Pärast positiivset vastust taotlusele ja lepingu allkirjastamist võid kaubaga kohe minema jalutada

Rahulolematus ja hinnangud on siiski kõigist meist endist tulenevad. Usun, et inimesed mõistavad paremini “töörõõmu teooriat” ja selle siduvust iseendaga.

Uudised - Tallinna Bussijaam

. Koolituse juures meeldis mulle eriti see, et Kaido tegi väga põhjaliku eeltöö meie ettevõtte ja meeskonna kohta. Julgen Teie firmat köigile nii kodu- kui ka väliseestlastele soovitada. Kaido on professionaalne ja avatud, kuulab inimesi ja soodustab vaba arutelu. Väärtuseid ja emotsioone loome igaüks ise. Täna hommikul juhte nähes oli selline tunne, et kõikides oleks tärganud selline lapsepõlve vaimustus, mida nad kogesid uue mänguasja saamisel. Süsteemi eesmärk oli luua tasakaal Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel, kuid liikmesriikide jaoks oli see vastuvõetamatu. Siiski olid üleminekuperioodi lõppedes liikumisvabaduse teel ikka veel suured takistused. Kuigi vahel tahaks teisi süüdistada, et meeskond ei toimi, tuletas koolitus meelde, et iga muutus saab alguse inimesest endast. Nn roheline Euroopa oli Euroopa integratsiooni teine põhiprojekt. Vaatamata probleemsele tarnijale saime kauba kätte, kuna Teie pool tegeles asjaga. Koolitusest osavõtjatel suurenes enesekindlus ja parem rolli tunnetus meeskonnas. Tagasiside koolituse korralduse poolele on olnud väga positiivne. Rõhutaks mõningaid punkte, mis mulle teie firma puhul meeldib. Kolleegide säravad silmad ja teemade õhinaga edasiarendamised on parim märk sellest, kuivõrd vajalik ja kasulik kogu see koosveedetud päev oli. Poliitilise ühenduse puudumisel asendas seda Euroopa poliitiline koostöö. Kaido oli koolituse läbiviijana igati kaasahaarav ja usaldusväärne. Väga hea kommunikatsioon kliendiga. Koolitus oli oskuslikult ülesehitatud ja ilmestamiseks sobis tugevasisuline film." - Anneli Sert, Keila Vallavalitsuse vallasekretär "Enesemotiveerimise kunsti koolitus oli antud olukorras kõige õigem valik. Mõtlen juba, kuidas saaks seda oma inimestes kinnistada või selle rakendamisele kaasa aidata. aasta juunis toimunud Fontainebleau kohtumisel moodustada riigipeade ja valitsusjuhtide isiklike esindajate ajutise komisjoni, mida nimetatakse selle esimehe järgi Dooge’i komisjoniks. Läbi selle näeme tööd uuemas ja positiivsemas valguses. Samuti oma välismaalstest söpradele. Uued volitused kehtestati järgmistes valdkondades: rahapoliitika; sotsiaalpoliitika; majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus; teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus; keskkond; välispoliitiline koostöö. Laenud võivad olla kiired lahendused, aga mida kiirem on lahendus, seda rohkem seda ilmselt hiljem kahetsed. Temast oli aru saada, et see, millest ta räägib, on midagi, mille järgi ka ta ise igapäevaselt tegutseb ja millesse siiralt usub." - Kristin Pent, Elioni koolitusjuht "Kaido poolt läbiviidud koolitus andis hetke mõelda iseendale ja oma tööle. See, et osavõtjate arv oli nii suur, oli heaks indikaatoriks sinu koolituste sisu ja kvaliteedi osas." - Erika Truuverk, Äripäeva müügidirektor "Kogu meie kirju kollektiiv jäi koolitusega väga rahule. Kõige aluseks on inimene ise – koos oma kogemuste, mineviku ja isiksusega. Oleme tellitud koolitusega väga rahul." - Terje Komendant, Paide MEK pearaamatupidaja "Tagasiside koolitusele on väga positiivne. Mulle isiklikult tuletas see meelde, et positiivsed mõtted muudavad elu paremaks. Samuti andis koolitus kinnitust, et paljud asjad saavad alguse meist endist, meie mõtlemisest, suhtumisest jne. aastal luua Euroopa Rahasüsteem. Oled vahetu ning seltsiv ka peale rollist välja tulekut. Kiirlaenudega alustamine: Sul on kohene ligipääs mitmetele soodsatele kiirlaenupakkujatele. Kuidas saab nii kiiresti ja nii väikest kogust transportida. Muutes iseennast muutub ka maailm. aastal, et lisada proportsionaalse esindatuse üldpõhimõtte ja raamsätted Euroopa Parlamendi valimisi käsitlevate siseriiklike õigusaktide jaoks. Kõik osalejad tulid vabatahtlikult sellele koolitusele, me ei sundinud kedagi. Kindlasti pean meeles ka lisamotivaatoreid, mis selle töö juures on. aasta oktoobris vastu võetud Davignoni raport, mida arendati edasi teistes raportites, moodustas Euroopa poliitilise koostöö aluse kuni ühtse akti jõustumiseni. aasta juulis moodustas Euroopa Parlament institutsiooniliste küsimuste komisjoni, mille koordinaator ja raportöör oli Spinelli, et koostada olemasolevate aluslepingute muutmise kava. Selle esimene eesmärk – tolliliit – viidi lõpule oodatust kiiremini. Mulle meeldib selline mõtlemine/lähenemine, sest ma usun, et kõik saab alguse iseendast – nii meie sisemine rahuolu ja õnn kui ka igapäevane käitumine oma pere, töökaaslaste ja lähedastega. " - Erki Paul Ridal, Politsei- ja Piirivalveamet talituse juht "Mina jäin koolitusega väga rahule, sama võin kinnitada ka tiimijuhtide ja müügimeeskondade osas. Koolitus oli väga kaasahaarav ja isiklikult meeldis koolitaja tugev ja konkreetne häälekõla. Sel ajal kohaldati seda umbes tosina õigusliku aluse suhtes ja see tähistas otsustavat pöördepunkti Euroopa Parlamendi muutmisel tõeliseks kaasseadusandjaks. Mõtteid, repliike, märksõnu ja lõbusat naljaheitmist kuuldu üle jagub igasse päeva. Märt Metsallik Põhjaka Mõis OÜ Kõige positiivsem oli see, et meiega suheldi ja teavitati probleemide ilmnemisest ja võimalikest lahendustest. Koolituse läbija saab uue lähenemise ja oskuse siduda oma isikliku eraelu eesmärke tööalaste eesmärkidega.

Ridala Põhikool

. Need kokkulepped said isegi lamineeritud ja töötajatele jagatud." - Kadri Põldma, Moller Auto kvaliteedijuht "Koolitus tuletas meelde, miks me oma tööd teeme, mis on selles positiivset. Vajadus on võtta tänapäeva kiires maailmas aega enese jaoks ning oskust kuulata enda sisehäält ja soove, et vältida läbipõlemist. Tekkinud küsimustes oskasid leida selgituse või näite. Niipalju kiidusõnu ei ole kuulnud veel ühegi koolitaja kohta, järelikult läks see teadmine, mida andsid, paljudele korda. Sellised koolitused ja koolituse läbimised ühekoos kinnistavad ühtse tiimi jooni. aastal jõudis Euroopa Ülemkogu kokkuleppele mitmetes täiendavates meetmetes. Samuti põhjalik ettevalmistus ja suur huvi meie ettevõtte vastu." - Enel Eesmäe, Põldma Kaubanduse personalijuht "Ma isiklikult sain sellelt koolituselt väga palju. Koolitaja avas teemat läbi tavapäraste küsimuste, mis meil igapäevaselt töökeskkonnas esile kerkivad ja reeglina just negatiivse alatooniga. Kalev Rabi Medivar OÜ Suur tänu hea töö eest. See, kuidas inimesed oma eluga hakkama saavad, mõjutab otseselt seda, kui efektiivsed ja pühendunud nad tööl on. aasta eelarve tõttu tõsine kriis. Pärast positiivset vastust taotlusele ja lepingu allkirjastamist võid kaubaga kohe minema jalutada. Veel kord, aitäh Sulle Kaido ja kohtume jälle!" - Margo Klaasmägi, Artiston juhatuse esimees "Meie ettevõtte jaoks on oluline pakkuda klientidele parimat teenindust ja oma töötajatele ehk teeninduse pakkujatele, parimat töökeskkonda. Haagi tippkohtumisel alustati läbirääkimisi ühenduse laiendamise üle ja saavutati kokkulepe ühenduse finantssüsteemi küsimuses. Aga näe, nii valesti mötlesin. Kõige paremini jäi koolituselt meelde võitmatu meeskonna näide, mis tõi esile meeskonnatöö kõige olulisema komponendi – usalduse." - Kati Päike, Siseministeeriumi nõunik "Püüan nüüdsest näha asju iga päev natuke helgemas valguses. Samuti oli koolitus niivõrd kaasahaarav, et kõik tundsid ennast ülimalt hästi just enda ametikohal. Komisjonil paluti esitada ettepanekud ühenduse süsteemi toimimise ja poliitilise koostöö parandamiseks. Tanel Punga PhD Uppsala University Suur tänu väga professionaalse teenuse eest! Kui ma esimene kord Teilt vastuse sain et "jah, teeme ära ja kuna me asjad peale saame vötta", mötlesin ma, et see on väga kahtlane firma. Projektis nähti ette, et seadusandlikku võimu hakatakse teostama kahekojalise süsteemi alusel, mis oleks väga sarnane föderaalriigi süsteemile. Loodan siiralt, et hakkame õpitut rakendama igapäevaselt ja see muudab meie kollektiivi veelgi ühtsemaks meeskonnaks. Monika Rüütel Industech Baltic OÜ Meeldiv ja positiivne on see, et siiani olen saanud alati kauba liikumise kohta kiiret tagasisidet ja hetkel on ka kaup kiiresti kohale toimetud. Sest ETS Logistikat iseloomustab minu jaoks järgmine lause: "Töö kiire ja korralik".

aasta Brüsseli lepinguga anti Euroopa Parlamendile õigus eelarve tagasi lükata ja anda heakskiit komisjoni tegevusele eelarve täitmisel. Kontakteerusin ka teiste firmadega, aga sellist positiivset ja abivalmit suhtumist nagu Teie Jana osutasite, ei kohanud ma mitte kuskil. Tanel Kalm ML Novator OÜ Mulle väga meeldib teie teenindus. Pärast esimest kogemust oleme väga rahul, loodame Teilt peatselt jälle tellida. See on lausa imeline, kuidas sa oskad panna kaasa töötama ka need juhid, kes tavaliselt on suhteliselt passiivsed selle teema puhul. Seega, kui meie organisatsiooni inimesed positiivsemaks ja motiveeritumaks muutuvad, muutub ka organisatsioon tervikuna. Samuti mõisteti, kui oluline on ettevõtte kultuur ja selle hoidmine. aastal, esitada liikmesriikidele lepingu eelnõu, mis oleks kõigile vastuvõetav, ent ei saavutanud soovitud tulemust, kuigi Fouchet’ plaan põhines liikmesriikide identiteedi rangel austamisel ja välistas seega föderatsiooni loomise võimaluse. Soovitan Kaido koolitusi ja hindan sellest saadavat kasu kõrgelt." - Rein Türkson, eLUX Kodumasinad juht "Enesemotiveerimise koolituse sisu oli väga põnev ja kasulik. aasta augustis ebaõnnestus. Suurepärane esineja, hea tempo, näited elust enesest ja sõbralik õhkkond. Tean, et teete head tööd ja valin teid ka edaspidi vaatamata odavamatele alternatiividele. Mul oli hea meel näha koridoris säravaid silmi ja lugeda tagasiside lehtedelt mõtteid, mida on võimalik ise ära teha. Minu meelest oli koolituse suurim saavutus just turvalise ja sõbraliku õhkkonna loomine, kus inimesed said ennast väljendada, kartmata kriitikat, samas talitsema negatiivseid „prussakaid“. On väga tähtis, et saad loota oma kolleegide peale ja vastupidi. aastal vastu suure häälteenamusega. Sa tead, millest sa räägid. aasta detsembris otsustasid riigipead ja valitsusjuhid leida parima mooduse edu saavutamiseks poliitilise ühendamise valdkonnas. Samal kuupäeval hakkas Euroopa Liidus kehtima ühine tollitariifistik kolmandate riikidega toimuvas kaubavahetuses. Oli tunda, kuidas töötajad mõistsid, et nad on kõige tähtsamad ja me väärtustame üksteist. Kõnealune komisjon otsustas töötada välja Euroopa Liidu tulevase põhiseaduse projekti. aasta Haagi tippkohtumisest järjest tähtsamaks. Juba esmaspäeval nägin rõõmsamaid pilke kontoris, ühtsemat ja sõbralikumat suhtumist oma meeskonda. Loodan, et selline koostöö sujub meil ka edaspidi. Võtsite kõigis küsimustes ise operatiivselt ühendust. Tõmbasid osavalt publiku arvamust avaldama ja kaasa mõtlema. Ühenduse eelarve Esimeste laienemiste järel nõuti rangemat eelarvepoliitikat ja ühise põllumajanduspoliitika reformi. Meile olid eriliselt olulised koolituse käigus sõlmitud kokkulepped, mis aitavad meil argipäevas ühist joont säilitada. Hillar Kirs Srik Grupp OY Hea oli kiirus ja see, et andsite koheselt teada, kui kaup oli laaditud. Pärast positiivset vastust taotlusele ja lepingu allkirjastamist võid kaubaga kohe minema jalutada. Ja seda vaid minimaalsete vahenditega. Nii uute teadmiste omandamisel kui ka kollektiivi ühise hea emotsioonivälja loomisel. Kasulik eelkõige selles mõttes, et lähendas meeskonda veelgi ning koolituse järgselt on näha, et tekkinud sünergia on kandunud ka igapäevatöösse. Finaal oli ka suurepärane, ületas ootusi. Teinekord ongi vaja väikest tõuget, et silm saaks taas särada ja jätkuks motivatsiooni edasiliikumiseks." - Monica Rand, Munitsipaalpolitsei direktor "Selline koolitus on vajalik igale inimesele. Tempo oli mõõdukas, teemad aktuaalsed ja huvitavad, näited elust illustreerivad ning koolitusviis meie seltskonnale väga sobilik. Vahel on vaja, et keegi kõrvalt tuleks ja aitaks näha, et tegelikult ei ole olukord nii hull kui me ise selle oma mõtetega loome. Silver Susi Saan enda küsimustele kiire vastuse, suhelda saab vabalt ja kirjavahetus ei ole üliametlik ning kaup jõuab probleemideta kohale. Üheks oluliseks sõnumiks koolituspäevast jäi, et on igaühe enda valik, kas olla kriipsunägu või naerunägu. Seega oli see väga hea algus meie soovile ühtsemaks ja toetavamaks meeskonnaks muutuda." - Katrin Ruben, Nordea Pank osakonnajuht "Kaido oskab siiralt ja huvitavalt oma kogemustele tuginedes koolitust juhtida. Inimese areng mõjutab oluliselt ettevõtte tulemusi, samas võid ju panustada ressursse töötajate arendamisse professionaalses võtmes, aga kui inimeses endas puudub tasakaal, siis ei pruugi arendustegevusest olla kasu.

LÕUNA SURFARID -

. Ühtne Euroopa akt oli Rooma lepingu esimese põhjaliku muutmise tulemus. Kõik osalejad kinnitasid, et aeg läks väga kiiresti ning ei olnud sellist hetke, kus oleks märganud, et tekst on igav või järg käest läheks. Asutusele oli see väga vajalik, nagu öeldakse – kümnesse." - Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juht "Enesearengukoolitused on väga olulised, sest ükski firma ei koosne „töötajatest“, vaid „inimestest“ oma tugevuste ja nõrkustega

Märkused