Õnneliku abielu jaoks on hädavajalik kaasaga jõuda ühisele arusaamale selle osas, kuidas te oma raha kulutate

Seitsmendal aastal saadakse tasu teistele tehtud hingeliste heategude eest või vastavalt makstakse hingeliste kahjude eest. Taevas paistab lamedana ja jaaniuss tulukesena. Tänaseks kasvab paari peres ka pisitütar Rubi, kes sel aastal juba kaheseks saab.  Kõik lapsevanemad teavad, kui tähtis on järeltulijate kasvatamise kõrvalt ka teineteisele aega pühendada ning et ema ja isa on ka armastajapaar, mitte pelgalt lapsevanemad. Tõeliselt huvitav oleks heita pilk ka originaaltabelitele. Reinkarnatsiooniteema on tuntaval määral mõjutanud ka mitmeid Euroopa uusaja idealistlikke õpetusi nagu näiteks teosoofiat, antroposoofiat ja spiritualismi, samuti selliseidki tuntud filosoofe nagu G. Erinevaid tähestikusüsteeme on väga palju, kuid siinkohal toon ära ühe enamlevinuma – nn universaalsüsteemi. Eneseteostuse numbriks nimetatakse numbrit, mis saadakse sünnikuupäeva ja kuu liitmisel ja muutmisel ühekohaliseks numbriks. Nende tabelite alusel on võimalik välja arvutada inimese eelmise elu ligikaudne sünniaeg ja -koht, sugu, tegevusala, iseloomutüüp ning ka tema eluülesanne parajasti elatavas elus. Need õpetused näitavad, milliste omaduste arendamise isik laokile jättis, mida tuleb selles elus õppida ja milliseid probleeme need tekitavad. Isik satub olukordadesse, kus peab end väljendama, tooma esile oma tõelise MINA ja olema sõbralikum ning nautima seda, mida elu pakub.

Millised on teie õnneliku abielu saladused? - Perekooli Foorum

. Pakun välja aadressid http://www.astro.com/ ja http://www.cyberastro.com/. Kas üks või mitu korda, sõltub inimesest endast. Isiku elus tekivad olukorrad, kus ta satub silmitsi emotsionaalsete probleemidega. Sünnikuu – sünnikuu, kui vastuseks on null, annab füüsilise karmasuhte. Samuti tuleks tähelepanu pöörata sellele, et vastaval isiklikul aastal kerkivad esile just vastava karma õpetuse probleemid. Kas need olid materiaalsed, vaimsed või füüsilised – samadesse olukordadesse satub inimene nüüd ka ise. Kaks aastat hiljem tegid noored oma suhte ka ametlikuks ning sõudsid abieluranda. Tuleb õppida rahuldumist, asjade korda sättimist, süsteemsust, leida ühiskondlik rakendus, pöörata tähelepanu detailidele. Nimest tuletatakse karma õpetused. Küllap see ongi põhjuseks, miks usk reinkarnatsiooni ehk hinge taaskehastumisse kuulub mingil kujul või tasemel paljude maailma rahvaste elukäsitlusse. Õppida raha- ja materiaalsete asjade korraldamist, oma aja kasutamist. Eelpoolmainitud ja lisaks mõnedes venekeelsetes raamatutes avaldatud tabelites leidub väikesi omavahelisi erinevusi. Pead oskama manageerida asju nii, et sa leiad selle aja," rääkis Tomi.  "Näiteks kui laps läheb kell kaheksa magama, siis meil on aega kaks tundi diivanil kaisus lebada enne magamaminekut. Selleks arvutuseks kirjutame välja isiku sünniaja, eelpooltoodud arvutuste tulemusena saadud eluteenumbri ja ka selle teise poole arvutuse koos kahekohaliste vahesummadega ühtlase numbrireana. Seda vähem, et tegemist on inglise, aga mitte mõne iidse või surnud keelega.

Nii reinkarnatsioon kui ka numeroloogia kuuluvad siiski müstika valdkonda, kus piir reaalsuse ja fantaasia vahel mõne inimese jaoks nii laiaks, et pea olematuks muutub. Võimalik, et isik peab elama mõnda aega piiratud tingimustes või sõltuma kellestki. Nii jõuavad kõik arvutused selle “üldarusaadava” meetodi abil ainult absurdideni. Isik satub olukordadesse, kus vastutus, sugulased ja sõbrad nõuavad palju. SUHTED JA KARMA Ka seda, kas kahe inimese omavahelised suhted on karmalised või mitte, võib vaadelda numeroloogia abil. See number väljendab kõige eredamalt isiku iseloomujooni, näitab varjatud andeid ning võimeid. E laenuabi EE, laen ilma konto väljavõtteta. Isik on eelmises elus oma jõudu või võimu kurjasti kasutanud, mille tulemusena esineb nüüd oma võimete väljendamisel ja edu saavutamisel raskusi. Isik peab olema äärmiselt töökas, südamlik ja kaastundlik, olema rahul sellega mis tal on ja mitte kadestama teisi. Siiski tuleb tähelepanu pöörata ka saadud kahekohalisele numbrile, mis võib olla meister- või karma võla number. Usun, et karmaga seotud numbrite väljaarvutamiseks on numeroloogias veel palju erinevaid võimalusi, kuid seni pole mulle enamat näppu sattunud. Peale hulganisti tekkivate ja siiani materjali vähesuse või ebapiisavuse tõttu vastusteta jäävate küsimuste, kipuvad erinevad ajaarvamissüsteemid selle teooria lihtsalt ümber lükkama. Tuleb õppida praktilisust, õppida õppima: kuidas omandada teadmisi ja kuidas neid kasutada. Leida usk, vabaneda hirmust. Tuleb õppida teiste omakasupüüdmatut teenimist, saavutada enesekindlus, ohjeldada temperamenti. Ka tema suhted vastassugupoolega katkevad, kuni õpivad mõistma, et püsivad inimsuhted nõuavad palju mõistmist, andestamist, tööd ja vaeva. Vaid positiivne hingeline areng toob lahenduse. Kui ühe isiku sünnikuupäev miinus teise isiku oma, annab vastuseks nulli, siis on see vaimne karmasuhe. Üheksandal emotsionaalsete heategude või kahjude eest.

Eestlased peavad abieluõnne aluseks austust - Eesti.

. Paljudes numeroloogiaalastes materjalides loetakse tugevaimaks karmaga seotud numbriks “kaheksat”, mida enamasti seostatakse planeediga Saturn. Kogu tabeliarvestuses ei muutu tulemused loogiliseks ega enamasti ka rahvastiku arvu suhtes ajaloole vastavaks ka siis mitte, kui aluseks võtta sündide arv Euroopas või koguni ainult Inglismaal. Ehk koostöö ja arvestamine teise poolega - see on kõige tähtsam," täiendas veel omakorda Tomi. .

Õnneliku suhte habras kunst |

. Nimenumbrit nimetatakse mõningates allikates ka eneseväljenduse numbriks. Raskused kaovad, kui isik õpib märkama teiste tundeid. Juhul kui mõni neist aastatest on isikule raske, tuleks põhjuseid otsida eelnevatest aastatest ning enne uue tsükli alustamist sellest järeldusi teha ja õppust võtta. Hiljutises "Seitsmestele" antud intervjuus rääkisidki Tomi ja Anni lähemalt, kuidas nad teineteise jaoks aega leiavad ja mis on nende õnneliku abielu saladuseks.  "Pead ikkagi leidma selle ühise aja ka üksteisele. Isik on eelmises elus oma vabadust kurjasti kasutanud, mistõttu võib püsisuhete loomine selles elus raskendatud olla. Numeroloogiaga pole sel materjalil küll õigupoolest mingit pistmist, mistõttu tegelikult jääb arusaamatuks, miks neid tabeleid enamasti sellealastes raamatutes avaldatakse. Need numbrid näitavad, milles on inimene eelmises elus teiste vastu eksinud ja millises laadis on need halvad teod, mis inimene on teinud eelmises elus teistele inimestele või elusolenditele ja mille eest nad selles elus tasuma peavad. India usundis ja traditsioonilises filosoofias on see mõiste kesksel kohal selliste mõistete kõrval nagu karma, sansara ja mokša. Otsustasin siis mõningaid oma kogemusi selles asjas veidi laiemalt tutvustada. Arendada loogilist mõtlemist, kannatlikkust ja mõistmist. Nendest näidetest ehk piisab. Isik satub olukordadesse, kus kannatlikkus, põhjalikkus ja töökus on olulised. See on vajalik õnneliku abielu ja iga laadi koostöö jaoks. Kus ja millal sündisid siia maailma mõrtsukad, diktaatorid, türannid, maniakid ja muud pahelised inimesed – selle kohta ei leidu sõnagi. Kõnealuse meetodi vigu ja möödalaskmisi ei saa panna ka ei tõlkide, tõlgendajate ega kirjastajate süüks. Nimetatud tabelite tõepärasuses olen kahelnud juba aastaid. Tuleb arendada kainet mõtlemist, mitte karta muutusi, taltsutada vabadusejanu, võtta endale tihemini kohustusi ja vastutust, olla kannatlikum. Kuid need erinevused piirduvad enamasti sünniaegade mõningase kõikumise, iseloomutüüpide kirjelduste ning eluülesannetega. Isik satub olukordadesse, kus peab teistega koostööd tegema ja tugevalt arendama juba varemõpitud oskusi. Kuid kuna minult kui numeroloogilt tihti ja jätkuvalt küsitakse, kas ma arvutan välja ka eelmisi elusid või siis tahetakse teada minu arvamust kõnealuse meetodi kohta üldse, viisin läbi rea konkreetseid arvutusi. PYTHAGORAS JA ÜMBERKEHASTUMISTE ARV Siinkohal toon ära veel ühe arvutusvõimaluse, millesse mina isiklikult ei suhtu ei positiivselt ega ka negatiivselt. Tuleb õppida headust ning andestamist ja mõista, et materiaalne heaolu kuulub kõigile, mitte isikule üksi. Ometigi sunnib miski meid teatud asju omaks võtma. Eelmises elus looderdamine; surmahirm või selle tekitamine, mille tulemusena võib isik selles elus vanglasse või mõnda muusse kinnisesse asutusse sattuda. Vahesummad ja lõplik nimenumber siinkohal arvesse ei lähe. Tuleb õppida eneseväärikust, pugeda välja “karbist”, rohkem kohtuda erinevate inimestega, võita häbelikkus. Tuleb õppida kannatlikkust, kaastunnet, halastust. Lisada võib veel sedagi, et mõnede teooriate kohaselt näitab kaheksate arv Pythagorase ruudus karma võlgade arvu. Kõige tähtsam on mõistmine, et tegelikult “sööb inimene enda keedetud suppi”. Võib sattuda ka piiratud tingimustesse. Kuid võimalik, et mingil eluperioodil tuleb lihtsalt elada piiratud tingimustes või kellegi hirmuvalitsuse all. Karmasuhtete juurde tulen hiljem veel tagasi. Viimane ei pruugi sugugi olla ainult negatiivne, kuigi enamasti nii kipub olema.

Abielu: vaata ja õpi - Vanem L. Whitney Clayton

. Enamikes allikates on nende autoriks märgitud Howard Carter, kes väidetavalt olevat “tunduvalt lihtsustanud” mingit temale teadaolevat iidset meetodit. Ja nüüd siis konkreetselt eelmises artiklis mainitud tabelite juurde. Isik satub olukordadesse, kus rahal ja ainelisel küljel on sõltumatuse loojana suur tähtsus. See number saadakse nimes esinevate tähtede, mis on eelnevalt numbriteks teisendatud, kokkuliitmisel. Kummaline tundub seegi, et kirjeldatud iseloomutüübid on valdavas enamuses ülimalt positiivsed. MÕNED ARVUTUSED Kuigi arvan, et enamus lugejaid on numeroloogiliste arvutuste aluste ja enda põhinumbritega kursis, annan siiski esmalt mõned seletused ja näited arvutamiseks: Sünnikuupäeva nimetatakse ka tüve- ning india veda süsteemi järgi ka hingenumbriks. Need aastad on, sõltuvalt isiku tegevusest, nagu omamoodi palga- või trahvipäevad. On ka isiklikke, uurimise ja praktika käigus tekkinud teooriaid, kuid nende kontrollimine nõuab veel väga palju tööd. Tasakaalustdaa materiaalne ja hingeline. NEED KUMMALISED EELMISTE ELUDE TABELID…. Ka maises ja materiaalses maailmas on palju seletamatut, kontrollimatut, tõestamatut. Tuleb õppida loobumust, saavutada enesekindlus, otsustada iseseisvalt, planeerida enda tulevikku, kasutada enda initsiatiivi ja originaalsust. Isik saab läbi hingeliste kogemuste selgeks sügavuse ja rahu tähenduse elus ja inimsuhetes. Kuid kui vastavaid külgi arendada, muutub elu palju lihtsamaks. Tuleb õppida distsipliini ja vastutust igas olukorras, hoolitseda rohkem kodu ja perekonna eest, õppida teisi teenima. Kaheksandal aastal materiaalsete heategude või kahjude eest. Isikud on eelmises elus olnud mõttekaaslased või oponendid. Tuleb aidata nõrgemaid ja näidata oma armastust lähedaste suhtes. Õnneliku abielu jaoks on hädavajalik kaasaga jõuda ühisele arusaamale selle osas, kuidas te oma raha kulutate. Isik satub olukordadesse, kus kavandatud muutused tuleb hästi läbi mõelda. Karmaõpetuste tähendused on järgmised: Isik satub olukordadesse, kus temalt nõutakse jõudu, julgust ja tugevat iseloomu. Ka erinevate süsteemide alusel koostatud sünnikaartide saamine pole tänapäeval interneti vahendusel probleem. Siinkohal ja praegu ei hakka ma loetlema ei teatmeteoseid ega ka lähemalt valgustama arvutusmeetodeid, mida ma kontrollimistegevuses kasutasin. Kuid taevas ei ole lame ja jaaniuss ei ole tuli. Erinevalt inimese sünnikuupäevast, mis väljendab isiku võimeid ja iseloomuomadusi, on tema elutee seotud karmaga ehk eelmiste elude tegude tulemiga. Karmaõpetusi näitavad nimes puuduvad numbrid. Unustada mõneks ajaks enese mina. VANA-INDIA MÕTTETERA On üsnagi raske, isegi kurb uskuda, et inimese hinge eluiga on sama üürike kui tema füüsilise keha oma sünni ja surma vahel. Järelikult on selle teooria põhjal kõnealusel isikul parajasti käsil kaheteistkümnes elu ning kolm korda tuleb tal siin maailmas veel kehastuda. Tuleb ära õppida muutuste õpetus, osata alustada uusi asju ning neid ka jätkata, mitte kohe küllastuda. Absurdsete näidete hulk on võrdne arvutusvõimalustega nende tabelite järgi. Ja seda lisaks ööpäevasele sündide arvule.. Inglismaal, Croydeni linnas. See tähendab seda, et vastavad isikud on olnud eelmises elus lähedases füüsilises suhtes: mees-naine, vanem-laps, õde-vend. Kahjuks tundub, et neid kõnealuseid tabeleid võib nimetada parimal juhul vaid elava fantaasia viljaks. Erilise innuga ma selliseid materjale otsinud polegi, kuna selles osas pean astroloogilist materjali tunduvalt “vettpidavamaks”. Seega määrab elutee number inimese eluülesande ja –eesmärgi ning näitab võimalusi nende täitmiseks ja saavutamiseks

Märkused