Oma laenuportfelli võib hallata ise või lasta portaalil raha automaatselt laenutaotlustesse suunata

Riigipoolne kaitse Ühisrahastuses valivad investorid ise, kas laenata raha väiksema riskiga taotlejale madalama intressiga või kõrgema riskiga taotlejale suurema intressiga ning seadusandlus käsitleb ühisrahastuses laenamist kui investeeringut. Inimestevaheliste laenude vahendajad pakuvad oma teenuseid enamasti ainult interneti vahendusel ja neid kutsutakse ühisrahastusportaalideks.

Laenu intressimäär võib olla seatud ka vahendaja ehk ühisrahastusportaali poolt – siis kasutatakse sobiva intressimäära leidmiseks laenuvõtja krediidianalüüsi. Ühisrahastusportaalid suudavad opereerida madalamate kulutustega kui traditsioonilised finantsasutused. ✔ Laenutaotleja identifitseerimine: kliendile isikutuvastuse tegemine, tema pangakonto, töökoha ja sissetuleku hindamine ning kinnitamine. Enamik ühisrahastuse laene on ilma tagatiseta eraisiku laenud, ent suurimaid summasid laenatakse ettevõtetele. Laene saab kasutada igasuguseks otstarbeks, sealhulgas olemasolevate finantskohustuste refinantseerimiseks või näiteks sõiduki soetamiseks. ✔ Päringu tegemine registritesse: maksehäirete kontroll kehtivate maksehäirete olemasolu kohta maksehäireregistris ja pangakonto väljavõtte analüüs. Laenuandjale on eeliseks potentsiaalselt kõrgem tootlus kui raha hoidmine hoiusel või teiste investeerimisvõimaluste kasutamine. Oma laenuportfelli võib hallata ise või lasta portaalil raha automaatselt laenutaotlustesse suunata. Fikseeritud intressiga pangalaenu muutmine, väikelaen 15000. Laenuvõtjad ehk finantseeringut vajavad eraisikud kasutavad ühisrahastust, et leida laen soodsamatel tingimustel kui seda võiks saada mujalt. ✔ Pakkuda online investeerimisplatvormi: võimaldada laenuvõtjatel kaasta laenuandjaid ning investoritel leida ja finantseerida laene, mis vastavad nende nõuetele. Pärast laenutaotluse esitamist ja finantseeringu täitumist kantakse raha taotleja pangakontole üldiselt ühe tööpäeva jooksul, soodsate olude kokkulangevusel isegi nädalavahetusel. Tagatisega laene pakutakse vahel luksusvara nagu ehted, kellad, vanaaegsed autod, kunstiteosed, ehitised, lennukid- ja muu ettevõtte vara tagatisel.

Danske laenuportfelli vastu on seni ainsana huvi näidanud.

.

Mogo refinantseerib Mintose laenuportfelli – kas see on.

. Ühisrahastuseks nimetatakse kaasaegseid veebiportaale, mis tegelevad inimeselt inimesele laenude vahendamisega. ✔ Arendada krediidimudeleid: optimiseeritud automaatsete lahenduste leidmine laenutaotlustele vastamiseks ja laenude hinnastamiseks. Kuigi laenutingimuste arutamine võib olla juba piisavalt ebamugav, peab siiski kaaluma ka halvimaid stsenaariume. Oma laenuportfelli võib hallata ise või lasta portaalil raha automaatselt laenutaotlustesse suunata. Maksimaalse laenusumma ülempiir sõltub kliendile määratud krediidiskoorist. Ühisrahastuse eelised ja kriitika Laenuvõtjale võiks üheks peamiseks inimestevahelise laenude suureks eeliseks olla vahel pakutav soodsam intress kui traditsioonilised turul tegutsevad pangad pakkuda suudavad. Vahel on halbadele laenudele ka tagasiostugarantii, nii et probleemsete laenudega pole vaja ise tegeleda. ✔ Maksete vahendamine: laenuvõtjatele raha krediteerimine ning tagasimaksete tegemine investoritele ehk hoolitsemine rahaliste tehingute eest. Siiski, nagu ka igasuguste teist liiki investeeringute puhul, säilib ühisrahastuses investeerides risk kaotada osa või kogu oma investeeritud kapitalist. ✔ Juriidilise poole eest hoolitsemine: laenulepingute sõlmimine ja muu seaduslik pool, et laenajad ja investorid ei peaks nende asjadega ise tegelema. Need eraisikult eraisikule laenamise platvormid on loodud, et ühendada laenusoovijad laenupakkujatega ning hõlbustada asjalike inimeste rahavoogude majandamisega seotud toiminguid. Väljastatavate laenude intressimäära võivad kehtestada laenuandjad ise, kes nn “targupidi enampakkumise” kaudu madalaima pakkumise tegemisel omavahel konkureerivad. Pakkumisi tehakse üksikisikutele, äridele ja heategevusorganisatsioonidele. ✔ Uute laenajate- ja investorite leidmine: turundus, et tagada platvormi likviidsus ja väljastatavate laenumahtude kasv portaalis. Hapuks läinud laenude kompenseerimiseks kogutakse vahendeid ka tagatisfondi, millest makstakse laenuandjale, kui laenusaaja ei suuda laenu tagasi maksta. Öösiti pangaülekandeid ei tehta. Portaalidega liitumine on lihtne ning investeerimisega saab alustada väga väikeste summadega. Tehtud investeeringud on kaitstud reserv- või tagatisfondiga, millest tehakse investoritele väljamakseid, kui mõni laen läheb hapuks. ✔ Laenude teenindamine: suhtlemine kliendiga, kasutajatoe pakkumine ja tagasimaksete kogunemine maksetega hilinejatelt või võlglastelt. Inimestevaheliste laenude vormidena võib veel välja tuua väikelaenud, kiirlaenud, refinantseerimislaenud, kommerts- ja kinnisvaralaenud, tagatisega antud ärilaenud, liisingu ja faktooringu.. Krediidirisk Ühisrahastuse laenud meelitavad ligi laenuvõtjaid, kes oma musta plekiga krediidiajaloo- või selle üldise puudumise tõttu traditsioonilise pangalaenu saamiseks ei kvalifitseeru. Seetõttu saavad finantseeringu otsijad ühisrahastusest raha laenata paindlike ja turutingimustele vastavate intressimääradega. Tehtud investeeringud ei ole mitte kuidagi riigi poolt tagatud nagu seda on pangadeposiit- ja hoius. Intressimäärad ja nende arvutamise metoodika on ühisrahastuse platvormidel erinevad. Erinevalt hoiusest on siin muidugi risk raha kaotada. Investoritel on aga ühisrahastuse kaudu võimalik teenida kõrgemat tulu kui pankade säästmis- või investeerimistooteid kasutades. Teiste erinevate ühisrahastusplatvormidega saab soovi korral lähemalt tutvuda alltoodud viidete kaudu

Märkused