Pangahoiusega seda probleemi ei ole, kuna pangad on turvalised ning hoiusel olev raha on samuti kaitstud

Mõte on selles, et riik annab tulumaksu tagasi vaid selle arvestusega, et raha ei võeta välja enne pensioniaja saabumist.Teine pensioni kolmanda samba valikuvõimalus on vabatahtlik fond. Ühispanga Varahalduse juhatuse liige Märt Meerits kommenteeris, et lepingu esimestel aastatel on tõesti raha väljavõtmine seotud trahvidega. Enamik neist on valinud garanteeritud intressiga pensionikindlustuse. Schamardini sõnul on see teenus kõige paindlikum ja läbipaistvaim, kus on täiesti vabad sisse- ja väljamaksed. Väljamaksed võivad olla kas eluaegse igakuise pensioni kujul või ühekordse summana. Suured tegijad ja professionaalsed investorid ajavad oma asju nagunii juba ammu juriidiliste isikute kaudu ja jäävad seda tegema ka tulevikus. “Pensionikindlustus garanteerib pikaks perioodiks intressi ning pakub ka lisakasumit tulumaksu näol,” ütles ta. Investeerimisrisk on kliendi kanda. Kui uusi väärtpabereid ei soovita kohe osta, saab raha hoida erikontol, mille jaoks on reeglid tulumaksuseaduses juba praegu olemas. Seni on kõigil olnud korralikud tootlused. Pangahoiusega seda probleemi ei ole, kuna pangad on turvalised ning hoiusel olev raha on samuti kaitstud.

Esialgne tekst pälvis tõesti palju kriitikat, sest praegusel kujul poleks muudatused saavutanud soovitud eesmärki – tagada füüsilisest ja juriidilisest isikust investorite võrdne kohtlemine. “Käsitlen seda kui investeerimisobjekti,” möönis ta. Maksumaksjate liit on esitanud paar lihtsat ideed, kuidas saavutada suhteliselt normaalne tulemus väikese vaevaga. Teisest sambast ei saa raha korraga välja võtta. Tema sõnul sobib see valik riskikartlikele inimestele, kes ilma garanteeritud tootluseta end ebamugavalt tunnevad. Kogutud summa on ka pärandatav.Kolmandas sambas pensioni kogumist on võimalik katkestada, see ei ole võimalik teises sambas. Teine pensioni kolmanda samba valikuvõimalus on vabatahtlik fond. Muudatused ei taga praegu soovitud eesmärki – investorite võrdset kohtlemist. Siin on võimalus võtta nii väga madalat kui ka väga kõrget investeerimisriski.Hansapanga anonüümseks jääda soovinud klient rääkis, et valis investeerimisriskiga pensionikindlustuse, sest tahab ise otsustada, kuhu raha paigutada. Selle taga on praktiline küsimus – mida pikem investeering, seda raskem on tõendada selle soetushinda. Äripäeva toimetus soovitab teha investeerimisriskiga pensionikindlustuse ilma elu- ja õnnetusjuhtumikindlustuseta, sest vastasel juhul muutub teenus läbipaistmatuks ja võimalik tootlus kahaneb tunduvalt. Lisaks motiveerib teda riigilt krediidi saamine tulumaksu tagastuse näol ja asjaolu, et ta saab raha igal ajal ilma suuremate lisakuludeta välja võtta. Lihtsaim oleks seda saavutada FIE tulude maksustamise süsteemi kaudu. Kui leping lõpetada ennetähtaegselt, kaasnevad sellega suured seltsi kulud ja kulutused elukindlustuskaitsele.Ühispanga Varahalduse juhatuse liige Märt Meerits kommenteeris, et lepingu esimestel aastatel on tõesti raha väljavõtmine seotud trahvidega. Kolmandas sambas pensioni kogumist on võimalik katkestada, see ei ole võimalik teises sambas. Hansapanga anonüümseks jääda soovinud klient rääkis, et valis investeerimisriskiga pensionikindlustuse, sest tahab ise otsustada, kuhu raha paigutada. Mõte on selles, et riik annab tulumaksu tagasi vaid selle arvestusega, et raha ei võeta välja enne pensioniaja saabumist.

Kolmas sammas sisaldab peidetud võimalusi - Pensionikeskus

. Tuleb aga meeles pidada lihtsat reeglit – seadusemuudatused on mõeldud väikeinvestoreile. Kui maksed toimuvad igakuiselt, siis tulumaksu tasuda ei tule. Siin on võimalus võtta nii väga madalat kui ka väga kõrget investeerimisriski. Investeerimis laen, kas maksehäireregistris olles saab laenu kuskilt. Kui algaja investor näeb mitme lehekülje pikkust tingimuste loetelu, mida ta peab täitma nii väärtpabereid ostes kui ka müües, läheb tal igasugune investeerimise isu kiiresti üle ja ta piirdub pangahoiusega või asutab äriühingu. Hansapanga Kindlustuse juhatuse esimehe Paavo Põllu sõnul sobib viimati nimetatud teenus vaid väga teadlikule kliendile, kes soovib ise erinevatest investeerimisfondidest ja aktsiatest portfelli kokku panna. Hansapangas on selle teenuse nimi fondiplaan. Üks võimalus oleks anda mingit liiki investeeringutele täielik maksuvabastus. Elukindlustust see valik ei paku.Kolmas pensioni kolmanda samba valik on investeerimisriskiga pensionikindlustus ehk inimene valib ise fondid, kuhu raha paigutab. Kui inimene katkestab lepingu ennetähtaegselt, tuleb tal otsekohe tasuda juba tagastatud tulumaks. Eestis pakuvad vabatahtlikke pensionifonde Hansapank, Ühispank, Sampo Pank ja LHV.

Kolmas sammas sisaldab peidetud võimalusi -

. Kui äriühing või FIE ei pea dokumente säilitama kauem kui seitse aastat, siis eraisikust aktsiainvestor peab oma ostudokumente hoidma ja säilitama kuni aktsiate müügini. Kolmas pensioni kolmanda samba valik on investeerimisriskiga pensionikindlustus ehk inimene valib ise fondid, kuhu raha paigutab. Ettevaatust, kindlustusPangad ja seltsid pakuvad paljudel juhtudel kolmanda pensionisamba teenust investeerimisriskiga pensionikindlustus automaatselt koos elukindlustuse ja õnnetusjuhtumikindlustusega. Nt pikaajalised investeeringud. FIE-le kehtib teatavasti kassapõhine arvestusprintsiip, mis tähendab, et soetatud väärtpaberid saaks deklareeritud tulust kuluna maha arvata. Elukindlustust see valik ei paku. Näiteks Saku Õlletehase endised aktsionärid olid tuludeklaratsioonide täitmisega kimpus, sest vähe oli neid, kes mäletasid, millal ja mis hinnaga nad aktsiad soetasid. Fonde on võimalik kogumise käigus vahetada. Kuna kõik kolm kolmanda samba teenust on omavahel konkureerivad, siis ilmselgelt soovitab kindlustusandja just kindlustust ja fondivalitseja just fondi. Esiteks pakub pensioni kolmas sammas garanteeritud intressiga pensionikindlustust ehk pangahoiusega sarnast teenust. Kogutud summa on ka pärandatav. Sellega olekski eesmärk saavutatud seaduse teksti oluliselt risustamata. Pensioni kolmandas sambas ehk täiendavas kogumispensionis on võimalik valida kolme teenuse vahel. Majanduspoliitiliselt oleks mõistlik ehk isegi lühema tähtaja seadmine. Teine ettepanek puudutab nn investeerimiskonto mudelit. Siin hakkab investeeritud raha kasumit tootma alles vähemalt viie aasta pärast. Pangahoiusega seda probleemi ei ole, kuna pangad on turvalised ning hoiusel olev raha on samuti kaitstud. Mõtlemise ja arutamise koht oleks veel investeeringu liik, osaluse suurus jne. Seega on uutel reeglitel mõtet vaid siis, kui need on piisavalt lihtsad. “Seda tüüpi teenust on pakutud juba aastaid, ta on inimestele teada ja reeglina mõistetakse kogu kolmanda samba all ekslikult just seda teenust,” selgitas Sampo Varahalduse arendusjuht Peeter Schamardin.

Väikeinvestorile lihtsad reeglid -

. Need investeeringutulud, millele ei taheta täielikku maksuvabastust anda, tuleb vabastada tulumaksust tingimusel, et saadud tulu investeeritakse uuesti. Loe edasi SMS Money laenud: kiirlaen & uus krediidikonto raha 24/7 31. Kui leping lõpetada ennetähtaegselt, kaasnevad sellega suured seltsi kulud ja kulutused elukindlustuskaitsele

Märkused