Pole vaja maksta lepingutasu ega intressi

Ühtlasi on register hoiatuseks ka teistele, et halva maksekäitumisega juriidilised- või füüsilised isikud ei täida lepingutest tulenevaid kohustusi. Tallinnas saab panoraamvõtet ilma saatekirjata teha Tõnismäe Hambapolikliinikus. Aeg ja hind Meie poolt pakutava teenuste kompleksi puhul on ajafaktor oluline mitmes mõttes.  Mida kiiremini ja intensiivsemalt töötame, seda väiksem on tõenäosus, et Te väsite ja tüdinete. Omavalitsusel on siis õigus kaaluda, kas on vaja läbi viia põhjalikum menetlus ja esitada lisatingimusi. Pole vaja maksta lepingutasu ega intressi.   Kui Teil jätkub tahtmist ja pealehakkamist, siis õhuke rahakott ei tohiks ühelgi juhul takistuseks saada. Emotsionaalne tasu Teie pingutuse eest on tajutav eredamalt siis kui te ei pea seda ootama aastaid, vaid on käes juba mõne nädala ehk kuuga. Esimene variant õhkvahega laudis, teine variant kaaslaudis ja kolmas variant horisontaalne ülekattelaudis. Ilmselt on mõistetav, et niisuguse ravipaketi toimumiseks tuleks olla valmis mõni nädal ehk ka kuu ootama. Pole vaja maksta lepingutasu ega intressi. Küllalt sage on praktika, kus võtame küll patsiendi kiiresti esmase kontrolli alla- puhastame suu hambakivist ja puurime hambaaugud puhtaks. Pikad visiidivahed genereerivad unustamist ja käegalöömist, aga ka arstil on lihtsam kui teie pooleliolev töö oma iseärasustega on tal kogu aeg silme ees ja meeles. Kui see hind aga "tükkideks" lahutada võib iga "tüki" hind tegelikult vägagi soodne olla. Meil ei pea Te kunagi muretsema kui suur arve seekord hambaarsti juures tuleb, sest tasutavad summad on ette teada ja lõppsumma kokku lepitud. Milline võiks olla Teie suu kordategemise hind, selgub juba ravikabinetis tehtava analüüsi käigus.

Hillar Kohvi avalik pöördumine peaminister Jüri Ratase poole

. Esimese aja konsultatsiooniks ja/või vajadusel valust vabastamiseks leiame reeglina siiski mõne päeva jooksul. Alati on võimalik leida taskukohasem konstruktsioon või kasutada erinevaid võimalusi järelmaksuga tasumiseks. Tõsi, selle jaoks on siis vaja ka ehitusprojekti, ent projekteerimistingimusi pole ehitusteatise alusel ehitatava hoone puhul väljastada vaja. Viilkatusega puukuuri leiad.

Hambad terveks eluks - Hommiku Hambaravi

. Mõistagi on olemas ka töid, millised nõuavad rohkem aega - näiteks paigaldatud hambaimplantaat nõuab luustumiseks neli kuud. Puukuuris ei pea ainult küttepuid hoidma, sinna mahuvad edukalt ka aiatööriistad, jagrattad jne. Kuna töötame küllalt range kontseptsiooni põhiselt - mitte "ühe-hamba-kaupa", siis summaarselt tuleb sageli küllalt palju maksta. Kuna asume vahetult Pärnu Bussijaama kõrval, siis soovitame tulla meile bussiga. Neile, kes visalt hinnakirja otsisid ja lugemisega siiani jõudsid. Lõplik põhitöö toimub aga alles näiteks mõne kuu või poole aasta pärast. Kindel hinna- ja ajavõit! Algselt just piiritaguste patsientide vajadustest lähtuvalt, aga viimasel ajal sagedasti ka Tallinnlastele,  Saarlastele ja mujaltki tulnuile, pakume nn. Visiidid on sageli tavalisest pikemad ja seetõttu „täituvad“ arstide tööpäevad kiiresti. Küll aga saate ette ära teha ja meilitsi saata panoraamülesvõtte. Varasemalt teostatud panoraamuuringu, konsultatsiooni  ja hammaste süvapuhastuses kogutud info baasil koostame raviplaani, kus selgub, kui mitu ravitundi Teile võiks kuluda. Kuidas kirjutada avansi taotlus vabas vormis, big SMS laen. Võimalik kohandada ka paadikuuriks, ehituseks jne. Intensiivsel teostusel saame korraga tegutseda mitme hambaga saavutades märkimisväärset kokkuhoidu nii ajas kui ka sarnaste protseduuride summaarses hinnas. Pärnus saab panoraami ja puhastuse esimesse visiiti kokku panna. Meie ravikontseptsioon tingib võimatuse töötada paralleelselt paljude patsientidega.. Niisamuti suurendavad pikad visiidivahed uute kahjustuste tekkeriski.

Märkused