On ju palju muid asju teha peale töötamise, mistõttu hakkad võib-olla vähendama töötunde kuni hetkeni, mil sa ei tee mõnda aega üldse mitte midagi

Ja see raha läheb ka osaliselt riigikassasse, ahjaa, muidugi, unustasin, kui mõni tubli seda raha kusagil juhuslikult käibemaksu pettuseks just ei kasuta. Mõtlesin, et äkki kellegil on vaja ideid, kuidas mees kodus toeks panna olema.

Kohustuslik reservkapital -

. Ju siis perekoolist selle idee saigi. Sellise nahaalsuse tulemuseks on nii see töötukassa plaanitav seadusemuudatus, kui ka autode käibemaksu plaanitav muudatus. Kui mees ei taha seksi, siis on mees süüdi. Kui inimene on enne ettevõtjaks hakkamist tööl käinud ja töötuskindlustusmakset tasunud, siis praegu kehtiva seaduse alusel on tal ka igati õigus koondamise korral ennast töötuna arvele võtta ning keegi ei keela tal samal ajal ka ettevõtlusega alustada. Samalaadne oleks mõtteviis, et kuna minu töötasult on palju aastaid haigekassasse makstud aga haige ma pole olnud, siis on mul täielik õigus nüüd minna ja nõuda endale nüüd näiteks haigusrahade maksmist. Tõesti on küsitav ja imelik kui isik kes toimivas ettevõttes on juhatuse liige ja töötukassas töötuna arvel. Need inimesed peavad endale kuidagi ka palga maksmiseks kõigepealt raha hakkama firmale teenima. Riigikassast on muidugi hoopis teine tunne neid nn. Ma pean selle ettevõtte nüüd likvideerima või maha müüma, sest töötuskindlustushüvitis oleks oluliselt suurem kui esialgu suudaksin oma väikse ettevõtte läbi teenida. See, et samal ajal palka ei maksta, ei muuda asja. Mksab iga asja pealt täie rauaga. Istu maha ja räägi temaga, et koristamine pole sinu jaoks armastuse näitamine. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Seega, mitte OÜ ei tule likvideerida, vaid juhtatuse liige välja vahetada. Ka esimene töötu vajab enne ettevõtluse käima lükkamist elamiseks raha.

Detailplaneering - Ehitusfoorum

. Juhatus on osaühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib osaühingut. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on see õigus võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibival välisriigi kodanikul ja kodakondsuseta isikul. Ta püüabki sel viisil teie suhet parandada. Kurb tõsiasi on see, et tuhanded eestlased elavad peost suhu. Umbes aasta tagasi palusin meest, et ta nõud peseks….ta siiani räägib sellest ja nõuab mult vastuteeneid selle ühe korra eest. Paraku mehed ei ole võimelised korraga mitut asja tegema. B-kaardil olevat juhatuse liiget peetakse töötavaks isikuks, omanik on aga passiivne tegelane. Seadus võib sätestada selle õiguse kasutamise tingimused ja korra. On ju palju muid asju teha peale töötamise, mistõttu hakkad võib-olla vähendama töötunde kuni hetkeni, mil sa ei tee mõnda aega üldse mitte midagi. Pärast seda ei saa Äriregister midagi teha, sest volitused sel juhatuse liikmel asju ametiasutustes ajada puuduvad ning ta tuleb juh-liikme staatusest vabastada. Ettevõte ei saa olla ilma juhatuse liikmeta. Ei saa ikka kahte head asja korraga – noolida töötu abiraha ja maksuvaba päevaraha kah veel saada Helena. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on see õigus võrdselt Eesti kodanikega ka Eestis viibivatel välisriikide kodanikel ja kodakondsuseta isikutel. Eesti kodanikel on õigus tegelda ettevõtlusega ning koonduda tulundusühingutesse ja -liitudesse. läbima koolitusi, koostama äriplaani, ehk saan isegi ettevõlusega alustamise toetuse. Sinu kirjas selgub , et mees tegi varem meeste töid siis sa tegid vihjeid et sa oled vasinud ja ta võiks aidata. Samas olen väsima hakanud ja käega löönud ka juba. Vastuseks sain, et kui mulle ei sobi see süsteem, pean ise tegema oma tööd….enam ei palu ühtegi teenet talt.[/tsitaat] Pärast sellist suhtumist ma ei paneks mehe ühte sokki ka enam pesumasinasse – pesku ise oma pesu, kui mustad ei sobi. Ja mees on hakanud peaaegu et üle öö koristama ja muid imeasju tegema. Töölepingu alusel töötav isik teeb ettevõttes igapäevaselt tööd ning tema palgalt peetakse kinni ja arvestatakse ettevõtte poolt juurde töötukindlustusmaksu ning teatud §-de alusel TL lõppemisel on õigus inimesel saada töötuskindustushüvitist. Lähetuse päevarahad on iseloomult kulude hüvitamine mitte tasu maksmine. Koondamise puhul saan tõesti oma koondamshüvitise kätte aga kuna juhatuse liige end töötuna arvele võtta ei saa, siis töötuskindlustushüvitisest jään ju ilma. Tegelikult on ju aastaid minu töötasust töötukindlustust kinni peetud ja teise osa veel tööandja poolt minu palgalt juurde arvestatud ning riigile makstud. Isegi siin foorumis on seda piisavalt palju küsitud, kuidas kõige lihtsamalt saaks omad kulud firma kraesse kirjutada. Kui mina ise end süüdistavast ja solvunud imetavast emast suutsin muuta partneriks ja mehe headele omadustele keskenduvaks naiseks, muutus ka mees nagu võluväel, nüüd räägime päris palju ja elu on harmooniline ning mõnus. Ka Töötukassas võetakse end arvele vaid seepärast, et teiste maksumaksjate kulul ravikindlustust omada. Ja mees pole kunagi mingi suur rääkija olnud, aga nüüd ta lihtsalt laekub magamistuppa siis, kui mina juba magan. Hilisema otsusega, kui firmas tööd tekib, kinnitab end juhatuse liikmeks tagasi. Nüüd see kindlustatud maja põleb maha ja kindlustus Sulle selle eest hüvitist ei maksa – põhjendades, et Sul jäi ju teine maja alles. Kas siinne foorumlane ei teagi, et töötud ettevõtluskoolitused ja ametikoolitused läbisid, igaüks stardiraha ei saagi, kusagilt peab ju alustama.

Paavo Järvi: on asju, mida ei saagi õpetada | Facebook

. On ju palju muid asju teha peale töötamise, mistõttu hakkad võib-olla vähendama töötunde kuni hetkeni, mil sa ei tee mõnda aega üldse mitte midagi. Mine tema kõrvale, tehke koos. Kuna vanust on juba piisavalt palju ja sellises eas naljalt uut töökohta ei leia ning pensionit ka veel ei paista, olen sunnitud hakkama töötukassa kaudu uuesti ettevõtlusega tegelema. Siin tuleb välja, et mõnede meeste arvates teevad nad riigile tohutu heateo, et ettevõtlusega tegelema on hakanud. Seejärel on firma küll tema nimel, kuid ta ei ole enam ühegi ÄRIühingu juhatuse liige. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. siis ei jää muud üle kui kahetseda, et peret ei ole enam. Mõtlesin, tulevane lepinguga töötaja. kui isik saab töötutoetust siis iga sent mis ta kõrvalt saab siis toetus kas väheneb või x ajaks peatub. Ja isegi kui nad vargad pole, siis kaabakad on nad ikka. Olen üpris veendunud, et see mees koristab samal põhjusel. Anna, jah, juhatuse liikmele, kellele tasu ei maksta ning kes on töötuna Töötukassas arvel, võib lähetuses käies maksta päevaraha. Ükski ettevõte ei saa edukaks üleöö. Kui naine ei taha seksi, siis on põhjuseks kehv seks, jälle mees süüdi. Tema räägib oma ootustes mina omadest. Tööalaselt lähetuses olles on tegemist nii ehk naa töötamisega.

Samas juhatuse liikme kohustused vajavad täitmist. Enne seda tuleb teha vaid väikene vangerdus. sõitke nädalavahetuseks spa-sse, hakake omavahel suhtlema. Tihtipeale on olnud nii, et tema tahsb head aga mina leian selles halba. Lihtsalt, vahel võiks oma pisikesest suurest minast kaugemale vaadata. Ehk on mul lootus firma uuesti tööle saada, otsin potentsiaalseid koostööpartnereid – lõpuks tõuseb sellest tulu ju kõigile, ka riigile. Igaühel on õigus vabale eneseteostusele. kui üks ei sobi, võtke järgmine. Töövaidluste lahendamise korra sätestab seadus. Need juhatuse liikmed, kes on siiani slikerdanud ja vangerdanud, teevad seda ka edaspidi, lihtsalt teise nime all. Igaühel on õigus tervise kaitsele. Ja teeb ja teeb ja teeb… Ja mul on tunne, et mul oleks nagu koduabiline, kes magab minuga ühe teki all juhtumisi. Tihti tuleb valja, et see mida me arvame ning see mis pärisel toimub on hoopis erinevad asjad. Ettevõtlus eeldab ettevõtlikkust. Andke mulle nüüd tuld – olen suur rahvavaenlane. Täiesti õige, et sellised varsti enam teiste maksumaksjate raha töötukassa kaudu kurjasti ära kasutada ei saa. "Isegi käibemaksu ei saa vaese firma omanik ei tagasi ega edasi liigutada. Kõik on seaduse ees võrdsed. Vaene mees ongi sinule nii toeks. Kedagi ei peteta ju sellega. Kirjadele ei vastata, asukoht teadmata. Seaduse mõte on selles, et firma omanik võid olla, kuid JUHATUSE LIIGE, kes peab firmas tegelikku tööd tegema ja seda juhtima, sa olla ei või kui tahad Töötukassast toetust saada. Ei korista, siis on süüdi. Mees ei ole mõtete lugeja. Juhatuse liikme lepingu ülesütlemisele kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu ülesütlemise kohta sätestatut. Olen ka seda meelt, et töötukassast tasuks täpselt järele pärida. Naised teevad tihti selle vea, et nad ise kunagi ei algata seksi ja puudutusi, ootavad, et mees oleks alati algataja. Koristab, siis ka ei armasta. Eks see on ka väike vihje naisele, kes on laisavõitu. Juhatuse liige, kes on ühtlasi firma omanik, peab tegema ainuosaniku otsuse ja määrab oma firma juhatuse liikmeks kellegi teise, vahet pole kelle. Häirib see, et kõik on kõvad mehed kõige nõrgemate, st. Juhatuse praegune liige saab ka tänasel päeval kasvõi homsest end töötuks registreerida, kui ta töötasult on töötuskindlustuse makseid makstud. Täiesti paaniliselt ja jaburalt koristan ja puhastan. FIE-l pole sedagi võimalust. Eesti kodanikul on õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta. Enne tati pritsimist võiks ennast ikka teemaga lähemalt kurssi viia. Olen ka märku andnud igakülgselt. Ilmselt kasutab selline juhatuse liige firma arvel ka igasuguseid muid soodistusi. Ei ole vaja luua ühemehefirmat, kui sellega hakkama ei saa. See, et sinu meelest on riigi petmine ja teiste kulul elamine igati tore ja kiitustvääriv tegevus, ei tähenda, et see tegelikult ka ikka nii on. Minu peres on kõik palju kergemaks muutunud, kui selle asemel, et vihastada ja toriseda, räägime oma murest. “Märku andmisest”, salatsemisest ja vihjamisest pole mingit kasu. Ma ei saa kolimisautot kutsuda ja minema põrutada. Töötukassa ei eelda, et kõik töötud peaks kohe juhatustest tagasi kutsutama või nad peaksid oma ühemehefirmad likvideerima. Riik soodustab vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet. sotsiaalselt nõrgematele kallale hüpates, aga tõeliste probleemide ees laiutatakse ainult käsi ja kogu vastutus veeretataksegi lõpuks nendele, kes sisuliselt on nn. Seega oli selline, et mina tegin kõik kodutööd ja söögitegemised, ka rahaliselt olid kaalukausid paigast ära kohati. Juhatuse liige olemine ei ole kohustuslik, kui see on nii kahjulik, et selleks peab lausa riigilt toetusi küsima

Märkused