Olukorra muudab keerulisemaks asjaolu, et tegemist on riigi poolt tagatud laenuga

Enam kui sadat inimest ootab ees kindel uppumissurm. Tänu Euroopa Prokuratuuri integreeritud struktuurile oleks sellel ainulaadne võimalus saada ülevaade terroristide tegevusest kõikides prokuratuuris osalevates liikmesriikides. Kodu ostmiseks on vaja esmalt omafinantseeringu summat, mis on tavaliselt 10% vara suurusest. Olukorra muudab keerulisemaks asjaolu, et tegemist on riigi poolt tagatud laenuga. Kuigi piiriülest koostööd on märkimisväärselt parandatud, on kriminaalasju puudutav liikmesriikide vaheline teabevahetus ja süüdistuse esitamine terrorikuritegudes praegu ikkagi mõnikord liiga aeglane. Euroopa Prokuratuur saaks uurimisi olenemata kuriteo toimepaneku kohast keskselt juhtida ning uurimise ja süüdistuse esitamise omavahel paremini siduda. Selle otsuse peavad ühehäälselt vastu võtma kõik Euroopa Prokuratuuris osalevad liikmesriigid ja muud liikmesriigid pärast seda, kui Euroopa Parlament on andnud oma heakskiidu ja Euroopa Komisjoniga on konsulteeritud. Euroopa Prokuratuur hakkaks uurimisi juhtima ja suunama liikmesriikide eri asutuste ning ELi ametite tegevust enam kui ühte liikmesriiki hõlmavate terrorikuritegude vastases võitluses.Õigeaegne teabevahetus. Sellel oleks ka vajalikud vahendid, et koguda ja jagada teavet kõikjal liidus, sealhulgas ELi ametite Eurojusti ja Europoliga, aga ka ELi mittekuuluvate riikidega.Eri liikmesriikides toimuvate uurimiste ühtsus. Laen… Creditstar laenud: kiirlaen & personaalne… Ekspressraha laenud: kiirlaen nädalavahetusel Mogo laenud: laen auto ostuks, autoliising ja laen… Laen.

President Jean-Claude Junckeri kõned olukorrast Euroopa Liidus.

. Meil peab olema võimalik terroriste oma liidu piires koordineeritumalt vastutusele võtta. Seepärast teeb Euroopa Komisjon täna ettepaneku laiendada äsjaloodud Euroopa Prokuratuuri ülesandeid, et need hõlmaksid ka võitlust terrorikuritegude vastu. Euroopa Prokuratuuri kolleegiumi kuuluvate Euroopa prokuröride või Euroopa delegaatprokuröride kaudu oleks sel liikmesriikidest teavet lihtsam saada. Euroopa Prokuratuur, millel on pädevus võidelda piiriüleste terrorikuritegude vastu, aitaks liikmesriikidel selliste kuritegude uurimist ja nendes kuritegudes süüdistuse esitamist paremini koordineerida. Seetõttu võib terroristidel õnnestuda aeg-ajalt süüdistustest pääseda. Olukorra muudab keerulisemaks asjaolu, et tegemist on riigi poolt tagatud laenuga. Üks torm muudab aga kõike, kui Rike märkab merel räsitud ja lootusetult ülerahvastatud põgenikepaati.

KIRJANDI KIIRABI -

. Praegu on ELi liikmesriikidel pädevus terrorikuritegusid uurida ja nendes süüdistus esitada, kuid see pädevus piirdub nende riigi piiriga. Praegu on oht, et rohkem kui üht liikmesriiki hõlmavate terrorismijuhtumite uurimist ei koordineerita ning see kahjustab süüdistuste esitamise võimalusi. Tagasimakseperiood kuni 7 aastat. aasta lõpuks töövalmis, ja kutsun kõiki liikmesriike sellega ühinema. Terroristid ei tunne riigipiire. Me ei tohiks end koostöö tegemata jätmise tõttu nendega samale pulgale seada.“President tutvustas Euroopa Prokuratuuri ideed esimest korda oma eelmise aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus. Otsatu meri kui sümbol, kus inimolendite saatus on täielikult teiste kätes ja meelevallas, muudab olukorra karmuse lausa käegakatsutavaks

Märkused