Näiteks, sinu elektriarve võib olla iga kuu sama suur, kuid kas sa teadsid, et sa võid elektrimüüjat vahetada ja seega võid saada reaalselt odavama hinnaga elektri?

Kuna kogu Eesti on üle viidud kaugloetavatele arvestitele, saavad Eesti Energia kliendid tunnise täpsusega iseteenindusest või mobiiliäpist vaadata, kuidas on nende elektritarbimine ajas muutunud ning võrrelda seda nädala, kuu või aasta lõikes.

Millest koosneb elektriarve? | Taavi Veskimägi Blogi

. Kui valid fikseeritud hinnaga paketi, tead oma kilovatt-tunni hinda kogu lepinguperioodi vältel ette. aastal sisuliselt sama energia hinda  kui täna, ei oleks see ilmselt selliselt “lennanud”. Just ebatäpse käsitluse tõttu pälvis see ebaproportsionaalselt suure tähelepanu.

Kui sul on hetkel vastupidine olukord – sa tead, et raha ei jätku – on aeg alustada eelarve pidamist ja igakuise arvelduse jälgimist. Hoides oma tarbimisel pilku peal, näeb täpselt, millist mõju on arvetele avaldanud näiteks energiasäästlikumad kodumasinad või kütteperioodi algus. Energiasäästu potentsiaali on igas kodus või ettevõttes ning rusikareeglina võib öelda, et kui siiani pole energiasäästule erilist tähelepanu pööratud, pole keeruline kokku hoida kuni ühe kuu elektriarve jagu raha aastas. Seni oleme saanud nautida reguleeritud madalat elektrienergia hinda looduse ja tuleviku arvelt. Kui jälgida elektrihinna  hoogsat debatti siis on naljakas paradoks. Elektrimajanduses astume alles nüüd turumajandusse, mis enamuses valdkondades on juba muutunud olemuslikult loomulikuks. Eesti on üks viimaseid Euroopa Liidu riike, kes elektrituru avab –   EL reeglite ning turu avamise eesmärgiks on suurendada konkurentsi ja takistada olukorda, kus üks suur monopol kontrollib kogu turgu. Pigem on küsimus, kuidas tulla nii Eestis kui Euroopas välja subsiidiumide põhisest energiatootmisest, mis kurnab energiatarbijat. Lõpliku hinna paneb paika elektrimüüjate konkurents, täpselt nii nagu iga teisegi toote puhul. Laseme sellel konkurentsil tööle hakata. Põhiline tõus võib tulla elektri tootmise kulude kasvamisest. Ühtlasi on Teil võimalik elektrimüüjat vahetada. Lisan alljärgnevalt küsimused-vastused. Kuni teatud piirini saab amortiseerida nõukogude ajal loodut, siis tuleb hakata maksma asjade tegelikku hinda. Taastuvenergia tasu arvutab ja avalikustab igaks aastaks põhivõrguettevõtja Elering. Kõik teised variandid on ebaefektiivsemad ja see ebaefektiivsus tuleb tarbijal maksta otseselt või kaudselt kinni. Eesti on osa Põhjamaade ühtsest elektri hulgiturust Nord Pool, kus osalevad elektri tootjatena Läänemere piirkonna suurimad hüdroelektrijaamad, tuuleenergiatootjad, tuuma-, aga ka näiteks Eesti põlevkivielektrijaamad ja Iru prügipõletusplokk. Olen jätkuvalt kindel, et ühine Põhja-Balti elektriturg koos efektiivse elektribörsiga teeb Eesti tarbijatele tulevikus parima elektrihinna. Hind ei ole kätkenud endas täiel määral näiteks ei tootmisseadmete uuendamiseks vajalikke kulusid, saaste ja põlevkivi hinda. Elektritootjad annavad iga päev hulgiturule infot, kui palju ja mis hinnaga nad järgmise päeva igal tunnil elektrit toota saavad. Sisuliselt turuhind jääks samaks. Me maksame selle kaudselt ikka kinni, kas andes tasuta heitmekvooti, kunstlikult madala hinnaga põlevkivi või makstes otse subsiidiumi tootjale, näiteks vajalike energiatootmise võimsuste olemasoluks Eestis. Elektrienergia kogumaksumus sõltub sellest, milline on sinu elektrihind ning kui palju oled elektrit tarbinud. Klient valib endale elektrimüüja Avatud elektriturul saate ise valida, milliselt elektrimüüjalt elektrienergiat osta. Arve suurus on sinu enda teha Elektriarve suurust saab igaüks ka ise mõjutada. Avalikus arutelus aetakse sageli segi elektrienergia hinda ja elektriarvena koju saadetavat kuluarvet täisteenuse eest –  alates kütuse hinnast kuni jaotusvõrgu kuluni elektri transportimisel. Energia hind on aga ainult osas elektriarvel olevatest kuluridadest. Elektri hulgihind kujuneb hulgiturul Kuna hulgiturul tuleb pakkumisi teha oma tootmiskulude põhjal, ei saa elektrijaamad oma hindu ise välja mõelda. See tähendab selleks vajaliku taristu ülalhoidmist ja arendamist. Erinevalt elektrimüüjatest, keda võib turul tegutseta piiramatu arv, on võrguettevõtted ka avatud turul loomulikud monopolid, sest ühe elektrivõrgu ülalpidamine on ühiskonnale lihtsalt märksa odavam kui mitme. Selleks, et oleks selge, kuhu iga kuu raha kulub, teeme lühikese ülevaate, millest koosneb üks tavaline elektriarve. Nagu näha sõltub elektriarve eelkõige elektri tootmiskulust elektrijaamades, ülekandekuludest põhivõrgus ja jaotusvõrgus ning riigi maksudest-aktsiisidest. Rääkides elektrienergia hinnast samastati see kohe hinnaga kõigi meie elektriarvetel. Meie turule pääsevad kauplema teiste riikide elektritootjad. Elektri hulgihind võib ühe ööpäeva sees mitmekordselt kõikuda, sest tootjate pakkumine ja kokkuostjate nõudlus võivad ühe ööpäeva jooksul kümneid kordi erineda. Ka võrguteenuse tasu ning riiklike maksude kogumaksumus sõltub sellest, kui palju elektrit oled tarbinud. Turu modelleerimine tõi ka välja, et ilma täiendavate välisühendusteta oleks Eesti ja Baltikumi elektri turuhind tulevikus oluliselt kõrgem. Kui valid börsihinnaga paketi, siis sõltub sinu hind elektribörsil toimuvast.

Kuidas oma aega planeerida? | Noor Tegija

. Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvast allikast või tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootmist Eestis. Kuidas SMS laenudest vabaneda, otsin laenu. Võrguteenuse tasu makstakse võrguteenuse osutajale selle eest, et ta elektri koju toimetaks. Vastupidiselt enamlevinud arvamusele ei koosne elektriarvel olev summa ainult elektrikulust. Elektri jaehinna määrab konkurents Elektrimüüjad ostavad elektrit hulgiturgudelt. See on parim nii tarbijatele kui tootjatele, et ei investeeritaks vaid subsideeritavatesse, vaid kõige efektiivsematesse tehnoloogiatesse. Võrguteenuse hinda klient mõjutada ei saa, selle kooskõlastab igal aastal Konkurentsiamet. Avatud turul on elektrimüüja kõrval Teil aga veel üks partner – võrguettevõte, kes transpordib elektri mööda juhtmeid Teie tarbimiskohani. Elektriaktsiis on riiklik maks, millest rahastatakse keskkonnahoidu.

Elektriturg - Eesti Energia

. Lubades ühel liikmel laenata ja teisel mitte, võib see lüüa teie suhtesse kiilu. Kui sul õnnestub leida kokkuhoiukohti ja säästa elektrit tarbides kasvõi ühe kilovatt-tunni, mõjutab see sinu elektriarvet kolmekordselt, sest säästetud elektrienergia võrra väheneb ka makstav võrgutasu, elektriaktsiis ja taastuvenergia tasu. Võib eeldada, et ülekandetasud olulisel määral järgneval kümnendil ei kasva. Ma ise komistasin hiljuti selle teadmatuse otsa. Viimases on oleme üks poliitika kujundaja teiste hulgas. Näiteks, sinu elektriarve võib olla iga kuu sama suur, kuid kas sa teadsid, et sa võid elektrimüüjat vahetada ja seega võid saada reaalselt odavama hinnaga elektri?

Märkused