasiviivad jõud on sugutung ja surmahirm.

HTG -

. Austatud kolleegid , seaduseelnõu kohta on laekunud kolm muudatusettepanekut , mille kõigi autor on rahanduskomisjon.Aino Runge , palun ! Ma palun teist ettepanekut hääletada. Arupärijate nimel Henn Põlluaas, palun! Henn Põlluaas Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud minister! Mul on au esitada Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni saadikute nimel arupärimine siseminister Andres Anveltile. aastat , on loetletud eranditult kõik politsei funktsioonidest tulenevad ülesanded. Kindlustuspõhine meditsiin oma olemuselt tähendab seda, et inimene maksab iga kuu oma palgast ravikindlustusmaksu ja kui tal siis korra kahe või kolme aasta jooksul on vaja arsti juurde saada, siis ta peab sinna saama. Meie seisukohalt on väga oluline see muutus, mis on Eestis juba ammu ära tehtud: Eesti haiglavõrk on korrastatud. Miks eelkõneleja nii kirglikult toetas seda mõtet ja seadis kuidagi küsimärgi alla printsiibi, et kõikidele inimestele võiks tervishoiuteenus nende sissetulekust sõltumata tagatud olla, on minule kaunis arusaamatu. Numbrid vastavad tõele, me räägime ideaalist. Päästjal ei tohi olla mitte millestki puudust, kui ta sõidab välja, et inimeste elusid päästa. Isegi kui on meditsiiniliselt otstarbekas mingisuguseid ümberkorraldusi teha, siis neid ei tohi teha lihtsalt niimoodi, et istume kuskil kabinetis maha, vaatame numbritele otsa ja teeme otsuse ära. Fentanüül on ju heroiini tehniline väljund, nagu öeldakse, või tehniline toimeaine. See võid olla ka sina. Aga ettepanek, et see toimuks süsteemselt ja kõikides valdkondades, on minu arvates väga hea.  Aseesimees Enn Eesmaa Henn Põlluaas. Näiteks Suurbritannia on kehtestanud kõigile ühtlase õppemaksu. Mul ei ole küll põhjust midagi muud arvata, arvestades seniseid kontakte, mis mul on ülikoolidega olnud. Tänan , Mart Nutt !Kolleegidel rohkem küsimusi ei ole.Riigikogu-poolseks kaasettekandeks palun kõnepulti põhiseaduskomisjoni esimehe Tiit Käbini. Minu väga selge reegel on: vabatahtlikele päästjatele ette nähtud raha jagamise süsteemi peab otsustama vabatahtlike kutseliit ise. ” Kolleeg Ando Leps , teine küsimus. Me oleme valmis seda kaasrahastama, andma selle püsirahana teie baasi. Kui teadlikult eraldatakse raha vähem, kui aastaeelarve nõuaks, siis ongi selge, et tegelikult raha napib. Nii et ei saa öelda, et riik ei oleks vastu tulnud. Aga on selge, et kõike on võimalik teha veel paremini. On süsteeme, kuhu pannakse väga palju raha, aga tulemus on halb. Ma arvan, et arstiabi kättesaadavus on inimõigus. Me räägime rahvusvahelistumisest kui millestki väga progressiivsest, õppe- ja teadustaset tõstvast. Tänan , Ignar Fjuk !Kolleegidel rohkem küsimusi ei ole.Kaasettekandeks palun kõnepulti majanduskomisjoni liikme Kalev Kuke. Kolleeg Aleksander Stern. Härra juhataja !Lugupeetud kolleegid !Maaelukomisjoni nimel on mul au üle anda kaks eelnõu.Esiteks Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu , mis käsitleb teatud sätete kooskõlla viimist teiste seadustega. Küsisin sel teemal ka tervise- ja tööministri käest, kuid mind huvitab teie arvamus. Mis põhjusel keegi seda laevalt maha loopis, seda on täna raske öelda. Ta ei ole vastutav selle tegevuse eest. Oli selgelt näha, et nad toetavad oma vabatahtlikku päästekomandot väga tugevasti. Juhtivkomisjon on õiguskomisjon. Suur tänu , härra Veidemann , Riigikogu liikmetel teile rohkem küsimusi ei ole.Riigikogu-poolseks kaasettekandeks palun kõnepulti kultuurikomisjoni aseesimehe Lauri Vahtre. Aitäh! Aseesimees Enn Eesmaa Krista Aru esitab esimese küsimuse. Lõppkokkuvõttes ei ole kõikide nende keeruliste skeemide ülalpidamine kasulik. Haigekassa maksab raviarvete alusel konkreetsete inimeste reaalse ravi eest. Kui ühte või teise piirkonda on raskem inimesi leida, siis me ajame seal natukene teistmoodi personalipoliitikat

Märkused