Mis on adekvaatses seisundis

Ühe piirkonna sama sekventsi samas suunas tehtud pildiseeriaid loetakse üheks tööks. Revised response criteria for malignant lymphoma. Filiaalis võib osutada ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenust, füsioteraapiateenust ja koduõendusteenust juhul, kui on tagatud nimetatud teenuste osutamine tervisekeskuses. Profülaktilisel kasutamisel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kõrgriskiga patsiendilt vastavalt Cairo. rea keemiaravina paikselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähiga patsiendil, kelle haigus on progresseerunud pärast vähemalt kaht kaugelearenenud haiguse keemiaraviskeemi kuni järgneva progresseerumiseni.. Botulismi jt toksiinide avastamine bioloogilises materjalis. Teenus esitatakse koefitsiendiga vastavalt lennuminutite arvule.

Rauapuuduse diagnoos peab põhinema asjakohaste laborianalüüside tulemustel. rea keemiaravina paikselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähiga patsiendil, kelle haigus on progresseerunud pärast vähemalt kaht kaugelearenenud haiguse keemiaraviskeemi. Juhul kui sama sõidukiga transporditakse samal ajal mitut haiget või surnut, rakendatakse teenust ainult ühe kindlustatud isiku kohta.

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu – Riigi Teataja

. Mis on adekvaatses seisundis. Suurfirmades võidakse töötajatele kompenseerida jõusaalikulu, võib saada boonuseid ning muid eeliseid. Teenuse piirhind sisaldab lisaks lennutunni maksumusele keskmist ootetunni maksumust. Teenuse eest tasutakse koefitsiendiga vastavalt lennuminutite arvule. Mis on adekvaatses seisundis. Profülaktilisel kasutamisel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kõrgriskiga patsiendilt vastavalt Cairo 

Märkused