Mõtle kõikidele võimalikele muutuvatele kuludele ja jaga summad võrdselt kõikide kuude vahel – nii ei tekita ootamatult kõrged väljaminekud mõnes kuus eelarvesse auku

Kõigeväeline igavene Jumal, mina tunnistan, et mina ei ole olnud Sinu ees nõnda, nagu ma peaksin olema, mul ei ole olnud õiget usku Sinusse ega ole ma Sind alati oma silme ees hoidnud. Pühitse mind, Issand, täielikult vaimu, hinge ja ihu poolest ja tee mind oma templiks, kus Sina igal ajal võid enesele eluaseme teha! Aamen. Issand, Sina võid mu hingelaeva palju paremini juhtida kui mina ise. August Hermann Francke Palvetagem noorte eest. Philipp Jakob Spener Palvetagem üksmeele ja rahu pärast. Krediit viivis, laen 24h. Isa, hilja ma hakkasin Sind otsima, hilja algas minu armastus Sinu vastu. Mõtle oma lastele, kes ühes minuga Sinu poole palvetavad ja kellega ma olen ühendatud vaimu ühtsuses! Sinu isaliku helduse hooleks usaldan ma kõik, kes mulle on armastust osutanud, ja ma panen Sinu armu kätele kõik, kes mulle armsad on. Ma palun Sind alandliku meelega, ole minu juures, valitse minu sees ning tee minu süda Sinu auhiilguse eluasemeks! Sest kelles sina oled, selle oma on kuningriik, ja Sind kiita on hinge rõõm ja õndsus. Püha Anselm Palvetagem hinge osaduse pärast Jumalaga.

Meist | Uuskasutus

. Johann Arndt Palvetagem pühitsuse pärast. Sina kannad minu eest paremini hoolt, kui mina seda ise suudan teha. Mina usun, et Sina tead, mis on minule kõige parem, sest Sina oled kõige targem oma hoolitsuses ja kõige vägevam kaitsja. Samuel Stadener Palvetagem, et Jumal meid kaitseks. Mõtle sellele, et minu janu sinu järele on Sinu oma töö, ja hoia tema tugevana ja kustuta teda päevast päeva! Sina, meie tõsine elu, las ennast leida! Hoia meid enese juures siin ja igas paigas nüüd ja alati, jah, igavesti! Aamen. Johann Arndt Palvetagem õndsa lahkumise pärast. Gottfried Billing Palvetagem usu kasvamise pärast. Siis ma nägin Sind ja hakkasin Sind armastama: Sina, Issand, said minu lootuseks, lohutuseks ja tugevuseks, kõigeks kõiges. Kellel oled Sina, sellel on tühjendamatu rõõmu allikas. Christian Scriver Tänagem Jumalat Tema püha Sõna eest. Sellepärast riku kõik meie eneseusaldus, võitle meiega ja alanda meid niipalju kui tarvis, et Sa võiksid meid õnnistada niipalju kui Sa tahad! Tee, et oleksime midagi täiuslikku Sinu auks ja hoia meid igaveseks ajaks kõhklemise ja hirmu eest! Aamen. Johann Arndt Palvetagem nende eest, kes ahastuses ja hädas on. Issand Jumal, taevane Isa, Sina andsid oma Poja hirmu ja ahastuse sisse, et meile Tema läbi rahu tuleks. Kõigeväeline Jumal, taeva ja maa Issand, meie Isa Jeesuses Kristuses, Sinu südamesse saadame oma igatsused ja palved. John Henry Newman Palvetagem hingerahu pärast. Tänu olgu Sulle, Issand, igavese elu Sõna eest! Sa oled meile kõnelnud, aga meie oleme paraku palju sellest unustanud ja tähele panemata jätnud. Kui olen selle saanud, siis lähen ma edasi kindlas usalduses ning ilma kartuseta. Hoia neid, keda minu süda Sinu ette kannab, ja aita neid igas hädas ning raskuses, et nad oleksid päästetud ihu ja hinge poolest ja kiidaksid Sinu püha ja imelist nime Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi! Aamen. Ma tahan Sinu juhatust oodata. Püha Anselm Palvetagem Jumala tahtmise alistumise pärast. Mõtle kõikidele võimalikele muutuvatele kuludele ja jaga summad võrdselt kõikide kuude vahel – nii ei tekita ootamatult kõrged väljaminekud mõnes kuus eelarvesse auku. Samuel Stadener Palvetagem kiriku ja koguduse eest. Aga Sina otsisid mind, pöörasid halastuses oma palge minu poole, ehkki ma olen ainult põrm ja tuhk. Issand, meie Isa, anna kõigile lastevanematele, õpetajatele ja perevanematele niisamasugune meel laste ja noorte vastu, mis oli Sinu Pojal Jeesusel Kristusel. Issand Jumal, Püha Vaim, Sina hoidud eemale jumalavallatutest, aga oled ustavate hingede juures, teed nad Jumala sõpradeks ning äravalituiks. Clemens Romanus Palvetagem nende eest, kes meie südamele lähedal on. Palvetagem töörõõmu pärast.. Aga pööra ennast ometi armulikult minu poole oma armsa Poja Jeesuse Kristuse pärast! Ei ole kedagi teist, kelle juurde ma läheksin. Johann Arndt Palvetagem pattude andeksandmise pärast. Kui laenu ei ole võimalik õigel ajal tagasi maksta, hakkavad kasvama intressisummad, viivised ning lisanduvad ka halvimal juhul kohtukulud. Johan Kõpp Palvetagem kõigi omaste eest. Halastaja Issand, Sina oled kogu inimsoo loonud ühest verest ning oled kõik lunastanud sama lunastusehinnaga. Jumal, Sa käsid meid Sind otsida ja Sa oled ligi enne, kui meie hüüame. Ma tulen Sinu juurde nagu laps oma isa juurde. Issand, Sina oled elu ja tarkus ja õnnistus, Sina igavene ja ainus truu Jumal. Püha Issand Jumal, Sa oled lõpetanud öö ja lubad meil oma käed Sinu poole üles tõsta: meie hüüame Sinu armu appi. Johann Arndt Palvetagem alandliku meele pärast. Kõigeväeline Jumal, Sinu halastuse hooleks anname haiged, kurvastatud, vaesed ja kõik, kes mõnes muus hädas viibivad. Sinu armu abiga, Issand, tahan ma Sind järgida, kuhu Sa iial lähed, ja mitte ise juhtida oma samme. Sellepärast ära jäta mind iialgi enam maha, vaid hoia mind oma armus nüüd ja alati! Juhi ja valitse mind ning vii mind täiuslikkusele oma igaveses riigis! Aamen. Issand, minu Jumal, Sina üksi tead kõik ja tunned kõik. Martin Luther Palvetagem armastuse pärast inimeste vahel. Christian Scriver Palvetagem Jumala riigi levimise pärast. Ka ei ole ma oma ligimest kohelnud nõnda, nagu ma tahan, et Sina mind kohtleksid. Basilius Suur Palvetagem nende eest, kes kannatavad. Ära vaata mitte minu patu peale, vaid jaga mulle armu ja rammu, et ma elu parandaksin sellesama sinu Poja ja Püha Vaimu läbi! Aamen. Tule minu südamesse ja eemalda sealt kõik, mis on Sinu vastu, ja sisenda selle asemele seda, mis on Sinust! Sina õpetad alandlikku, toetad komistajat, kosutad väsinut, annad rammu surijale, kui ta peab üle igaviku piiri astuma. Sulle olgu au, minu Issand ja minu Jumal! Aamen. Armas taevane Isa, Sa jagad oma halastust kõikidele inimestele terves maailmas. Armas Isa, ära lase midagi sündida sellepärast, et meie seda tahame, vaid sündigu kõik nõnda, nagu Sina tahad! Sinu tahtmine on kõige parem. Henrik Schartau Palvetagem Jumala õnnistuse pärast elukutses. Gottfried Billing Tänagem Jumalat Tema halastuse eest. Palvetagem õige julguse pärast.

Johann Arndt Palvetagem kindla meele pärast elus ja surmas. Thomas Kempisest Palvetagem, et Jumal meid juhiks.

Mobiilne internet | Elisa Eesti

. Ja kui Sa ka mõnikord mind lased käia pimeduses ja hädaohtlikul teel, ei taha ma mitte nuriseda, vaid ootan kannatlikult Sinu valgust. Palvetagem kindla usu pärast. Ma tänan Sind kõigest südamest, et Sa oled vabastanud minu enese eest muretsemisest ja käskinud mind oma elu panna Sinu kätele

Märkused