Olles aga juba praegu suurtes võlgades ning omades raskusi arvete tasumisel või tänaste kohustuste täitmisel, tõmbab järgmine laen sind üha sügavamale laenukeerisesse

Soomlaste Lindgreni ja Lönni projekt tundus odavam, venelaste Vassiljevi ja Bubõri oma oleks saanud ehitada aga järk-järgult. aastal toimus näidendite võistlus, ei andnud see soovitud tulemust. Lisaks saalide suurejoonelisele kujundusele olid peensusteni läbi mõeldud ka vestibüülid, jalutusruumid, kasiino ja restoran. Verdi „Traviata“, mida etendati seniste kostüümide hävimise tõttu moodsas riietuses. Õhtutualettide juurde kanti sulgede ja kalliskividega peapaelu. aastal toimus Estonia seltsi erakorraline peakoosolek, kus komisjoni esimees J. Laenud kiirelt, laen juhiluba alusel. Kaasati ka Saksa sõjavange, kellest paljud olid oskustöölised ning keelt valdaval Kotlil laabus töö nendega ladusalt. Eesti Kunstimuuseumi peadirektori ja Aivar Mäe vahel on kokkulepe nende kipskoopiate valmistamiseks teatrile. Teose erilisust eesti maalikunstis rõhutab asjaolu, et tegemist on kolme autori - Evald Okase, Elmar Kitse ja Richard Sagritsa monumentaalse ühistööga. KÜPSIS JA KOMPOTT PIDUSÖÖGIL Kutsed, kavalehed ja menüükaardid kujundas maja avamisürituste jaoks saksa ekspressionismist mõjutatud eesti maali- ja teatrikunstnik ning graafik Peet Aren. augustil ära peetud, ent „Hamlet“ ning „Hänsel ja Gretel“ tulid kiirustamise tõttu ettekandmisele ilma tehnilise proovita. Vestlusringis osalesid peadirektor Aivar Mäe, dirigent Tõnu Kaljuste ja arhitekt Ülar Mark ning seda on võimalik järelvaadata ETV saadete arhiivis. Pärast pikka kaalumist langes kahe aukoha võitnud projekti vahel valik Armas Lindgreni ja Wivi Lönni universaalse kunstikeele kasuks. Uues projektis ei olnud enam äri- ega restoraniruume, samuti kuulusid likvideerimisele senised turulaoruumid hoone keldrikorrusel. Tunnustati maali detailsete motiivide kaudu edasi antud üldideed ning figuuride rakursi käsitlemise oskust. Gibsoni tüdruk oli S-kujulise figuuriga, pikk, sale ja rinnakas ning tema pika peenikese kaela rõhutamiseks olid juuksed üles kuhjatud. Vaidlus lõppes sellega, et enamik ilmus kohale oma parimas piduriides, ainult mõni üksik vastaline jäi oma arvamuse juurde, kandes halli või pruuni protestiriietust. aasta lõpus taas oma tegevust alustanud ning pöördus rahva poole üleskutsega teatrit kõikvõimalikul moel etenduste korraldamisel abistada. Meil jäi järele kas käredasti hukka mõista või vaikida. See kuuldus liikus kulutulena suust suhu, kuni siis tuligi korraldus – kõik varjendist välja! See oligi kõige raskem, sest väljas oli ilm sootuks pöörane – paiskus vastu uskumatult palju tolmu, suitsu, tuld, klaasipuru, katusetükke ning minna polnud ka kuhugi. Lavastuse dirigendiks oli Priit Veebel, lavakujundajaks Voldemar Haas ning kostüümikavandite autoriks Natalie Mei. Mis tänasest järele jääb, on kullatolm,” on kauaaegne arhivaar nentinud.

Naerulindude kokkutulek – Mairika kirjutab

. Kuna analoogiline õhuhäire oli olnud ka balleti esietendusel, siis ei võtnud keegi katkestust eriti tõsiselt. Koosolekul põhjustas tõsiseid lahkhelisid äriruumide kavandamine hoone turupoolsele küljele. Kõik tegelased koos publikuga suunati teatri keldris olevatesse varjenditesse. aastal jätkasid tema tööd teised ajaloohuvilised näitlejad – Albert Üksip ja Hugo Laur. Paul Pinna meenutas: „Alguse kogu skandaaliks andsin õieti mina, sest imiteerisin teadlikult oma osas, nii maskis kui kõnes, tol ajal tuntud peenutsejat ning esteeti dr J. Kitzbergi draamaga „Tuulte pöörises“ ja Endla „Libahundiga“, siis Estonia oli sunnitud murdma traditsiooni avada eesti teatrihoone algupärandiga. Chicago maailmanäitusel pidas ameeriklane Charles Pavey Weizenbergi skulptuuri samaväärseks Milo Venusega. Tervikmuljet kahjustas lõtv koostöö lava- ja kostüümikujundaja vahel. Kahjuks ei täida sõnateatrile mõeldes ehitatud hoone kõiki muusikateatri nõudmisi. Neil olnud aga niisugune omavaheline kokkulepe, et nad säärastel pidusöökidel ei jäta kuuldavale toomata „hiiglase aevastust“. Umblia andis ülevaate, millised peaks olema ehitatava teatrihoone ruumid ja mahutavus. Küllaltki rikkaliku söögipoolise kõrval anti aga joodavat üsna kasinasti. Tegemist on ilmselt Eesti kuulsaima rahva annetuste abil rajatud hoonega. Hiljem siis jäädigi pidama Shakespeare’i „Hamletil“ ning algupärandeist valiti Jakobsoni „Artur ja Anna“, mis tekitas samuti palju meelehärmi. Shakespeare’i „Hamleti“ etendus teatri- ja pidusöök kontserdisaalis. Ent juba avahooajal uues hoones lahvatas esimene teatriskandaal, mis muutis pingeliseks ka suhted näitlejate ja publiku vahel. Kogu linn rääkis, naeris ja peksis keelt minu ülemeeliku vembu üle. aastal esimesena eesti laval plastilist dekoratsiooni. Tähtsa sündmuse puhul toimus kontsert, mille avalooks oli Heino Elleri sümfooniline poeem „Koit“. Lisaks esteetilistele probleemidele põhjustab ruumipuudus raskusi lavalviibijate täieliku ohutuse tagamisel. Luiga, mistõttu see ajaleht teatrist enam üldse ei kirjutanud. LEGEND LIIVI PINTSAKUST Estonia teatri- ja kontserdimaja on ilmselt Eesti kuulsaim hoone, mis annetuste abil rajatud. Menüüs mainitud küpsis tähendab muidugi praadi, ent seda saksa keelest laenatud sõna ei tahetud Eesti maja avamisel kasutada. Seevastu oli ette nähtud laiendused mõlema saali pealtvaatajate ja töötajate ruumide, eriti aga lavatehniliste kõrvalruumide osas. Ühe „Hamleti“ kordamise ajal lendasid kogu õhtu rippuwad näiteseinad nagu kardinad lahtisel aknal.“ Uue maja avamisega loodeti ka värske teatrielu tärkamist, kunstilise taseme tõusmist ning sihikindlamat ja teadlikumat tööd selle saavutamise nimel.

Mitte ainult titejutud (aga enamjaolt siiski)

. Üks leer leidis, et kehval talupojarahval ei sobi edvistada, teised aga rõhutasid, et kui oleme jaksanud püstitada toreda maja, siis peame ka sellekohaselt nooblilt riietuma. Ainult nii leiad endale vastavalt turutingimustele isikliku parima laenupakkumise. Nad võtnud kutse muidugi vastu. Kostüüm ei pea olema väärtus omaette, vaid ta peab kui rakuke teiste rakukeste seas lavastuse üldkehas täitma neid funktsioone, mis koos teiste teguritega aitavad läbi viia lavastuse ideed. Nüüd tahame tarvidust mööda jälle teatrist kirjutada.“ Teatri juhatuse korraldus Paul Pinnale juba teisel etendusel imiteerimine lõpetada vaigistas ärritunud publikut, skandaal vaibus tasapisi ning jäi ainsaks selletaoliseks vaba Eesti teatri ajalukku. Uue kontserdi– ja teatrimaja suurejoonelised avamispidustused jäid aga napilt kümnendi rõõmsameelsemasse poolde. aastal valminud juugendklassitsistlik Estonia teatri hoone oli suurim tolleaegses Tallinnas. aastal, kui publik nautis teatrisaalis Eduard Tubina balleti „Kratt“ etendust, sai Nõukogude lendurite pommirünnakus Tallinnale tabamuse ka Estonia maja. Hakati vastu võtma ka rahalisi annetusi purustatud teatrimaja ja kontserdisaali taastamiseks. Selline süsteem ei võimaldanud mõistagi kunstilist tervikut. Juubilari paremini tundmaõppimiseks jagas Rahvusooper Estonia arhiivitar Piret Verte killukesi maja pikast ja kirevast ajaloost. Südalinnas asuv kunstitempel on omariikluse sümbol ja teine kodu mitte üksnes sadadele estoonlastele, vaid kõigile muusikat ja tantsu armastavatele eestlastele. Jakobsoni „Artur ja Anna“, J. AVAMISPIDUSTUSTE RIIETUS Esimene maailmasõda jaotas kümnendi kaheks täiesti erinevaks, enne- ja pärastsõjaaegseks ühiskonnaks. märtsi õhtul sai tabamuse ka Estonia hoone. Olles aga juba praegu suurtes võlgades ning omades raskusi arvete tasumisel või tänaste kohustuste täitmisel, tõmbab järgmine laen sind üha sügavamale laenukeerisesse. Muuseumi skulptuurikogu juhataja Juta Kivimäe sõnul on koopia valmistamiseks tellitud materjal kohale jõudnud, skulptuurid ükshaaval ekspositsioonist eraldatud ja algab koopiate tegemine, et need juubelipidustusteks valmis jõuaks. Kuigi arhitekte kammitses range kokkuhoiunõue, juhinduti ehitusel ometi ennekõike kvaliteedist ja lahenduse ilust. Lisaks eelnes töö modellidega, kes poseerisid kunstnikele vastavalt rahvariietes või sõjaväemundrites.  Uhked programmilehed, pidustuste kohta kokku neli-viis erinevat, on joonistatud stiliseeritud laadis ja pildi osas koloreeritud. Kuna kostüümide ja dekoratsioonide jaoks vajaliku materjali saamine oli keeruline, võttis teater esmajoones kavasse lavastused endistest hooaegadest. sajandi algus oli väga naiselik ja graatsiline aeg. Marmorkujude kipskoopiad hakkavad ehtima Valget saali. Kuberneri poolt alla kirjutatud otsuses oli tingimuseks lisatud teatrimaja valmimine kümne aasta jooksul. aasta suvel valmis sõjajärgse taastamistöö käigus Estonia teatrisaali lakke suuremõõtmeline laemaal, millega tähistati oktoobrirevolutsiooni kolmekümnendat aastapäeva. Sellele vaatamata on tegemist ainulaadse teosega eesti maalikunsti ajaloos, mis on silmapaistvaks näiteks pärastsõjaaegsest temaatilisest monumentaalmaalist ja omaaegsest interjöörikujundusest. Veelgi enam vajab ooperiteater head akustikat, mida olemasoleva maja rekonstrueerimisel enam parandada ei saa. Sageli juba välimus üksi iseloomustab inimest. Kolm päeva väldanud pidustused lõpetas suur hommikutundideni kestnud ball kontserdisaalis. Esinenud väga suure menuga. „Hamleti“ etendus seevastu olevat meelitanud teatri rahvast täis ning ka laupäevaõhtusel „Aastaaegadel“ oli kontserdisaal täiesti välja müüdud. Soomlaste projektis tõstab fassaadi rütm esile sümmeetria ja klassikalise traditsiooni väärtusi, pidulikkust lisavad poolsambad. Artur Adson on meenutanud: „Et teatri avamine ikka tõepoolest läheneb, seda tundus meil Pirital „Kalevi“ majaski, kus ma tol korral suvitasin ja kuhu seltskond õhtuti tantsima kogunes: kihin aina tihenes. Teatavasti soovis ka Poeet Juhan Liiv kogu hingest kaasa aidata maja valmimisele, et tal aga raha annetada polnud, lootis ta ehituse heaks jätta oma riided. Kogenud käega visandatud siseruumides on otstarve nutikalt seotud avaruse ja suurejoonelisusega. /…/ Järgmisel päeval kohtusin ma „Estonia“ varemete ees inimesi, kes nutsid. Kõne all oleval juhul olid aga kõik trupiliikmed omavahel kokku leppinud, et veavad Krigerit alt. Oma raha eest osteti lisaks ka aksessuaare, et välimus võimalikult mõjuv oleks. Kuigi tema kunstialane ettevalmistus põhines rohkem iseõppimisel, oli vanas Estonias statisti, näitleja ja kooriliikmena tegutsenud mitmekülgne kunstnik ka silmapaistev dekoratsioonimaalija. Arhitekt püüdis konkursi tingimustest lähtuvalt säilitada hoone Estonia puiestee poolse fassaadi ilmet, ülejäänud fassaadide puhul aga lubas endale vabadust Lindgreni-Lönni aegseid ideid edasi arendada ning selle tulemusena muutus nende ilme põhjalikult. Olenemata aastaajast või otstarbest valitses moepildis karusnahk, mida kanti nii kaunistustena rõivastel kui ka keepide ja kasukatena. Dekoratsioone täiendati vastavalt tema äranägemisele vajalike detailidega või maaliti üle, mistõttu on nende autorlust raske tuvastada. Soomlaste projektis on eelistatud universaalset kunstikeelt. „Repartoir – kaunisisuline; ettekanne – parem Eestis; sissetulekud – suurenenud, kuigi külm ja kontserdi saalis samal ajal toime pandawad kontsertid teatrist osawõtmist märksa tagasi hoidis,“ kõlas optimistlik hinnang. Lea Tormis on märkinud, et võrreldes aasta varem Vanemuises etendunud „Kratiga“ oli Estonia lavastus müstiline, rõhutatud oli eelkõige üleloomulikke elemente ning ballettmeister Rahel Olbrei kasutas Eesti olustiku edastamiseks rohkesti lavalist rahvatantsu. Niisiis kõneldi veel mitu päeva hiljem, et „Estoniast“ hüppas välja kurat ise. aasta suvel Tallinnas viibinud Juhan Liiv seisnud ehitusplatsi juures ning soovinud teatrimaja ehitamise toetuseks annetada vähemalt oma pintsaku, sest muud tal ei olnud. Iga tema kavand on hästi komponeeritud ja meisterlikult akvarellitud kunstiteos. Ruumipuudus ei võimalda lavastajatel ja kunstnikel oma ideid täielikult realiseerida ega esitajatel oma loomepotentsiaali täiel määral vaatajani tuua. Trupp rännanud kord Siberis. Olles aga juba praegu suurtes võlgades ning omades raskusi arvete tasumisel või tänaste kohustuste täitmisel, tõmbab järgmine laen sind üha sügavamale laenukeerisesse.. Kuberneri poolt alla kirjutatud otsuses oli aga öeldud, et selle tingimuseks on teatrimaja valmimine kümne aasta jooksul. Fassaadi rütm tõstab esile sümmeetria ja klassikalise traditsiooni väärtusi, pidulikkust lisavad poolsambad. Esimene selline on Nymani lavakujundus W. Et ka rahvas saaks oma tuleviku teatriga tutvuda, pandi projektid pritsimaja saalis välja, kus oli tänu samal ajal toimunud põllumajandusnäitusele palju uudistajaid. Kujunduse õnnestumise teguriteks olid muidugi ka uus lava, spetsiaalne dekoratsioonitöökoda ning muud tehnilised eelised, mis loomingulist tööd igati soodustasid. Kunstnik Nymani kavandite järgi maaliti alles dekoratsioone ja lõpetati hoone sisemisi töid. Detsembris kuulutas ENSV Kunstidevalitsus välja teatri- ja kontserdihoone taasehituse ideekavandite kinnise võistluse, mille tulemusel langes projekti valmistamise ülesanne arhitekt Alar Kotlile. Sajand tagasi rahva annetuste toel ehitatud kauni kultuuritempli üle on põhjust uhkust tunda. Kogenud käega on visandatud siseruumid, kus otstarve on nutikalt seotud avaruse ja suurejoonelisusega. Erilisi raskusi valmistas valgustusaparatuuri seadeldis, mis „streikis“ esietendusel kaks tundi. Vanikutega ja lippudega kaunistatud hoone ehituseks määratud maa-alal pidi see pidulik sündmus nõukogu otsusel toimuma kõnede ja koorilauluga, nagu tähtsamate ehitiste sisseõnnistamisel kombeks. Nii teatri- kui ka kontserdisaali klassitsismi rangust tasakaalustas osalt juugendi voolav joon, osalt rahvuslikest eeskujudest inspireeritud plastiline dekoor. aastal valminud juugendklassitsistlik Estonia hoone oli suurim tollases Tallinnas. MURRANGUD LAVAKUJUNDUSES Estonia seltsi näitetrupi esimesed lavakujundused olid väga algelised ning kombineeritud erinevate lavastuste detailidest. Sõnalavastustes kasutati olemasolevaid dekoratsioonivarusid ning sageli lavale jõudnud saksa jante mängiti enamasti ühtede ja samade kulisside vahel. Lõpliku valiku kahe aukoha võitnud projekti vahel jättis žürii esialgu tegemata.

Kuigi lavastuste rohkus hooaja kestel ei võimaldanud põhjalikku ettevalmistust ega süvendanud koostööd dekoratsioonikunstnikuga, pani Natalie Mei nõudlikkus ja meisterlikkus kostüümikunstile tugeva vundamendi. Ajastule omased kohustuslikud ehted olid prossid, kõrvarõngad ja rinnaesisele kinnitatud kell. aastate uusklassitsismist või ajastu nõuetele vastavast stalinistlikust klassitsismist. Kuumaksed sõltuvad olukorrast, kuid ei pruugi erineda oluliselt teineteisest. Nimelt võib maalilt leida Tiit Kuusiku, Gustav Ernesaksa, Georg Otsa, Ants Lauteri ja teiste portreed

Märkused