Oma tegevuses keskendub pank erakliendi tarbimislaenudele, mida pakutakse läbi kaasaegse IT keskkonna jõuetekohasel, lihtsal ja paindlikul viisil

Allani kireks on kodanikuühenduste arendamine, olles aidanud käivitada nõukogu esimehena SA Vaba Lava.. Transferwise-i võitleb varjatud tasude vastu, mida pangad võtavad rahavahetuse ja rahvusvaheliste maksete eest.  Tuleva Fondid AS valitseb Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi ja Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi. Samal ajal aitame teha Eesti seadused paremaks, et pensionisüsteem oleks kasulik eelkõige inimestele, mitte pankadele ja kindlustusseltsidele. Liitumistasu on ühekordne – edasi midagi maksta pole vaja. Kadi Lambot Kadi Lambot on arst, kes on olnud mitmete suurettevõtete juht. Indrek kuulas algul Tõnu viisakalt ära ja ütles, et nojah, eks ta ole; kahjuks endal pole aega appi tulla. Gerd Laub on Funderbeami juriidiline nõustaja.

Kui astud ka Tuleva liikmeks, saad Tuleva kaasomanikuks. Praegu on ta Tuleva fondijuht. Ta helistas Tõnule ja nad otsustasid tegutsema asuda. Liikmed saavad omanikutulu Igal aastal arvestame liikmeboonust kõigile liikmetele, kes on oma II samba vara toonud Tuleva pensionifondidesse. Tuleva asutajad leidsid, et just selline tegevusvorm on paljusid inimesi ühendavale ettevõttele kõige sobivam. Triinu Tombak Triinu Tombak tegeleb finants- ja ärinõustamisega. Esimeste liikmete tasudest tegime vajalikud kulutused, et koguda Tuleva algkapital, tutvustada Tulevat laiemale avalikkusele ning ette valmistada kõik vajalik meie ühise fondivalitseja käivitamiseks ja Finantsinspektsioonilt tegevusloa taotlemiseks. Taavet Hinrikus Taavet Hinrikus on Transferwise’i asutaja. Liikmed valivad ühistu nõukogu, kes omakorda kinnitab ametisse juhatuse. Kui Tuleva liige soovib ühistust lahkuda, makstakse kogunenud liikmekapital talle välja. Veljo kireks on uued tehnoloogilised lahendused, ning tema ettevõtted aitavad luua paremaid mobiilseid teenuseid, nii maksesüsteeme kui autentimist. Teeme koostööd rahandusministeeriumi, riigikogu rahanduskomisjoni ja Uue eakuse rahvakoguga, et aidata teha paremaid seadusi. Raini kireks on ettevõtlus ja uute ideede välja töötamine, talle meeldivad projektid, mida ilma temata ei oleks. Jaak Roosaare Jaak Roosaare on investor ja Rikkaks Saamise Õpiku autor. Kristo Käärmann Kristo Käärmann on Transferwise’i asutaja. Tuleva võitleb kõrgete valitsemistasude ja pensionifondide varjatud kulude vastu, et meie, Eesti inimesed, saaksime raha koguda endale, mitte pankadele. Teiseks, me võitleme selle eest, et Eesti pensionisüsteem saaks tulevikus kasulikum eelkõige meile, Eesti inimestele, mitte pankadele ja kindlustusseltsidele. Tulundusühistu on ettevõtlusvorm nagu ka näiteks aktsiaselts. Praegusel hetkel võib teda leida AS-i Harju Elekter nõukogust ning mõttekoja Praxis nõukogust. Mis see õigupoolest on ning millised on võimalused maksehäirega laenu või refinantseeringu saamiseks?. Taavet usub lihtsatesse, selgetesse ja läbipaistvatesse lahendustesse, ning aitab igapäevaselt muuta raha liikumist ja valuutavahetust kõikidele paremaks ja mugavamaks. Sandor on pikaajaliselt juhtinud Eesti Energiat ning tegeleb uute lahenduste toomisega energiasektorisse. Tulevikus plaanime käivitada ka Tuleva vabatahtliku pensionifondi ja muid pikaajalise investeerimise tooteid. Olles näinud ebaefektiivsust finantssektoris, aitab Kristo teha revolutsiooni raha liikumises, tehes valuutavahetust üle maailma lihtsamaks, selgemaks ja läbipaistvamaks. Tuleva on nimelt ühistuline ettevõte, mille omanikud on Tuleva liikmed. Meie käivitasime Tuleva fondivalitseja, mis juhib Tuleva pensionifonde. Kadi usub, et meditsiinisüsteem vajab terviklikke ning kliendisõbralikke lahendusi ning töötab selle nimel olles Vähiliidu, Terve Eesti SA, Tartu Ülikooli SA nõukogu liige. Natukese aja pärast kiikas Indrek siiski huvi pärast internetipangas oma pensionikontole. Kui valid Tuleva pensionifondi, saad Tuleva. Annika Uudelepp Annika Uudelepp on kodanikuühiskonna ja riigivalitsemise ekspert mõttekojas Praxis. Ühistu jagab kasumit vastavalt liikme panusele ühistu majandustegevusse, mitte selle alusel, kes kui palju aktsiaid omab. Gerdi taust on õiguse valdkonnas, ta on spetsialiseerunud finantsettevõtete nõustamisele ning aitab lahendada keerukaid probleeme finantstehnoloogia vallas. Tuleva eesmärk on teenida oma liikmetele tulu. Henrik Karmo Henrik Karmo tegutseb igapäevaselt investorina. Sandor Liive Sandor Liive kirg on energiasektoris. Metsik loodus, kalapüük, kergemad retked. Liitumistasusid kasutame meie ühise ettevõtte arenduseks ja liikmete huvide eest seismiseks. Heikko Mäe Heikko Mäe on audiitor. Oli loomulik, et Kristo ja Taavet tahtsid toetada pensionisüsteemi paremaks muutmist ja olla osalised Eesti inimestele endile kuuluva idufirma üles ehitamisel. Tuleval on ka üks tütarettevõte – meie pensionifonde valitsev aktsiaselts Tuleva Fondid. Meile kõigile on juba lapsest saati õpetatud, et laenu ei tohiks käsitleda nagu leivaostu. Rain Rannu on tehnoloogiaettevõtja ja investor, Fortumo ja Mobi asutaja.  Igal Tuleva liikmel on ühistu üldkoosolekul üks hääl. Nagu ettevõtlustuluga ikka – see sõltub sellest, kui hästi meie ühisel ettevõttel läheb. Tõnu omab rahvusvahelist kogemust finantssektorist, on vedanud arendusprojekte ning juhtinud investeeringuid. See, mida ta seal nägi, oli talle shokk. Indrek omab pikaajalist ettevõtluskogemust suurettevõtetest ning on lisaks sellele tegus ka kultuurivaldkonna arendamises. Mall keskendub oma tegevuses sellele, et Eesti oleks rohkem avatud ja salliv, et ühiskonnas toimuks sisuline debatt oluliste küsimuste üle ning et meil oleks tõeliselt tugev kodanikuühiskond. Selline võimalus tagab, et valdav osa Tuleva liikmetest ehk omanikest oleks alati ise Tuleva investeerimisfondide kliendid – nii ei teeni omanikud tulu klientide pealt, vaid koos nendega. Korduvad küsimused Tuleva on ühistuline varahaldusettevõte, mille eesmärgiks on kasvatada oma liikmete vara, luues meile endile paremaid tingimusi vähehaaval säästetud raha pikaajaliseks investeerimiseks. Sellega kasvab tema osalus Tuleva omakapitalis ja see osalus teenib omakorda tulu. Annika on pikaajaliselt juhtinud tähelepanu murekohtadele Eesti ühiskonnas ning aidanud neile lahendusi leida. Boonus kantakse liikme isiklikule kapitalikontole Tulevas. Daniel Vaarik Daniel on pühendanud oma karjääri sellele, et inimesteni jõuaksid paremad ja selgemad sõnumid, mille põhjal olulisi otsuseid teha. Indrek Neivelt Indrek Neivelt on Pocopay asutaja. Tema kireks on, et asjad saaksid tehtud õigesti ja täpselt. Taavi Lepmets Taavi Lepmets tegutseb investorina. Suuna pension Tulevasse Kui sinu II sammas pole juba Tuleva pensionifondi suunatud, saad seda kohe mugavalt teha. Kui liige sel juhul keeldub üldkoosoleku otsusega kokku lepitud sihtotstarbelise makse tegemisest, arvatakse ta lihtsalt ühistust välja. Tulundusühistu liikmelisusega ei saa kaubelda – kellelgi pole võimalik osalusi kokku ostes ettevõtte üle kontrolli saavutada. Tuleva tulundusühistu liikmed ehk omanikud on pensionikogujad ise. Loit omab pikaajalist kogemust finantssektoris ning aitab läbi ühisrahastuse viia kokku investoreid ning kinnisvaraarendajaid, et selle läbi arendada eesti investorkultuuri ja arendada ligipääsu kapitalile. Kui sa ei plaani pensioni teise või kolmandasse sambasse raha koguda või sa ei plaani seda teha Tuleva fondides, on Tuleva juhatusel õigus sind vajadusel liikmete seast välja arvata. Tuleva idee on, et inimesed ise koguvad koos oma tuleviku jaoks raha, jättes kõrvale nii palju vahemehi ja lisakulusid kui võimalik – mida rohkem meid on, seda soodsam on meil tänu kaasaegsetele tehnoloogiatele koos investeerida. Kõige olulisem erinevus on, et tulundusühistus on otsuste tegemisel igal liikmel täpselt üks hääl – aktsiaseltsis on suuraktsionäri hääl suurema kaaluga kui väikeaktsionäri hääl. Lisaks on ta ka üks Tuleva juriidilistest nõustajatest. Kirsti Pent Kirsti Pent on partner FORT advokaadibüroos. Kui Tuleva areneb, meie fondide maht kasvab ja loome uusi investeerimistooteid, teenib ühistu kasumit ja kasumi jagame liikmete vahel, nii nagu põhikirjas kokku lepitud.

Tööpakkumised | Eesti Juristide Liit

. Tuleva ühistu liidab siiski eelkõige neid inimesi, kes soovivad koos oma tuleviku jaoks raha koguda, sest me suudame pankadest vahemehi kõrvale jättes seda ise efektiivsemalt teha. Priit tegeleb igapäevaselt sellega, et aidata suurendada taastuvenergia tootmist. Põhimõtteliselt küll – meil on liikmeid, kes toetavad Tuleva eesmärke ja soovisid nende saavutamisele liitumistasu makstes kaasa aidata. Henrikul on laiapõhjaline kogemus erinevate investeerimisettevõtete üles ehitamisel ja investeerimisstrateegiate loomisel. Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus Tuleva asutajad II sammas: Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond Maailma üks edukaimad idufirmasid Transferwise sündis samasugusest frustratsioonist nagu Tulevagi. Allan Kaldoja Allan Kaldoja tegeleb ettevõtlusega. Loit Linnupõld Loit Linnupõld on Crowdestate’i asutaja. Mall Hellam Mall Hellam juhib Avatud Eesti Fondi. Täna tegutseb ta partnerina sõnumiagentuuris Akkadian. Taavi on omandanud kogemusi varajases faasis tehnoloogia investeeringute tegemisel alates eelmisest sajandist, ning üritab selles vallas uusi elamusi otsida ka tänapäeval. Tuleva liikmena pole sa ainult oma pensionifondi klient, vaid ka kaasomanik. Kui Tuleva liige sureb, makstakse kogunenud liikmekapital tema pärijatele. Edasi teeme oma liikmete jaoks täiendava vabatahtliku pensionifondi ja tulevikus otsime ka muid jätkusuutlikke ja tulusaid võimalusi pikaajaliseks investeerimiseks.

Slow. Teadliku elustiili suunas.

. Seega, täna saad sa Tulevast kasu, kui tood oma pensionivara Tuleva II samba pensionifondi. Esimese sammuna käivitasime Tuleva II samba pensionifondid. Lähemalt uurides avastas ta, et sama ebaõiglaselt on pangad käitunud sadade tuhandete inimeste rahaga. Priit Lepasepp Priit Lepasepp on nõunik Nelja Energia AS-is. Ja meil kõigil on õigus oma varade juhtimises kaasa rääkida, sõltumata sissetuleku suurusest või sellest, kui palju me oleme juba jõudnud säästa. Indrek on olnud juhtivrollis Hansapangas ja teistes suurtes finantsinstitutsioonides ning kasutab nüüd oma teadmisi paremate ja lihtsamate makselahenduste loomiseks. Kirsti on spetsialiseerunud finantsvaldkonna regulatsioonidele, aidates kliente selgete ja korrektsete lahendustega finantstehingutes ning on ka üks Tuleva juriidilistest nõustajatest. Et valida Tuleva pensionifond, ei pea sa midagi maksma – hakkad hoopis kohe tänu madalale valitsemistasule raha kokku hoidma. Meil pole eemalseisvaid investoreid, vaid me kasvatame ise oma vara koos. Annikale oli selge, et midagi tuleb ette võtta. Liitumistasu on maksnud kõik Tuleva liikmed – see on iga omaniku panus meie ühise ettevõtte arenduskulude katteks. Kõik Eesti inimesed võivad saada Tuleva pensionifondi kliendiks – selleks ei pea liikmeks astuma. Oma tegevuses keskendub pank erakliendi tarbimislaenudele, mida pakutakse läbi kaasaegse IT keskkonna jõuetekohasel, lihtsal ja paindlikul viisil. Tuleva liikmeks astudes toetad meie ühiste eesmärkide teostamist: Esiteks, me plaanime tulevikus teha ka parema vabatahtliku pensionifondi ja luua muid võimalusi pikaajaliseks investeerimiseks, et koos oma tuleviku jaoks raha koguda. Tuleva fondides pensioni kogumiseks ei pea olema Tuleva liige, aga liikmeks astudes saad Tulevast kõige rohkem kasu. Indrek Kasela Indrek Kasela on ettevõtja ja investor. Jaak pühendab oma aega sellele, et arendada eestlaste finantsteadlikkust, et inimesed teeksid paremaid finantsotsuseid ja läbi selle saaksid nautida paremat elu. Oma kogemusi ja teadmisi kasutab Heikko olles Tuleva fondide siseaudiitoriks

Märkused