Palgatõendi näol on tegemist raamatupidamisdokumendiga, mille väljastab tööandja ning kus on detailselt kirjas andmed töötaja palga kohta

Palgatõendi näol on tegemist raamatupidamisdokumendiga, mille väljastab tööandja ning kus on detailselt kirjas andmed töötaja palga kohta. Tagatislaenude puhul on tõenäoline, et võlg nõutakse sisse tagatisvara sissenõudmise näol, mistõttu on risk tunduvalt väiksem.

Märkused