Lisaks suurtele laenusummadele on autolaenu intress märkimisväärselt soodsam kui kiirlaenu korral, mistõttu on see autoomanike jaoks parim võimalus ootamatu rahamure lahendamiseks

Küsimuste korral palume pöörduda: [email protected] Sangaste Safari pakub Suure Munamäe ja Võrumaa külalistele võimalust lustlikuks, adrenaliinirohkeks ja harivaks seikluspuhkuseks. Eriala omandamist toetav õppekeskkond Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.. Teeme avastusrännaku – sõidame piki jahiteid ja salakaubavedajate salaradu ning avastame oma teekonnal uinuvaid kaunitare – Liivimaa losse ja lossikesi, mis alles ootavad oma päästvat printsi. Meie vilistlased on edukad – nad on armastatud õpetajad ja hariduselu uuendajad, keda on autasustatud nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Lisaks suurtele laenusummadele on autolaenu intress märkimisväärselt soodsam kui kiirlaenu korral, mistõttu on see autoomanike jaoks parim võimalus ootamatu rahamure lahendamiseks. Mooduli kohustuslikuks aineks on näiteks  ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. Digivahendite kasutamise kõrval on rõhk just õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste arendamisel.  Igapäevaselt olen ka seotud Varbola lasteaed-algkooliga, kus õpetan kooliõpilasi ja viin läbi tegevusi koolieelikutega. Selle aja jooksul olen jõudnud ennast proovile panna nii õpetaja abi, õpetaja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, tegevjuhi kui ka tegevjuhi abina. Olen lõpetanud kasvatusteaduste magistrantuuri ning hetkel olen kasvatusteaduste doktorikooli doktorant. Õppevormi kirjeldus Alushariduse pedagoogiks saab õppida nii päeva- kui ka sessioonõppes. Lisaks võrratud toiduelamused… Alushariduse pedagoogi bakalaureuseõppe õppekava on mitmekesine ning võimaldab erinevaid valikuid. Õppekava koostamisel on lähtutud nii kaasaegsetest õppimise ja õpetamise teooriatest kui ka tööturu vajadusest. Lisaks suurtele laenusummadele on autolaenu intress märkimisväärselt soodsam kui kiirlaenu korral, mistõttu on see autoomanike jaoks parim võimalus ootamatu rahamure lahendamiseks. Lisaks õpitakse planeerima ja läbi viima erinevaid õppekasvatustegevusi, lähtudes iga lapse eripärast. Olen lõpetanud eelkooli- ja esiõpetuse eriala ning lapsepsühholoogia lisaeriala, magistri- ja doktorikraadi omandasin kasvatusteaduste erialal. Möllame lumes või poris, kuulame vanu legend, tutvume Sangaste lossi ja rukkikülaga, sööme lõkketoitu ja katame sünnipäevalaua otse metsa. Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Minu teadustöö on keskendunud laste arengule; õppimisele ja õpetamisele; õpetaja professionaalsele arengule; lastevanemate kasvatusväärtustele ja mitmekultuurilisele kasvatusele. See sisaldab nii vaatlusi kui ka praktilist tegevust laste arengu ja tegevuste hindamisel, aga ka õppe- ja kasvatustegevuste korraldamisel koolieelsetes lasteasutustes. aastast kasvatusteaduste doktorinõukogu esimees. Päevaõpe toimub igapäevaselt auditoorse õppetööna ülikoolis ja õppekäikudena lasteaedades.

Kogupere restoran Vassilissa

. Rahvas, kes iial kellelegi ei alistu. Magistrikraadi omandasin informaatika instituudis multimeedia ja õpisüsteemide erialal. Veedame päeva kaunis Haanjamaa looduses, seigeldes safaridžiibil mööda unustatud külateid, turnides hingematvalt kaunitel mäenõlvadel ja avastades kadunud jõukaid külasid, kunagisi uhkeid mõisaid ja iidseid pühapaiku. Mitmed õppejõud on pälvinud üleülikoolilist tunnustust ka juhendatud üliõpilastööde eest, näiteks Marika Veisson, Silvi Suur, Tiia Õun ja Maire Tuul. Bakalaureuseõpingutele tõmbab joone alla bakalaureusetöö, mis näitab parimast küljest üliõpilase seni omandatud teadmisi ja oskusi.  Praktika toimub igal õppeaastal. Kandideerida saab pedagoogilist haridust nõudvatele osaliselt avatud õppekavadele ning kõikidele avatud magistriõppekavadele. Kirjaliku arutelu aluseks on etteantud küsimused, millest üks on inglise keeles ja millele tuleb vastata inglise keeles. Tulevasel tudengil tuleb põhjendada oma soovi asuda õppima alushariduse pedagoogi õppekavale. Olen muuhulgas töötanud lasteaias õpetajana ja õppealajuhatajana, lisaks ka koolis tervise- ja perekonnaõpetuse õpetajana ning täiskasvanute koolitajana. Üliõpilane omandab teadmisi ainetes "Lapse arengu- ja mängukeskkond", "Lapse tervise edendamine, heaolu ja lastekaitse" jne.  Erialase didaktika moodul annab teadmised ainevaldkondade sisust ja õpetamise meetoditest. Kui kandidaat saab edasi päeva- ja sessioonõppes, osaleb vestlusel üks kord nimekirjas määratud ajal. Oluline on praktikate käigus üliõpilase enda arengu reflekteerimine ja analüüsimine. Vabal ajal reisin, käin sageli teatris ja kontsertidel, loen ilukirjandust ja teaduslikku kirjandust. Tšetšeenia – maa, kuhu igaüks juba ei satu. Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte. Edasiõppimisvõimalused Alushariduse pedagoogi eriala bakalaureusekraadiga lõpetanutel on võimalik jätkata õpinguid magistriõppes. Käesoleval hetkel olen põhitäitja IUT projektis, mis keskendub õpetaja professionaalsuse uurimisele. Uus romantika- ja seikluspakett pakub ühtviisi nii adrenaliinirohket maastiku avastamist meie safaridžiipidel kui ka kümblemist vaid sinu seltskonnale köetud saunas ja mõnusat kuuvalguses lõõgastust põlispuude all soojas kümblustünnis. Minu uurimisteemaks on koolivalmidus ja lapse üleminek lasteaiast kooli. Öösafari – see on seiklus, sünnipäev või meeskonnakoolitus, mis meeldib nii väikestele kui suurtele.

Festival - Supilinna linnaosa ja Supilinna Selts

. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. "Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis alushariduse eriala ja kaitsnud oma doktorikraadi Soomes. aastal kaitsesin oma doktoritöö “Lasteaiaõpetajate arusaamad õppekavadest ja laste õppimisest ning hinnang õpetaja pedagoogilisele tegevusele lapsekeskse kasvatuse kontekstis”. Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond. Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga. Töökogemust lasteaias on mul kokku viisteist aastat. Öösafari on meeldejääv ja eriline, lugusid Sangaste öösafarist räägitakse ka aastate pärast. Unusta igavad sünnipäevad! Kutsu sõbrad Sangaste metsadesse safarile. Sangaste Safari pakub Wagenküll SPA külalistele võimalust lustlikuks, adrenaliinirohkeks ja harivaks seikluspuhkuseks. Kaukaasia mäestiku muinasjutuline ilu ning tuhandeaastane ajalugu, mis täis kangelaslikkust ja poeesiat. Alushariduse õppejõud on pälvinud ka üleülikoolilist tunnustust. Olen juhtinud ETF granti ja sihtfinantseerimisprojekti, koordineerinud IEA ja seeproR projekte, milles Eesti osales ning osalenud veel mitmes muus rahvusvahelises projektis. Alushariduse pedagoogid saavad töötada õpetajatena nii riiklikes kui ka erasektorisse kuuluvates koolieelsetes lasteasutustes. Kandidaatidelt oodatakse oskusi enda seisukohti argumenteeritult väljendada.

Tallept Auto

. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna. Need, kel olemas ka soov ja võimekus organisatsiooni juhtida, saavad töötada ka õppealajuhatajate ja direktoritena. Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides. Teine äärmiselt oluline asjaolu on krediidivõimekus ning maksehäirete puudumine. Õppetöö toimub ka lasteaedades, kus viiakse läbi õppekäike, tehakse õppetegevuse vaatlusi, kohtutakse õpetajate ja direktoritega ning tutvutakse metoodiliste vahenditega. Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse. Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. Praegu õpetan haridustehnoloogiaga seotud aineid, kus fookus on digivahendite rakendamisel õppeprotsessis. Samuti käiakse õppekäikudel muuseumides ja koolides

Märkused