Peamine on see, et sa paneksid eelarvesse kirja kõik pisidetailid, seejuures jooksvad toidukulutused ja muu taolise

Pikkuse vastu aitab tähestikuline jaotamine, täielikkuseni jõudmine võtab aega, nii nagu ka entsüklopeedia enda ja mis tahes artikli heaks artikliks kirjutamine. Kui kasutatakse statistilisi andmeid, siis tuleb küll alati märkida, mis ajast on jutt. - Trolli arvamus mind ei huvita, mul on hoopis küsimus Andresele. Akadeemilise kogukonna seisukohalt on peaeesmärk dokumenteerida üliõpilase uurimistöö. This way users can spend more time on content, and less time on updating and copying templates. Essee on tihtipeale üks esmaseid hinnanguandmise vahendeid teadustöö kirjutamise võime hindamiseks. Pärast seda pole vaevunud. Küll aga suurvaldkondade hiigelloendid hammustavad vastu. Linnuperekonniti jupitamine tegelikult oluliselt lihtsustaks tarviliku linnu leidmist.

- Pole hullu

. Lugeja esmane kokkupuude tekstiga on visuaalne. Kuigi minu meelest ka selle pröökava suhtlusstiili eest, mida ta nendel arutelulehtedel vileles, oleks võinud blokeerida. Aruande hinnanguline osa koosneb teadusteemade lühikokkuvõttest, andmetest grantide, publikatsioonide jms kohta. Aga see pole takistanud ju paljudel risti vastupidisele arvamusele jäämast. Nii ongi olukord, kus inimestel on lausa mõistlik otsinguid teha Google vahendusel, sest siis on vähemalt natuke lootust midagi üles leida. Sisulise arutelu ja kriitika vastu pole mul midagi, aga antud isiku puhul sellega tegu ei ole. Taimi saaks hõimkondade vahel ära jagada, aga ega see palju ei muudaks. Vikipeedia sisukohast oleks vast lihtsalt mõistlik üks IP-aadressi taha peituv AÕ troll ära blokeerida. Kui on kaks linki, siis ka pole täpsustuslehte vaja, piisab täpsustusmärkusest. Empiirilist materjali esitatakse teadustekstis ainult vajaduse korral teoreetilise lähenemise selgitamiseks. Videopöördumine oleks parim variant. Sul hakkas tast hale ja sa leidsid, et just sellisel vaimsel tasemel argumentatsiooni on Vikipeedias hädasti vaja, et luua õhkkond, kus kõigil on mõnus tööd teha, sestap võtsid sa bloki maha ja kutsusid trolli jälle tuppa. Paraku Wikipeedia pole lõustaraamat ja loodan, et seda ka ei muudeta selleks. Kui näiteks kasutaja loob kaks uut artiklit sisuga "tere" ja "loll perse" ja pärast seda pole teda juba pool tundi näha olnud, ei ole vaja blokeerida. Minu poolest võiks selle trolli püsivalt blokeerida. Ja see, kui pealkirjas on läbivad suurtähed, aga tekstis polegi sellist asja. Postereis esitletakse mitte istuvale, vaid seisvale auditooriumile, sageli on teisi möödujaid ja taustamüra. See ei ole üks-ühene ei teadusartikliga ega visuaalselt köitva reklaampostriga. Kui neid on piisavalt palju, siis suudame nii vikit toimimas hoida kui ka tagada, et mingi väike radikaalide grupp asja üle võtta ei saa. Näiteks täpsustusleht, kuhu Tc praegu suunab, tõesti vaid segab lugejat sellisel kujul. Mul pole midagi selle vastu, kui kõik postimeest vahendavad veebilehed kinni pannakse. Väide, et "malmi pole võimalik toatemperatuuril plastselt deformeerida, kuna malm puruneb", ei vasta tõele - malmil on kahtlemata olemas plastsete deformatsioonide vahemik, mille puhul malm ei purune. Konkreetselt Eesti-teemalistest artiklitest rääkides – natuke aitaks ehk see, kui Miljon+ jt kampaaniad õhutaksid eriti just selle valdkonnaga tegelema. Vaata, Andres, see troll nõudis ise enda ärablokkimist roppuse ja räuskamise saatel. Mis puutub filtreerimise raskust, siis ega seaduse täitmine peagi kerge olema. And thanks for the article's link to "Eesti filmi andmebaas". Ilma teiste loodud sisuta kukuks nad kolinal kokku. Nii oleme arutanud ka seda, et kõik see laiema teavituse mõttes ühte komplekti kokku siduda. Poster on spetsiaalne ettekande vorm, mis ei tähenda lihtsalt ajakirja lehekülgede kleepimist seinale. Ideaalis oleksid need lühileksikonid. Peamine on see, et sa paneksid eelarvesse kirja kõik pisidetailid, seejuures jooksvad toidukulutused ja muu taolise. Kunagi sai arutatud, et "Vaata ka" rubriik on selliste asjade jaoks, mille koht võiks artiklis kusagil siselingina olemas olla, aga ei leia nagu hetkel õiget kohta. Konverentsiettekandega antakse lühidalt edasi teadustöö vahe- või lõpptulemused. Ma lootsin, et see on sammuke selles suunas, et tabloidse sisu lisamisega peetakse piiri. Probleemiks on just need mittemõistlikud ja mittepõhjalikud ning samal ajal näib eksisteerivat tugev vastuseis sel teemal midagi ette võtta. Vikipeedia toetab autoriõigusi ja tervitab mõtet autoriõiguste seaduste kaasajastamisest. Kui keegi tahab tõesti omal istumise alt oksa ära saagida, siis on meil vaba maa, see õigus neil on. Paraku ei suju sellegagi kõik ladusalt. Miskipärast on see nüüd kadunud. Teiseks, kas või mil määral teha Vikipeedias kampaaniat. Informatsiooni olgu pigem vähem, aga see peab olema selgelt ja löövalt esile toodud. Eks see direktiivi projekt tundub ka minu jaoks probleemne ning tundub küll, et võidavad sellest ilmselt küll üksnes need, kellel raha jalaga segada ning autoritel tõmmatakse lihtsalt nahk üle kõrvade.

sõimata ja üldse mingite oma reeglite järgi tegutseda.", kui trollist vabanemiseks miski muu ei aita, aga tegelikult ma selle efektiivsusse ei usu. Tavaliselt on etteantud kindel formaat. Peamine on see, et sa paneksid eelarvesse kirja kõik pisidetailid, seejuures jooksvad toidukulutused ja muu taolise. Meil pole kommunismi - ainult kuludega kuigi kaua uudisepoirtaali ei pea - kuskilt on vaja kulude katteks ka tulu teeniida.

| salajased kohtumised.

. Kui sa valid juuksurisalongi üksnes hinna järgi, võid sa lõpetada nigelas olukorras, sest võid saada oma standarditele mittevastava soengu või juuksevärvi. Vajadusel esitatakse resümees ka olulisemad arvandmed, lisatakse joonis vms. Erinevalt näiteks teadusaruandest või muust vähemmahukamast teadustekstist, milles tutvustatakse ainult uurimistöö vahetulemusi, esitatakse väitekirjas uurimistöö lõplikud tulemused. Erilist tähelepanu pööratakse terminoloogilisele täpsusele. Kui ta oli juba kahte artiklit järjest sodinud, ei olnud mul põhjust eeldada, et ta sellise tegevuse lõpetab. Aga alustada võib sotsiaalmeedias postitamisest. Kui tead mõnda sisuloomega, netiettevõtlusega seotud kogukonda või arvamusliidrit, siis uuri, kas nad poleks valmis meie protestile toetust avaldama - sest direktiiv lööb kõiki Eesti tegijaid valusasti. Koridoriseintel ülespandud posterite juures koostajad ei seisa. Mees kes annab laenu, laenan raha. Teadupärast on just koondartiklid ja teised mahukamad tekstid need, mis meie piiratud ressursside tingimustes piisavalt tähelepanu ei saa. See peab sisaldama järgmisi osasid: sissejuhatus, meetodi kirjeldus, tulemuste esitamine ja diskussioon. Monograafias peab selguma ka autori poolt aluseks võetud paradigma – teoreetiline alus, uurimistraditsioon, kuhu monograafia autor end paigutab, määrates ära milliseid küsimusi küsitakse, millisele lähenemisele argumentide formuleerimisel toetutakse. Paraku tugevalt tasakaalust väljas artiklit on täiesti neutraalse info lisamisega väga raske tasakaalu ajada. Taotluses peaks olema lõik ka selle kohta, milline oleks uurimuse praktiline tähtsus ja milline tema panus teaduse arengusse. Kvaliteetne vabatahtlike koostatud vikipeedia ongi vist jõukohane ainult suurtele rahvastele, kellel on ka raske- ja autotööstus ning mõnel isegi tuumapomm. Taotlus – teaduslikult põhjendatud väljapakutud soovitus plaani või skeemi vormis. Selliseid muudatusi pole viimastes muudatustes ja seotud loendites reeglina mõtet üle vaadata, aga nad pole loendites hõlpsasti eristatavad muudest pisimuudatustest, mida tasub enam üle vaadata. Memo sisu koosneb sissejuhatusest- memo kirjutamise eesmärk, analüüsist- objektiivne kirjeldus, mida tutvustatakse, millest räägitakse. Ning vast peaks ehk isegi rohkem sihtima seda, et leedukatest nö turvaliselt mööda minna. Ma arvan, et meil on mõistlik järgida sama põhimõtet. Nad aitavad saada ülevaadet, millised teemad on kaetud. Pangas saab hoiustada raha ka pikka aega ning näiteks 10 aasta jooksul on 2% juba korralik lisasumma: näiteks 1000 euro hoiustamisel võid sa teenida mitukümmend eurot. See direktiiv paraku seda teha ei suuda ja tekitab ainult probleeme. See on nagu muudegi lehekülgedega: kui ei kustuta, siis on võimalik paremaks teha. Stendiettekanne on konverentsiettekande üks vorm, mille abil esitletakse oma tööd. Monograafias peavad olema esile toodud autori põhiseisukohad ja väited ning kirjeldatud nendeni jõudmise protseduure. Tsensuurimasinate juurutamise plaan on piisavalt groteskne, et selle kõrval väiksed edasiminekud avaliku omandi tagasihaarde vältimise vmt jaoks ei maksa suurt midagi. Lihtsalt kõik teised näivad olevat pahad, sest ei saa aru sinu üllast tegevusest maailma kaitsmisel pahade inimeste eest, kes teiste tööviljade kulul endale head elu tagavad. Hiio saab sellest vast pärast toda vaidlust palju paremini aru, et kuidas vikit tehakse. Ära nori, kasutaja suwa, tule parem appi. Täpselt sama hülgemölaga ajati kunagi Saksamaal ja Hispaanias ning tulemuseks oli see, et sealsete väljaannete külastatavus kukkus tugevalt. Järeldustest peaks selguma, kas töös püstitatud eesmärk on saavutatud ja kas hüpotees võeti tõesena vastu või lükati uuringutega tagasi. Varem ei olnud ka nutitelefone. Samuti võiks mõista, et praktikas otsivad [vähemalt Eesti] inimesed asju siiski Google vahendusel ja väga harva otse Vikipeediast. Need, kel sügavam huvi probleemi sisu osas, püüavad lugeda posterit algusest lõpuni. Struktuurielemendid: teema, sissejuhatus, uuringu metoodika, tulemused ja järeldused ning kokkuvõte. Sisaldab ka muid osi kui kokkuvõte – sisaldab viidatud kirjandust, võrdlust seotud töödega, ka muid tulemusi ja detaile. Teadusaruanne on fokuseeritud üksikutele olulisematele tulemustele; keskendub võtmeküsimustele; aruande eesmärk on informeerida lugejaid, mida uuriti, miks ja kuidas uuriti, millised on tulemused ning milline on uurijapoolne kokkuvõte. Memod mis esitavad palveid või edastavad teateid on lühikesed ning sissejuhatuseta. Üliõpilase seisukohalt on väitekirja eesmärk kindlustada teaduskraad. Kuigi tihti pole konverentsiettekanne mõeldud kogumikus avaldamiseks, vormistatakse see ikkagi teadusartikliga sarnase struktuuriga, et seda oleks võimalik huvi korral paljundada ja välja jagada. Sa heitsid loenditele ette, et need on pikad ja ebatäielikud. - Tegemist on ilmselgelt pahatahtliku isikuga. Memo peab ära mahtuma ühele leheküljele. Ettekande esitleja seisab üldjuhul teatud kindlal ajal oma posterettekande kõrval, et oleks võimalik saada täpsustusi või diskussiooni arendada. Kustutamismärkust vms ilma mingi põhjenduseta panna ei ole mõtet. Ükski suurviki ilmselt ei tegele enam selliste hiigelloenditega. Linnuliike on üle kümne tuhande aga perekondade arv on märkimisväärselt väiksem ning tulenevalt nimetamise iseärasustest annab õige perekonna kättesaamine väga palju ja on palju kiirem, kui läbi vaadata sadu enam-vähem vastavaid linnuliikide nimesid. Ettekande tekst peab vastama kogumiku koostajate nõuetele selle mahule ja struktuurile. Reeglina saadetakse koopia memost kõigile, kelle nimi käsitletakse tekstis. Monograafia kirjutamine on otstarbekas, kui teatud teadusvaldkonnas saadud tulemust ei ole võimalik lahutada eraldi artikliteks, sest selle all kannataks töö terviklikkus. Nii mõnigi muudatus siin on kellegi arvates vandaalitsemine, kellegi teise jaoks on vandaalitsemine aga selle muudatuse tagasipööramine. Google ütleb, et sama aine on ka põhiline veini säilituselement. Enne taotluse kirjutamist on soovitav tutvuda teiste taotlustega. Harilikult ei esitata kõiki uurimistulemusi vai keskendutakse ühele kindlale teemale. Võta üks hetk, et arvutada, kui palju kulutad igal nädalal võlgade tasumisele. Sellises situatsioonis ei suudeta keskenduda pikemaks ajaks ja väikeses kirjas tekstide lugemisele. Selliseid asju tuleks tingimata arvesse võtta, kui tahaksime tegelikult ka inimestele asjade leidmist lihtsamaks teha. Kirjeldav kokkuvõte annab ülevaate millist informatsiooni uurimus sisaldab, millised olid eesmärgid ja metoodika, kuid ei esita uurimistulemusi, järeldusi. Probleeme on loenditega palju. Kui ikka reeglites oleks kirjas, et adminniõigustes isikud võivad kaaskommentaatoreid kremli trollideks, jne. märtsi hommikul, päev pärast adminnide poolset laimavat sõimu toimunud tegevus. Sageli antakse tõsisematele huvilistele võimalus lugeda töö kohta põhjalikumalt. Erinevalt teadusaruannetest on avaldatud artiklid aktsepteeritud teaduslikud primaarsed ning esmased publikatsioonid. Arenguaruande võib koostada, kui memorandumi, kirja, lühiaruande, ametliku aruande, esitluse. Laboratooriumiaruandeid kirjutatakse mitmel põhjusel. Neid uurides on selge, et parlament peab riikliku tähtsusega küsimusena kibekiiresti arutusele võtma Eesti oma entsüklopeedia uuestikäivitamise algusest peale, olgu selle kandjaks siis veeb, paber või mõni teabekandja, mis leiutatakse alles homme. Seetõttu on meeleavaldusel sellele kõigele joone alla tõmbamine ainuõige samm ja ootame siin kõigi teie toetusele ning abile: Suhtle direktiivi ja selle probleemide teemal inimestega, sest teadlikkus on oluline. Kuna memo vahendab informatsiooni läbi faktide, ei esitata memos isiklikke hinnanguid, arvamusi ja üldistusi. Selles vallas on autoriõiguste kontroll juba üle kümne aasta olnud ülimalt tugev ja mingid õiguste rikkumised on üliharuldane nähtus. Formaadina võib esineda kõigis teadusvaldkondades. Internetikiirused kasvavad, arvutite võimsus kasvab, see, mida praegu peetakse hiigelloendiks, võib tuleviku infouputuses olla lakooniline infoessents. Meie väikese riigi puhul mina isiklikult ei ole valmis uskuma, et me mõne "palgasõduriga" suudame ennast inforuumis piisavalt hästi kaitsta. See aruande tüüp on stiililt lihtne, selge ja žargoonivaba ning keerulise statistikata.

Märkused